Webstedets privatlivspolitik

Brambles Ltd og selskabets datterselskaber, herunder de virksomheder, der opererer under navnene CHEP, BXB Digital og Kegstar (under ét "Brambles", "vi", "vores" eller "os"), respekterer din ret til privatlivets fred såvel som din ret til at kontrollere udbredelsen af dine personoplysninger.  Klik her for at få vist en liste over vores forretningssteder og deres kontaktoplysninger.

Denne erklæring gælder for nærværende websted og eventuelle mobile applikationer eller andre online og/eller mobile applikationer eller websteder, som vi driver, eller som har tilknytning til os (under ét "websted").  Den beskriver endvidere, hvordan dette websted indsamler oplysninger fra dig, typen af indsamlede oplysninger, hvad vi gør med oplysningerne og dine rettigheder vedrørende privatlivets fred.

Ved at besøge vores websted og/eller bruge de tjenester, der udbydes på eller via vores websted, anerkender du, at du har læst og forstået vilkårene i denne fortrolighedserklæring. Denne fortrolighedserklæring er indarbejdet i og udgør en del af vores websteds betingelser og vilkår, som regulerer din brug af vores websted.

1.            OPLYSNINGER, SOM VI KAN INDHENTE FRA DIG

Vi indhenter og behandler måske følgende oplysninger om dig:

1.1.         Kontaktoplysninger

Hvis du vælger at bruge kontaktfunktionen, kan vi bede dig om at give os nogle grundlæggende oplysninger om dig og/eller din virksomhed – f.eks. navn, stilling, e-mail-adresse – som giver os mulighed for at levere tjenester og oplysninger til dig og hjælper med at gøre vores kontakt med dig så produktiv som muligt.

På baggrund af dine markedsføringspræferencer, som registreres, når du sender en anmodning om flere oplysninger på vores websted, kan vi sende dig markedsføringsmateriale vedrørende varer og tjenester, som kan være af interesse for dig, via post, telefon, e-mail eller på anden vis. Det er din ret at "tilvælge" og "fravælge” visse anvendelser af dine personoplysninger til disse formål.

1.2.         Kommunikation

For vedvarende at forbedre effektiviteten af vores kundeservice-kommunikation kan vi undersøge effektiviteten af e-mail-kommunikationen med dig. Vi kan også indsamle andre oplysninger om dig, når du skriver kommentarer eller deltager i undersøgelser.

1.3.         Browsing

Oplysninger om dine besøg på vores websted, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata, weblogs og andre kommunikationsdata, hvad enten dette er påkrævet til egne eller andre formål og de ressourcer, som du anvender.

2.            IP-ADRESSER OG COOKIES

2.1.         IP-adresser

Vores webservere kan indsamle navnet på det domæne, du brugte til at få adgang til internettet, det websted, du kommer fra, og det websted, du besøger som det næste. Disse oplysninger aggregeres for at måle antallet af besøg på webstedet, den gennemsnitlige tid brugt på webstedet, sidevisninger og andre statistikker om besøgende på dette websted. Vi kan også bruge disse aggregerede data til at overvåge ydeevnen og gøre webstedet lettere og mere praktisk at bruge.

Når du besøger vores websted, indsamler vi også visse tekniske og routingoplysninger om din computer for at lette din brug af webstedet. For eksempel kan vi logge miljøvariabler, såsom browsertype, operativsystem og CPU-hastighed og din oprindelige internetudbyders internetprotokol- ("IP") adressen for at forsøge at give dig den bedst mulige service. Vi kan også optage søgeforespørgsler og resultater for at forsøge at sikre nøjagtigheden og effektiviteten af vores søgemaskine. Vi kan bruge din IP-adresse til at spore din brug af siden. Disse "Click Stream" -data kan kombineres med andre oplysninger, som du udleverer.

2.2.         Om cookies

Cookies er filer, der ofte indeholder unikke identifikatorer, som sendes af webservere til webbrowsere, og som derefter sendes tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

Cookies kan bruges af webservere til at identificere og spore brugere, mens de navigerer på forskellige sider på et websted og for at identificere brugere, der vender tilbage til et websted. Cookies anbringes enten af vores websted (cookies fra oprindeligt websted) eller af andre websteder, hvis indhold vises på vores websted (tredjepartscookies).

Cookies kan være enten "permanente" cookies eller sessionscookies.  En permanent cookie består af en tekstfil, der sendes af en webserver til en webbrowser, og som vil blive gemt af browseren og forbliver gyldig indtil den fastsatte udløbsdato (medmindre den slettes af brugeren inden udløbsdatoen). En sessionscookie, derimod, udløber i slutningen af brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

2.3.         Sådan bruger vi cookies

Cookies indeholder ingen oplysninger, der personligt identificerer dig, men oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der gemmes i og hentes fra cookies.

