Vilkår for brug

Du bedes læse de følgende vilkår for brug grundigt. Disse vilkår for brug (som defineret nedenfor) for CHEP”s (“CHEP”, “vi”, “os” eller “vores”) websteder, herunder www.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com og portfolioplus.chep.com/carrier samt alle andre websteder for mærket CHEP (“webstederne”), mobile applikationer forbundet med disse websteder (“mobile applikationer”) eller andet, tilhørende indhold (som defineret nedenfor), materiale eller funktion, der er indeholdt i webstederne eller mobilapplikationerne (“tjenesterne” og, sammen med webstedet og mobilapplikationerne, samlet “systemet”). Systemet tilhører CHEP og dets licenstagere. Ved at tilgå, browse, downloade, bruge eller abonnere på (samlet “bruge”) ethvert indhold, materiale eller funktioner indeholdt på systemet (“tjenesterne”) bekræfter du, at du har læst og forstået disse vilkår for brug, og at du accepterer og indvilliger i fuldtud at være bundet af dem. “CHEP” omfatter CHEP International, Inc. og alle dets associerede selskaber, datterselskaber og deres respektive direktører, funktionærer, repræsentanter og medarbejdere.

Disse vilkår for brug kan fra tid til anden ændres som angivet nedenfor. Din fortsatte brug af systemet (eller dele af dette) efter sådanne ændringer er ensbetydende med din godkendelse af disse vilkår for brug. UNDLAD VENLIGST AT BRUGE SYSTEMET, HVIS DU IKKE INDVILGER I AT OVERHOLDE DISSE ELLER FREMTIDIGE VILKÅR FOR BRUG.

Ændringer af vilkårene for brug

Vi kan opdatere disse vilkår for brug fra tid til anden og ajourføre dem når som helst for at tilføje yderligere vilkår for yderligere funktioner, applikationer, muligheder eller tjenester, som vi stiller til rådighed i eller gennem systemet. Alle sådanne opdateringer og ændringer træder i kraft straks efter meddelelse herom, som vi måtte give på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, ved at offentliggøre en revideret version af disse vilkår for brug eller en anden meddelelse på webstedet og mobilapplikationerne. Du bør gennemgå disse vilkår for bruge ofte for at holde dig ajour med ændringer, der kan påvirke dig, da din fortsatte brug af systemet er ensbetydende med dit fortsatte samtykke i at være bundet af disse vilkår for brug. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at foretage ændringer til disse vilkår for brug eller til systemet og dets indhold, når som helst og uden forudgående varsel til dig. Den version af disse vilkår for brug, som er offentliggjort her på den pågældende dato for dit besøg af systemet, skal være de vilkår for brug, der gælder for din adgang og brug af systemet på denne dato. Vores elektroniske eller på anden måde behørigt lagrede kopier af disse vilkår for brug og privatlivspolitikken anses for at være den sande, fuldstændige, gyldige, autentiske og fuldbyrdelige kopi af den version af de vilkår for brug og den privatlivspolitik, der var gældende på hver af de datoer, hvor du besøgte systemet.

Adgang og brug

I disse vilkår for brug henviser “du”, "dig" og "din(e)" til (a) dig, den enkelte, der har adgang til systemet, (b) alle elektroniske agenter, der har adgang til systemet på vegne af en enkeltperson eller en forretningsenhed, og (c) den forretningsenhed, på hvis vegne en individuel eller elektronisk agent har adgang til systemet. Du står for og indvilliger i, at alle oplysninger, som du udleverer til CHEP i forbindelse med din adgang til og brug af systemet, efter din bedste viden, evne og tro er og skal være sande, præcise og fuldstændige. Vi forbeholder os ret til at opsige disse vilkår for brug af en hvilken som helst grund eller uden grund, når som helst, uden varsel eller ansvar. Manglende overholdelse af disse vilkår for brug kan medføre, at din adgang til og brug af systemet ophører øjeblikkeligt.

CHEP giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til brug af systemet og til at se eller få adgang til tjenesterne udelukkende til personlig eller intern brug og underlagt betingelsen om, at du ikke kopierer, ændrer, opretter et afledt værk fra det, foretager reverse engineering eller reverse assembling eller på anden måde forsøger at få adgang til kildekoden, sælger, tildeler, underlicenserer, tildeler en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overfører retten eller adgang til systemet, tjenesterne eller andet indhold, der er tilgængeligt via systemet (herunder eventuelle websteder eller mobilapplikationer, de måtte indeholde) (og ikke giver en tredjepart tilladelse til det). Du accepterer endvidere hverken at ændre systemet eller dele af det på nogen form eller måde eller at anvende modificerede versioner af systemet eller tjenesterne uanset årsag uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra CHEP. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til systemet eller noget af dets tilknyttede indhold, herunder computersystemer, software eller netværk. Kommerciel brug eller omfordeling af indhold, materialer eller oplysninger, der er indeholdt i eller udbydes gennem systemet eller tjenesterne, er ikke tilladt, medmindre CHEP har givet skriftlig tilladelse til det.

