Privacyverklaring voor de website

Brambles Ltd en zijn filialen, inclusief de bedrijven die opereren onder de merken CHEP, BXB Digital en Kegstar (gezamenlijk Brambles, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd), respecteren uw recht op privacy en uw recht om de verspreiding van uw persoonlijke informatie te controleren.  Klik hier voor een lijst van onze bedrijfslocaties en contactgegevens.

Deze verklaring is van toepassing op deze website en alle mobiele applicaties of andere online en/of mobiele applicaties of websites die door ons worden beheerd of die aan ons zijn gerelateerd (gezamenlijk ‘website’ genoemd).  In deze verklaring wordt ook beschreven hoe deze website informatie van u verzamelt, welke soorten informatie er worden verzameld, wat we kunnen doen met de informatie die u verstrekt en wat uw rechten zijn met betrekking tot privacy.

Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de services die op of via onze website worden aangeboden, erkent u dat u de voorwaarden van deze Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen. Deze Privacyverklaring is opgenomen in en maakt deel uit van de Algemene voorwaarden van onze website, waaraan uw gebruik van onze website onderhevig is.

1.            INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

1.1.         Contactinformatie

Als u ervoor kiest om de contactfunctie te gebruiken, kunnen we u vragen om bepaalde basisinformatie, zoals naam, functie en e-mailadres, over u en/of uw bedrijf te verstrekken, zodat we u services en informatie kunnen aanbieden en ons contact met u zo productief mogelijk kunnen maken.

Behoudens uw marketingvoorkeuren, verzameld op het moment dat u een verzoek om meer informatie indient op onze site, kunnen we u per post, telefoon, e-mail of via andere methoden marketinginformatie sturen over goederen en diensten die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. U hebt het recht u in en uit te schrijven voor bepaalde vormen van gebruik van uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden.

1.2.         Communicatie

We kunnen de communicatie die we via e-mail met u hebben op effectiviteit controleren met het oog op de continue verbetering van de effectiviteit van onze klantenservicecommunicatie. We kunnen ook andere informatie over u verzamelen als u opmerkingen plaatst of aan enquêtes deelneemt.

1.3.         Browsing

Details van uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, vereist voor onze eigen doeleinden of anderszins en de resources waarvan u gebruikmaakt.

2.            IP-ADRESSEN EN COOKIES

2.1.         IP-adressen

Onze webservers kunnen de naam van het domein dat u gebruikte om toegang te krijgen tot internet, de website waar u vandaan kwam en de website die u aansluitend bezoekt, verzamelen. Deze informatie wordt samengevoegd om het aantal bezoeken aan de website, de gemiddelde tijd die erop wordt doorgebracht, de bekeken pagina's en andere statistieken over de bezoekers van deze website te meten. We kunnen deze samengevoegde gegevens ook gebruiken om de prestaties van de website in de gaten te houden en om de website eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we bepaalde technische en routinginformatie over uw computer om uw gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld omgevingsvariabelen vastleggen, zoals browsertype, besturingssysteem en CPU-snelheid, en het IP-adres (Internet Protocol) van uw internetprovider, om u een zo goed mogelijke service te bieden. We kunnen ook zoekopdrachten en -resultaten registreren om onze zoekmachine zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk te maken. We kunnen uw IP-adres gebruiken om uw gebruik van de website te volgen. Deze zogeheten clickstreamgegevens kunnen worden gekoppeld aan andere informatie die u ons geeft.

2.2.         Over cookies

Cookies zijn bestanden, vaak met unieke kenmerken, die door webservers naar webbrowsers worden verstuurd en die daarna teruggestuurd kunnen worden naar de server, telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en volgen tijdens hun navigatie op een website en om gebruikers die naar een website terugkeren, te identificeren. Cookies worden ofwel door onze website geplaatst (eigen cookies), ofwel door andere websites waarvan de inhoud op onze website verschijnt (cookies van derden).

Cookies kunnen ofwel ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn.  Een permanente cookie bestaat uit een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd, waarna de cookie door de browser wordt opgeslagen en tot de ingestelde vervaldatum geldig blijft (tenzij hij voor de vervaldatum door de gebruiker wordt verwijderd). Een sessiecookie vervalt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.

2.3.         Hoe we cookies gebruiken

Cookies bevatten zelf geen informatie die u persoonlijk identificeert, maar informatie die we over u bewaren, kan door ons worden gekoppeld aan informatie die in cookies wordt opgeslagen en uit cookies wordt verkregen.

We gebruiken de informatie die we van u verkrijgen voor de volgende doeleinden:

 • om uw computer te herkennen wanneer u onze website bezoekt
 • om u te volgen wanneer u op onze website navigeert
 • om onze website gebruiksvriendelijker te maken
 • om het gebruik van onze website te analyseren

Er worden verschillende categorieën cookies gebruikt voor verschillende doeleinden.

