Privacyverklaring voor de website

Brambles Limited en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder de ondernemingen die onder de CHEP-merken actief zijn (gezamenlijk ‘Brambles’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) respecteren uw recht op privacy en uw recht op zeggenschap over de verspreiding van uw persoonlijke informatie. Klik hier voor een lijst van onze vestigingen.

Deze verklaring is van toepassing op deze website, op alle mobiele applicaties en op andere online en/of mobiele applicaties of websites die door ons worden verzorgd of die verband houden met ons (gezamenlijk de ‘Website’). In deze verklaring staat ook beschreven i) hoe er op deze Website informatie over u, zij het als klant of als bezoeker van een Website, wordt verzameld; ii) welke soorten informatie er worden verzameld; iii) wat wij kunnen doen met de door u verstrekte informatie; iv) wie er toegang tot uw informatie kan krijgen; en v) wat uw privacyrechten zijn.

Wanneer u onze Website bezoekt en/of de op of via onze Website aangeboden diensten gebruikt, erkent u dat u de voorwaarden van deze Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen. Deze Privacyverklaring is opgenomen in en maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden van onze Website, die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website.

Deze Privacyverklaring beschrijft de volgende onderwerpen:

1. Informatie die wij over u verzamelen

2. IP-adressen en cookies

3. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

4. Bekendmaking van uw persoonlijke informatie

5. Rechtsgrondslag om uw persoonlijke informatie te verzamelen en verwerken

6. Speciale bepalingen voor onze Europese gebruikers

7. Uw Privacyrechten

8. Bewaren van gegevens

9. Beveiliging

10. Wat moet u verder nog weten?

11. Contact met ons opnemen

12. Updates van deze privacyverklaring

13. Aanvullende Privacyverklaring voor gebruikers in Californië

Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring de termen persoonsgegevens en persoonlijke informatie afwisselend gebruikt. Deze termen verwijzen naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer of Burgerservicenummer, een rijbewijsnummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, of zoals verder gespecificeerd kan worden door een relevante wet inzake gegevensbescherming of privacy.

1. INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken via de volgende kanalen:

i.- Via contactformulieren op de Website

Als u ervoor kiest de contactfunctie te gebruiken, via de contactformulieren op de Website, kunnen wij u vragen om een paar basisgegevens over u en/of uw bedrijf te verstrekken, zoals naam, functie, zakelijk e-mailadres, zakelijk postadres, zakelijk telefoonnummer en zakelijk mobiele nummer. Hiermee kunnen wij diensten en informatie aan u verstrekken en kunnen wij onze communicatie met u zo productief mogelijk maken.

ii.- Via verdere communicatie

Om de effectiviteit van de communicatie van onze klantenservice voortdurend te verbeteren, kunnen wij de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie met u onderzoeken. We kunnen ook andere informatie van u verzamelen, zoals uw voornaam, uw achternaam, uw functie en zakelijke contactgegevens en meningen wanneer u opmerkingen maakt, deelneemt aan enquêtes, een incident meldt of claims of klachten indient.

iii.- Via de levering van diensten

We kunnen ook informatie over u ontvangen wanneer we u als klant opzetten, wanneer wij u onze diensten verlenen of wanneer we door u gemelde incidenten of ingediende claims of klachten verwerken. In dergelijke gevallen kunnen wij uw voornaam, uw achternaam, uw functie, uw zakelijke e-mailadres en, als u een zelfstandige ondernemer bent, uw belastingnummer en aan facturering gerelateerde informatie verzamelen.

We kunnen ook informatie over u verzamelen wanneer we u opzetten als een gebruiker van een van onze klantgerichte Website-applicaties (inclusief uw voornaam, uw achternaam, uw zakelijke contactgegevens en inloggegevens).

iv.- Via browsen

Wij kunnen gegevens over uw bezoeken aan onze Website verzamelen, waaronder, maar niet uitsluitend, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs of andere communicatiegegevens, hetzij omdat dit noodzakelijk is voor onze eigen doeleinden of anderszins, en de hulpmiddelen die u opent. Meer informatie hierover is te vinden in het volgende onderdeel “IP-adressen en cookies”.