Som en betingelse for din brug af systemet (herunder tjenesterne) indvilliger du, i ikke at bruge systemet til formål, der er ulovlige eller forbudte i henhold til disse vilkår for brug. Du accepterer også at kompensere os for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, vi pådrager os, herunder udgifter til juridisk bistand på grund af din brug af systemet eller tjenesterne til ulovlige eller forbudte formål.

CHEP kan til enhver tid opsige, ændre, suspendere eller afbryde alle aspekter af systemet (eller systemets dele eller komponenter), herunder tilgængeligheden af funktioner eller tjenester. CHEP kan fjerne, modificere eller på anden måde ændre indhold, herunder tredjeparts, på eller fra systemet. CHEP kan uden varsel eller ansvar begrænse bestemte funktioner og tjenester eller indskrænke din adgang til dele af eller hele systemet. CHEP kan til enhver tid efter eget skøn og uanset grund opsige din brug af systemet.

Intellektuel ejendom

CHEP respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at du gør det samme. Vi har brugt betydelig tid, arbejde og midler til at oprette systemet og indsamle og levere de funktioner, materialer, muligheder og tjenester, der er tilgængelige i eller gennem systemet. Du forstår og accepterer, at CHEP ejer eller (hvis det er nødvendigt, passende eller relevant) er blevet licenseret af tredjeparter til brug, alle rettigheder, adkomst til og interesser på systemet og de funktioner, materialer, muligheder og tjenester, der gøres tilgængelige i eller gennem systemet, og alle oplysninger, tekster, data, computerkoder, musik, kunst, databaser, grafik, billeder, lydoptagelser, lyd og visuelle klip, logoer, software, tekniske tegninger, konfigurationer, grafik og andre materialer eller filer deri, samt kompileringen, samlingen, designet, udvælgelsen og arrangementet heraf (samlet “indholdet”) såvel som designet, strukturen, udvælgelsen, koordineringen, udtrykket, udseendet og følelsen samt og arrangementet af dette indhold. Du anerkender, at indholdet udgør værdifuld proprietær information, der er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre ejendomsrettigheder, love og traktater mellem USA og andre lande, og at du ikke erhverver ejerskabsinteresse ved at få adgang til og bruge systemet og indholdet, og at alle sådanne rettigheder er og forbliver CHEP’s eller dets licensgiveres og indholdsleverandørers ejendom.

CHEP’s offentliggørelsen af oplysninger eller andre materialer eller indhold på systemet udgør ikke en frafaldelse af ejendomsret til sådanne oplysninger, materialer eller indhold (såsom, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder) og overfører ingen rettigheder til en bruger af systemet eller til en anden tredjepart, medmindre det udtrykkeligt er angivet heri.

Ophavsrettigheder.

Som angivet ovenfor tilhører alt indhold, der leveres i systemindholdet, enten Copyright © 2002 CHEP ("Copyright CHEP") eller CHEP, dets moderselskab, associerede eller beslægtede virksomheder og/eller licensgivere. Alle rettigheder er forbeholdt. Indholdet må på ingen form eller ingen måde hverken helt eller delvist ændres, kopieres, distribueres, indrammes, gengives, genudgives, downloades, vises offentligt, offentliggøres, kodes, oversættes, overføres, distribueres eller sælges uden CHEP’s forudgående skriftlige tilladelse undtagen (i) som ellers udtrykkeligt angivet i disse vilkår for brug, eller (ii) at du kan downloade og udskrive indhold til brug, der ikke på nogen måde er i konkurrence med eller nedsættende eller skadelig for CHEP, så længe al ophavsret eller andre ejendomsretlige meddelelser forbliver intakte. Bemærk venligst, at dette begrænsede samtykke kan tilbagekaldes af CHEP til enhver tid og uanset årsag og omfatter ikke samtykket til at genudgive indhold på internet-, intranet- eller eksterne websider eller indarbejde oplysningerne i andre databaser eller kompileringer. Enhver brug af indholdet, undtagen som beskrevet i disse vilkår for brug, er strengt forbudt. Du er desuden enig i, at du ikke systematisk vil udtrække, indsamle eller høste elektronisk eller på anden måde data eller datafelter fra systemet, herunder men ikke begrænset til kundeidentiteter. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede materiale er blevet anvendt ukorrekt på systemet, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet "Meddelelse mht. copyrightagenter" i disse vilkår for brug.

