Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek

Společnost Brambles Limited a její přidružené subjekty, včetně společností působících pod značkou CHEP (společně označovány jako „Brambles“, „my“ nebo „náš“), respektuje vaše právo na soukromí a vaše právo regulovat šíření vašich osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte seznam našich pracovišť.

Toto oznámení se vztahuje na tento web a všechny mobilní aplikace nebo jiné online a/nebo mobilní aplikace nebo weby, které provozujeme nebo které s námi souvisejí (společně označovány jako „Web“). Popisuje rovněž, i) jak od vás tento Web shromažďuje informace, buď coby od zákazníků nebo coby od návštěvníků Webu; ii) jaké typy informací shromažďuje; iii) co můžeme udělat s informacemi, které nám poskytnete; iv) kdo může získat přístup k vašim informacím; a v) vaše práva týkající se soukromí.

Návštěvou našeho Webu a/nebo používáním služeb na něm nebo prostřednictvím něho nabízených potvrzujete, že jste si přečetli podmínky tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a že jim rozumíte. Toto oznámení o ochraně osobních údajů je začleněno do a je součástí podmínek používání našeho Webu, které upravují vaše používání Webu.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se týká následujících témat:

1. Informace, které od vás můžeme shromažďovat

2. IP adresy a soubory cookie

3. Jak používáme vaše osobní údaje

4. Poskytování vašich osobních údajů

5. Právní základ pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů

6. Zvláštní ustanovení pro naše uživatele z Evropy

7. Vaše práva na ochranu osobních údajů

8. Uchovávání osobních údajů

9. Zabezpečení

10. Co dalšího byste měli vědět?

11. Jak nás kontaktovat

12. Aktualizace Oznámení o ochraně osobních údajů

13. Doplňkové oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele z Kalifornie

Berte prosím na vědomí, že toto Oznámení o ochraně osobních údajů používá pojmy osobní údaje a osobní informace zaměnitelně a jsou definovány jako jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména pomocí identifikátoru jako je jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, číslo řidičského průkazu, údaje o poloze, online identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více faktorů, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby, nebo jak může být dále specifikováno příslušným zákonem o ochraně údajů nebo soukromí.

1. INFORMACE, KTERÉ OD VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující informace prostřednictvím kterýchkoli z následujících kanálů:

i.- Z kontaktních formulářů na Webu

Pokud se rozhodnete využít funkci kontaktovat nás prostřednictvím kterýchkoli z kontaktních formulářů na Webu, můžeme vás požádat, abyste nám o sobě / vaší společnosti poskytli základní údaje – například jméno, název pracovní pozice, firemní e-mailovou adresu, firemní poštovní adresu a firemní telefonní číslo, což nám umožní poskytovat vám služby a informace a zefektivní náš kontakt s vámi co možná nejvíce.

ii.- Z následné komunikace

Abychom mohli neustále zlepšovat efektivitu naší komunikace v rámci služeb zákazníkům, můžeme zkoumat e-mailovou komunikaci s vámi za účelem zjišťování její efektivity. Když nám poskytnete své komentáře, zúčastníte se průzkumů, nahlásíte incident nebo předložíte nároky či stížnosti, můžeme od vás také shromažďovat další informace, jako je vaše křestní jméno a příjmení, vaše pracovní pozice a firemní kontaktní údaje a názory.

iii.- Z poskytování služeb

Můžeme o vás obdržet informace, když vás založíme jako zákazníka, když vám poskytujeme naše služby nebo když zpracováváme jakékoli incidenty, nároky nebo stížnosti, které jste předložili. V takových případech můžeme shromažďovat vaše křestní jméno, vaše příjmení, vaši pracovní pozici, vaši firemní e-mailovou adresu a pokud jste jediným vlastníkem, tak i vaše daňové identifikační číslo a fakturační údaje.

