Vi leverer paller i pålidelig kvalitet

Detailhandlere efterspørger altid paller af høj kvalitet, og det er lige præcis, hvad vi leverer. Vi ved, at paller, der ikke er standardpaller, eller paller af varierende kvalitet kan skade jeres indtjening, jeres mulighed for at levere varer og jeres ry.

 pallet quality check

Hvorfor er pallekvaliteten så vigtig?

Hvide pallers svingende kvalitet kan medføre, at platforme kollapser, hvilket påfører jer ekstra udgifter og afviste leverancer og dermed også flere reparationer og udskiftninger af paller. Desuden skal der bruges flere kræfter på sortering af pallerne for at vurdere, om de er egnede til deres tiltænkte formål.

Det er derfor, uafhængige tests har vist, at CHEP-paller holder op til ti gange længere end andre paller.

Læs mere

Tre måder hvorpå CHEP kan hjælpe med udfordringer på pallekvalitetsområdet

 

 • Mere standardisering, mindre risiko

  CHEP's paller overholder industristandarderne og er designet med henblik på nemmere, mere sikker og minimal håndtering.

  Præcise mål og konsekvent kvalitet gør paller fra CHEP velegnede til processer inden for automatiseret produktion, emballering og oplagring. Det er derfor, så mange detailhandlere gerne tager imod dem. Højere kvalitet betyder færre driftsforstyrrelser i produktionskæden.

 • Positivt miljøaftryk

  Paller holder længere, når de regelmæssigt efterses og repareres. Vores processer betyder, at der fældes færre træer, og at mere træaffald genvindes. Uafhængig forskning har vist, at paller fra CHEP holder op til 10 gange længere end tilsvarende hvide paller.  Det betyder mindre materiel skade, mindre forurening og mindre udledning af CO2. Vores bæredygtige løsninger kan have en positiv indvirkning på jeres virksomhed. Få mere at vide.

 • Designet, testet og certificeret

  Vores paller designes, testes og forbedres løbende på CHEP's Innovation Centre, hvor vi sikrer, at alt fremstilles til de højest mulige kvalitetsmæssige specifikationer. Højere kvalitet betyder endnu mindre spild. Når en palle fra CHEP ankommer til et af vores servicecentre, gennemgår den et grundigt eftersyn og repareres om nødvendigt, før den genbruges. Vi kombinerer personlig kvalitetssikring med den seneste 3D-laserscanningsteknologi for hurtigt og præcist at identificere problemer.

 

 

CHEP logo
Coming up next

 • Checked... Repaired... Certified...

 • Inspect... Repair... Reissue...

 

  

 

 

 

 pet food and customer qute

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 • Hvordan undgår jeg, at mine produkter kontamineres under transporten?

  Vi samarbejder med producenter, distributører og detailhandlere om at spore hvert eneste trin i forsyningskæden. Det er ved begyndelsen af varernes transport, at det er altafgørende, at der udvises den største forsigtighed og foretages kontroller. Forsyningskædens begyndelsespunkt er den første tilbagelagte kilometer. Hos CHEP ved vi, at risikoen for kontaminering under transport, opbevaring og håndtering af råvarer og emballeringsmaterialer skal minimeres på dette trin, og høje standarder for sikkerhed og hygiejne skal opfyldes. Særligt i en industri som fødevareindustrien er der stort behov for at undgå spild i så vidt omfang som muligt og for at reducere udgifter og forsinkelser.

 • Hvordan efterser og reparerer CHEP pallerne?

  1. Pallerne ankommer til CHEP's servicecenter.
  2. Her efterses de både af erfarent kvalitetssikringspersonale og af lasere, som gennemfører inspektionen med uovertruffen hastighed og præcision.
  3. Der tages præcise mål for at sikre, at delene har de korrekte dimensioner, og at de er tilpasset korrekt.
  4. Snavs og småaffald fjernes.
  5. Dækbrædder efterses, og bæreevnen testes efter behov.
  6. Problematiske søm hamres tilbage på plads eller udskiftes.
  7. Knækkede brædder fjernes og sendes til genvinding, og nye brædder monteres.
  8. Der påføres et nyt lag maling, når det er nødvendigt.
 • Hvilken palle bør jeg bruge til transport af hygiejnefølsomme varer?

  Hygiejne og forebyggelse af kontaminering eller beskadigelse er de primære udfordringer inden for råvare- og emballeringsmaterialeindustrien. Af hensyn til fødevaresikkerheden er det afgørende, at risikoen for splinter eller støv i det transporterede produkt undgås. 

  CHEP kan tilbyde løsninger, der gør det muligt at transportere råvarer, halvfabrikata og emballage til produktionssteder, uden at det er nødvendigt at flytte produkterne over på andre paller. Vores paller er tilgængelige i 30 europæiske lande og er testet i henhold til ISO-standarder for at sikre den allerbedste ydeevne og transport inden for forsyningskædens første kilometer.

  CHEP's europalle af plast måler 1200 x 1000 mm og er ideel til kraftigt regulerede og hygiejnefølsomme industrier som råvare- eller lægemiddelfremstilling. Disse paller fremstilles af nyfremstillet plast og er ideelle til transport af fødevareprodukter pga. fraværet af søm, skarpe kanter eller splinter. Glatte overflader forhindrer, at der samles fugt, støv, allergener eller væsker, hvilket reducerer risikoen for kontaminering og dermed sikrer god hygiejne under transporten. 

 • Hvilken palle er den bedste løsning for mig?

  CHEP tilbyder forskellige pallestørrelser og løsninger til forbrugs-, detail- og fødevarer. Vi har det bredeste udvalg af platforme fra træpaller i fuld størrelse til udstillingsplatforme bestående af kvartpaller i plast, og de er alle standardiserede, så de passer til netop din forsyningskæde. Vores udvalg af puljetjenester betyder, at du helt kan udlicitere administrationen af paller til os, hvis du ønsker det. 

 • Opfylder CHEP's paller ISPM15-kvalitetsstandarderne?

  ISPM er den internationale standard for plantesundhedsmæssige foranstaltninger. Alle træemballeringsmaterialer, der udveksles imellem EU-lande og andre lande, skal opfylde de internationale standarder i ISPM15, og de skal gennemgå officielle kontroller på målrettet risikobasis. CHEP har udviklet palleløsningen CHEP PLUS PS (fytosanitær) til de kunder, der af hensyn til deres eksportstrømme har behov for paller, som overholder ISPM15.

Find CHEP platforme

Indtast dine oplysninger herunder

 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Feltet er obligatorisk

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Klik her, hvis overførslen ikke starter inden for kort tid

Vælg sprog

Denmark
Gennemført

Ikke dit land eller sprog?

Skift land

Vi leverer paller i pålidelig kvalitet