Zboží do celého světa se společností CHEP

Stáhnout PDF

Jak se vyhnout obtížím a rizikům při vývozu?

Společnost CHEP je lídrem v oblasti mezinárodního outsourcingu palet. Celosvětově na svých platformách přepraví více zboží do více míst než kdokoliv jiný. Máme zdaleka nejlepší know-how v oblasti vývozu. Disponujeme nejobsáhlejší a nejefektivnější mezinárodní sítí služeb a poskytujeme nejširší nabídku platforem – od standardních dřevěných a plastových palet až po kontejnery a pevné paletové kontejnery RPC.

Základní portfolio palet naleznete zde.

Brexit

 

Od 1. ledna 2021 se Spojené království Velké Británie a Irska stane pro EU "třetí zemí". Od tohoto data se stane zákonním požadavkem, aby veškerý dřevěný obalový materiál pohybující se v obou směrech mezi Velkou Británií a EU byl v souladu s Mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření (ISPM 15). Jedná se o globální nařízení požadující tepelné zpracování (HT) a označení dřevěných obalových materiálů (v našem případě palet), jehož cílem je zabránit šíření chorob z rostlin a ze škůdců těmito materiály.

Pro CHEP zůstává zmírnění rizik plynoucích z Brexitu klíčovou prioritou. Zaměřujeme se na to, aby nedošlo k omezením v dodávkách potravin a jiného základního zboží spotřebitelem ve Velké Británii a ostatních Evropských zemích. Jsme připraveni zajistit, aby našim zákazníkům bylo dodáno potřebné množství palet a jiných přepravních platforem pro přeshraniční toky.

Kliknutím sem získáte další informace.
Ship
.

Víme, s čím se při vývozu zboží potýkáte

Při přeshraničním pohybu je nutno řešit mnoho dodatečných záležitostí, a to zvláště při výměnném paletovém systému: dodržování předpisů, vyšší riziko poškození zboží, nízká kvalita palet při návratu, skryté náklady při procesu výměny palet a finanční náklady, stejně jako ztráta dobré pověsti při neefektivním nebo narušeném toku.

Export
 

5 způsobů, jak vám společnost CHEP může pomoci zajistit vaše požadavky na palety

.

 • CHEP usnadňuje vývoz

  Poskytneme vám jediné paletové řešení, které zajistíme v rámci celého dodavatelského řetězce, čímž vám výrazně zjednodušíme logistiku vývozu. Díky naší globální síti máme vždy a všude k dispozici personál, který vám pomůže s jakýmikoliv problémy. Můžete si tak dopřát klidu, neboť vám odpadnou starosti s paletovou výměnou.

 • 120 miliónů přepravních platforem pohybujících se po Evropě přináší větší spolehlivost

  Naše palety vydrží desetkrát déle a staráme se o jejich opravy a údržbu. O vaše zboží je tedy postaráno i na té nejdelší cestě. Díky konceptu sdílení a opětovného použití, kterému říkáme „pooling“, máte vždy přístup k paletám, které potřebujete, ať už jsou vaše potřeby jakékoliv.

 • Žádné skryté náklady

  Může se zdát, že nákup vlastních palet je z hlediska počátečních nákladů levnější, nicméně celá řada skrytých nákladů nakonec vede k tomu, že celková nákladová efektivita je ve srovnání s řešením CHEP mnohem nižší. Zjistěte více o přednostech poolingu s naší kalkulačkou Power of pooling.

 • Efektivní řešení vývozu

  Samozřejmě máte zájem na tom, aby váš vývoz byl co nejefektivnější. Nicméně komplikovaná nařízení a rozličné normy a rozměry palet pro vývoz znamenají riziko dodatečných prostojů a nákladů, není-li použito správných palet. Aby se předešlo nutnosti překládky, je třeba k vývozu do Velké Británie používat průmyslových palet se speciálními rozměry 120 x 100 cm a např. do USA či Kanady palet Mark 55. S paletami CHEP si dokáží poradit automatizované systémy po celém světě a naše palety jsou globálně akceptovány logistickými firmami a řetězci.

 • CHEP eliminuje odpad na každém úseku cesty při vývozu zboží

  Náš efektivnější koncept dodavatelského řetězce založený na principech cirkulární ekonomiky umožňuje měřitelné snižování emisí CO2, čímž vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti. Naše robustnější opakovaně použitelné palety zároveň výrazně snižují objem dřevěného odpadu na skládkách. Využijte naší kalkulačky Power of pooling, kde si můžete spočítat možné úspory nákladů i výhody našeho řešení pro životní prostředí.

Export

Co je ISPM 15?

ISPM je zkratka pro International Standard for Phytosanitary Measures, mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření. Veškerý dřevěný obalový materiál používaný v dopravě mezi EU a ostatními zeměmi musí splňovat mezinárodní standard ISPM 15 a podléhá oficiální kontrole za účelem odhalení potenciálních rizik. Společnost CHEP vyvinula paletové řešení CHEP PLUS PS (phytosanitary neboli fytosanitární) pro zákazníky požadující palety odpovídající standardu ISPM 15 pro vývoz svého zboží.

Čtěte dál

Které palety CHEP odpovídají standardu ISPM 15?

Standard ISPM 15 vyžaduje zahřátí dřevěného obalového materiálu podle konkrétního postupu – to znamená, že materiál musí být zahříván po dobu alespoň 30 minut tak, aby teplota v jeho jádru dosáhla nejméně 56 °C.

Vyvinuli jsme tedy paletové řešení CHEP PLUS PS pro zákazníky požadující palety odpovídající standardu ISPM 15 pro vývoz svého zboží.

Společnost CHEP zaručuje, že všechny její palety CHEP PLUS PS jsou tepelně ošetřené způsobem odpovídajícím předpisům a že jsou řádně označeny vlastní značkou IPPC.

Veškerá servisní centra CHEP, kde se provádí tepelné ošetření palet podle požadavků standardu ISPM 15, úspěšně prošla auditem komise pro lesnictví Spojeného království (UK Forestry Commission) nebo jinou příslušnou státní organizací na ochranu rostlin (NPPO) k zajištění dodržení tohoto standardu v plném rozsahu.

Společnost CHEP je schopna vám poskytnout kvalitní palety splňující požadavky standardu ISPM 15 a zaručit, že vaše vyvážené zboží dorazí bezpečně do místa určení.

Palety CHEP PLUS PS odpovídající standardu ISPM 15 jsou jasně označené, takže je lze rozpoznat jako palety společnosti CHEP, které prošly tepelným ošetřením splňujícím tyto nové dovozní požadavky.

Jakými informacemi je označena paleta CHEP PLUS PS odpovídající standardu ISPM 15?

CHEP PLUS PS (phytosanitary) ISPM 15

Najít platformy CHEP

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Zboží do celého světa se společností CHEP | CHEP Česká Republika