Také o vás můžeme shromažďovat informace, když vás založíme jako uživatele kterékoli ze zákaznických aplikací na našem Webu (a to včetně vašeho křestního jména, vašeho příjmení, vašich firemních kontaktních údajů a přihlašovacích údajů).

iv.- Z prohlížení

Můžeme shromažďovat údaje o vašich návštěvách našeho Webu, zejména údaje o datových přenosech, lokační údaje, webové protokoly a další údaje o komunikaci nutné pro naše vlastní účely nebo pro jiné účely a dále prostředky, které si prohlížíte. Další informace naleznete v následující části „IP adresy a soubory cookie“.

2. IP ADRESY A SOUBORY COOKIE

2,1. IP adresy

Naše webové servery mohou shromažďovat název domény, kterou jste použili pro přístup k internetu, web, z něhož jste přišli, a web, který navštívíte poté. Tyto informace se agregují, aby změřily počet návštěv webu, průměrnou dobu na něm strávenou, zobrazení stránek a další statistiky ohledně návštěvníků tohoto webu. Pomocí těchto agregovaných údajů můžeme rovněž sledovat výkonnost webu, aby bylo jeho používání snadnější a pohodlnější.

Když navštívíte náš Web, shromažďujeme určité technické údaje a informace o směrování ohledně vašeho počítače, abychom vám usnadnili používání Webu. Můžeme například protokolovat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém a rychlost procesoru a IP adresu vašeho poskytovatele připojení k internetu, a to abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby. Můžeme rovněž zaznamenávat požadavky na vyhledávání a výsledky, abychom mohli zajistit přesnost a efektivitu vyhledávače. Pomocí vaší IP adresy můžeme sledovat, jak Web používáte. Údaje z funkce Click Stream můžeme porovnávat s dalšími informacemi, které poskytnete.

2,2. O souborech cookie

Soubory cookie jsou soubory často obsahující jedinečné identifikátory, které odesílají webové servery webovým prohlížečům a které mohou být poté odesílány zpět na server, kdykoli prohlížeč požádá o stránku z daného serveru.

Webové servery mohou pomocí souborů cookie identifikovat a sledovat uživatele při procházení různých stránek na webu a identifikovat uživatelé, kteří se na web vracejí. Soubory cookie jsou umístěny na našem Webu (soubory cookie první strany) nebo na jiných webech, jejichž obsah se na našem Webu zobrazuje (soubory cookie třetích stran).

Soubory cookie mohou být trvalé nebo soubory cookie relace. Trvalé soubory cookie se skládají z textového souboru odesílaného webovým serverem do webového prohlížeče, který bude prohlížečem uložen a zůstane platný do stanoveného data konce platnosti (ledaže jej uživatel před datem konce platnosti odstraní). Oproti tomu platnost souboru cookie relace skončí na konci uživatelské relace při zavření prohlížeč.

2,3. Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie neobsahují žádné informace, které vás osobně identifikují, ale informace, které o vás uchováváme, můžeme spojovat s informacemi uloženými v souborech cookie a z nich získanými.

Informace, které od vás získáme, používáme, abychom:

 • rozpoznali váš počítač, když navštívíte náš Web,
 • vás sledovali, když procházíte náš Web,
 • mohli zlepšovat použitelnost našeho Webu,
 • analyzovali používání našeho Webu.

Existují různé kategorie souborů cookie používané pro různé účely. Když používáte náš Web, my nebo jiné strany můžeme v průběhu času shromažďovat osobní údaje o vašich online aktivitách na různých webových stránkách.

2,4. Správa souborů cookie

Způsob, jakým váš prohlížeč zachází se soubory cookie přijatými z našeho Webu, můžete ovlivňovat. Můžete odmítnout všechny soubory cookie nebo si zvolit, že se vám před uložením souboru cookie na váš pevný disk zobrazí upozornění, případně můžete přijmout soubory cookie pouze z určitých webů, které určíte. Informace o odstraňování nebo regulaci souborů cookie naleznete na www.AboutCookies.org. Pokud přijímání souborů cookie od nás odmítnete, je možné, že nebudete moci používat některé z prvků a funkcí našeho Webu.

