Případové studie

Přečtěte si více o tom, jak naši zákazníci využívají platformy a řešení společnosti CHEP.

Přehled případových studií

15 articles found

 • Tereos TTD: Dvě století putování českého cukru

  Cukrovarnictví má v České republice tradici od konce 18. století. I dnes jsou pro distribuci „bílého zlata“ k zákazníkům využívány nejmodernější prostředky, například paletový pooling.  Jaké jsou výzvy současné výroby, přepravy a balení cukru? Jaká ...
 • PENNY, Unilever a CHEP - efektivní dodavatelský řetězec nové éry

  Vzhledem k objemu přepravovaného zboží mezi středisky Unilever a PENNY je důležité klást velký důraz na efektivitu, flexibilitu i udržitelnost dodavatelského řetězce. Nedávné výzvy spojené s pandemií covid-19 důležitost těchto hodnot ještě více zvýra...
 • Unilever snižuje roční emise CO2 spojené s používáním palet o 285 tun

  Společnost Unilever docílila díky dlouhodobému využívaní paletového poolingu CHEP snížení množství emisí CO2  spojených s využíváním palet ve svém dodavatelském řetězci o 285 tun za rok. Během jednoho roku tak předešla vzniku 24 tun odpadu. To si lze...
 • Pivovar Mahou San Miguel snížil emise CO2 o 12 %, díky sdílení přepravy v rámci programu společnosti CHEP

  Pivovarnický podnik Mahou San Miguel se do programu Společná přeprava CHEP zapojil v roce 2015. Program, jehož se po celé Evropě účastní přes 225 zákazníků, má za cíl optimalizovat přepravní trasy. Zákazníci využívají trasy společně mezi sebou nebo s...
 • El Corte Inglés dosahuje díky společnosti CHEP výrazných ekologických úspor

  Využíváním systému sdílení společnosti CHEPs se skupině El Corte Inglés podařilo snížit emise CO2 o 55 % oproti situaci, kdy by využívala palety jednorázové. CHEP a El Corte Inglés spolupracují posledních 20 let. Snahou jejich spolupráce je docílit ...
 • Coca-Cola snižuje o 60 % emise CO2 spojené s používáním palet

  Společnost Coca-Cola European Partners (CCEP) docílila 60% snížení množství emisí CO2 spojených s využíváním palet po celém Španělsku a Portugalsku díky tomu, že přešla na opakovaně použitelné dřevěné palety CHEP. Za poslední rok předešla vypuštění ...
 • Případová studie: Bezpečnost zaměstnanců na prvním místě

  Kvalitní palety ochrání nejen vaše výrobky, ale i Vaše pracovníky. Naše postupy zajištění kvality znamenají, že i Vaši zaměstnanci budou lépe chráněni. Budete se moci spolehnout na předvídatelné vlastnosti platforem. Zajistíte tak bezpečnější a zdra...
 • Případová studie: Stabilně vysoká kvalita palet

  Společnost CHEP přebírá zodpovědnost za kvalitu palet. To znamená pečlivou kontrolu každé palety. Vy tak dostanete kvalitní paletu se standartními vlastnostmi. Spolehlivější palety znamenají i menší poškození výrobků, rozlitých kapalin a kontaminace....
 • Případová studie: Víc, než jen paleta

  Když si pronajmete paletu CHEP, dostanete víc, než jen paletu. Každá paleta představuje i přístup ke znalostem a zkušenostem jedné z největších světových společností v oblasti dodavatelských řetězců. Díky hlubokým znalostem tohoto průmyslového odvětv...
 • Případová studie: Evropská federace potravinových bank

  Společnost CHEP věnuje finanční i věcné příspěvky Evropské federaci potravinových bank a pomůže jí tak otevřít nové banky na celém kontinentě.
 • Polska Woda

  Pro podnikání Polska Woda je klíčové, aby společnost dokázala efektivně reagovat na sezónní poptávku. Efektivitu však ohrožovaly používané palety z bílého dřeva. Pak si Polska Woda začala najímat palety od společnosti CHEP. Dochvilnost a spolehlivost...
 • Refresco

  Společnost Refresco měla problémy s paletami z bílého dřeva. S žádostí o pomoc se obrátila se na společnost CHEP. Po přechodu na jiné materiály společnost Refresco snížila náklady, zlepšila udržitelnost a zvýšila spokojenost zákazníků.
 • Případová studie: Goliard

  V roce 2015 začala společnost Goliard hledat pro své výrobky lepší a plynulejší přepravní řešení. Začala využívat pronájem přepravních jednotek od společnosti CHEP a zvýšila tak výkon, udržitelnost i bezpečnost svého dodavatelského řetězce.
 • Případová studie: EdE, Orangina Schweppes

  EdE (l’Européenne d’Embouteillage) je vedoucí francouzský výrobce ovocných nápojů s 19 víceúčelovými výrobními linkami po celé zemi. Vyrábí okolo 85 % značek, které vlastní skupina Orangina Schweppes, mezi jinými i nápoje Orangina, Oasis a Schweppes....
 • Případová studie: Coca-Cola Enterprises

  V únoru 2013 zahájila společnost belgická pobočka společnosti Coca-Cola Enterprises společně s belgickým řetězcem supermarketů Colruyt a přepravcem Vervoer Van Dievel projekt společné přepravy, který připravila společnost CHEP. Cílem bylo snížit poče...

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Případové studie | CHEP Česká Republika