Vytváříme udržitelný svět

Obchodní model společnosti CHEP je ve své podstatě udržitelný. Nabízíme zařízení k pronájmu a řešení, která zákazníkům pomáhají zefektivnit dodavatelské řetězce a ušetřit náklady i přírodní zdroje. Naše principy sdílení a opakovaného používání pomáhají našim zákazníků, stát se součástí oběhového hospodářství. S každým novým zákazníkem, který používá naše platformy, se dále zvyšuje efektivita námi nabízených řešení.

Současně usilujeme o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní prostředí a abychom přispívali k rozvoji míst, kde podnikáme. Společnost CHEP hraje důležitou roli při uskutečňování strategie udržitelnosti skupiny Brambles a při dosahování Cílů pro udržitelnost 2020, které jsou založeny na Cílech udržitelného rozvoje, ustavených OSN. Naše úsilí v oblasti udržitelnosti se odvíjí od strategického rámce programu Lepší podnikání, lepší planeta, lepší společnost.

Jak vám pomůžeme zvýšit udržitelnost

Náš program pro udržitelnost funguje na třech úrovních. Níže se dozvíte, jak každá z nich sníží vaše provozní náklady i dopad na životní prostředí.

 • Sdílení a opakované využívání

  Namísto jednorázových obalů používáme vysoce kvalitní, opakovaně použitelné palety a kontejnery. Snižujeme tak odpad a zefektivňujeme vaše podnikání.

 • Projekty spolupráce

  Podrobně analyzujeme váš dodavatelský řetězec a určíme oblasti, kde vám spolupráce s námi vyřeší problémy s logistikou a ušetří peníze.

 • Osvědčené postupy a reference

  Díky spolupráci s CHEP budete mít k dispozici světové odborníky na problematiku dodavatelských řetězců. Naše zkušenosti v oblasti udržitelnosti a výhody pro zákazníky již ocenily organizace z celého světa.

Sdílení a opakované využívání

Video

Coming up next

 • Video

Cirkulární hospodářství

Náš obchodní model je založený na sdílení a opakovaném využívání a vychází z konceptu oběhového hospodářství, což je průmyslový model, který odpad chápe jako zdroj a nevytváří tak znečištění.

Kalkulačka Výhody pronájmu

Spočítejte si, kolik ušetříte

Opakovaně použitelná obalová řešení jsou již ve své podstatě efektivnější než jednorázová. Naši zákazníci se dělí o opakovaně použitelné palety a přepravují s nimi své výrobky. Je tak třeba celkově menší množství palet, což znamená méně odpadu na skládkách a méně CO2 v ovzduší.

S naší kalkulačkou Výhody pronájmu si snadno spočítáte možné úspory nákladů i výhody pro životní prostředí.

Přejít na kalkulačku

Projekty spolupráce

Projekty spolupráce
Jeden z typů nabízených projektů je společná přeprava, kde uzavřením kruhu snižujeme počet prázdných kilometrů.

Nejlepší výsledky v oblasti udržitelnosti je možné získat spoluprací ve všech částech dodavatelského řetězce. Společně s vámi, vašimi dodavateli a vašimi partnery pro logistiku najdeme oblasti, kde vám spolupráce s námi umožní dosáhnout vyšší efektivity. Níže si můžete přečíst případové studie, které popisují některé z úspěšných projektů spolupráce s našimi zákazníky.

Případové studie

Osvědčené postupy

Vytváříme přehledy osvědčených postupů, které vám ukáží, jak můžete zvýšit udržitelnosti a efektivitu své firmy. Níže najdete některé z organizací, které ocenily přínos společnosti CHEP v oblasti udržitelnosti.

Dow Jonesův index udržitelnosti

Dow Jonesův index udržitelnosti
Tento index hodnotí společnosti podle více než 600 kritérií z oblasti ochrany životního prostředí, sociální oblasti a oblasti řízení a správy společností.

Dow Jonesův index udržitelnosti informuje potenciální investory o tom, do jaké míry se daná firma zasazuje o udržitelnost a je platformou, do které se mohou zapojit společnosti se zájmem o zavedení osvědčených postupů v oblasti udržitelnosti. Pod svou mateřskou společností Brambles dosáhla společnost CHEP druhého nejlepšího výsledku ve své průmyslové kategorii.

EcoVadis

EcoVadis
V roce 2018 obdržela společnost CHEP zlatou cenu organizace EcoVadis.

Společnost CHEP obdržela několik zlatých cen od organizace EcoVadis, která hodnotí udržitelnost dodavatelů u globálních dodavatelských řetězců. Metodologie EcoVadis je založena na zásadách společenské odpovědnosti firem. Zlatá cena znamená, že se společnost CHEP umístila mezi horními 5 % ze všech hodnocených společností.

OSN

OSN
Agentura OSN pro uprchlíky navázala partnerství se společností CHEP, protože jsme vedoucí společností pro globální dodavatelské řetězce.

Náš program pro udržitelnost schválila ORSN a naše Cíle pro udržitelnost 2020 jsou plně v souladu s cíly udržitelného rozvoje OSN. Společnost CHEP úzce spolupracovala s Agenturou OSN pro uprchlíky, zlepšila její dodavatelské řetězce a pomohla zajistit, aby se pomoc v nouzi dostala co nejrychleji na místo určení.

Jsme rovněž signatářem zásad iniciativy OSN Global Compact. Jedná se o dobrovolnou iniciativu v podnikatelském sektoru, která se zasazuje o to, aby byla strategie a činnost firem v souladu s deseti široce přijímanými zásadami v oblasti lidských práv, pracovních práv, ochrany životního prostředí a protikorupčních opatření.

Coca Cola Enterprises

Coca Cola Enterprises
Coca Cola Enterprises je výhradní stáčírna společnosti Coca Cola pro osm evropských zemí.

V roce 2015 udělila společnosti Coca-Cola Enterprises (CCE) společnosti CHEP označení dodavatel roku v oblasti společenské odpovědnosti firem a udržitelnosti. Toto ocenění jsme získali za naše neustálé úsilí o vývoj inovativních a udržitelných řešení v oblasti logistiky.

Našemu zákazníkovi přinesla úspěšná spolupráce s námi významné výhody. CHEP a CCE společně vyvinuly nový typ platformy s kolečky, který splnil specifické požadavky společnosti CCE a zefektivnil dodavatelský řetězec společnosti. CCE rovněž využívá náš program společné přepravy, díky němuž klesl počet prázdných kilometrů na evropských silnicích o tři miliony a emise uhlíku společnosti CCE klesly o téměř tři tuny.

Lepší společnost

Ve společnosti CHEP chceme přispívat k rozvoji míst, kde vyvíjíme svou činnost. To znamená, že naši stálí zákazníci mají k dispozici tři dny volna, které mohu věnovat dobrovolnickým aktivitám, a kromě toho přispíváme charitativním a neziskovým organizacím finančními i věcnými dary.

V rámci práce pro komunitu výrazně podporujeme potravinové banky. Níže najdete několik příkladů, jak podporujeme tyto nesmírně důležité instituce.

Lepší společnost

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Udržitelnost | CHEP Česká Republika