Seznam souborů cookie

Soubor cookie je malý datový (textový) soubor, o jehož uložení do vašeho zařízení požádá webová stránka poté, co ji navštívíte, aby si o vás zapamatovala informace jako vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje. Tyto soubory cookie nastavujeme my a nazývají se cookies první strany. Pro naše reklamní a marketingové úsilí používáme také cookies třetích stran, což jsou soubory cookie z jiné domény, než je doména webové stránky, kterou navštěvujete. Konkrétněji používáme soubory cookie a další sledovací technologie pro následující účely:

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na akce, které jste provedli a které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Nezbytně nutné soubory cookie

Podskupina souborů cookie

Soubory cookiespan>

Použité soubory cookie

www.chep.com

country OptanonAlertBoxClosed industry OptanonConsent

První strana

Výkonové soubory cookie

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvnost a zdroje návštěv, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho Webu. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a jak se návštěvníci pohybují po Webu. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili náš Web, a nebudeme moci sledovat jeho výkon.

Výkonové soubory cookie

Podskupina souborů cookie

Soubory cookiespan>

Použité soubory cookie

www.chep.com

_pk_ses* _hjIncludedInPageviewSample _pk_id*

První strana

chep.com

dtPC dtSa _hjFirstSeen _hjTLDTest _gid rxvt dtLatC _hjAbsoluteSessionInProgress _ga

První strana

Google.com

_ga, _gat

Třetí strana

nr-data.net

JSESSIONID

Třetí strana

Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují Webu poskytovat rozšířenou funkčnost a personalizaci. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

Funkční soubory cookie

Podskupina souborů cookie

Soubory cookiespan>

Použité soubory cookie

www.chep.com

jazyk

První strana

chep.com

rxVisitor

První strana

Cílené soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou naši obchodní partneři nastavit prostřednictvím našeho Webu. Tyto společnosti je mohou použít k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazení relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají vaši IP adresu, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, zaznamenáte méně cílených reklam.

Cílené soubory cookie

Podskupina souborů cookie

Soubory cookiespan>

Použité soubory cookie

go.chep.com

visitor_id pardot

První strana

www.chep.com

visitor_id#####

První strana

linkedin.com

UserMatchHistory, lang, lidc, li_gc, bcookie, AnalyticsSyncHistory

Třetí strana

www.linkedin.com

bscookie

Třetí strana

ads.linkedin.com

lang

Třetí strana

pi.pardot.com

visitor_id#####, pardot, visitor_id, lpv874101

Třetí strana

pardot.com

visitor_id#####, visitor_id

Třetí strana

3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje, které o vás získáme, můžeme použít, abychom:

 • provozovali náš Web;
 • zajistili, abychom vám a vašemu počítači prezentovali obsah z našeho Webu tím nejúčinnějším způsobem;
 • s vámi komunikovali ohledně našich produktů, služeb, nabídek, událostí a akcí a nabízeli vám produkty a služby, o nichž se domníváme, že vás mohou zajímat, například prostřednictvím upozornění a zpravodajů;
 • poskytovali zákaznickou podporu, včetně odpovědí na žádosti o informace ohledně našich produktů a služeb (například informace o bezpečnosti materiálů nebo dotazy na naše služby);
 • splnili požadavky našeho smluvního vztahu s vámi, včetně poskytování konkrétních služeb, které požadujete, a správy incidentů, nároků a stížností;
 • poskytovali přístup k řešením a aplikacím našeho Webu, které se týkají přímé komunikace se zákazníkem;
 • umožnili vám účast v našich charitativních programech a komunitních aktivitách jen v případech, že o to zažádáte;
 • provozovali, vyhodnocovali a zlepšovali naši obchodní činnost;
 • shromažďovali vaši zpětnou vazbu týkající se našich produktů, služeb, programů a internetových služeb;
 • analyzovali a vylepšovali naši marketingovou komunikaci a strategie a dále trendy a statistiky týkající se používání našich internetových služeb;
 • poskytovali ochranu před podvody, neoprávněnými transakcemi, nároky a dalšími závazky a řízení rizikových expozic, a to včetně identifikace potenciálních hackerů a dalších neoprávněných uživatelů;
 • prováděli prověřování bonity zákazníků a/nebo podniků zákazníků;
 • dodržovali příslušné právní požadavky a odvětvové standardy a naše zásady.