Varemærker.

Alle varemærker på systemet er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende CHEP, dets datterselskaber, beslægtede selskaber eller dets licensgivere. Disse varemærker må hverken helt eller delvist kopieres, efterlignes eller anvendes uden CHEP’s forudgående, skriftlige tilladelse. Alle sidehoveder, brugerdefineret grafik, knapikoner og scripts er servicemærker, varemærker og/eller præsentationsmåde tilhørende CHEP eller dets partnere og må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse af CHEP. Andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og firmanavne eller logoer, der vises på systemet, tilhører deres respektive ejere. Hvis du mener at dine varemærker er blevet brugt ukorrekt på systemet, bedes du kontakte os.

Desuden kan du kontakte os, hvis du ønsker at bruge CHEP’s logo eller varemærke i overensstemmelse med disse vilkår for brug.

Patenter.

CHEP’s produkter og processer kan være omfattet af en eller flere patenter eller kan indeholde CHEP-ejede forretningshemmeligheder og/eller proprietære oplysninger. CHEP forbeholder sig alle rettigheder til sådanne patenter, forretningshemmeligheder og proprietære oplysninger. Der foretages ingen overførsel eller tildeling af rettigheder under eventuelle patenter, og det er heller ikke underforstået i bestemmelserne i disse vilkår for brug eller ved brugen af systemet. Du indvilliger i ikke at krænke rettigheder af denne art eller dekompilere, reverse-engineere eller adskille CHEP’s produkter eller processer.

Software.

Al software, herunder eventuelle filer eller billeder, der genereres af softwaren, koden og data, der ledsager softwaren (samlet "software"), som anvendes eller er tilgængelige via systemet, må kun bruges af dig for at få adgang til og bruge systemet, forudsat at denne brug er ikke i konkurrence med eller nedsættende for CHEP og er i overensstemmelse med de formål, der udtrykkeligt er angivet på systemet eller i disse vilkår for brug. CHEP beholder alle sine rettigheder til alle intellektuelle ejendomsrettigheder i softwaren. Du indvilliger i ikke at kopiere, distribuere, sælge, ændre, dekompilere, reverse-engineere, demontere eller skabe afledte værker fra sådan software.

Meddelelse mht. copyrightagenter.

CHEP respekterer andres immaterielle rettigheder og anmoder brugere af vores system at gøre det samme. Hvis du mener, at indhold på systemet overtræder eller krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til afsnit 17 i United States Code, afsnit 512 (c) (2), skal du give meddelelse herom til den udpegede copyrightagent (som angivet nedenfor) for den gældende del af systemet indeholdende følgende:

En elektronisk eller fysisk underskrift af en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsret,

Udpegning af det ophavsretligt beskyttede arbejde, der hævdes at være blevet krænket,

Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at gøre det muligt for CHEP at lokalisere materialet,

Adresse, telefonnummer og, om muligt, en e-mail-adresse, hvor klageren kan kontaktes,

En forklaring, at klageren har god tro på, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er tilladt af ophavsretsindehaveren, dens agent eller loven og

En forklaring, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige og i henhold til straffelov, at klageren er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er overtrådt.

Krav og meddelelser vedrørende krænkelse af ophavsretten skal sendes til: bgintellectualproperty@brambles.com

Brugeradfærd - generelt. Al brug eller forsøg på brug af systemet (i) til ulovlige, uautoriserede, bedrageriske eller ondsindede formål, (ii) der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe servere eller netværk, der er forbundet til servere, (iii) der kan forstyrre andre parters brug og nydelse af systemet (eller dele heraf), (iv) til at få uautoriseret adgang til andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til servere eller systemer via hacking, adgangskode-mining eller andre midler (v), til at få adgang til systemer, data eller oplysninger, som CHEP ikke har til hensigt at gøre tilgængelige for brugerne (vi), til at forsøge at indhente materiale eller oplysninger gennem ressourcer, som ikke med vilje stilles til rådighed af os eller (vii) til anden brug end det formål, som det er beregnet til, er forbudt.