2. IP-ADRESSEN EN COOKIES

2.1. IP-adressen

Onze webservers kunnen verzamelen welke domeinnaam u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, van welke website u vandaan kwam en welke website u hierna bezoekt. Deze informatie wordt samengevoegd om het aantal bezoeken aan de site, de gemiddelde bezoekduur, paginaweergaven en andere statistieken over websitebezoekers te meten. Wij kunnen deze samengevoegde gegevens ook gebruiken om de prestaties van de site te bewaken en om de site eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken.

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij bepaalde technische informatie en routeringsinformatie over uw computer om uw gebruik van de Website te faciliteren. Wij kunnen bijvoorbeeld omgevingsvariabelen registreren, zoals browsertype, besturingssysteem en CPU-snelheid en het Internetprotocoladres (‘IP-adres’) van uw oorspronkelijke internetprovider om te proberen u de best mogelijke service te bieden. Wij kunnen ook zoekopdrachten en -resultaten registreren om te proberen onze zoekmachine accuraat en efficiënt te maken. Wij kunnen uw IP-adres gebruiken om uw gebruik van de site te volgen. Deze ‘doorklikgegevens’ kunnen aan andere door u verstrekte gegevens worden gekoppeld.

2.2. Over cookies

Cookies zijn bestanden, vaak met unieke identificatoren, die webservers verzenden naar webbrowsers, en die naar de server terug kunnen worden gestuurd telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen terwijl zij verschillende pagina's op een website bezoeken en om gebruikers die terugkeren naar een website te identificeren. Cookies worden geplaatst door onze Website (eigen cookies) of door andere websites waarvan inhoud op onze Website verschijnt (cookies van derden).

Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn. Een permanente cookie is een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en dat door de browser wordt opgeslagen en geldig blijft tot de ingestelde vervaldatum (tenzij de gebruiker de cookie vóór de vervaldatum verwijdert). Een sessiecookie vervalt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.

2.3. Hoe wij cookies gebruiken

Cookies bevatten geen enkele informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar wij kunnen de informatie die wij over u opslaan, koppelen aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Wij gebruiken de van u verkregen informatie voor de volgende doeleinden:

 • uw computer herkennen wanneer u onze Website bezoekt
 • u volgen terwijl u door onze Website navigeert
 • de bruikbaarheid van onze Website verbeteren
 • het gebruik van onze Website analyseren

Er worden verschillende categorieën cookies gebruikt voor verschillende doeleinden. Wij of derden kunnen persoonlijke informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop der tijd en verspreid over verschillende websites wanneer u onze Website gebruikt.

2.4. Cookies beheren

U kunt bepalen hoe uw browser omgaat met cookies die van onze Website zijn ontvangen. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te weigeren, om telkens toestemming te geven voordat een cookie op uw harde schijf wordt opgeslagen, of om alleen cookies van bepaalde door u aangewezen websites te accepteren. Informatie over het verwijderen en beheren van cookies is beschikbaar op www.AboutCookies.org. Als u weigert om cookies van ons te accepteren, kunt u mogelijk sommige op onze Website beschikbare functies en functionaliteiten niet gebruiken.

Lijst van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand (tekstbestand) dat uw browser op verzoek van een website – wanneer die door een gebruiker wordt bezocht – op uw apparaat opslaat om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur en inloggegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden eigen cookies genoemd. We gebruiken ook cookies van derden – dit zijn cookies van een ander domein dan het domein van de website die u bezoekt – voor onze reclame- en marketinginspanningen. Meer specifiek, wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën voor de volgende doelen:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de Website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden doorgaans alleen ingesteld in reactie op een handeling door u die wordt beschouwd als een verzoek om een dienst, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen en invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen, dat die deze cookies blokkeert of daarvoor waarschuwt, maar bepaalde delen van de site werken dan niet. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Strikt noodzakelijke cookies

Subgroep van cookies

Cookies

Gebruikte cookies

www.chep.com

country OptanonAlertBoxClosed industry OptanonConsent

Eigen cookies

Performance cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en de bronnen van verkeer te tellen, zodat we de prestaties van onze Website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te zien welke pagina’s met meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers over de Website navigeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt samengevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze Website hebt bezocht en kunnen wij de prestaties van de site niet meten.