Údaje o zákaznících a návštěvnících našeho Webu můžeme agregovat a/nebo deidentifikovat a používat je pro jakýkoli účel, včetně vývoje a zlepšování produktů a služeb.

4. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když na našem Webu poskytnete informace, můžeme je sdílet takto:

v rámci společnosti Brambles a přidružených subjektů. Kliknutím sem zobrazíte seznam našich pracovišť a kontaktní údaje. Zaměstnanci společnosti Brambles budou mít přístup na základě individuální potřeby a zavázali se k důvěrnosti.

Sdílení vašich informací v rámci skupiny Brambles Group podléhá Vnitroskupinové dohodě o předávání údajů. Protože se některé subjekty skupiny Brambles Group nacházejí mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království, bude mezinárodní předávání údajů navíc probíhat v souladu se zárukami stanovenými ve standardních smluvních doložkách a/nebo standardních doložkách o ochraně údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí nebo rovnocenným dozorovým úřadem.

 • Abychom mohli vyhovět vašim požadavkům, zpřístupnit vám různé funkce, služby a materiály, reagovat na vaše dotazy a pro jiné účely popsané v části „Jak používáme osobní údaje“ tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme sdílet vaše osobní údaje nebo informace o používání Webu ​třetími stranami, které vykonávají funkce naším jménem (nebo jménem jiných subjektů, se kterými obchodujeme), jako jsou společnosti nebo fyzické osoby, které: poskytují služby IT; hostují naše data; hostují nebo provozují naše systémy a stránky; analyzují data; poskytují zákaznický servis; posílají vzorky produktů nebo spravují platby; jsou ratingové agentury; inzerenti; sponzoři nebo jiné třetí strany, které spravují naše propagační akce, poskytují marketingovou nebo propagační pomoc nebo se jich účastní. Naše nabídka služeb vám může nabídnout možnost přihlásit se k zasílání informací nebo marketingových nabídek od třetích stran nebo jinak souhlasit s poskytováním vašich údajů třetím stranám. Pokud souhlasíte s poskytováním vašich osobních údajů, budou tyto údaje poskytnuty třetí straně za podmínek oznámení o ochraně osobních údajů a obchodních praktik této třetí strany.
 • Můžeme sdílet neosobní informace, jako jsou souhrnné statistiky uživatelů, demografické informace a informace o používání s třetími stranami pro analýzu dat za účelem zlepšení našich služeb a produktů, našich stránek a naší komunikace s vámi .
 • Vaše osobní údaje o používání a další informace o vás můžeme poskytnout subjektům, které získají část nebo celý náš majetek a dále právníkům a konzultantům. Pokud vaše údaje poskytneme nabyvateli, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom ho instruovali, aby použil vaše údaje způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.
 • Pokud vyhlásíme nebo bude na nás uvaleno konkurzní řízení nebo reorganizace, vaše údaje mohou být považovány za majetek společnosti, který může být prodán nebo převeden na třetí strany.
 • Informace o vás můžeme poskytnout jiným subjektům, jestliže se v dobré víře domníváme, že nám tuto povinnost stanoví zákon nebo soudní proces, abychom reagovali na nároky nebo abychom chránili práva, majetek či bezpečnost společnosti Brambles nebo jiných.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje o vás budeme shromažďovat a zpracovávat pouze v případech, kdy pro to máme právní základ, včetně: i) plnění smlouvy (kdy je zpracování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy s vámi); ii) vašeho souhlasu (např. když s námi komunikujete prostřednictvím webových kontaktních formulářů); a iii) plnění oprávněného zájmu.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem našich oprávněných zájmů za předpokladu, že toto zpracování nepřeváží nad vašimi právy a svobodami. Pokud zpracování provádíme na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku. Mějte na paměti, že jestliže vznesete námitku k našemu zpracovávání, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat určité služby ve váš prospěch.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, abychom:

 • chránili vás, nás nebo jiné před bezpečnostními hrozbami;
 • dodržovali zákony, které se na nás vztahují;
 • zlepšovali výkon našeho Webu;
 • umožnili nebo spravovali naši obchodní činnost, například fakturaci nebo údržbu platformy;
 • obecně pochopili a zlepšovali naše obchodní vztahy nebo vztahy se zákazníky.

