Kestävä kehitys

Kestävämpää maailmaa rakentamassa

CHEPin liiketoimintamalli on luontaisesti kestävä. Poolattu kalustomme ja kestävät ratkaisumme saavat asiakkaidemme toimitusketjut toimimaan tehokkaammin sekä kustannusten että luonnonvarojen käytön osalta. Jakamisen ja uudelleenkäytön periaatteemme auttavat asiakkaitamme tulemaan osaksi kiertotaloutta. Mitä enemmän asiakkaat käyttävät alustojamme, sitä enemmän tehokkuus paranee.

Samaan aikaan pyrimme pienentämään omaa ympäristövaikutustamme sekä osallistumaan positiivisella tavalla yhteisöihin, joissa toimimme. CHEPillä on tärkeä rooli Brambles Groupin kestävyysstrategian toteuttamisessa ja sen pyrkiessä saavuttamaan vuoden 2020 kestävän kehityksen tavoitteitaan, jotka on sidottu YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaiken kestävään kehitykseen liittyvän toimintamme pohjana on strategiamme: parempi liiketoiminta, parempi maapallo, paremmat yhteisöt.

Miten voimme auttaa sinua toimimaan kestävämmin

Kestävän kehityksen ohjelmamme toimii kolmella tasolla. Alempana näet, miten jokainen näistä vähentää toimintakustannuksia ja ympäristövaikutusta.

 • Jakaminen ja uudelleenkäyttö

  Korvaamalla kertakäyttöiset pakkaukset korkealaatuisilla, uudelleenkäytettävillä lavoilla ja konteilla vähennämme jätettä ja parannamme liiketoimintasi tehokkuutta.

 • Yhteistyöprojektit

  Analysoimalla koko toimitusketjusi etsimme alueita, joilla voimme yhteistyöllä ratkaista logistisia haasteita ja pienentää kustannuksia.

 • Parhaat käytännöt

  CHEPin kumppanina saat tueksesi toimitusketjuasiantuntijamme. Kestävät ratkaisumme ja niiden asiakkaillemme tuomat edut ovat saaneet tunnustusta organisaatioilta ympäri maailmaa.

Jakaminen ja uudelleenkäyttö

Video

Coming up next

 • Video

Kiertotalous

Jakamiseen ja uudelleenkäyttöön perustuva liiketoimintamallimme pohjautuu kiertotalouden käsitteeseen – malliin, jossa jäte nähdään resurssina ja saastutus on eliminoitu.

Power Of Pooling laskuri

Laske, paljonko voit säästää

Uudelleenkäytettävät pakkausratkaisut ovat luonnostaan tehokkaampia kuin kertakäyttöiset. Kun asiakkaamme jakavat ja käyttävät samoja lavoja uudelleen tuotteidensa kuljetuksessa, tarvitaan vähemmän lavoja, jolloin käytetään vähemmän luonnonvaroja, kaatopaikoille päätyy vähemmän jätettä ja ilmakehään pääsee vähemmän hiilidioksidia.

Power Of Pooling laskuri auttaa arvioimaan nopeasti mahdolliset kustannus- ja ympäristösäästöt.

Siirry laskuriin

Yhteistyöprojektit

Yhteistyöprojektit
Yksi tarjoamistamme yhteistyömuodoista on kuljetusyhteistyö, jossa ”suljemme kierron” tyhjien kilometrien vähentämiseksi.

Suurimmat kestävän kehityksen edut voidaan saavuttaa vain tekemällä end-to-end yhteistyötä koko toimitusketjussa. Etsimme yhdessä sinun, toimittajiesi, logistiikkakumppaneidesi ja muiden kanssa mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaasi yhteistyöllä. Alempaa löydät tapausesimerkkejä onnistuneista yhteistyöprojekteista, joita olemme toteuttaneet asiakkaidemme kanssa.