Performance Cookies

Subgroep van cookies

Cookies

Gebruikte cookies

www.chep.com

_pk_ses* _hjIncludedInPageviewSample _pk_id*

Eigen cookies

chep.com

dtPC dtSa _hjFirstSeen _hjTLDTest _gid rxvt dtLatC _hjAbsoluteSessionInProgress _ga

Eigen cookies

Google.com

_ga, _gat

Cookies van derden

nr-data.net

JSESSIONID

Cookies van derden

Functionele cookies

Deze cookies zorgen dat de Website betere functionaliteit en personalisatie kan bieden. Ze worden geplaatst door ons of door derden wier diensten wij aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, dan zullen bepaalde diensten of al deze diensten niet goed functioneren.

Functionele cookies

Subgroep van cookies

Cookies

Gebruikte cookies

www.chep.com

taal

Eigen cookies

chep.com

rxVisitor

Eigen cookies

Targeting cookies

Deze cookies kunnen via onze Website door onze advertentiepartners worden geplaatst. Deze bedrijven kunnen ze gebruiken om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan uw IP-adres niet op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gerichte advertenties.

Targeting cookies

Subgroep van cookies

Cookies

Gebruikte cookies

go.chep.com

visitor_id pardot

Eigen cookies

www.chep.com

visitor_id#####

Eigen cookies

linkedin.com

UserMatchHistory, lang, lidc, li_gc, bcookie, AnalyticsSyncHistory

Cookies van derden

www.linkedin.com

bscookie

Cookies van derden

ads.linkedin.com

lang

Cookies van derden

pi.pardot.com

visitor_id#####, pardot, visitor_id, lpv874101

Cookies van derden

pardot.com

visitor_id#####, visitor_id

Cookies van derden

3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

We kunnen de informatie die wij over u verkrijgen, gebruiken om:

 • Onze website te beheren;
 • Ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website op de voor u en uw computer meest effectieve wijze wordt weergegeven;
 • Met u te communiceren over onze producten, diensten, aanbiedingen, evenementen en promoties en om u producten en diensten aan te bieden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, zoals via zakelijke e-mailmeldingen en nieuwsbrieven;
 • Klantenservice te verlenen, bijvoorbeeld door te reageren op informatieverzoeken over onze producten en diensten (zoals veiligheidsinformatie over materialen of vragen over onze diensten);
 • Te voldoen aan de vereisten van onze contractuele relatie met u, inclusief om u de specifieke diensten waarom u hebt verzocht te verlenen en incidenten, claims en klachten te beheren;
 • Toegang te bieden tot onze klantgerichte Website-oplossingen en -applicaties;
 • Uw betrokkenheid bij liefdadigheidsprogramma's en gemeenschapsactiviteiten te faciliteren, alleen wanneer daarom werd verzocht;
 • Onze werkzaamheden uit te voeren, te evalueren en te verbeteren;
 • Uw feedback te verzamelen over onze producten, diensten, programma's en internetdiensten en om deze te verbeteren;
 • Onze marketingcommunicatie en -strategieën, en trends en statistieken over het gebruik van onze internetdiensten te analyseren en te verbeteren;
 • Tegen fraude, onbevoegde transacties, claims en andere aansprakelijkheden te beschermen en om dergelijke zaken te voorkomen, en tevens om blootstelling aan risico’s te beheren, waaronder het identificeren van potentiële hackers en andere onbevoegde gebruikers;
 • Kredietbeoordelingen van klanten en bedrijven van klanten uit te voeren;
 • Aan de relevante wettelijke vereisten, industriële normen en onze beleidslijnen te voldoen.

We kunnen gegevens over klanten en bezoekers van de Website samenvoegen en/of anoniem maken en deze voor alle doelen gebruiken, inclusief ontwikkeling van producten en diensten en verbeteringsactiviteiten.

4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u informatie via onze Website verstrekt, kunnen wij die informatie als volgt delen:

Met Brambles en gelieerde entiteiten. Klik hier voor een lijst van onze vestigingen en contactgegevens. Werknemers van Brambles hebben toegang voor zover zij daar kennis van moeten hebben en hebben zich tot vertrouwelijkheid verplicht.

Het delen van uw informatie binnen de Brambles Group is gebonden aan een overeenkomst voor doorgifte van gegevens binnen de bedrijvengroep. Bovendien, aangezien bepaalde entiteiten van de Brambles Group zijn gevestigd buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), vindt internationale doorgifte van gegevens plaats volgens de waarborgen uiteengezet in modelcontractbepalingen en/of standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn geïmplementeerd of goedgekeurd door de Europese Commissie of een soortgelijke toezichthoudende autoriteit.

