Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Brambles Ltd a její přidružené společnosti, včetně společností působících pod značkami CHEP, BxB Digital a Kegstar (společně označovány jako „Brambles“, „my“ nebo „náš“), respektují vaše právo na soukromí a vaše právo na kontrolu šíření vašich osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte seznam našich obchodních míst a kontaktní údaje.

Tyto zásady se vztahují na tento web a veškeré mobilní aplikace nebo jiné online a/nebo mobilní aplikace či weby, které provozujeme a které jsou s námi spojeny (společně označovány jako „webové stránky“).  Zásady rovněž popisují, jak tyto webové stránky shromažďují informace od vás, jaký typ informací je shromažďován, jak s poskytnutými informacemi můžeme nakládat a vaše práva s ohledem na ochranu osobních údajů.

Návštěvou našich webových stránek a/nebo používáním služeb, které jsou na nich nebo jejich prostřednictvím nabízeny, dáváte najevo, že jste si přečetli a pochopili podmínky těchto zásad. Tyto zásady jsou součástí podmínek používání našich webových stránek, které upravují, jak můžete tyto webové stránky používat.

1.            INFORMACE, KTERÉ O VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující informace:

1.1.         Kontaktní údaje

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, můžeme vás požádat o poskytnutí některých základních informací o vás a/nebo vaší společnosti - jako je jméno, pracovní pozice, emailová adresa - které nám umožní poskytnout vám služby a informace a zároveň nám pomohou učinit kontakt s vámi co možná nejproduktivnější.

S ohledem na vaše preference ohledně marketingu, které od vás zjistíme, když zašlete požadavek na více informací na našich webových stránkách, vám můžeme zasílat marketingové informace o zboží nebo službách, které vás mohou zajímat, a to poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinými způsoby. Máte právo se přihlásit („opt in“) k různému použití vašich osobních údajů pro tyto účely a také se z něj odhlásit („opt out“).

1.2.         Komunikace

Abychom průběžně zlepšovali efektivitu naší komunikace v rámci zákaznického servisu, můžeme prozkoumat e-mailovou komunikaci s vámi a zhodnotit její efektivitu. Můžeme také shromažďovat jiné informace od vás, když přidáte komentáře nebo se účastníte anket.

1.3.         Prohlížení

Podrobnosti o vašich návštěvách na našich webových stránkách včetně, ne však výhradně, údajů o provozu, údajů o poloze, údajů z webových protokolů a další komunikační údaje, ať už jsou nutné pro naše vlastní nebo jiné účely a materiály, ke kterým přistupujete.

2.            IP ADRESY A COOKIES

2.1.         IP adresy

Naše webové servery mohou shromažďovat název domény, kterou jste použili pro přístup k internetu, webovou stránku, z níž jste přišli, a webovou stránku, kterou navštívíte poté. Tyto informace jsou slučovány pro účely zjištění počtu návštěv stránky, průměrné doby strávené na stránkách, počtu zobrazení stránek a jiných statistik o návštěvnících těchto stránek. Tyto sloučené údaje mohou být použity také pro sledování výkonu stránek nebo pro úpravy stránek, aby bylo jejich používání snazší a pohodlnější.

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme i určité informace o vašem počítači, a to technické informace a informace týkající se směrování, abychom vám usnadnili používání těchto webových stránek. Například můžeme zaznamenávat různá prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém, rychlost CPU a adresa internetového protokolu (IP adresa) vašeho výchozího poskytovatele internetových služeb, abychom vám poskytli co možná nejlepší služby. Rovněž můžeme zaznamenávat, co na stránce vyhledáváte, a výsledky vašeho vyhledávání, abychom zajistili co největší přesnost a efektivnost našeho vyhledávače. Můžeme rovněž použít vaši IP adresu, pro zjištění vaší aktivity na stránce. Tato data o vašem pohybu na stránkách („clickstream“) mohou být propojena s jinými informacemi, které poskytujete.