Derudover indvilliger du i forbindelse med din brug af systemet i, at du ikke vil:

(a) uploade eller transmittere beskeder, oplysninger, data, tekst, software eller billeder eller andet indhold, der er ulovligt, umoralsk, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, injurierende eller på anden måde stødende, eller som gøre indgreb i andres ret til privatlivets fred eller publicity,

(b) afsløre dit brugernavn og din adgangskode til andre enten via systemet eller på anden måde,

(c) oprette en falsk identitet med det formål at vildlede andre eller efterligne personer eller enheder, herunder, uden begrænsning, CHEP-repræsentanter, eller fejlagtigt påstå eller på anden vis give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed,

(d) uploade eller videresende materiale, som du ikke har ret til at reproducere, vise eller overføre i henhold til lovgivningen eller i kontraktmæssige eller tillidsforhold (f.eks. fortrolighedserklæringer),

(e) uploade filer, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, annulleringsbots, ødelagte filer eller anden, lignende software eller programmer, der kan skade driften af en andens computer eller ejendom,

(f) slette forfatterattributter, juridiske meddelelser eller navnebeskyttelser eller etiketter, som du uploader til en kommunikationsfunktion,

(g) bruge systemets kommunikationsfunktioner på en måde, der påvirker tilgængeligheden af dets ressourcer for andre brugere (f.eks. overdreven råben, brug af store bogstaver eller overdreven, kontinuerlig offentliggørelse af tekstgentagelser),

(h) uploade eller overføre uopfordrede reklamer, reklamemateriale, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller andre former for - kommercielle eller andre - henvendelser,

(i) krænke gældende lokal, statslig, national eller international lov,

(j) uploade eller overføre materiale, der krænker andres patenter, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder,

(k) slette eller revidere materiale, der er indsendt af andre personer eller enheder,

(l) undersøge, scanne, teste sårbarheden af eller krænke godkendelsesforanstaltningerne af systemet eller relaterede netværk eller systemer,

(m) registrere, abonnere, forsøge at registrere, forsøge at abonnere, afmelde eller forsøge at afmelde andre for eller fra produkter eller tjenester, hvis du ikke udtrykkeligt har fået tilladelse fra denne part til at gøre det,

(n) høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser eller

(o) bruge robotter, “spidere”, “scrapere” eller andre automatiserede eller manuelle midler til at få adgang til systemet, eller kopiere indhold eller oplysninger på systemet.

CHEP forbeholder sig retten til at træffe de lovlige handlinger, som det måtte finde passende som følge af faktiske eller formodede overtrædelser af ovenstående, herunder, uden begrænsning, suspension eller opsigelse af brugerens adgang og/eller konto. CHEP kan samarbejde med retsmyndigheder og/eller tredjeparter i forbindelse med undersøgelsen af mistænkt eller påstået forbrydelse eller civilretlig uret. Med forbehold for udtrykkelige begrænsninger af privatlivspolitikken, forbeholder CHEP sig altid retten til at videregive oplysninger, som CHEP anser for nødvendige for at overholde gældende love, reguleringer, retlige processer eller offentlige anmodninger eller efter CHEP’s eget skøn, helt eller delvist, at redigere, afvise offentliggørelsen af eller fjerne oplysninger eller materiale. Du indvilliger også i at refundere CHEP for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, som CHEP pådrager sig (herunder honorarer eller omkostninger til advokater, revisorer, professionelle rådgivere og andre eksperter, der påløber i forbindelse med forsvaret eller afviklingen af ovenstående) på grund af din brug af systemet til ulovlige eller forbudte formål.

CHEP forbeholder sig retten til altid at videregive oplysninger for at overholde gældende love, reguleringer, retlige processer eller offentlige anmodninger, eller efter CHEP's eget skøn, helt eller delvist, at ændre eller fjerne oplysninger eller materialer.

 

Online-kommunikation gennem siden.

Medmindre andet er aftalt skriftligt med CHEP, accepterer du, at al kommunikation, materiale eller information uanset type eller art, som du sender eller overfører til nogen (herunder CHEP) via systemet (eller en af vores sider, der findes på en social media platform eller webside), via e-mail, opslag, messaging, upload, download eller på anden måde herunder (uden begrænsning) spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, noter, kontooplysninger eller andre materialer, data eller oplysninger (samlet "oplysninger" ) er ikke-fortrolige, og ved overførsel af disse oplysninger til CHEP giver du CHEP en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, underlicenserbar, overdragende, evigt gyldig, ubegrænset, overdragelig, fuldt udbetalt og royaltyfri tilladelse (herunder men ikke begrænset til en licensering af ophavsret) til at kopiere, udføre, vise, offentliggøre, forberede afledte værker af, distribuere, behandle, analysere, bruge og kommercialisere disse oplysninger (eller det indhold eller materiale, der er indeholdt deri) i alle medier til alle formål på en måde, som nu er kendt eller opdages i fremtiden. Alle oplysninger, som du indsender via systemet eller en platform for sociale medier, er på egen risiko, og du garanterer hermed, at du har fuld ret til at bruge disse oplysninger, og at de og indholdet eller materialet der ikke er fortrolige eller tilhører tredjepart, eller at du bruger dem i strid med lovgivningen eller kontraktmæssige begrænsninger.

