Verpakkingsafval in je supply chain elimineren doe je zo

Verpakkingsafval in je supply chain elimineren doe je zo

October 26, 2021

Verpakkingsafval in je supply chain elimineren doe je zo

De grootste plaag van het decennium? Verpakkingsafval. De reden? De enorme toename van en het eenmalige gebruik van verpakkingen.

Volgens Eurostat produceerde Europa in 2018 zo'n 170 miljoen ton verpakkingsafval (dat is 174 kg per inwoner van Europa), waarvan ongeveer 40% papier en karton, 20% kunststof, 20% glas en 20% hout. Slecht afvalbeheer en zwerfvuil maakt dat het merendeel van plastic verpakkingen die wereldwijd naar stortplaatsen worden afgevoerd, uiteindelijk toch in onze natuurlijke omgeving belandt. Elk jaar wordt er acht miljoen ton plastic in de oceaan gedumpt. Ik hoef niet te zeggen dat dit een grote bedreiging vormt voor de fauna, ecosystemen verandert en risico's voor onze gezondheid met zich meebrengt.   

Maar ook secundaire en tertiaire verpakkingen die in de supply chain worden gebruikt, vormen een groeiend probleem: wegwerppallets, kartonnen wegwerpdozen, plasticfolie ... Zij veroorzaken grote hoeveelheden afval, broeikasgassen en verbruiken fossiele brandstoffen en water, wat allemaal in grote mate bijdraagt aan de globale milieuproblemen. De inspanning die nodig is om alles te recyclen zou enorm zijn en zou zelf miljoenen tonnen CO2 en – zeker bij de recyclage karton – water vergen. Ik hoef je hier ook niet te zeggen dat dit de reeds toenemende klimaatopwarming enkel maar zou verergeren.

Dus zie ik – en ik niet alleen – de noodzaak om een einde te maken aan verspilling. Zowel vanuit het oogpunt van de reputatie van producenten en retailers, als vanuit een commercieel oogpunt. Als je er niet in slaagt om je afval te beheren, zullen je activiteiten minder duurzaam worden. De kans is ook groot dat andere bedrijven niet (meer) willen samenwerken, omdat een slecht afvalbeheer ook hun supply chan en duurzaamheidsdoelstellingen beïnvloedt.

Geen verrassing dat zowel de samenleving als de aarde smeken om een totaal nieuwe kijk op verpakkingen.

Maar waar te beginnen?

In 1979 werd het concept van een 'afvalladder' gelanceerd door de Nederlandse politicus Ad Lansink. Hij wordt nog steeds beschouwd als de vader van de afvalhiërarchie. Vandaag zijn ‘recycling’, ‘reduce’ en ‘re-use’ onderdeel van onze dagelijks woordgebruik. Maar staan we nog wel stil bij het onderliggende concept van hiërachie van afvalbehandeling?

Een juiste toepassing van de hiërarchie is namelijk enorm belangrijk om enerzijds broeikasgasemissies en verontreinigende stoffen vermijden. Anderzijds wordt er energie bespaard, blijven grondstoffen behouden, worden er banen gecreëerd en de ontwikkeling van groene technologieën gestimuleerd.

Maar wat is nu de beste of betere optie volgens die afvalhiërarchie?

De ladder van Lansink
 

Reduce – de eerste voor de hand liggende stap

Het voorkomen van afval aan de bron, of het elimineren van afval voordat het ontstaat, is de meest effectieve manier om de impact op het milieu te minimaliseren. Veel bedrijven zijn zich bewust over de hoeveelheid aan verpakkingsmateriaal waarin hun producten worden vervoerd en proberen ‘oververpakte’ goederen te vermijden.

Extra verpakkingen, zoals blisters of krimpverpakkingen, worden verwijderd of het product zelf wordt gereviseerd om het gewicht van de verpakking te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door het product te concentreren. Door het product te dehydrateren vermindert het volume water en daarmee de omvang van de vereiste primaire verpakking.

Wanneer je niet kunt besparen zonder de functionaliteit en nood aan verpakking in het gedrang te brengen, is hergebruik het beste alternatief.

Waste in Stores
 

Re-use – het beste alternatief

Herbruikbare verpakkingen worden vaak gebruikt en hergebruikt om producten te vervoeren, op te slaan en door de supply chain te transporteren. Zo worden goederenstromen milieuvriendelijker. Dit type verpakking is doorgaans ontworpen met het oog op duurzaamheid, gebruiksgemak, reiniging en herstel, en is idealiter inklapbaar of nestbaar.

Volgens de Reusable Packaging Association (RPA) helpen herbruikbare verpakkingen om recycling of herfabricage van wegwerpverpakkingen te beëindigen, waardoor er tot 60% CO2-uitstoot (broeikasgas) wordt bespaard. Dankzij de langere levensduur van één herbruikbare verpakking, eindigen honderden wegwerpverpakkingen niet meer op de vuilnisbelt, waardoor de hoeveelheid vast afval met wel 86% afneemt. Bovendien is er voor de productie van herbruikbare verpakkingen tot 64% minder energie nodig dan voor de productie en recycling van de wegwerpverpakkingen die ze vervangen.