2.2.         Co jsou to cookies

Cookies jsou soubory, které často zahrnují jedinečné identifikátory, které jsou odesílány webovými servery webovým prohlížečům a mohou pak být odesílány zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá od serveru zobrazení stránky.

Cookies mohou být webovými servery použity pro identifikaci a sledování uživatelů, díky řízení dílčích stránek na webových stránkách, a dále pro identifikaci uživatelů vracejících se na webové stránky. Cookies používají buď naše webové stránky (cookies první strany) nebo jiné webové stránky, jejichž obsah se objevuje na našich webových stránkách (cookies třetích stran).

Cookies mohou být buď „trvalé“ cookies nebo „relační“ cookies.  Trvalý soubor cookie se skládá z textového souboru, odeslaného webovým serverem internetovému prohlížeči. Tento textový soubor bude uložen prohlížečem a zůstane platný do nastavené vypršení platnosti (pokud nebude uživatelem smazán před vypršením této platnosti). Relační cookie naproti tomu vyprší platnost na konci uživatelské relace, tedy po zavření internetového prohlížeče.

2.3.         Jak používáme cookies

Cookies neobsahují informace, které vás osobně identifikují, ale informace, které o vás shromažďujeme, mohou být námi spojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

Informace, které od vás získáme, používáme pro následující účely:

 • rozpoznání vašeho počítače, když navštívíte naše webové stránky
 • sledování, jak procházíte naše webové stránky
 • zlepšení použitelnosti našich webových stránek
 • analýza používání našich webových stránek

Různé kategorie cookies používáme pro různé účely.

2.4.         Spravování cookies

To, jak váš prohlížeč zachází s cookies přijatými z našich webových stránek, můžete ovlivnit. Můžete odmítnout všechny cookies nebo zadat, že chcete být vyzváni před uložením cookie na pevný disk, případně přijímat cookies pouze z určitých webových stránek, které určíte. Informace o odstraňování nebo správě cookies najdete například na https://www.proseo.cz/navody/jak-spravovat-soubory-cookies-ve-svem-prohlizeci.html . Pokud přijímání cookies od nás odmítnete, je možné, že nebudete moci používat některé z funkcí na našich webových stránkách nebo že stránky nebudou plně funkční.

 

3.            JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Můžeme použít informace, které o vás získáme, k:

3.1.         Provozu našeho webu

3.2.         Zajištění toho, aby se obsah našich webových stránek zobrazoval nejefektivnějším způsobem pro vás i váš počítač

3.3.         Komunikaci s vámi o našich produktech, službách, nabídkách, událostech a promo akcích, a k tomu, abychom vám nabídli produkty a služby, které by vás podle nás mohly zajímat, například pomocí emailových obchodních upozornění a newsletterů

3.4.         Poskytování zákaznické podpory, včetně odpovídání na žádosti o informace o našich produktech a službách (například informace o bezpečnosti materiálu nebo dotazy o našich službách)

3.5.         Poskytování speciálních služeb na vaši žádost

3.6.         Usnadnění vašeho zapojení do našich charitativních programů a společenských aktivit

3.7.         Provozování, hodnocení a zlepšování našeho obchodování

3.8.         Získávání vaší zpětné vazby o našich produktech, službách, programech a internetových službách a jejich zlepšování

3.9.         Analýze a podpoře našich marketingových nástrojů, statistik, trendů a statistik týkajících se používání našich internetových služeb

3.10.      Ochraně proti podvodům, neověřeným transakcím, nárokům a dalším závazkům a jejich předejití, a k reagování na vystavování se riziku, včetně identifikace potenciálních hackerů a jiných neoprávněných uživatelů

3.11.      Souladu s platnými právními požadavky a normami v oboru a s našimi zásadami

4.            POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když na našich stránkách poskytnete své údaje, můžeme je sdílet následujícím způsobem:

4.1.         V rámci společnosti Brambles.  Kliknutím sem zobrazíte seznam našich obchodních míst a kontaktní údaje.

4.2.         Abychom realizovali vaše žádosti, zpřístupnili vám různé funkce, služby a materiály, odpověděli na vaše žádosti a pro další účely popsané v oddílu „Jak používáme vaše informace“ těchto zásad ochrany osobních údajů těchto, můžeme sdílet vaše osobní údaje nebo informace o používání s třetími stranami, které naším jménem (nebo jménem jiných subjektů, které jsou našimi obchodními partnery) vykonávají některé funkce, jako například společnosti nebo osoby, které: poskytují nebo provozují naše stránky, analyzují data, poskytují zákaznický servis, odesílají vzorky produktů nebo spravují platby, inzerenti, sponzoři nebo jiné třetí strany, které se podílejí na naší propagaci nebo ji řídí nebo poskytují marketingovou či propagační podporu. Naše služby vám mohou dát příležitost připojit se k získávání informací nebo marketingových nabídek od třetích stran nebo jinak svolit se sdílením vašich informací se třetími stranami. Pokud budete souhlasit se sdílením vašich osobních údajů, tyto údaje budou sděleny subjektu třetí strany dle oznámení o ochraně osobních údajů a obchodních postupů této třetí strany.

4.3.         Se třetími stranami můžeme sdílet neosobní údaje, jako například souhrnné statistiky o uživatelích, demografické údaje a informace o používání.

4.4.         Můžeme sdělit vaše osobní údaje, informace o používání a další informace o vás stranám, které získají část našeho majetku nebo celý náš majetek, stejně jako advokátům a poradcům. Pokud převedeme vaše informace na nabyvatele, použijeme přiměřené úsilí k usměrnění nabyvatele, aby používal vaše informace způsobem, který je konzistentní s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

4.5.         Pokud bude probíhat bankrot nebo reorganizace vedená námi nebo proti nám, vaše informace mohou být považovány za majetek společnosti, který může být prodán nebo převeden třetím stranám.

4.6.         Můžeme sdělit informace o vás dalším osobám, pokud se budeme v dobré víře domnívat, že je nutné, abychom to udělali, ze zákona nebo kvůli právnímu procesu, a dále abychom mohli reagovat na požadavky nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Brambles nebo jiných.

5.            ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO UŽIVATELE Z EVROPSKÉ UNIE

Když nám poskytnete informace a údaje, jste srozuměni a souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat a sdělovat osobní údaje pro komerční a marketingové účely a může poskytovat takové informace (v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů) v rámci společnosti Brambles – jakékoli nebo všechny z nich mohou být mimo vaši místní jurisdikci.

5.1.         Komunikace

Abychom průběžně zlepšovali efektivitu naší komunikace v rámci zákaznického servisu, můžeme prozkoumat e-mailovou komunikaci s vámi a zhodnotit její efektivitu. E-mailová komunikace v rámci zákaznického servisu v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) je analyzována na základě anonymizovaných e-mailů. Než e-maily odešleme zpracovateli / dodavateli služeb mimo EU/EHP za účelem analýzy, anonymizujeme je v souladu s požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a místních předpisů. V nepravděpodobném případě opětovné identifikace údajů po přenesení bude bezpečnost vašich údajů ochráněna zavedenými vhodnými zárukami, včetně, ne však výhradně, vzorových doložek dle rozhodnutí Evropské komise (C(2010)593) z 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách o přenosu osobních údajů ke zpracovatelům sídlícím ve třetích zemích které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů („vzorové doložky“).

5.2.         Kde uchováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou být přeneseny a uchovávány mimo EU/EHP a v databázích a na serverech ve Spojených státech a jiných zemích, v nichž nemusí být zákony o ochraně osobních údajů tak komplexní jako zákony v zemi, kde máte bydliště nebo jejíž máte občanství.  K takovýmto přenosům dojde, pouze pokud jsou přítomny vhodné záruky, například vzorové doložky.