Privatlivspolitik.

CHEP's privatlivspolitik gælder for alle typer brug af systemet. CHEP's privatlivspolitik kan ses her. Du anerkender og accepterer, at CHEP kan indsamle, bruge og videregive de data, der er indsamlet i forbindelse med din brug af systemet på den måde, der er beskrevet i vores privatlivspolitik, som er medtaget som reference, som om den er fuldt fremsat i disse vilkår for brug. Vi opfordrer dig til at læse og blive fortrolig med vores privatlivspraksis som beskrevet i vores privatlivspolitik. PRIVATLIVSPOLITIKKEN KAN ÆNDRE SIG FRA TID TIL ANDEN, OG DU SKAL HUSKE REGELMÆSSIGT AT KONTROLLERE VORES PRIVATLIVSPOLITIK.

Desuden anerkender og accepterer du ved at bruge systemet, at internetoverførsler aldrig er helt private eller sikre. Du ved, at alle meddelelser eller oplysninger, du sender til systemet, kan læses eller opfanges af andre, selvom der er en særlig meddelelse om, at en bestemt transmission er krypteret.

Begrænsninger mht. sidens indhold.

Det indhold, der er tilgængeligt via systemet, menes at være nøjagtigt. DU BØR IMIDLERTID SELV VURDERE, HVORVIDT OPLYSNINGERNE ER NØJAGTIGE OG BRUGBARHEDEN AF DISSE OPLYSNINGER TIL DINE SPECIFIKKE BEHOV. Produkter og tjenester kan ændres uden varsel. Alle oplysninger på systemet er underlagt de ansvarsfraskrivelser, der er indeholdt i disse vilkår for brug.

Derudover kan systemet indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. CHEP har intet ansvar i forbindelse med sådanne unøjagtigheder eller fejl, og CHEP er heller ikke forpligtet til at identificere og/eller rette op på sådanne unøjagtigheder eller fejl.

Links og indhold fra tredjeparter.

Links til andre websteder.

Systemet kan indeholde links til andre websteder. Disse links er udelukkende tænkt som en bekvemmelighed for brugere af systemet og udgør ikke en godkendelse, sponsorering eller anbefaling fra CHEP af - eller et ansvar for - de tilknyttede websteder, det indhold, de tjenester eller produkter, der er tilgængelige på eller gennem disse websteder, eller de virksomheder, der er forbundet med webstederne. CHEP fralægger sig ethvert ansvar for sådanne websteder, for al adgang til og brug af dem og for brug af links til sådanne websteder. Vi fralægger os endvidere ethvert ansvar for og giver ingen garantier med hensyn til produkter eller tjenester, der stilles til rådighed, sælges eller leveres af tredjepart. Din brug af andre websteder og køb af produkter eller tjenester, frivilligt arbejde eller tildeling af velgørende bidrag via andre websteder er underlagt vilkårene og betingelserne for disse websteder. Du indvilliger i ikke at anlægge nogen retssag mod eller fremsætte krav over for CHEP, der stammer fra eller er baseret på en sådan brug af andre websteder. Hyperlinks til andre websteder, der findes på systemet, indebærer ikke, at: (a) CHEP er tilknyttet eller forbundet med de websteder, der linkes til, (b) CHEP er juridisk autoriseret til at anvende alle varemærker, handelsnavne, logoer eller ophavsretssymboler, der vises i forbindelse med eller er tilgængelig gennem sådanne links, eller (c) alle tilknyttede websteder er autoriseret til at benytte alle CHEP’s varemærker, handelsnavne, logoer eller ophavsretssymboler.

Links fra andre websteder.