2.4.         Cookies beheren

U kunt bepalen hoe uw browser omgaat met cookies die van onze website worden ontvangen. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te weigeren, om voor elke afzonderlijke cookie een acceptatieverzoek te laten weergeven voordat deze op uw harde schijf wordt opgeslagen, of om alleen cookies te accepteren van bepaalde websites die u opgeeft. U vindt informatie over het verwijderen en beheren van cookies op www.AboutCookies.org. Als u geen cookies van ons accepteert, kunt u mogelijk sommige aspecten en functies van onze website niet gebruiken.

 

3.            HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

We kunnen de informatie die we over u verkrijgen gebruiken om:

3.1.         Onze website te laten werken

3.2.         Ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier wordt weergegeven voor u en uw computer

3.3.         Met u te communiceren over onze producten, services, aanbiedingen, gebeurtenissen en promoties en u producten en services aan te bieden die volgens ons voor u interessant kunnen zijn, zoals e-mails met zakelijke kennisgevingen en nieuwsbrieven

3.4.         Klantenondersteuning te bieden, onder meer door te antwoorden op informatieaanvragen over onze producten en services (zoals verzoeken om belangrijke veiligheidsinformatie of vragen over onze services)

3.5.         U de specifieke services die u aanvraagt, te leveren

3.6.         Uw betrokkenheid bij onze liefdadigheidsprogramma's en gemeenschapsactiviteiten te vergemakkelijken

3.7.         Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren

3.8.         Uw feedback te verzamelen over onze producten, services, programma's en internetservices en deze te verbeteren

3.9.         Onze marketingcommunicatie en -strategieën, en daarnaast trends en statistieken over het gebruik van onze internetservices, te analyseren en verbeteren

3.10.      Fraude, niet-bevoegde transacties, claims en andere mogelijke problemen te bestrijden en voorkomen, en blootstelling aan risico's te beperken, onder meer door mogelijke hackers en andere onbevoegde gebruikers te identificeren

3.11.      Te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten en sectornormen en aan onze beleidslijnen

4.            OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u informatie op onze website verstrekt, kunnen we deze informatie als volgt delen:

4.1.         Binnen Brambles.  Klik hier voor een lijst van onze bedrijfslocaties en contactgegevens.

4.2.         Om uw verzoeken uit te voeren, om verschillende functies, services en materialen voor u beschikbaar te maken, om te antwoorden op uw verzoeken en om andere redenen die zijn beschreven in het gedeelte ‘Hoe we persoonlijke informatie gebruiken’ van deze Privacyverklaring, delen we mogelijk uw persoonlijke informatie of gebruiksinformatie met derde partijen die namens ons (of namens andere entiteiten waarmee we zakendoen) functies uitvoeren, zoals bedrijven of individuen die onze websites hosten of beheren, gegevens analyseren, klantenservice leveren, productvoorbeelden mailen of betalingen beheren, en adverteerders, sponsors of andere externe partijen die deelnemen aan of het beheer op zich nemen van onze promoties of die hulp bieden bij marketing of promoties. Bij onze services kunt u de mogelijkheid krijgen om u in te schrijven om informatie of marketingaanbiedingen van derde partijen te ontvangen of om anderszins in te stemmen met het delen van uw informatie met derde partijen. Als u ermee instemt uw persoonlijke informatie te delen, wordt uw persoonlijke informatie vrijgegeven aan de derde partij, onderworpen aan het privacybeleid en de zakelijke praktijken van die derde partij.

4.3.         We kunnen niet-persoonlijke informatie, zoals verzamelde gebruikersstatistieken, demografische informatie en gebruikersinformatie, met derde partijen delen.

4.4.         We kunnen uw persoonlijke informatie, gebruikersinformatie en andere informatie over u vrijgeven aan andere partijen die alle of een deel van onze activa kopen, evenals aan advocaten en adviseurs. Als we uw informatie overdragen aan een koper, zullen we redelijke inspanningen leveren om de koper op te leggen om uw informatie te gebruiken op een manier die overeenstemt met deze Privacyverklaring.

4.5.         In het geval dat er een faillissements- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt ingesteld, kan uw informatie worden beschouwd als een bedrijfsactief dat aan derde partijen verkocht of overgedragen kan worden.

4.6.         We kunnen informatie over u aan anderen vrijgeven als we van mening zijn dat we verplicht zijn dat te doen in het kader van de wet of een juridische procedure, om te reageren op claims of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Brambles of anderen te beschermen.