Vi bruger de oplysninger, vi får fra dig, til følgende formål:

 • Til at genkende din computer, når du besøger vores websted
 • til at spore dig, mens du navigerer på vores websted
 • til at forbedre webstedets anvendelighed
 • til at analysere brugen af vores websted

Der er forskellige kategorier af cookies, som anvendes til forskellige formål.

2.4.         Administration af cookies

Du kan kontrollere, hvordan din browser håndterer cookies, der modtages fra vores websted. Du kan vælge at afvise alle cookies, at blive spurgt før en cookie gemmes på din harddisk eller kun at acceptere cookies fra visse websteder, som du selv angiver. Der findes flere oplysninger om at slette eller kontrollere cookies på www.AboutCookies.org. Hvis du afviser at acceptere cookies fra os, kan du muligvis ikke anvende visse funktioner på vores websted.

 

3.            SÅDAN BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi kan anvende de oplysninger, som vi får om dig, til at:

3.1.         Drive vores websted

3.2.         sikre, at indholdet på vores websted præsenteres så effektivt som muligt til dig og på din computer

3.3.         kommunikere med dig om vores produkter, tjenester, tilbud, arrangementer og kampagner og tilbyde dig produkter og tjenester, som vi tror, kan være af interesse for dig, såsom forretningsnyheder via e-mail og nyhedsbreve

3.4.         yde kundesupport, herunder ved at besvare anmodninger om oplysninger om vores produkter og tjenester (f.eks. sikkerhedsoplysninger eller forespørgsler om vores tjenester)

3.5.         yde de specifikke tjenester, som du efterspørger

3.6.         muliggøre dit engagement i vores velgørenhedsprogrammer og fællesskabsaktiviteter

3.7.         drive, evaluere og forbedre vores forretning

3.8.         indsamle din feedback om og forbedre vores produkter, tjenester, programmer og internettjenester

3.9.         analysere og forbedre vores marketingkommunikation og strategier samt trends og statistikker vedrørende brug af vores internet-tjenester

3.10.      beskytte mod og forhindre svig, uautoriserede transaktioner, fordringer og andre forpligtelser og håndtere risikoeksponering, bl.a. ved at identificere potentielle hackere og andre uautoriserede brugere

3.11.      overholde gældende lovkrav og industristandarder samt vores politikker

4.            VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Når du opgiver oplysninger på vores websted, kan vi dele de pågældende oplysninger på følgende måde:

4.1.         Internt i Brambles.  Klik her for at få vist en liste over vores forretningssteder og deres kontaktoplysninger.

4.2.         For at udføre dine anmodninger, stille forskellige funktioner, tjenester og materialer til rådighed for dig, svare på dine henvendelser og til andre formål beskrevet i afsnittet "Sådan bruger vi personoplysninger" i denne databeskyttelseserklæring kan vi dele dine personoplysninger eller brugsoplysninger med tredjeparter, der udfører funktioner på vores vegne (eller på vegne af vores partnere), som f.eks. virksomheder eller personer, der: Hoster eller driver vores websteder, analyserer data, yder kundeservice, forsender produktprøver eller administrerer betalinger, annoncører, sponsorer eller andre tredjeparter, der deltager i eller administrerer vores kampagner eller yder hjælp i forbindelse med markedsføring eller salgsfremstød. Vores tjenester kan give dig mulighed for at vælge at modtage oplysninger eller markedsføringstilbud fra tredjeparter eller på anden måde at give tilladelse til at dele dine oplysninger med tredjepart. Hvis du accepterer, at dele dine personoplysninger, videregives dine personoplysninger til tredjemand afhængigt af den pågældende tredjeparts databeskyttelseserklæring og forretningspraksis.

4.3.         Vi kan dele ikke-personlige oplysninger, som f.eks. samlede brugerstatistikker, demografiske oplysninger og brugsoplysninger med tredjepart.

4.4.         Vi kan videregive dine personoplysninger, brugsoplysninger og andre oplysninger om dig til parter, der erhverver en del af eller alle vores aktiver, samt til advokater og konsulenter. Hvis vi overfører dine oplysninger til en overtagende virksomhed, vil vi bruge rimelige bestræbelser på at lede erhververen til at bruge dine oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.

4.5.         Hvis en konkurs- eller reorganiseringsbegæring indbringes af eller imod os, kan dine oplysninger betragtes som et virksomhedsaktiv, der kan sælges eller overføres til tredjepart.

4.6.         Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, hvis vi handler i god tro ud fra den overbevisning, at vi i henhold til lovgivningen eller juridisk proces er pålagt at gøre dette, svare på krav eller beskytte Brambles‘ eller andres rettigheder, ejendom, sikkerhed eller andet.

