Jak můžete snížit náklady a zlepšit udržitelnost ve vašem dodavatelském řetězci?

Jak můžete snížit náklady a zlepšit udržitelnost ve vašem dodavatelském řetězci?

Když nás zasáhla pandemie covid‑19, výrobci a maloobchodníci zprvu zaznamenali vysokou poptávku po jejich zboží. Nyní ovšem mnozí z nich čelí finančním obtížím a potřebují vytvořit robustnější, agilnější a odolnější dodavatelské řetězce. A to bez potřeby kapitálových investic. Tyto výzvy umocňuje fakt, že podniky jsou nuceny více než kdy jindy prokazovat své postavení v oblasti udržitelnosti, protože spotřebitelé od nich očekávají, že se budou starat o mnohem víc, než jen o svůj zisk. Nemusí to ale být tak složité. Jednoduchý přechod k paletovému poolingu vám pomůže vytvořit efektivní a udržitelný dodavatelský řetězec.

Zeptejte se nás na paletový pooling
CHEP's sustainable pallets

Co je to paletový pooling?

Paletový pooling představuje model založený na principech cirkulární ekonomiky, v němž dochází ke sdílení a opětovnému používání palet v rámci sítě výrobců, prodejců, přepravců a servisních center. Jako součást poolingové sítě palety nekupujete ani je nevyměňujete, ale pronajímáte si je a zbavujete se tak starostí s jejich správou. Palety přestávají být považovány za produkt – jsou nabízeny jako „služba“.

Chcete se dozvědět víc?

Čtyři důvody, proč využívat paletový pooling

CHEP Pallets
 
 1. Žádné skryté náklady: poskytujeme podporu celému procesu správy palet včetně údržby a přepravy.
 2. Bezkonkurenční síť a rozsah: společnost CHEP aktivně působí v globálních dodavatelských řetězcích již déle než 70 let. Jako náš zákazník se tedy můžete spolehnout na nejrozsáhlejší systém pronájmu palet na světě.
 3. Palety v konzistentní kvalitě: v rámci poolingové sítě použité palety pravidelně sbíráme a zasíláme do specializovaných servisních center. Tam jsou zkontrolovány a v případě potřeby opraveny, abychom zajistili, že odpovídají našim kvalitativním standardům.
 4. Udržitelnost: obchodní model společnosti CHEP je udržitelný již ze své podstaty, neboť sdílíme a opětovně využíváme své palety v mnoha dodavatelských řetězcích v celé řadě zemí.

1. Žádné skryté náklady

Jak můžete minimalizovat neočekáváné náklady související s dodávkou, kvalitou a umístěním palet? Při běžné výměně dřevěných palet vznikají skryté náklady a rizika, z nichž některé mohou být pro váš dodavatelský řetězec kritické. Mimo jiné musíte palety nakupovat, abyste jich měli dostatečné zásoby, měnit je, opravovat, sami je likvidovat a zajišťovat jejich zpětný svoz.

Od modelu výměny palet se pronájem zásadně liší tím, že platíte pouze za palety, které skutečně používáte. Nejste tedy zatěžováni vysokými investičními výdaji.

Náklady zůstávají transparentní a minimalizuje se administrativa spojená s výměnou palet, která představuje jeden z hlavních zdrojů nákladů v dodavatelském řetězci. Tato transparentní cenová struktura eliminuje skryté náklady. Zákazník totiž platí za dodávky palet cenu, která je vždy fixovaná na rok a šitá na míru konkrétním požadavkům. 

My se postaráme o celý proces správy palet včetně údržby a přepravy, takže vy se můžete soustředit na dodávku svého zboží.

Money
 

2. Bezkonkurenční síť a rozsah

Cirkulární model může fungovat pouze tehdy, stojí-li za ním rozsáhlá a silná síť. Jen taková sít umožňuje rychleji a lépe reagovat na měnící se potřeby, ať už to jsou sezónní výkyvy nebo neočekávaná poptávka po vašem zboží.

Společnost CHEP aktivně působí v globálních dodavatelských řetězcích již déle než 70 let. Jako náš zákazník se tedy můžete spolehnout na nejrozsáhlejší síť servisních center pro palety na světě.