Alle links til websteder skal godkendes skriftligt af CHEP, bortset fra, at CHEP godkender links, hvor:

linket er et link, der kun indeholder titlen på webstedets hjemmeside,

linket "peger" kun til webstedets hjemmeside og ikke til sider længere nede i hierarkiet;

linket viser hjemmesiden på webstedets fuldskærm - dvs. ikke inden for en "ramme" på det websted, der linkes til, og

udseende, position og andre aspekter af linket ikke (i) skaber det fejlagtige indtryk, at en enhed eller dens aktiviteter eller produkter er knyttet til eller sponsoreret af CHEP, dets moderselskab eller dets datterselskaber eller beslægtede virksomheder, eller (ii) være til skade for eller udvande den goodwill, der er forbundet med navne og varemærker tilhørende CHEP, dets moderselskab eller dets datterselskaber eller beslægtede virksomheder.

CHEP forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn at tilbagekalde dette samtykke til at oprette links. Du accepterer, at du straks på skriftlig anmodning fra CHEP fjerner eller deaktiverer alle hyperlinks til websteder. Under ingen omstændigheder må du bruge logoer eller varemærker tilhørende CHEP som hyperlink-"knap" eller på anden måde uden CHEP’s udtrykkelige, skriftlige samtykke.

Indhold fra tredjeparter.

Systemet kan indeholde materiale, data eller oplysninger, der leveres, offentliggøres eller udbydes af tredjepart gennem indramnings- og anden teknologi. Du accepterer, at hverken CHEP eller dets partnere er ansvarlige over for dig for tredjepartsmateriale, -data eller -oplysninger af denne art. Din anvendelse af tredjepartsindhold af denne art kan, hvis relevant, også være underlagt vilkårene for den gældende indholdsleverandørs vilkår for brug og privatlivspolitik. CHEP hverken bekræfter, godkender eller garanterer indholdet af tredjeparter på systemet. CHEP er ikke ansvarlig for leveringen eller kvaliteten af varer eller tjenester, der sælges, annonceres eller gøres tilgængeligt af tredjeparter på vores eller andre websteder. Hvis du mener, at noget af det indhold, der leveres af tredjeparter, overtræder dine ejendomsrettigheder, bedes du kontakte os.

Derudover kan systemet indeholde tilbud om salg af handelsvarer eller tjenester, som ikke leveres af CHEP. Handelsvarer og tjenester af denne art kan kun fås ved at linke til den pågældende forhandlers websted for at gennemføre transaktionen. Vilkår for tilbuddet, der vises på systemet, herunder, men ikke begrænset til, pris, mængde, tilgængelighed og beskrivelse kan variere fra dem, der vises på forhandlerens websted. Forskelle i vilkårene for et tilbud mellem systemet og en forhandlers websted styres af de vilkår, der vises på forhandlerens websted. CHEP er ikke ansvarlig for eller hæfter for disse forskelle eller uoverensstemmelser eller udførelsen af produkter eller tjeneste, der skaffes via en tredjeparts websted.

Ansvarsfraskrivelse.

SYSTEMET SAMT INDHOLDET OG TJENESTERNE, DER ER TILGÆNGELIGE VIA DET LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" OG ER KUN BEREGNET TIL OPLYSNINGSFORMÅL. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT ANVENDELSE AF SYSTEMET, TJENESTERNE OG/ELLER INDHOLDET SKER PÅ EGET ANSVAR.

CHEP, DETS MODERSELSKAB OG DETS TILKNYTTEDE OG RELATEREDE VIRKSOMHEDER FRALÆGGER SIG I DEN GRAD, DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV, OG MED MINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT AFTALT PÅ SKRIFT, ALLE GARANTIER AF NOGEN ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EN GARANTI AF SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AF, AT DER IKKE FORELIGGER EN KRÆNKELSE.

DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT ANVENDELSE AF SYSTEMET, HERUNDER ALT INDHOLD, DATA ELLER SOFTWARE, DER DISTRIBUERES AF, DOWNLOADES ELLER TILGÅS AF SYSTEMET, SKER PÅ EGET ANSVAR. DU FORSTÅR OG INDVILLIGER I, AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE OG FØLGESKADER FOR DIN VIRKSOMHED, DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER SKYLDES DOWNLOAD AF INDHOLD, DATA OG/ELLER SOFTWARE.

DU VED, AT CHEP IKKE STYRER OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER TILBYDES AF TREDJEPARTERNE VIA SYSTEMET. MED MINDRE ANDET ER AFTALT SKRIFTLIGT, ER CHEP OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER IKKE ANSVARLIGE FOR OG AFGIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM DEN NØJAGTIGHED, AKTUALITET, FULDSTÆNDIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER BRUGBARHED AF DE RÅD, MENINGER, UDTALELSER, ERKLÆRINGER ELLER ANDET INDHOLD ELLER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER DISTRIBUERES ELLER GØRES TILGÆNGELIGE AF TREDJEPARTER.