5.3.         Právní základ pro zpracování

Osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, pouze pokud k tomu máme právní důvod, například plnění smlouvy (když je zpracování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy s vámi), souhlas nebo oprávněné zájmy.  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely našich oprávněných zájmů, jestliže toto zpracování nepřeváží vaše práva a svobody. V případech, kdy jsou právním základem naše oprávněné zájmy, máte právo vznést námitku. Mějte na paměti, že pokud vznesete námitku, může to mít vliv na to, zda vám budeme moci poskytovat určité služby.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů za těmito účely:

 • Abychom vás, nás i ostatní chránili před bezpečnostními riziky.
 • Abychom plnili zákony, které se na nás vztahují.
 • Abychom zlepšili výkon našich webových stránek.
 • Pro umožnění nebo správu naší obchodní činnosti, například pro fakturaci nebo údržbu platformy.
 • K pochopení a zlepšení naší obchodní činnosti nebo obecně vztahů se zákazníky.

5.4.         Dozorový orgán v Evropě

Máte právo podat stížnost na to, jak shromažďujeme nebo používáme vaše osobní údaje, u evropského orgánu pro ochranu osobních údajů nebo dozorového orgánu. Další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6.            POŽADAVKY NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo: i) vyžádat si informace o osobních údajích, které o vás vedeme, a na přístup k nim; ii) požádat o opravu nesprávných osobních údajů, které o vás vedeme; iii) vznést námitku proti určitým typům zpracování vašich osobních údajů, které provádíme (včetně práva na odhlášení z přímého marketingu); iv) požádat, abychom smazali osobní údaje, které o vás vedeme; v) požádat o kopii vašich osobních údajů ve strojově čitelném, běžně používaném formátu (nebo požádat, abychom vaše osobní údaje v takovémto formátu předali jinému poskytovateli služeb).

I když některá z těchto práv můžete uplatnit přímo prostřednictvím těchto webových stránek, řadu z těchto práv, například práva týkající se požadavků na odstranění vašich osobních údajů, nám budete muset zaslat, jak je podrobněji uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

Žádostmi se budeme zabývat a odpovíme na ně.  Pokud zamítneme žádost o přístup, upozorníme vás na důvody zamítnutí. V souladu s předpisy vám před poskytnutím kopie vašich údajů můžeme účtovat malý poplatek a můžeme požadovat ověření vaší totožnosti.

7.            UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme maximálně po dobu, po niž je to nutné. Výjimkou jsou případy, kdy přetrvává oprávněný zájem je uchovávat (například abychom vám poskytli služby, které jste si vyžádali, nebo abychom vyhověli příslušnému požadavku stanovenému právním předpisem).

8.            ZABEZPEČENÍ

Abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neautorizovanému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo zničení vašich osobních údajů, zajišťujeme určitá administrativní, technická a fyzická zabezpečení. Žádný elektronický přenos dat nebo ukládání informací nicméně nemůže být zcela zabezpečen. Nemůžeme zaručit nebo garantovat bezpečnost jakýchkoli informací, které přenášíte k nám, nebo které vyžadujeme. Proto tedy musíte používat naše webové stránky na vlastní riziko.

Pokud i přes veškeré naše úsilí dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, učiníme vše, co bude přiměřeným způsobem proveditelné, abychom omezili škodu.  V případě porušení zabezpečení osobních údajů vás v závislosti na okolnostem budeme informovat o nápravných krocích k zamezení další škodě.

9.            CO DALŠÍHO POTŘEBUJETE VĚDĚT?

9.1.         Obsah generovaný uživatelem

Některé z našich služeb a funkcí sociálních sítí vám umožňují veřejně publikovat váš vlastní obsah. Informace, které tímto způsobem odešlete, se stanou veřejnými informacemi a nejsou předmětem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek. Není možné, abychom kontrolovali, jak jiní mohou použít vámi veřejně odeslané informace.