5.            SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR VORES EUROPÆISKE BRUGERE

Når du giver os oplysninger og data, skal du forstå og acceptere, at Brambles kan indsamle, bruge og videregive personlige data til kommercielle og markedsføringsformål og kan dele sådanne oplysninger (i overensstemmelse med betingelserne i denne databeskyttelseserklæring) inden for virksomheden og dens tilknyttede virksomheder – hvoraf nogle eller alle kan være uden for den jurisdiktion, hvor du er hjemmehørende.

5.1.         Kommunikation

For vedvarende at forbedre effektiviteten af vores kundeservicekommunikation kan vi undersøge effektiviteten af e-mail-kommunikationen med dig. For så vidt din meddelelse vedrører kundeservicen i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS), udføres sådanne analyser på basis af anonymiserede e-mails. Vi anonymiserer disse e-mails i overensstemmelse med kravene i EU‘s generelle forordning om databeskyttelse og den lokale lovgivning, inden de overføres til en registerfører/udbyder uden for EU/EØS til deres analyse. I det usandsynlige tilfælde at data kan identificeres efter overførsel, beskyttes datasikkerheden af tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til standardklausulerne i henhold til Kommissionens afgørelse (C(2010)593) af 5. februar 2010 vedrørende standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande, som ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ("standardklausuler").

5.2.         Hvor vi opbevarer dine personoplysninger

Vær opmærksom på, at de personlige data, som du deler, kan blive overført til og opbevaret på steder uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt i en database og på servere i USA og andre lande, hvor privatlivslovgivningen måske ikke er så omfattende som i det land, hvor du har bopæl eller statsborgerskab.  Sådanne overførsler vil kun finde sted, hvis tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger er truffet, herunder men ikke begrænset til modelklausuler.

5.3.         Juridisk grundlag for behandling

Vi indsamler og behandler kun personlige data om dig, når vi har et juridisk grundlag for at gøre dette, herunder ved opfyldelse af en kontrakt (når behandling er påkrævet for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig), ved samtykke hertil og i forbindelse med legitime interesser.  Vi behandler måske dine personlige data med henblik på vores legitime interesser, for så vidt en sådan behandling ikke overskygger dine rettigheder og friheder. I tilfælde hvor vi påberåber os legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse. Husk, at hvis du gør indsigelse, kan det påvirke vores mulighed for at udføre visse tjenester for dig.

Vi behandler dine personlige data på basis af legitime interesser for at:

 • Beskytte dig, os eller andre imod sikkerhedstrusler
 • Overholde den lovgivning, som er vi omfattet af
 • Forbedre vores websteds ydeevne
 • Aktivere eller administrere vores virksomhed, f.eks. fakturering og platformsvedligeholdelse og
 • Forstå og forbedre vores forretning eller kundeforhold generelt

5.4.         Den Europæiske Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en europæisk databeskyttelses- eller tilsynsmyndighed vedrørende vores indsamling og brug af dine personoplysninger. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed (kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndigheder kan ses på http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6.            ANMODNINGER OM ADGANG TIL PERSONOPLYSNINGER

Du kan: (i) anmode om information angående og adgang til de personoplysninger, som vi har registreret om dig, (ii) anmode om, at eventuelle ukorrekte personoplysninger, som vi måtte have registreret om dig, rettes, (iii) gøre indsigelse imod visse typer behandling af dine personoplysninger, som vi gennemfører (herunder retten til at framelde dig direkte markedsføring), (iv) anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi er i besiddelse af om dig, og (v) anmode om en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, et almindeligt anvendt format (eller du kan anmode om, at vi overfører dine personoplysninger i et sådant format til en tredjepartsleverandør af tjenester).

Mens nogle af disse rettigheder kan udøves af dig selv direkte via nærværende websted, skal mange af de rettigheder, som f.eks. dem, der vedrører anmodninger om at slette dine personlige data, sendes til os som angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" i databeskyttelseserklæringen.

Vi tager sådanne anmodninger til efterretning og kontakter dig.  Hvis vi afviser en anmodning om adgang, meddeler vi dig grundene til afvisningen. Vi opkræver måske et lille gebyr og kan anmode om bekræftelse af din identitet, før vi fremlægger en kopi af dine oplysninger som tilladt ifølge lovgivningen.

7.            DATAOPBEVARING

Vi opbevarer ikke de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, i længere tid end nødvendigt, undtagen i tilfælde hvor vi har et aktuelt legitimt forretningsmæssige behov for at gøre dette (for eksempel for at kunne levere de tjenester til dig, som du har anmodet om, eller for at overholde et lovmæssigt krav).

8.            SIKKERHED

Vi opretholder visse administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Imidlertid kan ingen elektronisk dataoverførsel eller opbevaring af oplysninger være helt sikker. Vi kan ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, du sender til os, eller som vi indhøster. Derfor skal du bruge vores websted på egen risiko.

