Případová studie: Endurance Technologies

Výrobce dílů pro automobilový průmysl zlepšil efektivitu logistiky a snížil zatížení životního prostředí

Endurance Technologies Ltd. je jednou z předních indických společností, která vyrábí díly pro automobilový průmysl. Když společnost chtěla vyvinout a zavést bezpečný, nákladově efektivní a udržitelný systém pro dopravu spojek k výrobci původního zařízení, obrátila se na společnost CHEP.

Společnost CHEP zavedla řešení, které spočívalo v pronájmu kontejnerů. Výrazně tak zvýšila efektivitu balení pro přepravu a logistiku a v oblasti udržitelnosti s ohledem na životní prostředí dosáhla lepších výsledků než kdykoliv předtím. Partnerství obou společností přetrvává a zvyšuje efektivitu i u dalších výrobků společnosti Endurance.

Informace o společnosti Endurance

Společnost Endurance Technologies, Ltd. je vedoucím výrobcem hliníkových slitin (včetně slitinových kol), výrobků pro pérování, převodových a brzdových systémů. Společnost provozuje 18 závodů v Indii a 8 závodů v Evropě s celkem více než 5 000 zaměstnanci.

 

Výzva

Společnost Endurance každý rok dodává přibližně 180 000 spojek jednomu z výrobců původního zařízení pro dvoukolová vozidla. Spojky byly na trase přibližně 1200 km přepravovány v nedostatečně využitých kamionech. Kromě toho byly v průběhu cesty několikrát překládány, což vedlo ke značnému poškození výrobků a ztrátám.

Před navázáním spolupráce se společností CHEP používala společnost Endurance k přepravě spojek tisíce dřevěných beden a lepenkových jednorázových obalů. Po dopravení k výrobci původního zařízení byly obaly zlikvidovány, což pro společnost Endurance znamenalo významné ztráty. Navíc vznikalo alarmující množství odpadu.

I výrobce původního zařízení doufal, že se podaří snížit spotřebu dřeva a lepenky ve vlastním závodu. Společnost Endurance oslovila CHEP s žádostí o přezkoumání dodavatelského řetězce spojek. Cílem bylo eliminovat neefektivní postupy a zlepšit nákladovou efektivitu i udržitelnost.

 

Řešení

Společnosti CHEP a Endurance úzce spolupracovaly na vývoji a zavedení bezpečného, nákladově efektivního a udržitelného systému pro přepravu spojek od výrobce k výrobci původního zařízení.

Projekt vyžadoval systematické plánování a aktivity na straně společnosti Endurance i výrobce původního zařízení po dobu více než roku. Jako první byla v roce 2014 provedena studie dodavatelského řetězce, následoval vývoj řešení a první testy v provozu – a v roce 2015 bylo řešení zavedeno. V průběhu celého procesu spolu všichni zúčastnění partneři úzce spolupracovali

Jádrem řešení byl přechod od jednorázových obalů na opakovatelně použitelné skládací kontejnery CHEP.

Kromě kontejnerů, které představovaly vnější obal, zajistil CHEP pro společnost Endurance i vložky. Ty byly na míru přizpůsobeny přepravovanému zboží a navrženy tak, aby byly stejně jako kontejnery skládací bylo je možné opakovaně využívat.

Kontejnery byly navrženy tak, aby je bylo možné snadno integrovat do modelu společnosti CHEP, který je založen na sdílení a opakovaném použití. Mohou být plynule využity v celém procesu výroby a přepravy, zlepšují efektivitu a přinášejí hmotné i nehmotné výhody.

Toto ucelené obalové řešení eliminovalo všechny hlavní jednorázové elementy předchozích obalů.

Výhody

Díky tomuto řešení, které eliminovalo lepenkové obaly a dřevěné palety, dosáhla společnost Endurance významných úspor u obalových materiálů, zabránila vzniku velkého množství odpadu a eliminovala neefektivní přepravu.

Společnost Endurance původně vytvářela každý den 6 tun odpadu ve formě lepenkových krabic a dřevěných rámů. Po přechodu na nové řešení se odpad snížil na nulu.

Vyšší hustota balení umožnila optimálně využít kapacity kamionu a snížit tak celkový počet kamionů, které společnost Endurance každý den potřebuje. Výsledkem jsou významné úspory paliva a emisí CO₂.

Kladné výsledky prvních změn přesvědčily společnost Endurance, aby řešení společnosti CHEP horizontálně rozšířila a zavedla jej i u přepravy dalších komponentů, jako například odpružení, vidlic a tlumičů.

Při aktuálním objemu přepravovaného zboží se z těchto výhod stávají obrovské úspory u klíčových ukazatelů udržitelnosti.

Každodenní úspory, kterých dosáhla Endurance
Každodenní úspory, kterých dosáhla Endurance

Výsledkem úspěšného partnerství společností CHEP a Endurance je situace, která je výhodná pro všechny strany - Endurance, CHEP i výrobce původních zařízení. Ve větším měřítku postupně povede k udržitelným výhodám na všech úrovních automobilového průmyslu.

Partnerství se společností CHEP nám umožnilo významně zvýšit udržitelnost našeho podnikání a snížit uhlíkovou stopu. Opakovaně použitelné obaly pro automobilový průmysl od společnosti CHEP chrání stromy a zároveň se díky nim na skládkách nehromadí odpadový materiál. S obchodním modelem společnosti CHEP, který je založen na sdílení, opakovaném použití, recyklaci a redukování odpadu, je naše společnost velmi spokojena.

Atul Deodikar Ředitel dodavatelského řetězce, Endurance Technologies Ltd.

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Případová studie: Endurance Technologies | CHEP Česká Republika