CHEP ambieert tegen 2025 een wereldwijde voortrekkersrol in de regeneratieve supply chain

CHEP ambieert tegen 2025 een wereldwijde voortrekkersrol in de regeneratieve supply chain

Transitie van ‘negatieve effecten beperken’ naar ‘klimaat-positieve doelen’

Mechelen, 20 oktober 2020 - Brambles, wereldwijd aanbieder van duurzame oplossingen voor de supply chain en in de Benelux actief onder het merk CHEP, lanceert zijn nieuw 5-jarenplan rond duurzaamheid. Hiermee gaat CHEP een stap verder: de pionier in de circulaire economie en vooral gekend om zijn blauwe poolingpallets, wil het leveren van goederen niet alleen duurzamer maken, maar omvormen tot een meerwaarde voor mens en milieu. Met deze koers naar een regeneratieve supply chain kiest CHEP voor een baanbrekende transformatie. 

 

2015-2020:  Better Planet, Better Business, Better Communities

CHEP timmert al jaren met zijn klanten aan een duurzamere supply chain. En met succes: het bedrijf haalde bij het einde van het fiscale jaar 2020 de meeste van zijn in 2015 vooropgestelde doelen voor zero-ontbossing, zero-emissie en zero-afval. Eind juni gebruikte CHEP 70% hernieuwbare elektriciteiten oversteeg zijn vooropgestelde doel van 20% emissiereductie tot 33%. Daarnaast gebruikt CHEP alleen hout afkomstig van duurzaam gecertificeerde bossen.. Meer verwezenlijkingen werden in september gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Review.

 

2020-2025: Planet Positive, Business Positive, Communities Positive

Voor de komende vijf jaar stelt CHEP zijn duurzaamheidsstrategie nog bij. Het ‘Better Planet, Better Business, Better Communities’-programma evolueert naar een ‘Planet Positive, Business Positive en Communities Positive’-strategie. In essentie wilt CHEP meer netto positieve resultaten te creëren in plaats van break-even resultaten, en zo een voortrekkersrol innemen in de regeneratieve supply chain

 

Vanessa Stark, managing Director CHEP Benelux: “Regeneratief betekent meer toegevoegde waarde creëren voor de samenleving en het milieu, dan wat we als bedrijf verbruiken. We nemen niet alleen, maar herstellen en vullen resources opnieuw aan. Die visie is ambitieus, en we hebben op dit moment nog niet voor alles een pasklaar antwoord. Maar als pionier in de circulaire economie zijn we goed gepositioneerd. Ik ben er dan ook zeker van dat we met ons team mooie stappen zullen zetten. Bovendien werken we voortdurend met klanten en partners aan duurzame innovaties om supply chains te transformeren en staan we open voor nieuwe soorten samenwerkingen.”  

 

‘Planet positive’ – acties in de strijd tegen klimaatopwarming.

In de praktijk verbindt CHEP zich ertoe om:

 • voor elke boom die gebruikt wordt voor de productie van pallets, worden er twee nieuwe bomen gepland, metmiljoenen nieuwe bomen tegen 2030 als resultaat.
 • alle activiteiten CO2-neutraal te maken, waarbij  100% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig is.
 • plastic producten voor eenmalig gebruik te vervangen door duurzame circulaire producten. Zo wil CHEP tegen 2025 dat nieuwe plastic-producten minstens 30% gerecycled of geüpcycled materiaal bevatten. Tegen 2030 moet dat 100% zijn.
 • alle afval te elimineren, zowel bij product- als niet-productgebonden materialen. Daarnaast zal het watergebruik in alle CHEP-vestigingen geoptimaliseerd worden.
 • mee de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Graham Chipchase, CEO van Brambles, het moederbedrijf van CHEP, ondertekende onlangs de 'Business Ambition for 1.5ºC Pledge' van de United Nations Global Compacts.

 


 ‘Business Positive’ – circulaire modellen en oplossingen uitbreiden

Met de ‘Business Positive’-doelstellingen voor 2025 wilt CHEP de overgang naar een circulaire economie versnellen door het share-and-reuse bedrijfsmodel uit te breiden naar méér klanten in méér supply chains. In de praktijk betekent dit:

 • Circulaire oplossingen gebruiken om de duurzaamheidsdoelen van zijn klanten te behalen en negatieve effecten te compenseren door Planet Positive-initiatieven.
 • Exclusieve samenwerkingsprogramma’s uitbreiden naar alle regio's en verdubbelen van samenwerkingen met klanten.
 • Toonaangevende meetinstrumenten op het gebied van circulaire economie helpen ontwikkelen en verbeteren.
 • Meer diversiteit op de werkplek mogelijk maken met minstens 40% vrouwen in het management, het aantal vrouwen in de CHEP-vestigingen te verdubbelen en CHEP in de top 20% van de inclusieve bedrijven te plaatsen.

 

‘Positive Communities’ –  een leefbare samenleving voor iedereen

Met de ‘Communities Positive’-doelen wil CHEP zijn postieve impact op gemeenschappen vergroten door te helpen bij de voedselbedeling aan 10 miljoen mensen wereldwijd. Het zet daarvoor zijn expertise op het gebied van logistiek in en verbetert programma’s gericht op voedselverspilling en voedselhulp.

De Brambles-groep blijft ook samenwerken met onder andere de Ellen MacArthur Foundation en het World Economic Forum (WEF) om de kennis van circulaire economie te vergroten en te promoten aan universiteiten, hogescholen en klantenorganisaties te promoten.

Perscontacten

Vind een CHEP-ladingdrager

Voer hieronder uw gegevens in

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
If your download doesn't start shortly please click here

Taal selecteren

Belgium
Klaar

Is dit niet uw land of taal?

Land wijzigen

CHEP ambieert tegen 2025 een wereldwijde voortrekkersrol in de regeneratieve supply chain | CHEP