 • Om aan uw verzoeken te voldoen, om diverse functies, diensten en materialen beschikbaar te stellen aan u, om te reageren op uw vragen, om onze contractuele relatie uit te voeren en voor andere doeleinden die worden beschreven in het deel ‘Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken’ van deze Privacyverklaring, kunnen wij uw persoonlijke informatie of uw gebruiksinformatie delen met derden die functies uitoefenen namens ons (of namens andere entiteiten waarmee wij zakendoen), zoals bedrijven en personen die: IT-diensten verlenen; onze gegevens hosten; onze systemen en sites hosten of verzorgen; gegevens analyseren; klantenservice verlenen; productmonsters verzenden of betalingen beheren; kredietbeoordelaars; adverteerders; sponsors of andere derden die deelnemen aan onze promoties of deze beheren of die marketing- of promotieondersteuning verzorgen. Ons dienstenaanbod kan u de gelegenheid bieden om u aan te melden voor het ontvangen van informatie of marketingaanbiedingen van derden of om anderszins toe te stemmen met het delen van uw informatie met derden. Als u akkoord gaat met het delen van uw persoonlijke informatie wordt uw persoonlijke informatie bekendgemaakt aan de derde, onderhevig aan de privacyverklaring en de bedrijfspraktijken van die derde.
 • Wij kunnen onpersoonlijke informatie, zoals samengevoegde gebruikersstatistieken, demografische informatie en gebruiksinformatie, met derden delen voor gegevensanalyse om onze diensten en producten, onze sites en onze communicatie met u te verbeteren .
 • Wij kunnen uw persoonlijke informatie, gebruiksinformatie en andere informatie over u bekendmaken aan derden die een deel van of al onze activa overnemen, evenals aan advocaten en consultants. Als wij uw informatie overdragen aan een overnemende partij, dan zullen wij redelijke moeite doen om deze partij opdracht te geven uw informatie te gebruiken op een wijze die consistent is met deze Privacyverklaring.
 • Als een faillissementsprocedure of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt aangespannen, kan uw informatie worden beschouwd als een activum dat aan derden verkocht of overgedragen kan worden.
 • Wij kunnen informatie over u aan anderen bekendmaken als wij in goed vertrouwen van mening zijn dat wij krachtens de wet of een gerechtelijke procedure verplicht zijn om dat te doen, om op claims of eisen te reageren, of om de rechten, eigendom of veiligheid van Brambles of anderen te beschermen.

5. RECHTSGRONDSLAG OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERZAMELEN EN VERWERKEN

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens over u wanneer wij daar een rechtsgrondslag voor hebben, waaronder: i) het uitvoeren van een contract (wanneer verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract met u); ii) uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u via contactformulieren op de website met ons communiceert); en iii) om een gerechtvaardigd belang uit te oefenen.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen, mits dergelijke verwerking uw rechten en vrijheden niet terzijde schuift. Wanneer wij op gerechtvaardigde belangen vertrouwen, hebt u het recht om bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking, dient u er rekening mee te houden dat dit van invloed kan zijn op onze mogelijkheid om bepaalde diensten ten behoeve van u uit te voeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen teneinde:

 • U, ons of anderen tegen veiligheidsdreigingen te beschermen;
 • De op ons van toepassing zijnde wetgeving na te leven;
 • De prestaties van onze Website te verbeteren;
 • Onze werkzaamheden mogelijk te maken en te beheren, zoals voor facturering en onderhoud aan het platform; en
 • In het algemeen onze zakelijk relaties en klantrelaties te begrijpen en te verbeteren.

6. SPECIALE BEPALINGEN VOOR ONZE EUROPESE EN BRITSE GEBRUIKERS

Door ons informatie en gegevens te verstrekken, begrijpt en erkent u dat wij persoonsgegevens voor commerciële doeleinden en marketingdoeleinden kunnen verzamelen, gebruiken en bekendmaken, en dat wij dergelijke informatie (in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring) beschikbaar kunnen stellen binnen Brambles – wat kan gebeuren buiten het rechtsgebied waarin u woont.

