Brambles sponsoroi ruokapankkitapahtumaa FoodBank Leadership Institute

Toimitusketjujen logistiikkayritys sitoutuu parantamaan ruokapankkien toiminnan tehokkuutta

Sydney – 23. huhtikuuta 2019 – Brambles on johtava toimitusketjujen logistiikkayritys, joka toimii yli 60 maassa etupäässä CHEP-brändin alla. Brambles rahoittaa Food Bank Leadership Institute (FBLI) -tapahtumaa osana yhteistyökumppanuuttaan Global FoodBanking Network (GFN) -järjestön kanssa. FBLI perustettiin vuonna 2006, ja se on ainoa maailmanlaajuinen tapahtuma, joka keskittyy yhteisöjen vahvistamiseen ja nälän lievittämiseen edistämällä ruoan talteenottoa ja ruokapankkitoimintaa.  Bramblesin rahallinen avustus auttaa GFN:n jäseniä vastaamaan ruokapankkien osaamisvajeeseen ja parantamaan ruokapankkien toiminnan tehokkuutta.

FBLI-tapahtuman osallistujat edistävät nälän lievittämiseen ja jätteen vähentämiseen perustuvaa ruokapankkimallia. Ruokapankkien lisäksi FBLI tuo yhteen yrityskumppaneita ja ajatusjohtajia kaikkialta maailmasta keskustelemaan haasteista, joita toimiala kohtaa, kun se vastaa elintarviketurvan puutteesta kärsivien väestöryhmien tarpeisiin ja vähentää samalla ruokajätettä maailmanlaajuisesti. Tähän mennessä lähes 500 henkilöä 63 maasta on hyötynyt FBLI:n tarjoamasta koulutuksesta sekä mahdollisuudesta jakaa ideoita ja verkostoitua. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna 25.–27. maaliskuuta Lontoossa, ja sen teemana oli ”One Network. Toward Zero Hunger.”

The Global FoodBanking Networkin kenttäpalvelujen johtaja Craig A. Nemitz toteaa: ”FBLI-tapahtuma on järjestetty yrityskumppanien runsaskätisen tuen avulla. Olemme äärimmäisen kiitollisia Bramblesille heidän suurenmoisesta tuestaan. Heillä on asiantuntemusta tarjota tietoa ja näyttöön perustuvia parhaita käytäntöjä, joiden avulla uudet ja aloittelevat ruokapankit voivat vakiinnuttaa toimintaansa, laajentaa palvelujaan nopeammin ja toimia huippuosaamisen standardien mukaisesti”.

Vuoden 2019 FBLI-tapahtumassa Bramblesin kestävyysjohtaja Juan Jose Freijo fasilitoi paneelikeskustelua, jossa keskusteltiin Bramblesin maailmanlaajuisen elintarviketeollisuuden kehityssuuntauksista (“Emerging Trends in the Global Food Industry Made Possible by Brambles”). Paneeliin osallistui edustajia muun muassa Danonelta, Nielseniltä ja Walmartilta. Keskustelun aiheina olivat ruokapankkien perustamiseen liittyvät kehittyvät trendit, parhaat käytännöt ja lähestymistavat.

Freijo totesi: ”Tuotteiden saatavuus on ruokapankeille ensisijaisen tärkeää, samoin kuin osaaminen ja koulutus. Aiemmin GFN:lle tarjoamamme tuki muodostui lähinnä vapaaehtoistyöntekijöiden koordinoimisesta varastoissa ja kuormalavojen toimittamisesta ruokapankeille tuotteiden siirtämistä varten. Tämä työ ei juurikaan näy, mutta se on elintarvikkeiden noutamisessa ratkaisevan tärkeää. Olemme ylpeitä siitä, että nyt voimme tehdä vielä enemmän: sen lisäksi, että edistämme olemassa olevien ruokapankkien kasvua, voimme vahvistaa niiden valmiuksia ja jakaa parhaita käytäntöjä apua tarvitseville.”

Kolme vuotta sitten Brambles sitoutui antamaan GNF:lle vuosittaista rahallista tukea sekä tarjoamaan vapaaehtoispohjalta turvallisuuteen, logistiikkaan ja varastonhallintaan liittyvää koulutusta ja konsultointia. Lisäksi Brambles sitoutui tukemaan ja kannustamaan asiakkaitaan käyttämään maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa hyödyntämiään kuormalavojen ja konttien yhteiskäyttöpalveluja GFN:n ruokapankkien jäsenten toimituksissa.

 

Brambles Limited (ASX:BXB)

CHEP- ja IFCO-tuotemerkkien alla toimiva Brambles auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään toinen organisaatio. Sen kuormalavat, laatikot ja kontit muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat apuumme kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin. Jakamistalouden edelläkävijänä Brambles on luonut yhden maailman vastuullisimmasta logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön eli niin sanottuun poolaukseen. Brambles palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää, ja se omistaa noin 610 miljoonaa kuormalavaa, laatikkoa ja konttia, joita se toimittaa yli 850 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta. Brambles toimii yli 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja on osoitteessa www.brambles.com.

The Global FoodBanking Network

The Global FoodBanking Network (GFN) on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö, jonka päämaja on Chicagossa ja joka ravitsee maailman nälkäisiä perustamalla ja tukemalla ruokapankkeja yli 30 maassa. GFN:n toiminta keskittyy nälän torjumiseen ja ruokajätteen vähentämiseen, ja se tarjoaa asiantuntemusta, ohjaa resursseja, jakaa tietoa ja luo suhteita, joiden avulla voidaan parantaa tehokkuutta, varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja auttaa useampia nälästä kärsiviä ihmisiä. Viime vuonna GFN:n ruokapankkijäsenet ottivat talteen ja uudelleenohjasivat elintarvikkeita yli 9 miljoonalle nälkäiselle ihmiselle.

Lehdistön yhteyshenkilöt

Etsi CHEP-alustoja

Anna tietosi alle

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
Oletko jo asiakkaamme?:
If your download doesn't start shortly please click here

Valitse kieli

Finland
Valmis

Väärä maa tai kieli?

Vaihda maata

Brambles sponsoroi ruokapankkitapahtumaa FoodBank Leadership Institute | CHEP