Nezáleží na tom, zda přepravujete zboží na místní, mezinárodní nebo mezikontinentální úrovni, v odvětví rychloobrátkového zboží, mražených potravin či v rámci e-commerce. Ať už se jedná o hračky, oděvy, elektroniku nebo čerstvé produkty, společnost CHEP vám pomůže se snížením nákladů, zvýšením efektivnosti a posílením udržitelnosti. Nabízíme palety pro suroviny a obalové materiály, polotovary či hotové výrobky i pro POS displejové jednotky na podporu kampaní v obchodech.

CHEP truck
 

3. Kvalitní palety

Při výměně palet existuje vysoká pravděpodobnost, že jejich kvalita nebude vždy stejná. Nestálá kvalita palet může způsobit kolaps výrobků, vynutit si další náklady a vést k odmítnutí dodávky, což pak znamená více oprav a výměn. Rovněž vyžaduje také více třídění, když rozhodujete, zda jsou palety vhodné pro daný účel.

V rámci poolingové sítě použité palety sbíráme a zasíláme do specializovaných servisních center. Tam je zkontrolujeme a v případě potřeby opravíme, abychom zajistili, že odpovídají našim požadavkům na kvalitu. Díky tomu si můžete být jisti, že palety jsou standardní velikosti, konzistentní kvality a zároveň vyhovují automatizovaným procesům.

Každá CHEP paleta je nezávisle prověřována, aby vydržela až desetkrát déle než jiné palety. Pro zákazníka to znamená, že palety mají konzistentní kvalitu, takže nevyžadují tolik manuální práce při repaletizaci a manipulace při vracení.

CHEP - Inspection pallets
 

Společnost CHEP nám umožňuje zajišťovat dodávky a rozvoz pomocí palet nejvyšší kvality. Díky tomu se můžeme soustředit na naše výrobky a poskytovat lepší služby našim zákazníkům. Zároveň přitom snižujeme dopady na životní prostředí v souladu s našimi závazky v rámci společenské odpovědnosti firem.

Laurent Ajello Manažer pro logistiku, Gouters Magiques

4. Udržitelnost

Obchodní model společnosti CHEP je udržitelný již ze své podstaty, neboť sdílíme a opětovně využíváme naše palety v mnoha dodavatelských řetězcích v celé řadě zemí. Naše jedinečná pozice umožňuje identifikovat příležitosti ke spolupráci. Tohoto postavení využíváme tak, že propojujeme dodavatele a zákazníky s cílem zvyšovat efektivitu přepravy, snižovat náklady a zároveň i redukovat emise uhlíku. Společnost CHEP zadala vypracování nezávislé studie zabývající se vlivem našich palet na životní prostředí v porovnání s alternativami na trhu. Analytická studie životního cyklu (Life Cycle Analysis – LCA) zohledňuje všechny dopady na životní prostředí v průběhu životního cyklu produktu a postupuje podle metodologie ISO 14044. CHEP Palety mají ve všech sledovaných kategoriích nejmenší vliv na životní prostředí. Tím, že se zapojíte do paletového poolingu, nejen posílíte udržitelnost svého dodavatelského řetězce, ale zároveň učiníte krok směrem k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti a snížení dopadů na životní prostředí.

Mnoho společností již přešlo na cirkulární model CHEP. Nyní používají naše modré palety, čímž dosahují vyšší efektivity a lepší udržitelnosti svého dodavatelského řetězce. Seznamte se s jejich příběhy, podívejte se na videa a objevte výhody, kterých ve své podnikatelské činnosti využívají.

Chcete se dozvědět víc?
Sustainable
 

Zajímá Vás, jak přejít k efektivnějšímu a udržitelnějšímu dodavatelskému řetězci? Řekněte nám, jaké aktuální výzvy ve svém dodavatelském řetězci řešíte. Rádi Vám pomůžeme

Pallets

Find CHEP platforms

Please enter your details below

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
If your download doesn't start shortly please click here

Select language

Czech Republic
Done

Not your country or language?

Change country

Jak můžete snížit náklady a zlepšit udržitelnost ve vašem dodavatelském řetězci? | CHEP