6.1. Communicatie

Om de effectiviteit van de communicatie van onze klantenservice voortdurend te verbeteren, kunnen wij de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie met u onderzoeken. Voor zover deze communicatie betrekking heeft op klantenservice in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK) worden dergelijke analyses uitgevoerd op basis van geanonimiseerde e-mails. Wij anonimiseren deze e-mails in overeenstemming met de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, de General Data Protection Regulation van het VK en lokale wetgeving alvorens deze voor analyse over te dragen aan een verwerker/dienstverlener buiten de EU/EER of het VK. In het onwaarschijnlijke geval dat gegevens na de overdracht opnieuw identificeerbaar zijn, wordt de veiligheid van uw gegevens beschermd door gepaste waarborgen, waaronder maar niet beperkt tot Modelclausules volgens het besluit van de Europese Commissie 2021/914 zoals gepubliceerd in O.J. EU 2021 L 199/31 (en dat online beschikbaar is door hier te klikken of via de URL https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ) of de internationale clausules voor doorgifte van gegevens die zijn goedgekeurd door de Britse autoriteiten (“Modelclausules”).

6.2. Waar wij uw persoonlijke informatie opslaan

Houd er rekening mee dat de persoonlijke informatie die u deelt buiten de EU/EER en buiten het VK kan worden overgedragen en opgeslagen, en in een database en op servers in de Verenigde Staten en in andere landen waar de privacywetten mogelijk niet zo verreikend zijn als in het land waar u woont of het land van uw nationaliteit. Dergelijke doorgiften vinden alleen plaats indien er gepaste waarborgen zijn, waaronder maar niet beperkt tot Modelclausules.

6.3. Europese en Britse toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Europese autoriteit voor gegevensbescherming of een Europese toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming (contactgegevens voor EU-gegevensbeschermingsautoriteiten zijn beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm en voor de Britse gegevensbeschermingsautoriteit op https://ico.org.uk/ ).

7. UW PRIVACYRECHTEN

Afhankelijk van de relevante voorschriften betreffende gegevensbescherming kunt u: (i) verzoeken om informatie over en toegang tot de door ons bewaarde persoonlijke informatie over u (recht op toegang); (ii) verzoeken om correctie van onjuiste door ons bewaarde persoonlijke informatie over u (recht op correctie); (iii) bezwaar maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw persoonlijke informatie die wij uitvoeren (waaronder het recht om u af te melden voor direct marketing) (recht op bezwaar); (iv) verzoeken dat wij de door ons bewaarde persoonlijke informatie over u verwijderen (recht op wissing of recht op vergetelheid); (v) verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van die persoonlijke informatie betwist (recht op beperking van verwerking); (v) verzoeken om een kopie van uw persoonlijke informatie in een machine leesbaar en gangbaar formaat (of te verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie in een dergelijk formaat overdragen aan een externe dienstverlener) (recht op gegevensoverdraagbaarheid); (vii) verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering; en/of (viii) uw toestemming op ieder moment intrekken wanneer wij uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw toestemming.

U kunt een aantal van deze rechten rechtstreeks via deze Website uitoefenen, maar de meeste rechten, zoals die met betrekking tot verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie, moeten bij ons worden ingediend. U kunt alle relevante rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@brambles.com of door hier te klikken om het aanvraagformulier voor uitoefening van uw privacy rechten in te vullen.

We zullen dergelijke verzoeken overwegen en u een antwoord sturen. Als we een inzageverzoek weigeren, stellen wij u in kennis van de reden voor de weigering. Wij kunnen een bescheiden vergoeding in rekening brengen en kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we u een kopie van uw informatie verstrekken, zoals wettelijk is toegestaan.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen niet langer dan nodig is, behalve wanneer wij een legitieme zakelijke reden hebben om dat te doen (bijvoorbeeld om u de diensten te verlenen waarom u hebt verzocht of om een wettelijke verplichting na te komen). In elk geval worden uw persoonsgegevens bewaard volgens het wereldwijde bewaarbeleid en de wereldwijde bewaartermijnen voor documenten van Brambles.