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NAŠE UŽIVATELE Z EVROPY A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Tím, že nám poskytnete informace a údaje, berete na vědomí a potvrzujete, že můžeme shromažďovat, používat a poskytovat osobní údaje pro komerční a marketingové účely a můžeme tyto údaje poskytovat (v souladu s podmínkami tohoto oznámení o ochraně osobních údajů) v rámci společnosti Brambles, což může probíhat mimo zemi vašeho bydliště.

6,1. Komunikace

Abychom mohli neustále zlepšovat efektivitu naší komunikace v rámci služeb zákazníkům, můžeme zkoumat e-mailovou komunikaci s vámi. Jestliže se tato komunikace vztahuje na služby zákazníkům v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EU/EHS), takovéto analýzy mohou být prováděny na anonymizovaných e-mailech. Tyto e-maily anonymizujeme v souladu s požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, obecného nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království a příslušných místních zákonů, než je předáme zpracovateli/poskytovateli služeb mimo EU/EHP nebo Spojené království za účelem jejich analýzy. V nepravděpodobném případě, že budou údaje znovu identifikována po jejich předání, bude bezpečnost vašich údajů chráněna vhodnými ochrannými opatřeními, včetně, ale nikoli výhradně, vzorových doložek podle Rozhodnutí Evropské komise 2021/914 zveřejněného v Úředním věstníku OJ EU 2021 L 199/31 (a které je k dispozici také online kliknutím sem nebo prostřednictvím URL adresy https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ) nebo mezinárodní doložky o předání údajů schválené orgány Spojeného království („vzorové doložky“).

6,2. Kde uchováváme vaše osobní údaje

Mějte prosím na paměti, že vaše osobní údaje, které sdílíte, mohou být předávány a ukládány mimo EU/EHP a mimo Spojené království a v databázi a na serverech ve Spojených státech amerických a dalších zemích, kde zákony na ochranu soukromí nemusí být tak komplexní jako ty v zemi vašeho bydliště nebo občanství. K takovému předávání dojde, pouze pokud jsou zavedena příslušná ochranná opatření, mimo jiné včetně standardních smluvních doložek.

6,3. Dozorový úřad pro Evropu a Spojené království

Máte právo u evropského orgánu ochrany osobních údajů nebo dozorového úřadu podat stížnost na to, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Další informace vám poskytne váš místní orgán ochrany osobních údajů (kontaktní údaje orgánu ochrany osobních údajů pro Evropu jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm a kontaktní údaje orgánu ochrany osobních údajů pro Spojené království na https://ico.org.uk/ ).

7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na platných předpisech o ochraně údajů můžete: (i) požadovat informace o osobních údajích, , které o vás uchováváme, a přístup k těmto údajům (právo na přístup); (ii) požadovat opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které uchováváme (právo na opravu); (iii) vznést námitku proti určitým typům zpracování vašich osobních údajů, které provádíme (včetně práva odmítnout jakýkoli přímý marketing) (právo vznést námitku); (iv) požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás uchováváme (Právo na výmaz neboli právo být zapomenut); (v) požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich osobních údajů, například když popíráte přesnost těchto osobních údajů (právo na omezení zpracování); (v) požádat o kopii vašich osobních údajů ve strojově čitelném, běžně používaném formátu (nebo požádat, abychom vaše osobní údaje v takovém formátu předali poskytovateli služeb třetí strany) (právo na přenositelnost údajů); (vii) požadovat, aby se na vás nevztahovalo automatizované rozhodování nebo profilování; a/nebo (viii) odvolat svůj souhlas kdykoli, když na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje.

I když některá z těchto práv můžete uplatnit přímo prostřednictvím tohoto Webu, mnohá práva, například práva týkající se žádostí o výmaz vašich osobních údajů, nám bude třeba zaslat. Jakékoli z příslušných práv můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu privacy@brambles.com nebo kliknutím sem a vyplněním formuláře pro přijetí práv na ochranu osobních údajů.

