EUROPASTA PŘEPRAVUJE TĚSTOVINY NA 82 TISÍCÍCH PALETÁCH CHEP

EUROPASTA PŘEPRAVUJE TĚSTOVINY NA 82 TISÍCÍCH PALETÁCH CHEP

Společnost Europasta SE, největší výrobce těstovin v ČR, již šest let úspěšně spolupracuje se společností CHEP v oblasti outsourcingového poolingu palet. Ročně z výrobních závodů vyjede přes 120 tisíc palet s těstovinami, z toho 82 tisíc je loženo právě na CHEP paletách. Outsourcingový pooling palet zjednodušil paletové hospodářství a zároveň výrazně snížil náklady spojené s nákupem a opravami palet.

Společnost Europasta distribuuje své výrobky s využitím služeb paletového poolingu
od společnosti CHEP již od roku 2011. Jde o největšího výrobce těstovin v ČR. Mezi její klíčové značky patří Adriana pasta, Zátkovy těstoviny, Rosické těstoviny a Ideál. Paletový pooling využívá jak pro dopravu po České republice, tak pro export do okolních států. Nejvíce své výrobky    vyváží  na       Slovensko, do Polska a Maďarska. V současné době přepravuje pomocí společnosti CHEP bezmála 70% své celkové produkce, což činí přes 82 tisíc europalet ročně.

 „Se společností CHEP přepravujeme těstoviny již od roku 2011. Za tuto dobu jsme díky paletovému poolingu snížili jak administrativní, tak finanční zátěž“, konstatuje ředitel logistiky společnosti EUROPASTA SE Jan Hejlek.  

 

Paletový pooling funguje tak, že si klient na určitou dobu pronajme palety a dopraví na nich své zboží do maloobchodních prodejen. Po následné deklaraci palet dodavatelem na odběratele pak CHEP sám palety sesbírá. Aby byla dodržena nejvyšší kvalita pronajímaných palet, odesílají se po každém použití na kontrolu stavu. Klientům společnosti CHEP díky poolingu palet tak odpadají veškeré náklady s nákupem a opravou palet, zároveň se také zbavují náročné administrativní zátěže. CHEP pronajímá vedle europalet také menší verze palet, tzv. půlpalety a čtvrtpalety.

 

„Společnost Europasta za námi přišla s požadavkem na zjednodušení hospodářství s paletami. Díky našemu systému paletového poolingu jsme jejich požadavek dokázali splnit s tím, že se nám povedlo i mimo jiné snížit zátěž na životní prostředí“, dodává Jan Kočárek, Generální ředitel společnosti CHEP pro Českou republiku a Slovensko.

Press contacts

„Se společností CHEP přepravujeme těstoviny již od roku 2011. Za tuto dobu jsme díky paletovému poolingu snížili jak administrativní, tak finanční zátěž“

Jan Hejlek Ředitel logistiky

Find CHEP platforms

Please enter your details below

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • This field is required
If your download doesn't start shortly please click here

Select language

Czech Republic
Done

Not your country or language?

Change country

EUROPASTA PŘEPRAVUJE TĚSTOVINY NA 82 TISÍCÍCH PALETÁCH CHEP | CHEP