9. BEVEILIGING

Wij handhaven bepaalde administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om te helpen beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde bekendmaking, wijziging of vernietiging van of toegang tot uw persoonlijke informatie. Elektronische gegevensoverdracht of de opslag van elektronische informatie kan echter nooit helemaal veilig zijn. Wij kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of die wij verkrijgen niet garanderen of waarborgen. Derhalve dient u onze Website op eigen risico te gebruiken.

Als er ondanks al onze inspanningen toch een gegevensinbreuk plaatsvindt, zullen wij alles wat redelijkerwijs praktisch is in het werk stellen om de schade te beperken. In het geval van een gegevensinbreuk, en afhankelijk van de omstandigheden, zullen wij u in kennis stellen over corrigerende maatregelen om verdere schade te voorkomen.

10. WAT MOET U VERDER NOG WETEN?

10.1. Door de gebruiker gemaakte inhoud

Bij sommige van onze diensten en sociale netwerkfuncties kunt u uw eigen inhoud indienen voor openbare publicatie. Informatie die u op deze wijze publiceert, wordt openbare informatie en de Privacyverklaring van deze Website is hierop niet van toepassing. Wij hebben geen invloed op hoe anderen de openbaar gepubliceerde informatie mogelijk gebruiken.

Alle informatie, communicatie of materialen van enigerlei soort of aard die u op onze Website (waaronder, maar niet uitsluitend op websites van Brambles op een sociaal mediaplatform of een website zoals Facebook of Twitter) plaatst of indient door te e-mailen, plaatsen, versturen, uploaden, downloaden of anderszins (gezamenlijk een ‘Inzending’) geschiedt op uw eigen risico en zonder enige privacy verwachting. Wij hebben geen invloed op de handelingen van andere gebruikers van sociale mediaplatforms of websites en wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor inhoud of Inzendingen op dergelijke sites of platforms.

10.2. Privacy praktijken van derden

Bij sommige van onze diensten en sociale netwerkfuncties kunt u uw eigen inhoud indienen voor openbare publicatie. Onze Website toont bijvoorbeeld het Twitter-pictogram en het LinkedIn-pictogram. Wanneer u op deze pictogrammen van derden klikt, wordt er een nieuw venster geopend voor de website van dat bedrijf. Informatie die u op deze wijze publiceert, wordt openbare informatie en de Privacyverklaring van deze Website is hierop niet van toepassing. Wij hebben geen invloed op hoe anderen de openbaar gepubliceerde informatie mogelijk gebruiken.

Alle informatie, communicatie of materialen van enigerlei soort of aard die u op onze Website (waaronder, maar niet uitsluitend op een website van Brambles op een sociale mediaplatform of een website zoals Facebook of Twitter) plaatst of indient door te e-mailen, plaatsen, versturen, uploaden, downloaden of anderszins (gezamenlijk een ‘Inzending’) geschiedt op uw eigen risico en zonder enige privacy verwachting. Wij hebben geen invloed op de handelingen van andere gebruikers van sociale mediaplatforms of websites en wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor inhoud of Inzendingen op dergelijke sites of platforms.

10.3. Kinderen

Onze diensten zijn doorgaans niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Wij zullen nooit zonder ouderlijke toestemming opzettelijk persoonlijke informatie verzamelen van personen onder de 16. Als u zich ervan bewust wordt dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind dat jonger dan 16 jaar is, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven, zodat wij gepaste maatregelen kunnen treffen.

10.4. Communicatie

Behoudens uw marketingvoorkeuren, verzameld op het moment waarop u een verzoek om meer informatie indient op onze Website, kunnen wij u per post, telefonisch, via e-mail of anderszins marketinginformatie sturen over goederen en diensten die interessant voor u kunnen zijn. U hebt het recht om uw toestemming voor bepaalde gebruiksvormen van uw persoonlijke informatie voor deze doelen te geven en in te trekken ("opt in” en "opt out”). Daarvoor dient u uw voorkeuren aan te passen via de link “afmelden” in onze marketingmails of door het proces te volgen dat wordt beschreven in het onderdeel “Uw Privacy rechten”.

11. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Mocht u vragen, opmerkingen of zorgen hebben over deze Privacyverklaring of als u de informatie die wij over u bewaren of uw voorkeuren wenst bij te werken, neem dan contact op met ons privacy team op privacy@brambles.com.

12. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen aan beleid worden ten minste 30 dagen vóór de ingangsdatum van de wijzigingen gepubliceerd. De onderstaande datum geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst was aangepast.

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 8 maart 2022 en is van kracht per 1 april 2022.

Aanvullende Privacyverklaring voor gebruikers in Californië

Ingangsdatum: 1 april 2022

Deze Aanvullende Privacyverklaring voor gebruikers in Californië (“Verklaring voor Californië”) wordt verstrekt om u te informeren over de manier waarop wij de persoonlijke informatie van gebruikers in Californië verwerken. Deze Verklaring voor Californië is een aanvulling op onze privacy beleidslijnen en -verklaringen, inclusief onze Privacyverklaring. In het geval van een conflict tussen andere beleidslijnen, verklaringen of kennisgevingen en deze Verklaring voor Californië, is deze Verklaring voor Californië doorslaggevend wat betreft Californische consumenten en hun rechten.

1. INFORMATIE DIE WIJ VAN INWONERS VAN CALIFORNIË KUNNEN VERZAMELEN

Welke specifieke persoonlijke gegevens Brambles verzamelt, gebruikt en deelt, is afhankelijk van de diensten die u op onze Website gebruikt. Wij kunnen de volgende categorieën van persoonlijke informatie verzamelen:

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, unieke persoonlijke identificator, online identificator en IP-adres).
 • Persoonlijke identificatoren (zoals naam, handtekening, adres, telefoonnummer, rijbewijsnummer of staats identiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, dienstverband, arbeidsgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalkaartnummer en andere financiële informatie).
 • Werk gerelateerde informatie (zoals huidige of vorige arbeidsgeschiedenis of prestatiebeoordelingen; disciplinaire maatregelen, professionele lidmaatschappen, controle van referenties van werknemers, en lidmaatschap van vakbonden).
 • Commerciële informatie (zoals documenten over persoonlijk eigendom, aangeschafte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of consumptieoverzichten of -tendensen).
 • Informatie over geolocatie (zoals fysieke locatie of verplaatsingen).
 • Informatie over activiteit op het internet of andere elektronische netwerken (zoals browsergeschiedenis, IP-adres, apparaat type, besturingssysteem en duur van gebruikerssessie).
 • Conclusies getrokken uit de bovenstaande categorieën van persoonlijke informatie die uw voorkeuren, kenmerken, gedragingen, houdingen en mogelijkheden weerspiegelen.

In aanvulling op de bovenstaande categorieën kunt u ervoor kiezen om ons aanvullende gegevens te verstrekken wanneer u een formulier invult, commentaar geeft of op andere manieren contact met ons hebt.

2. BRONNEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE EN HOE WIJ DIE GEBRUIKEN

Wij verzamelen informatie uit allerlei verschillende bronnen. Hieronder staan categorieën van bronnen waaruit informatie wordt verzameld:

 • Rechtstreeks van u en andere gebruikers via uw contacten met en gebruik van onze diensten;
 • Via onze Website, inclusief online formulieren;
 • Via geautomatiseerde technologieën en online browsertools, inclusief het gebruik van cookies, pixel-tags en andere technologieën; en
 • Via externe dienstenaanbieders of zakenpartners, inclusief advertentienetwerken en aanbieders van gegevensanalyses.

We kunnen de in Item 1 “Informatie die wij van inwoners van Californië kunnen verzamelen” verzamelde persoonlijke informatie die afkomstig is uit bronnen vermeld in Item 2 “Bronnen van persoonlijke informatie en hoe wij die gebruiken” van deze Verklaring voor Californië gebruiken voor onze interne zakelijke doelen, zoals gegevensanalyses, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze Websites en apps, het verbeteren van onze diensten, het identificeren van gebruikstrends en het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotionele campagnes.