Žádost posoudíme a odpovíme vám. Pokud odmítneme žádost o přístup, oznámíme vám důvody tohoto odmítnutí. Před poskytnutím kopie vašich údajů vám v souladu se zákonem můžeme účtovat malý poplatek a můžeme požadovat ověření vaší identity.

8. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, neuchováváme déle, než je nezbytné, s výjimkou případů, kdy pro to máme oprávněnou přetrvávající obchodní potřebu (například poskytovat vám požadované služby nebo splnit příslušné zákonné požadavky). V každém případě budou vaše osobní údaje uchovávány podle globálních pravidel společnosti Brambles pro uchovávání záznamů a harmonogramu uchovávání.

9. ZABEZPEČENÍ

Máme zavedeny určité administrativní, technické a fyzické záruky, které pomáhají chránit před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením vašich osobních údajů. Žádný elektronický přenos dat ani ukládání informací nicméně nemohou být zcela bezpečné. Nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost žádných údajů, které nám předáte nebo které získáme. Proto musíte používat náš Web na své vlastní riziko.

Pokud i přes veškeré naše úsilí dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, uděláme vše, co je prakticky proveditelné, abychom škodu omezili. V případě porušení zabezpečení osobních údajů a v závislosti na okolnostech vás budeme informovat o nápravných opatřeních, která zabrání dalšímu poškození.

10. CO DALŠÍHO BYSTE MĚLI VĚDĚT?

10,1. Obsah vytvořený uživateli

Některé z našich služeb a funkcí sociálních sítí umožňují odesílat svůj vlastní obsah ke zveřejnění. Informace, které takto zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi a toto oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. To, jak mohou ostatní použít veřejně poskytnuté informace, nemůžeme ovlivnit.

Jakékoli informace, komunikace nebo materiál jakéhokoli typu nebo povahy, které zveřejníte nebo vložíte na náš Web (zejména na jakékoli Weby společnosti Brambles obsažené na platformě sociálních médií nebo weby, jako je Facebook nebo Twitter) e-mailem, zveřejněním, zasláním zprávy, nahráním, stažením nebo jinak (souhrnně „Odeslání“), jsou na vaše vlastní riziko a bez očekávání soukromí. Nemůžeme regulovat činnost ostatních uživatelů jakékoli platformy sociálních médií či webu, a proto nejsme zodpovědní za žádný obsah ani příspěvky obsažené na takovýchto stránkách a platformách.

10,2. Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Některé z našich služeb a funkcí sociálních sítí umožňují odesílat svůj vlastní obsah ke zveřejnění. Například, na našem Webu je vyobrazená ikona Twitter a ikona LinkedIn. Když kliknete na tyto ikony třetích stran, otevře se nové okno s webovými stránkami dané společnosti. Informace, které takto zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi a toto oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. To, jak mohou ostatní použít veřejně poskytnuté informace, nemůžeme ovlivnit.

Jakékoli informace, komunikace nebo materiál jakéhokoli typu nebo povahy, které zveřejníte nebo vložíte na náš Web (zejména na jakékoli Weby společnosti Brambles obsažené na platformě sociálních médií nebo weby, jako je Facebook nebo Twitter) e-mailem, zveřejněním, zasláním zprávy, nahráním, stažením nebo jinak (souhrnně „Odeslání“), jsou na vaše vlastní riziko a bez očekávání soukromí. Nemůžeme regulovat činnost ostatních uživatelů jakékoli platformy sociálních médií či webu, a proto nejsme zodpovědní za žádný obsah ani příspěvky obsažené na takovýchto stránkách a platformách.

10.3. Děti

Naše služby nejsou obecně určeny dětem do 16 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 16 let bez souhlasu rodičů. Pokud se dozvíte, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez souhlasu rodičů, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže, abychom mohli podniknout příslušná opatření.

10.4. Komunikace

Na základě vašich marketingových preferencí shromážděných v době odeslání vaší žádosti o další informace na našem Webu vám můžeme zasílat marketingové informace o zboží a službách, které by vás mohly zajímat, a to poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky. Máte právo vyslovit nesouhlas s určitými případy použití vašich osobních údajů pro tyto účely. Pokud si tak přejete učinit, upravte své preference prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ uvedeného v našich marketingových e-mailech nebo podle postupu uvedeného v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“.

11. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud chcete, abychom aktualizovali informace, které máme o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte náš tým pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@brambles.com.

12. AKTUALIZACE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit nebo doplnit. Změny v zásadách budou zveřejněny nejméně 30 dnů před datem jejich účinnosti. Datum níže uvádí, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy změněno.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 8.března 2022 s účinností od 1.dubna 2022.

Doplňkové oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele z Kalifornie

Datum účinnosti: 1. dubna 2022

Toto Doplňkové oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele z Kalifornie (dále jen „Oznámení pro Kalifornii“) je poskytováno, abychom vás informovali o tom, jak můžeme zpracovávat osobní údaje spotřebitelů v Kalifornii. Toto Oznámení pro Kalifornii doplňuje naše další zásady ochrany osobních údajů a oznámení, včetně našeho hlavního Oznámení o ochraně osobních údajů. V případě rozporu mezi jakoukoli jinou zásadou, prohlášením nebo oznámením a tímto Oznámením pro Kalifornii bude mít toto Oznámení pro Kalifornii přednost, pokud jde o spotřebitele v Kalifornii a jejich práva.

1. ÚDAJE, KTERÉ MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT OD OBYVATEL KALIFORNIE

Konkrétní jednotlivé osobní údaje, které společnost Brambles shromažďuje, používá a sdílí, závisí na službách, které na našem Webu používáte. Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor a IP adresa).
 • Osobní identifikátory (jako je jméno, podpis, adresa, telefonní číslo, číslo řidičského průkazu nebo státem vydaného občanského průkazu, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné finanční údaje).
 • Informace o zaměstnání (jako je historie aktuálního nebo předchozího zaměstnání nebo hodnocení výkonnosti; disciplinární opatření, profesní členství, kontroly referencí zaměstnanců a členství v odborech).
 • Obchodní informace (jako jsou záznamy o osobním majetku, produktech nebo službách, které byly zakoupeny, získány nebo zvažovány, nebo jiná historie či tendence v nákupech či spotřebě).
 • Informace o geografické poloze (jako je fyzická poloha nebo pohyby).
 • Informace o internetové nebo jiné činnosti elektronické sítě (jako je historie procházení, adresa IP, typ zařízení, operační systém a doba trvání uživatelské relace).
 • Vyvozené závěry z výše uvedených kategorií osobních informací odrážejících vaše preference, vlastnosti, chování, postoje a schopnosti.

Kromě výše uvedených kategorií se můžete rozhodnout, že nám poskytnete další informace, když vyplníte formulář, poskytnete nám své komentáře nebo s námi budete komunikovat jinými způsoby.

2. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE POUŽÍVÁME

Shromažďujeme údaje z široké škály zdrojů. Níže jsou uvedeny kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme informace:

 • přímo od vás a ostatních uživatelů prostřednictvím vašich interakcí s našimi službami a používání těchto služeb;
 • prostřednictvím našeho Webu, a to včetně online formulářů;
 • prostřednictvím automatizovaných technologií a online nástrojů prohlížeče, včetně používání souborů cookie, pixelových značek a dalších technologií; a
 • od poskytovatelů služeb nebo obchodních partnerů třetích stran, včetně reklamních sítí a poskytovatelů analýzy dat.

Osobní údaje shromážděné v Položce 1 „Údaje, které můžeme shromažďovat od obyvatel Kalifornie“ z kteréhokoli ze zdrojů uvedených v Položce 2 „Zdroje osobních údajů a jak je používáme“ tohoto Oznámení pro Kalifornii můžeme využít pro naše interní obchodní účely, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, vylepšování našich Webů a aplikací, zlepšování našich služeb, zjišťování trendů používání a určování účinnosti našich propagačních kampaní.