CHEP GARANTERER IKKE, AT SYSTEMET ELLER DETS INDHOLD OPFYLDER DINE BEHOV, ELLER AT SYSTEMET ELLER DETS INDHOLD VIL VÆRE UAFBRUDT, BETIMELIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, ELLER AT FEJL, DER MÅTTE OPSTÅ, VIL BLIVE RETTET. CHEP GARANTERER HELLER IKKE FOR RESULTATER, DER KAN OPNÅS GENNEM ANVENDELSEN AF DETTE SYSTEM ELLER DISSE TJENESTER ELLER FOR NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER TILFORLADELIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER OPNÅS VED BRUG AF SYSTEMET.

CHEP OVERTAGER INTET ANSVAR FOR SKADER (HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER), DER PÅFØRES EN BRUGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA FRA FORSINKELSER, MANGLENDE LEVERING AF INDHOLD ELLER E-MAILS, FEJL, SYSTEM-NEDETIDER, FEJLLEVERINGER AF INDHOLD ELLER E-MAILS, NETVÆRKS- ELLER SYSTEMNEDETIDER, FILKORRUPTION ELLER SERVICEAFBRYDELSER SOM ER FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED FRA CHEP, DETS MODER-, PARTNER- ELLER RELATEREDE VIRKSOMHEDER, DETS LICENSGIVERE ELLER BRUGERENS EGNE FEJL OG/ELLER UDELADELSER. MED MINDRE ANDET ER AFTALT SPECIFIKT PÅ SKRIFT OG ANGIVET I VORES PRIVATLIVSPOLITIK, AFVISER CHEP ALLE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM, AT FORTROLIGHEDEN AF OPLYSNINGER SENDT OVER SYSTEMET SKAL OPRETHOLDES.

INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, HVAD ENTEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU OPNÅR FRA CHEP ELLER VIA SYSTEMET, SKAL KUNNE OPFATTES SOM EN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER FREMSAT PÅ SKRIFT.

NOGLE STATER ELLER LANDE TILLADER INGEN BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF BESTEMTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning.

MED MINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT AFTALT SKRIFTLIGT, ER CHEP, DETS MODER-, DATTER- ELLER TILKNYTTEDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR GENNEM ELLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE SYSTEMET ELLER INDHOLD ELLER TJENESTER, SYSTEMET INDEHOLDER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER FOR TAB AF INDTJENING, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE UHÅNDGRIBELIGE VÆRDIER, SELV OM CHEP UDTRYKKELIGT ER BLEVET OPLYST OM SÅDANNE SKADER. PARTERNE ANERKENDER, AT DETTE ER EN RIMELIG TILDELING AF RISICI. UANSET HVAD, ER VORES SAMLEDE ANSVAR FOR KRAV, DER STILLES I MEDFØR AF DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER DIN BRUG AF SYSTEMET (ELLER DELE DERAF), BEGRÆNSET TIL DE INDTÆGTER, DER ER MODTAGET FRA DIG I DE TOLV (12) MÅNEDER, DER GÅR FORUD FOR DEN PÅGÆLDENDE ÅRSAG TIL HANDLING.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER INGEN BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ DE OVENFOR NÆVNTE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG.

Skadeserstatning.

Du accepterer at holde CHEP, dets moderselskab, tilknyttede virksomheder og relaterede virksomheder og deres funktionerer, direktører, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for alle tab, udgifter, erstatningsbeløb og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af (i) din overtrædelse af disse vilkår for brug eller en andens rettigheder, (ii) krav fra tredjepart i forbindelse med eller som følge af indhold, data eller oplysninger, som du indsender, offentliggør til eller sender gennem systemet, eller (iii) din adgang til og brug af indholdet, systemet og andre materialer, produkter og tjenester, der er tilgængelige i eller gennem systemet og CHEP.

Konti, adgangskoder og sikkerhed

Visse funktioner eller tjenester, der tilbydes på eller via systemet, kan kræve, at du åbner en konto (herunder oprettelse af et login-id og en adgangskode). Du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger, herunder dit login-id og din adgangskode, og for alle aktivitet, der finder sted under din konto eller dit login-id. Du accepterer at underrette CHEP omgående, når du bliver bekendt med uautoriseret brug af din konto, login-id eller adgangskode eller andre brud på sikkerheden. Imidlertid kan holdes ansvarlig for tab, som CHEP eller andre brugere af eller besøgende på systemet har lidt på grund af en anden person, der bruger din konto, login-id eller adgangskode.

