Less empty kilometres thanks to collaboration

Less empty kilometres thanks to collaboration

Half-empty or empty trucks are a growing problem for the environment, congestion and transport costs. The Flanders institute for Logistics (VIL) founded the work group Multimodaal.Vlaanderen that has partnered up with AB InBev, Coca-Cola, Delhaize and CHEP to find a solution. 

(text in Dutch)

vil
Multimodaal.Vlaanderen heeft met AB InBev, Coca-Cola, Delhaize en palletpooler CHEP, een testproject opgestart om lege kilometers tussen de verschillende partijen te minimaliseren.

Onbalans tussen volgoed leveringen en leeggoed ophalingen
Uit een analyse uitgevoerd in het kader van het VIL-project “Empty Logistics” blijkt dat (vooral) bierproducenten geconfronteerd worden met een onbalans tussen volgoed leveringen en leeggoed ophalingen. En in periodes volgend op promoties, zoals 2+1 bakken gratis, neemt dat onevenwicht toe. Daardoor moeten bierbrouwers extra vrachtwagenritten inplannen om leeggoed op te halen op momenten dat zij geen volgoed kunnen aanleveren. Die extra ritten vormen niet alleen een belasting voor het milieu en voor de congestie, maar verhogen ook de transportkosten van de bierbrouwer.

Opportuniteit bij one-way ritten
Multimodaal.Vlaanderen, het nieuwe adviespunt van VIL rond goederenstromen, heeft daarom samen met AB InBevCoca-ColaDelhaize en palletpooler CHEP, een testproject opgestart om lege kilometers tussen de verschillende partijen te minimaliseren. Dankzij hun jarenlange ervaring in transportcollaboraties beschikt CHEP namelijk over de nodige knowhow en tools om data over transportritten te analyseren.

Uit de analyse van de one-way ritten bij de verschillende deelnemers, kwam de roundtrip tussen Chaudfontaine, Jupille en het DC van Delhaize in Ninove naar voren als opportuniteit. Coca-Cola levert grotendeels wegwerpverpakkingen (PET) aan Delhaize, terwijl AB InBev vanuit Jupille vooral verpakkingen met statiegeld levert. Daarnaast bleek dat beide producenten voor hun leveringen een beroep doen op hetzelfde transportbedrijf, Transport Lux, wat de opstart van een samenwerking meteen vergemakkelijkte.

De concrete samenwerking
Om de impact op het milieu, het verkeer en de kosten zo sterk mogelijk te drukken, werd er een nieuwe route uitgetekend voor de transporteur. ’s Morgens vertrekt een vrachtwagen geladen met volle waterflessen vanuit Chaudfontaine naar het DC van Delhaize in Ninove. Na het lossen, rijdt de vrachtwagen in één beweging door naar de leeggoedzone, waar hij geladen wordt met pallets leeggoed, bestemd voor AB InBev in Jupille. Daar lost hij het leeggoed en vertrekt opnieuw naar Chaudfontaine.

De chauffeur moet zich dus maar één keer aanmelden en combineert een levering en ophaling voor twee klanten in één rit. Op de totale rondrit van 296 km wordt er slechts 10 km leeg gereden, namelijk van Jupille terug naar Chaudfontaine. Deze samenwerking laat toe om proactief leeggoed op te halen, waardoor in periodes na promoties een teveel aan leeggoed bij DC’s kan worden vermeden.

Viermaal winst op het vlak van milieu, mobiliteit, kosten en ruimte
Dankzij deze ene rit per dag worden per jaar 500 one-way ritten gecombineerd in 250 roundtrips, wat een besparing betekent in CO2-uitstoot, in afgelegde kilometers en in transportkosten voor de drankenproducenten. Daarenboven lopen de stocks bij de retailer minder hoog op en komt of blijft er ruimte vrij voor andere goederen.

Afhankelijk van de efficiëntiegraad van de one-way trips (aanrij- en herpositioneringsafstand), kan het milieu- en mobiliteitsvoordeel oplopen tot 20%. Het kostenvoordeel voor de producent tussen one-way en roundtrip opdrachten is een commerciële aangelegenheid, maar het spreekt voor zich dat het kostenvoordeel van de roundtrip zowel de opdrachtgever als de transporteur ten goede komt.

De eerste rondrit werd succesvol afgelegd op maandag 19 maart. De testperiode in het kader van het VIL-project loopt nog tot 13 april. Ondertussen spraken alle partijen al de intentie uit om de samenwerking na de testperiode verder te zetten en processen structureel op elkaar af te stemmen, zodat er nog meer lege kilometers vermeden kunnen worden.
 

Bron: Multimodaal.Vlaanderen

Press contacts

Find CHEP platforms

Please enter your details below

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
If your download doesn't start shortly please click here

Select language

Belgium
Done

Not your country or language?

Change country

Less empty kilometres thanks to collaboration | CHEP