3. ZVEŘEJNĚNÍ A PRODEJ ÚDAJŮ

Osobní údaje sdílíme s našimi poskytovateli služeb, jinými prodejci (včetně těch, kteří usnadňují zájmově orientovanou a jinou reklamu a marketing), přidruženými společnostmi a třetími stranami. Obecně pro obchodní účely zpřístupňujeme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory
 • Osobní záznamy uvedené v občanském zákoníku Kalifornie v § 1798 odst. 80 písm. e
 • Obchodní informace
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Geolokační údaje
 • Vyvozené závěry

Přestože osobní údaje neprodáváme výměnou za peníze, některé způsoby, kterými sdílíme osobní údaje pro účely reklamy nebo marketingu, mohou být podle zákonů sátu Kalifornie považovány za „prodej“. Kategorie osobních údajů, které prodáváme, jsou:

 • Identifikátory
 • Obchodní informace
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Geolokační údaje

Mezi kategorie osob, kterým jsme tyto osobní údaje zpřístupnili, patří přidružené a příbuzné společnosti, poskytovatelé služeb, profesionální poradci a externí auditoři. Více informací o tom, jakým způsobem sdílíme osobní údaje, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

4. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ STÁTU KALIFORNIE

4.1 Vaše práva

Máte právo: (i) znát kategorie a/nebo konkrétní jednotlivé osobní údaje shromážděné o vás, včetně toho, zda jsou vaše osobní údaje prodávány nebo zveřejněny a za jakým účelem, a také a informace o tom, s kým byly vaše osobní údaje sdíleny v předchozích dvanácti měsících; (ii) požadovat vymazání osobních údajů, pokud to zákon umožňuje; (iii) získat přístup ke kopii osobních údajů, které o vás uchováváme; (iv) nesouhlasit s prodejem osobních údajů; a (v) k nediskriminaci na základě výkonu práv spotřebitele na soukromí.

4.2 Uplatňování vašich práv

Jakékoli z příslušných práv popsané v tomto Oznámení pro Kalifornii můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu privacy@brambles.com; kliknutím sem a vyplněním formuláře pro přijetí práv na ochranu osobních údajů nebo zavoláním na tel. číslo 1-855-409-0019. Na všechny příslušné požadavky odpovíme neprodleně.

V souvislosti s jakýmikoli žádostmi, které odešlete, ověříme vaši identitu, abychom tak zajistili, že informace, které uchováváme, poskytneme jednotlivcům, kterých se týkají, a že uplatňovat práva s ohledem na tyto informace umožníme pouze těmto jednotlivcům nebo jejich oprávněným zástupcům. Pokud jste oprávněným zástupcem, který podává žádost jménem spotřebitele, můžeme požadovat a vyžádat další informace, abychom ověřili, že jste oprávněni takovou žádost podat.

Pokud nebudeme moci ověřit vaši identitu, vyhrazujeme si právo zamítnout vaši žádost. Pokud vaši žádost zcela nebo částečně zamítneme, budeme vás o zamítnutí informovat, poskytneme vysvětlení našeho jednání a důvod(y) zamítnutí.

Nebudeme vám omezovat ani odepírat přístup k našim službám z důvodu rozhodnutí a požadavků, které učiníte v souvislosti s vašimi osobními údaji.

5. KALIFORNSKÝ ZÁKON „SHINE THE LIGHT“

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo jednou ročně bezplatně požádat o informace týkající se našeho případného zpřístupnění určitých kategorií osobních údajů třetím stranám v předchozím kalendářním roce pro účely jejich přímého marketingu. Své právo podle kalifornského zákona „Shine the Light“ můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete, jak je podrobně uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“ v Oznámení pro Kalifornii.

6. OBYVATELÉ KALIFORNIE A OZNÁMENÍ OHLEDNĚ TECHNOLOGIE DO-NOT-TRACK

Vzhledem k tomu, že dosud nepanuje shoda, jak by společnosti měly reagovat na mechanismus DNT (Do-Not-Track) v prohlížeči nebo jinde, náš Web nereaguje na signály DNT v prohlížeči.

7. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud chcete, abychom aktualizovali informace, které máme o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte náš tým pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@brambles.com.

Najít platformy CHEP

Prosíme, vložte informace níže

 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Toto pole je povinné

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Jestli se soubory do pár sekund nezačaly stahovat, klikněte sem

Vybrat jazyk

Czech Republic
Hotovo

Nesprávná země nebo jazyk?

Změnit zemi

Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek | CHEP Česká Republika