5.            SPECIALE BEPALINGEN VOOR EUROPESE GEBRUIKERS

Wanneer u ons informatie en gegevens verstrekt, begrijpt en erkent u dat we persoonlijke gegevens voor commerciële en marketingdoeleinden kunnen verzamelen, gebruiken en vrijgeven, en deze informatie kunnen doorgeven (in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring) binnen Brambles, al dan niet buiten het rechtsgebied van uw vestiging.

5.1.         Communicatie

We kunnen de communicatie die we via e-mail met u hebben op effectiviteit controleren met het oog op de continue verbetering van de effectiviteit van onze klantenservicecommunicatie. In zoverre deze communicatie betrekking heeft op klantenservice in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (EU/EER), worden deze analyses uitgevoerd op basis van geanonimiseerde e-mails. We anonimiseren deze e-mails in overeenstemming met de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU alvorens we ze naar een verwerker/serviceprovider buiten de EU/EER verzenden voor analyse. In het onwaarschijnlijke geval dat gegevens na verzending toch zijn terug te leiden, wordt de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd door passende beschermingsmaatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot, modelclausules conform het besluit van de Europese Commissie (C(2010)593) van 5 februari 2010 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar in derde landen gevestigde verwerkers die geen adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen (‘modelclausules’).

5.2.         Waar we uw persoonlijke informatie opslaan

Houd er rekening mee dat de persoonlijke gegevens die u deelt kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen in locaties buiten de EU/EER en in een database en op servers in de Verenigde Staten en andere landen waarin de privacywetten mogelijk niet zo uitgebreid zijn als die in uw land van vestiging of oorsprong.  Dergelijke overdrachten vinden enkel plaats wanneer er passende beveiligingsmaatregelen van kracht zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot modelclausules.

5.3.         Juridische basis voor verwerking

We verzamelen en verwerken alleen persoonlijke gegevens over u wanneer we hierbij een juridische basis, zoals uitvoering van een contract (waarbij verwerking nodig is om een contract met u aan te gaan of uit te voeren), toestemming en legitieme belangen hebben.  We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om onze legitieme belangen te behartigen, mits deze verwerking niet tegen uw rechten en vrijheden ingaat. Daar waar wij ons op legitieme belangen beroepen, hebt u het recht om bezwaar te maken. Houd er rekening mee dat uw bezwaar ons kan verhinderen bepaalde services voor u uit te voeren.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen om het volgende te kunnen doen:

 • U, onszelf of anderen beschermen tegen veiligheidsdreigingen
 • Voldoen aan wetten die op ons van toepassing zijn
 • De prestaties van onze website verbeteren
 • Onze bedrijfsactiviteiten mogelijk maken of beheren, bijvoorbeeld voor facturering en ladingdrageronderhoud, en
 • Onze bedrijfs- en klantrelaties in het algemeen begrijpen en verbeteren

5.4.         Europese toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om bij een Europese autoriteit voor gegevensbescherming of toezicht een klacht in te dienen over de verzameling en het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten zijn beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6.            VERZOEKEN OM TOEGANG TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kunt: (i) een verzoek indienen voor informatie over en toegang tot de persoonlijke informatie die we over u hebben; (ii) verzoeken dat enige onjuiste persoonlijke informatie die we hebben wordt gecorrigeerd; (iii) bezwaar maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw persoonlijke informatie die we uitvoeren (inclusief het recht u uit te schrijven voor direct marketing); (iv) verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen; en (v) een kopie aanvragen van uw persoonlijke informatie in een machinaal leesbare, veelgebruikte indeling (of verzoeken dat we uw persoonlijke informatie in een dergelijke indeling aan een externe serviceleverancier overdragen).

Hoewel enkele van deze rechten rechtstreeks door u kunnen worden uitgeoefend via de website, dienen veel van de rechten, waaronder die met betrekking tot verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, bij ons te worden ingediend op de manier die is uiteengezet in het gedeelte ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ van de Privacyverklaring.

We nemen dergelijke verzoeken in overweging en voorzien u van een reactie.  Als we een toegangsverzoek weigeren, zullen we u op de hoogte brengen van de reden van deze weigering. We kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen en verificatie van uw identiteit vereisen voordat we u van een kopie van uw informatie voorzien zoals door de wet is toegestaan.

7.            DATARETENTIE

We bewaren de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen niet langer dan nodig, behalve wanneer hiervoor een doorlopende legitieme zakelijke noodzaak van onze kant bestaat (bijvoorbeeld om u de gevraagde services te kunnen leveren of om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting).