Hvis der på trods af alle vores gennemførte foranstaltninger opstår et brud på persondatasikkerheden, vil vi gøre alt, som er praktisk muligt, for at begrænse skaden.  I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden og afhængigt af omstændighederne vil vi underrette dig om vores afhjælpende foranstaltninger for at forebygge yderligere skade.

9.            ANDET, DU BØR VIDE:

9.1.         Brugergenereret indhold

Nogle af vores tjenester og sociale netværksfunktioner gør det muligt for dig at indsende dit eget indhold til offentliggørelse. Oplysninger, som du sender på denne måde, bliver offentlige oplysninger og er ikke underlagt dette websteds databeskyttelseserklæring. Vi kan ikke kontrollere, hvordan andre kan bruge offentligt offentliggjorte oplysninger.

Eventuelle oplysninger, meddelelser eller materiale af nogen art eller natur, som du offentliggør eller sender til vores websted (herunder, men ikke begrænset til, Brambles-websteder, der findes på sociale medier eller et websted som f.eks. Facebook eller Twitter) via e-mail, opslag, beskeder, overførsel eller på anden måde (samlet set en "indsendelse") sker på egen risiko og uden nogen forventning om opretholdelse af privatlivets fred.  Vi kan ikke kontrollere andre brugeres handlinger på sociale medier eller websteder, og vi er derfor ikke ansvarlige for indhold eller indlæg på sådanne websteder og platforme.

9.2.         Brugere bosat i Californien og ikke-sporings-afsløring

Hvis du er bosat i Californien, kan du bede os om at afstå fra at dele dine oplysninger (uanset om de er samlet online eller offline) med vores partnere til deres markedsføringsformål, hvis datterselskaberne er separate juridiske enheder. Fortæl os venligst din præference ved at kontakte os som angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" i dette websteds databeskyttelseserklæring.

Da der endnu ikke er enighed om, hvordan virksomheder skal reagere på webbrowserbaserede eller andre ikke-sporings-mekanismer (do-not-track, “DNT”), svarer vores websteder ikke på webbrowserbaserede DNT-signaler.

9.3.         Tredjeparters fortrolighedspraksis

Nogle af vores tjenester og sociale netværksfunktioner gør det muligt for dig at indsende dit eget indhold til offentliggørelse.  Vores websted viser f.eks. Twitter- og LinkedIn-ikonerne.  Når du klikker på disse tredjepartsikoner, åbnes et nye vindue for det pågældende selskabs websted.  Oplysninger, som du sender på denne måde, bliver offentlige oplysninger og er ikke underlagt dette websteds databeskyttelseserklæring. Vi kan ikke kontrollere, hvordan andre kan bruge offentligt offentliggjorte oplysninger.

Eventuelle oplysninger, meddelelser eller materiale af nogen art eller natur, som du offentliggør eller sender til vores websted (herunder, men ikke begrænset til, Brambles-websteder, der findes på sociale medier eller et websted som f.eks. Facebook eller Twitter) via e-mail, opslag, beskeder, overførsel eller på anden måde (samlet set en "indsendelse") sker på egen risiko og uden nogen forventning om opretholdelse af privatlivets fred.  Vi kan ikke kontrollere andre brugeres handlinger på sociale medier eller websteder, og vi er derfor ikke ansvarlige for indhold eller indlæg på sådanne websteder og platforme.

9.4.         Børn

Vores tjenester henvender sig generelt ikke til børn under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer under 16 år uden forældrenes samtykke. Hvis du bliver opmærksom på, at vi har indsamlet personoplysninger fra et barn under 16 år uden forældrenes samtykke, bedes du kontakte os som angivet herunder, så vi kan træffe passende foranstaltninger.

10.          SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til eller betænkeligheder ved dette websteds databeskyttelseserklæring, eller hvis du vil have os til at opdatere oplysninger, som vi har om dig, eller dine præferencer, bedes du kontakte vores øverste databeskyttelsesansvarlige (Chief Privacy Officer) på privacy@brambles.com.  Du kan som alternativ også kontakte den afdeling, der ligger tættest på dig.  Vores liste over forretningssteder kan ses her

11.          OPDATERINGER I DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN

Vi forbeholder os retten til til enhver tid at ændre eller supplere denne databeskyttelseserklæring.  Ændringer i databeskyttelseserklæringen offentliggøres mindst 30 dage før ikrafttrædelsesdatoen.  Datoen herunder angiver, hvornår denne databeskyttelseserklæring for webstedet sidst blev ændret.

Denne databeskyttelseserklæring blev sidst opdateret den oktober 15, 2018, og trådte i kraft den november 15, 2018.

Find CHEP platforme

Indtast dine oplysninger herunder

 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
Klik her, hvis overførslen ikke starter inden for kort tid

Vælg sprog

Denmark
Gennemført

Ikke dit land eller sprog?

Skift land

Webstedets privatlivspolitik | CHEP