Případová studie: Jak snížit množství odpadu

Opětovným používáním a recyklací snížit množství odpadu

Pronájem přepravních jednotek snižuje odpad hned několika způsoby. Náš obchodní model je založený na opakovaném používání a opravách. Společnost CHEP sveze všechny palety, i ty poškozené, takže vám úplně odpadnou starosti s dřevěným odpadem.

Naše služba pronájmu přepravních jednotek ale snižuje odpad i v jiných oblastech, které nejsou na první pohled patrné. Náš postup zajištění kvality například snižuje nebezpečí poškození výrobků a znehodnocení potravin. Kromě toho šetříme emise, které by vznikaly při doručování náhradního zboží.

S udržitelným obchodním modelem

Životní cyklus CHEP palet snižuje množství dřevěného odpadu a dřeva potřebného k výrobě palet. Podle nezávislého externího průzkumu mají palety CHEP až desetkrát delší životnost než ekvivalentní palety z bílého dřeva*. Palety CHEP totiž mají trvanlivější konstrukci a kromě toho v rámci služby pronájmu přepravních jednotek procházejí pravidelnými kontrolami a opravami.

*Zdroj: RDC Environment/Intertek: Srovnání životního cyklu pronajímaných CHEP palet a ekvivalentních palet z bílého dřeva

Nižší spotřeba

Nižší spotřeba

Srovnání pronajímaných CHEP palet s ekvivalentními paletami z bílého dřeva

Když paletu CHEP již není možné opravit, je 100% recyklována

Veškeré naše dřevo pochází z udržitelných lesů, které jsou certifikované dvěma vedoucími mezinárodními organizacemi: FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Žádný dřevěný odpad u nás nekončí na skládkách. Dřevěný odpad z pil a servisních center dále zpracováváme a používáme jej k opravám palet. Ročně tak ušetříme ekvivalent 4 000 stromů.

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Případová studie: Jak snížit množství odpadu | CHEP Česká Republika