3. BEKENDMAKEN EN VERKOPEN VAN INFORMATIE

We delen persoonlijke informatie met onze dienstenaanbieders, andere leveranciers (inclusief aanbieders van op interesse gebaseerde en overige advertenties en marketing), gelieerde ondernemingen en derden. Doorgaans maken we de volgende categorieën van persoonlijke informatie bekend voor een zakelijk doel:

 • Identificatoren
 • Persoonsgegevens beschreven in Cal. Civ. Code § 1798.80(e)
 • Commerciële informatie
 • Informatie over activiteit op het internet en andere elektronische netwerken
 • Geolocatiegegevens
 • Conclusies

Wij verkopen persoonlijke informatie niet in ruil voor geld, maar bepaalde manieren waarop wij persoonlijke informatie delen voor advertenties of marketing kunnen onder de wetgeving van Californië als “verkopen” worden beschouwd. De categorieën van persoonlijke informatie die wij verkopen zijn:

 • Identificatoren
 • Commerciële informatie
 • Informatie over activiteit op het internet en andere elektronische netwerken
 • Geolocatiegegevens

De categorieën van personen aan wie we deze persoonlijke informatie bekendmaken zijn onder meer gelieerde ondernemingen en gerelateerde bedrijven, dienstenaanbieders, professionele adviseurs en externe auditors. Meer informatie over hoe wij persoonlijke informatie delen, is te vinden in onze Privacyverklaring.

4. PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

4.1 Uw rechten

U hebt het recht: (i) om te weten welke categorieën en/of specifieke persoonlijke gegevens er over u worden verzameld, inclusief of uw persoonlijke informatie wordt verkocht of bekendgemaakt en het doel, en met wie uw persoonlijke informatie was gedeeld in de voorafgaande twaalf maanden; (ii) om te verzoeken om verwijdering van persoonlijke informatie, indien toegestaan bij de wet; (iii) om toegang te krijgen tot een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren; (iv) om uw toestemming voor de verkoop van persoonlijke informatie in te trekken (“opt-out”); en (v) op non-discriminatie gebaseerd op het uitoefenen van de privacy rechten van de consument.

4.2 Uw rechten uitoefenen

U kunt alle rechten zoals beschreven in de Kennisgeving voor Californië uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@brambles.com, door hier te klikken om het aanvraagformulier voor uitoefening van uw privacy rechten in te vullen, of door 1-855-409-0019 te bellen. Wij zullen zo spoedig mogelijk op alle relevante verzoeken reageren.

We zullen in verband met alle verzoeken die u indient uw identiteit verifiëren om ervoor te zorgen dat wij de informatie die we bijhouden alleen verstrekken aan de personen op wie die betrekking heeft en dat wij alleen deze personen of hun gemachtigde vertegenwoordigers de mogelijkheid bieden hun rechten met betrekking tot die informatie uit te oefenen. Als u een gemachtigde vertegenwoordiger bent die een verzoek namens een consument indient, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om te verifiëren dat u bevoegd bent om dat verzoek in te dienen.

Wij behouden ons het recht voor om uw verzoek te weigeren als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren. Wanneer wij uw verzoek in zijn geheel of gedeeltelijk afwijzen, zullen wij u van de weigering in kennis stellen, uitleg geven over onze acties en de reden(en) voor de weigering.

We zullen toegang tot onze diensten niet beperken of ontzeggen vanwege uw keuzes en uw verzoeken in verband met uw persoonlijke informatie.

5. DE “SHINE THE LIGHT” WET VAN CALIFORNIË

Als u een inwoner bent van Californië hebt u het recht om eenmaal per jaar gratis te vragen om informatie met betrekking tot onze openbaarmaking, indien van toepassing, van bepaalde categorieën van persoonlijke informatie aan derden voor hun directe-marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar. U kunt uw recht uitoefenen onder de “Shine the Light” wet van Californië door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in het onderdeel “Contact met ons opnemen” van de Kennisgeving voor Californië.

6. INWONERS VAN CALIFORNIË EN KENNISGEVING BETREFFENDE DO-NOT-TRACK

Aangezien er nog geen consensus bestaat over de manier waarop bedrijven moeten reageren op webbrowser-gebaseerde en andere do-not-track (DNT)-mechanismen, reageert onze Website niet op webbrowser-gebaseerde DNT-signalen.

7. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Mocht u vragen, opmerkingen of zorgen hebben over deze Privacyverklaring of als u de informatie die wij over u bewaren of uw voorkeuren wenst bij te werken, neem dan contact op met ons privacy team op privacy@brambles.com.

Vind een CHEP-ladingdrager

Voer hieronder uw gegevens in

 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Dit is een verplicht veld

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Taal selecteren

Belgium
Klaar

Is dit niet uw land of taal?

Land wijzigen

Privacyverklaring voor de website | CHEP