Tapausesimerkkejä

Parhaat käytännöt

Laadimme parhaiden käytäntöjen malleja, joiden avulla kehittää liiketoiminnasta vastuullisempaa ja kustannustehokkaampaa. Alla näet muutamia niistä organisaatioista, jotka ovat antaneet tunnustusta CHEPin kestävän kehityksen työlle.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit
Tämä indeksi arvioi yrityksiä yli 600 ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvän tekijän pohjalta.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit toimivat vertailupohjana sijoittajille, jotka huomioivat sijoituksissaan yritysten panostuksen kestävään kehitykseen. Indeksit antavat näkyvyyttä yrityksille, jotka pyrkivät toteuttamaan kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä. CHEP sijoittui emoyhtiönsä Bramblesin nimissä oman toimialansa 2. sijalle.

EcoVadis

EcoVadis
CHEP sai vuonna 2018 EcoVadisin Gold-palkinnon.

EcoVadis, joka arvioi maailman toimitusketjujen kestävän kehityksen mukaisuutta, on myöntänyt CHEPille useita Gold-palkintoja. EcoVadisin menetelmät pohjautuvat kansainvälisiin yritysten sosiaalisen vastuun standardeihin, ja Gold-palkinnot ovat osoitus siitä, että CHEP sijoittuu arvioitujen yritysten ylimpään 5 prosenttiin.

Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneet kansakunnat
YK:n pakolaisvirasto valitsi CHEPin kumppanikseen, koska olemme maailmanlaajuinen johtava toimitusketjuratkaisujen toimittaja.

Kestävän kehityksen ohjelmamme on YK:n hyväksymä, ja vuodelle 2020 asettamamme tavoitteet ovat yhdenmukaisia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. CHEP on tehnyt läheistä yhteistyötä YK:n pakolaisviraston kanssa sen toimitusketjun kehittämiseksi, jotta hätäavustukset saadaan toimitettua perille niin nopeasti kuin mahdollista.

Olemme myös allekirjoittaneet YK:n Global Compact -aloitteen. Tämä on yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvä aloite, joka kannustaa yrityksiä suunnittelemaan strategiansa ja toimintansa kymmenen yleisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruptiontorjuntaan liittyvän periaatteen mukaisesti.

Coca Cola Enterprises

Coca Cola Enterprises
Coca Cola Enterprises on Coca Colan yksinoikeudellinen pullottaja kahdeksassa Euroopan maassa.

Vuonna 2015 CHEP nimettiin Coca-Cola Enterprisesin (CCE) yritysvastuun ja kestävän kehityksen ”vuoden toimittajaksi”. Palkinto myönnettiin jatkuvasta työstä innovatiivisten ja kestävien logistiikkaratkaisujen kehittämisessä.

Asiakas hyötyi merkittävästi onnistuneista yhteistyöprojekteista kanssamme. CHEP ja CCE kehittivät yhdessä uuden, innovatiivisen pyörällisen lavan, joka täytti CCE:n erityisvaatimukset ja tehosti sen toimitusketjua. Lisäksi CCE liittyi yhteiskuljetusohjelmaamme, joka säästi kolme miljoonaa kilometriä rekka-ajoa Euroopan teillä ja vähensi CCE:n hiilipäästöjä lähes kolme kuutiotonnia.

Paremmat yhteisöt

CHEP on sitoutunut panostamaan yhteisöihin, joissa toimimme. Annamme vakinaisille työntekijöillemme kolme vapaapäivää vapaaehtoistyöhön. Teemme myös raha- ja muita lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille ja yleishyödyllisille organisaatioille.

Iso osa yhteisötyöstämme kohdistuu ruokapankkeihin. Alla näet joitakin esimerkkejä siitä, miten tuemme näitä äärimmäisen tärkeitä instituutioita.

Paremmat yhteisöt

Etsi CHEP-alustoja

Anna tietosi alle

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
Oletko jo asiakkaamme?:
If your download doesn't start shortly please click here

Valitse kieli

Finland
Valmis

Väärä maa tai kieli?

Vaihda maata

Kestävä kehitys | CHEP Suomi