Všechny informace, sdělení nebo materiál jakéhokoli typu nebo povahy, který odešlete nebo zadáte na naše webové stránky (včetně, avšak ne výhradně, na jakékoli stránky společnosti Brambles na platformě sociálních médií nebo webových stránkách, jako je Facebook nebo Twitter) e-mailem, odesláním příspěvku, zprávou, nahráním, stažením nebo jinak (souhrnně „podání“), odesíláte nebo zadáváte na vlastní riziko a bez jakéhokoli očekávání soukromí.  Nemůžeme kontrolovat činnosti dalších uživatelů jakýchkoli platforem sociálních médií nebo webových stránek, a nejsme tedy odpovědni jakýkoli obsah či podání obsažené na takových stránkách a platformách.

9.2.         Obyvatelé Kalifornie a sdělení o nesledování

Pokud jste obyvatelé Kalifornie, můžete nás požádat o to, abychom upustili od sdílení vašich informací (shromažďované online nebo offline) s našimi přidruženými společnostmi pro jejich marketingové účely, nebo pokud jsou tyto přidružené společnosti samostatné právní subjekty. Sdělte nám prosím vaše preference tak, že nás kontaktujete podle informací v oddílu "Jak nás kontaktovat" tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek.

Jelikož zatím neexistuje shoda o tom, jak by společnosti měly reagovat na mechanismy založené na internetových prohlížečích nebo jiné mechanismy pro nesledování (do-not-track, DNT), naše webové stránky nereagují na signály DNT z prohlížečů.

9.3.         Postupy ochrany osobních údajů třetích stran

Některé z našich služeb a funkcí sociálních sítí vám umožňují veřejně publikovat váš vlastní obsah.  Naše webové stránky například zobrazují ikony Twitter a LinkedIn.com.  Když kliknete na tyto ikony třetích stran, objeví se stránky společnosti v novém okně.  Informace, které tímto způsobem odešlete, se stanou veřejnými informacemi a nejsou předmětem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek. Není možné, abychom kontrolovali, jak jiní mohou použít vámi veřejně odeslané informace.

Všechny informace, sdělení nebo materiál jakéhokoli typu nebo povahy, který odešlete nebo zadáte na naše webové stránky (včetně, avšak ne výhradně, na jakékoli stránky společnosti Brambles na platformě sociálních médií nebo webových stránkách, jako je Facebook nebo Twitter) e-mailem, odesláním příspěvku, zprávou, nahráním, stažením nebo jinak (souhrnně „podání“), odesíláte nebo zadáváte na vlastní riziko a bez jakéhokoli očekávání soukromí.  Nemůžeme kontrolovat činnosti dalších uživatelů jakýchkoli platforem sociálních médií nebo webových stránek, a nejsme tedy odpovědni jakýkoli obsah či podání obsažené na takových stránkách a platformách.

9.4.         Děti

Naše služby nejsou obecně určeny dětem mladším 16 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje o nikom mladším 16 let bez souhlasu rodičů. Pokud zjistíte, že jsme získali osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez souhlasu jeho rodičů, kontaktujte nás níže uvedeným způsobem, abychom mohli podniknout přiměřené kroky.

10.          JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máte otázky nebo komentáře ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo byste chtěli, abychom aktualizovali informace/údaje, které máme o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte prosím našeho vedoucího pracovníka ochrany osobních údajů na adrese privacy@brambles.com.  Alternativně se můžete obrátit na naši nejbližší lokalitu.  Seznam obchodních lokalit najdete zde

11.          AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit nebo doplnit.  Změny těchto zásad budou vždy zveřejněny alespoň 30 dnů před dnem nabytí účinnosti změn.  Datum níže označuje, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 15. říjen 2018 s účinností od 15. listopad 2018.

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek | CHEP Česká Republika