Případová studie: Jak snížit množství odpadu

Opětovným používáním a recyklací snížit množství odpadu

Pronájem přepravních jednotek snižuje odpad hned několika způsoby. Náš obchodní model je založený na opakovaném používání a opravách. Společnost CHEP sveze všechny palety, i ty poškozené, takže vám úplně odpadnou starosti s dřevěným odpadem.

Naše služba pronájmu přepravních jednotek ale snižuje odpad i v jiných oblastech, které nejsou na první pohled patrné. Náš postup zajištění kvality například snižuje nebezpečí poškození výrobků a znehodnocení potravin. Kromě toho šetříme emise, které by vznikaly při doručování náhradního zboží.

S udržitelným obchodním modelem

Životní cyklus CHEP palet snižuje množství dřevěného odpadu a dřeva potřebného k výrobě palet. Podle nezávislého externího průzkumu mají palety CHEP až desetkrát delší životnost než ekvivalentní palety z bílého dřeva*. Palety CHEP totiž mají trvanlivější konstrukci a kromě toho v rámci služby pronájmu přepravních jednotek procházejí pravidelnými kontrolami a opravami.

*Zdroj: RDC Environment/Intertek: Srovnání životního cyklu pronajímaných CHEP palet a ekvivalentních palet z bílého dřeva

Nižší spotřeba

Nižší spotřeba

Srovnání pronajímaných CHEP palet s ekvivalentními paletami z bílého dřeva

Když paletu CHEP již není možné opravit, je 100% recyklována

Veškeré naše dřevo pochází z udržitelných lesů, které jsou certifikované dvěma vedoucími mezinárodními organizacemi: FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Žádný dřevěný odpad u nás nekončí na skládkách. Dřevěný odpad z pil a servisních center dále zpracováváme a používáme jej k opravám palet. Ročně tak ušetříme ekvivalent 4 000 stromů.

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Toto pole je povinné

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Případová studie: Jak snížit množství odpadu | CHEP Česká Republika