For at kunne bruge CHEP’s mobiloperatørwebsted skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden ("Kontooplysninger"), der er knyttet til din TMS-konto ("transportkonto", “brugerkonto"). De kontooplysninger, du indtaster, godkendes via TMS.

Du må aldrig nogensinde bruge en anden brugers konto, login-id eller adgangskode uden udtrykkelig tilladelse og samtykke fra indehaveren af den pågældende konto, login-id eller adgangskode. CHEP hverken kan eller vil være ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende overholdelse af disse forpligtelser.

Generelt.

Gældende lov.

Disse vilkår for brug skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i staten Florida og USA’s føderale love, uden at bestemmelserne om lovkonflikt får retskraft. Du accepterer at underkaste dig den personlige eller eksklusive jurisdiktion for staten eller føderale domstole i staten Florida. Du frasiger dig yderligere udtrykkeligt ethvert krav om, at værnetinget af nogen grund kan ligge i disse domstole.

Andet.

Med forbehold for vilkårene i andre aftaler, der er underskrevet af CHEP vedrørende materialer og tjenester, der købes via systemet, udgør disse vilkår for brug hele aftalen mellem dig og CHEP, der regulerer din brug af systemet. Skulle bestemmelser i disse vilkår for brug af nogen grund blive fundet ugyldige eller uden retskraft, anses de pågældende bestemmelser for at være adskilt fra disse vilkår for brug og påvirker ikke gyldigheden eller eksigibiliteten af de resterende bestemmelser. Du accepterer, at alle krav, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår for brug eller din brug af systemet, skal indgives inden for et år efter, at de er opstået, eller udelukkes for bestandigt.

Du accepterer, at du ikke bestrider antageligheden eller eksigibiliteten af CHEP’s kopi af disse vilkår for brug i forbindelse med handlinger eller sagsanlæg som følge af eller relateret til disse vilkår for brug. Medmindre udtrykkeligt er fastsat heri, giver disse vilkår for brug ingen rettigheder, retsmidler eller fordele til andre personer eller enheder end dig og CHEP. CHEP kan til enhver tid og uden varsel overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til disse vilkår til en tredjepart. Du må ikke overdrage disse vilkår for brug uden CHEP’s forudgående skriftlige samtykke. Disse vilkår for brug er bindende for og gælde til fordel for parterne heri og deres respektive efterfølgere og assignatarer. Du er ansvarlig for at overholde alle love i den jurisdiktion, hvorfra du har adgang til systemet, og alle andre jurisdiktioner, hvis love gælder for dig eller dine handlinger. Du accepterer, at du ikke vil tilgå eller bruge systemet, indholdet eller andre oplysninger eller materialer på systemet i strid med ovenstående love eller disse vilkår for brug.

Du accepterer, at alle overtrædelser eller trusler om brud af disse vilkår for brug eller den omtalte privatlivspolitik fra din side udgør en ulovlig og uretfærdig forretningspraksis, som vil forårsage os uoprettelig og ikke-kvantificerbar skade. Du accepterer også, at en erstatningssum ville være utilstrækkelig ved sådan skade, og samtykker til, at vi opnår alle påbud eller rimelig retsmidler, som vi finder nødvendige eller passende. Disse retsmidler opnås i tillæg til alle andre retsmidler, vi måtte have ved lov eller billighedsret.

International brug.

Derudover accepterer du, at du alene er ansvarlig for handlinger og kommunikation, der gennemføres eller overføres via din konto, og at du overholder alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til USA’s eksportrestriktioner, der vedrører din brug af eller aktiviteter på systemet. Systemet kontrolleres og drives i USA. HVIS DU TILGÅR WEBSTEDET FRA ET STED UDEN FOR USA OG DETTE FORBYDES AF LANDETS LOVGIVNING, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BRUGE SYSTEMET (ELLER DELE DERAF).

Kontakt os

CHEP hilser alle kommentarer eller spørgsmål, du måtte have vedrørende disse vilkår for brug eller systemet, velkommen. Du bedes sende eventuelle kommentarer eller spørgsmål via vores kontaktformular.

Disse vilkår for brug blev sidst opdateret d. 8. juli 2016. Kontroller regelmæssigt, om der er kommet nye opdateringer og ændringer.

Find CHEP platforme

Indtast dine oplysninger herunder

 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Feltet er obligatorisk
 • Feltet er obligatorisk

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Klik her, hvis overførslen ikke starter inden for kort tid

Vælg sprog

Denmark
Gennemført

Ikke dit land eller sprog?

Skift land

Vilkår for brug | CHEP