8.            BEVEILIGING

We handhaven bepaalde administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Elektronische gegevensoverdracht en opslag van informatie is echter nooit volledig veilig. We kunnen de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft of die we kopen niet verzekeren of garanderen. U gebruikt onze website dus op eigen risico.

Als er ondanks al onze maatregelen toch een gegevensinbreuk plaatsvindt, zullen we al het redelijke doen om de schade te beperken.  In het geval van een gegevensinbreuk en afhankelijk van de omstandigheden, informeren we u over corrigerende maatregelen ter voorkoming van verdere schade.

9.            WAT MOET U NOG WETEN?

9.1.         Door gebruikers gegenereerde inhoud

Sommige van onze services en sociale netwerkfuncties bieden u de mogelijkheid om uw eigen inhoud in te dienen voor openbare publicatie. Informatie die u op deze manier publiceert, wordt openbare informatie en is niet onderworpen aan deze Privacyverklaring voor de website. We kunnen niet controleren hoe anderen openbaar gemaakte informatie gebruiken.

Alle informatie, communicatie en materialen van enige soort die u publiceert of indient op onze website (waaronder, maar niet beperkt tot een Brambles-website weergegeven op een sociaal mediaplatform of website zoals Facebook of Twitter) via e-mail, publicatie, messaging, uploaden, downloaden of anderszins (gezamenlijk een ‘indiening’ genoemd), publiceert u of dient u in op eigen risico en zonder enige privacyverwachting.  We kunnen de handelingen van andere gebruikers van sociale mediaplatforms en websites niet controleren, bijgevolg zijn we niet aansprakelijk voor inhoud of indieningen op dergelijke websites en platforms.

9.2.         Inwoners van Californië en do-not-track-openbaarmaking

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u ons vragen om uw informatie (ongeacht of die online of offline is verzameld) niet met onze filialen te delen voor hun marketingdoeleinden, als de filialen afzonderlijke juridische entiteiten zijn. Gelieve ons uw voorkeuren kenbaar te maken door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ van deze Privacyverklaring voor de website.

Omdat er nog geen consensus is over hoe bedrijven moeten reageren op browsergebaseerde of andere do-not-track-mechanismen (‘DNT’), reageert onze website niet op browsergebaseerde DNT-signalen.

9.3.         Privacypraktijken van derde partijen

Sommige van onze services en sociale netwerkfuncties bieden u de mogelijkheid om uw eigen inhoud in te dienen voor openbare publicatie.  Op onze website worden bijvoorbeeld de pictogrammen van Twitter en LinkedIn weergegeven.  Wanneer u op een dergelijk pictogram van derden klikt, wordt er een nieuw venster geopend met de website van het betreffende bedrijf.  Informatie die u op deze manier publiceert, wordt openbare informatie en is niet onderworpen aan deze Privacyverklaring voor de website. We kunnen niet controleren hoe anderen openbaar gemaakte informatie gebruiken.

Alle informatie, communicatie en materialen van enige soort die u publiceert of indient op onze website (waaronder, maar niet beperkt tot een Brambles-website weergegeven op een sociaal mediaplatform of website zoals Facebook of Twitter) via e-mail, publicatie, messaging, uploaden, downloaden of anderszins (gezamenlijk een ‘indiening’ genoemd), publiceert u of dient u in op eigen risico en zonder enige privacyverwachting.  We kunnen de handelingen van andere gebruikers van sociale mediaplatforms en websites niet controleren, bijgevolg zijn we niet aansprakelijk voor inhoud of indieningen op dergelijke websites en platforms.

9.4.         Kinderen

Onze services zijn over het algemeen niet op kinderen jonger dan 16 jaar gericht. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van iemand die jonger is dan 16 jaar, zonder de toestemming van de ouders. Als u bemerkt dat we persoonlijke informatie van een kind van jonger dan 16 jaar hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders, gelieve dan contact met ons op te nemen op de hieronder aangegeven wijze zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

10.          HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Als u vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebt over deze Privacyverklaring of als u wilt dat we de informatie bijwerken die we over u of uw voorkeuren hebben, neem dan contact op met onze Chief Privacy Officer via privacy@brambles.com.  U kunt ook contact opnemen met een van onze lokale vestigingen.  De lijst met onze bedrijfslocaties vindt u hier

11.          UPDATES VAN DE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.  Wijzigingen in het beleid worden ten minste 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijzigingen gepubliceerd.  De onderstaande datum geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op oktober 15 2018, met ingangsdatum november 15 2018.

Vind een CHEP-ladingdrager

Voer hieronder uw gegevens in

 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dit is een verplicht veld
If your download doesn't start shortly please click here

Taal selecteren

Belgium
Klaar

Is dit niet uw land of taal?

Land wijzigen

Privacyverklaring voor de website | CHEP