Reuse
 

Klinkt goed? Vergeet dan zeker de omgekeerde logistiek niet!

Voor hergebruik moet de reverse logistics of omgekeerde logistiek goed worden opgezet. Dat zijn alle activiteiten om een gebruikt product op te halen en het af te danken of opnieuw te gebruiken.

Omgekeerde logistiek creëert waarde door afval om te zetten in sales en bouwt vertrouwen op. Geretourneerde producten worden verkocht, hergebruikt en gerecyclet. Een doeltreffende omgekeerde logistiek drukt de opslag- en distributiekosten en verkleint de ecologische, sociale en economische impact van je bedrijf. Tegelijkertijd kan het de winstgevendheid en het gebruik van activa van je onderneming verhogen.

Door verpakkingen te verminderen, te hergebruiken en geüpcyclede ofafbreekbare materialen te benutten, maximaliseer je de positieve impact. Dit is de weg naar de toekomst.

Reverse Logistics
 

Kunnen bedrijven die plastic verpakkingen gebruiken dan wel overschakelen op een hergebruikmodel? [Long read]

plastic verpakkingen

Bedrijfsmodellen op basis van hergebruik of verhuur van goederen en diensten dragen bij aan een verschuiving in consumptiepatronen, weg van producten voor eenmalig of beperkt gebruik.

Het kan wel 500 jaar duren tot ze volledig uit ons ecosysteem zijn verdwenen. De Ellen MacArthur Stichting (EMF) is een internationaal erkende organisatie die het concept van een circulaire economie promoot, waarbij het gaat om "het elimineren van afval en vervuiling, het in gebruik houden van producten en materialen en het regenereren van natuurlijke systemen". 

Maar dan moeten ze bijvoorbeeld manieren vinden om producten die ze al hebben, opnieuw te gebruiken en producten die niet meer geschikt zijn voor het beoogde doel, te recyclen. Nike gebruikt bijvoorbeeld versleten schoenen om basketbalvelden en atletiekbanen te maken in het kader van zijn Grind-project.

Soms is een complete herziening van productontwikkeling en verpakking de beste manier om de hoeveelheid plastic te verminderen. Een vermindering van de hoeveelheid materiaal met slechts een paar gram maakt een enorm verschil maken voor een hele productreeks. Unilever bijvoorbeeld, heeft het gewicht van zijn verpakkingen in de afgelopen tien jaar met meer dan een vijfde verminderd door betere en lichtere ontwerpen te maken. Unilever-klanten kunnen nu hun spuitfles met schoonmaakmiddel bewaren en levenslang hergebruiken. Bij de tien keer geconcentreerde navulverpakkingen wordt maar liefst 75% minder plastic gebruikt en deze navulverpakkingen kunnen op de huidige flessen worden bevestigd.

Veel andere organisaties zijn ook begonnen om de hoeveelheid plastic afval te verminderen. Merken zoals McDonalds vervangen geleidelijk aan plastic verpakkingen voor maaltijden, ijsjes en drankjes door karton of papier. Het volgende project is de overstap van het niet-gerecyclede polystyreen plastic van het McFlurry®-deksel naar een recyclebaar polyethyleen deksel, dat voor 40% uit gerecycled materiaal bestaat.

In supermarkten worden nu duurzame boodschappentassen verkocht om hergebruik aan te moedigen en de hoeveelheid plastic die supermarkten zelf produceren wordt teruggedrongen. Begin 2020 was de Britse retailer Tesco de eerste om in plastic verpakte multipacks met drank uit zijn winkels te halen en losse blikjes tegen dezelfde prijs te verkopen, een verandering die jaarlijks 67 miljoen stuks plastic heeft bespaard.

Bedrijven zoals Coca-Cola, Nestlé en Asda hebben allemaal toegezegd om hun gebruik van plastic te verminderen, met de belofte dat 100% van plastic verpakkingen binnen zeven jaar zal worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.

Annick Van Put - Senior Manager, Zero Waste Packaging Innovation & Solutions

Annick Van Put European Customer Solutions Manager

Na 24 jaar Packaging R&D, Strategic Innovation & Category Programme Management bij P&G kwam Annick in 2017 bij CHEP en droeg ze bij aan de uitbreiding van het Last Mile Solution Product Portfolio. Ze maakt nu deel uit van het Zero Waste World Team, waar ze innovatie in verpakkingen en samenwerking aanstuurt met belangrijke spelers in de supply chain, en meehelpt aan de oplossingen van morgen voor een supply chain zonder afval.

Annick behaalde een Ph.D. in Science Chemistry aan de prestigieuze Texas A&M University en de Universiteit Antwerpen.

Vind een CHEP-ladingdrager

Voer hieronder uw gegevens in

 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Dit is een verplicht veld

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Taal selecteren

Belgium
Klaar

Is dit niet uw land of taal?

Land wijzigen

Verpakkingsafval in je supply chain elimineren doe je zo | CHEP