Uudistavien toimitusketjujen edelläkävijä

 On aika muuttaa tuotteiden toimitustapaa

Enää ei riitä, että yritys pienentää jalanjälkeään ja pyrkii olemaan ”vähemmän haitallinen”. Siksi tavoitteemme onkin olla aidosti uusiutuvien ja kestävien toimitusketjujen edelläkävijä. CHEP haluaa joka päivä yhdistää ihmiset ja arjen perustarpeet ympäristöön positiivisesti vaikuttavalla tavalla. Pyrimme luomaan ympäristölle positiivisen uudelleenkäyttöön, joustavuuteen ja uudistumiskykyyn perustuvan talouden – aidon kiertotalouden.

 

   

2025 Goals
Coming up next

 • .

 

  

Kierron edistäjät – CHEP perustuu kiertotalouden periaatteisiin

CHEP business model

CHEP on maailmanlaajuisten toimitusketjujen selkäranka. Haluamme yhdistää joka päivä ihmiset ja arjen perustarpeet, ja nyt sitoudumme tekemään sen ympäristöön positiivisesti vaikuttavalla tavalla. CHEPillä on maailman suurin uudelleenkäytettävien kuormalavojen ja säiliöiden varanto. Näin ollen voimme auttaa asiakkaita luomaan toimitusketjuja, jotka noudattavat paremmin kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteita ja ovat kustannusten ja luonnonvarojen käytön suhteen tehokkaampia. 

Luonnostaan kierrättävä ”Jaa ja käytä uudelleen” -liiketoimintamallimme ja aktiivinen roolimme tuhansissa toimitusketjuissa antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla regeneratiivisten eli uudistavien toimitusketjujen edelläkävijä.

Rakennamme yhdessä kestävämpiä toimitusketjuja

   

Sustainability_Goals
Coming up next

 •    

  

Vuonna 2015 asetimme vuodelle 2020 kunnianhimoiset tavoitteet kehittää parempaa liiketoimintaa ja yhteisöjä maapallon hyväksi.

Nyt on tullut aika mennä pidemmälle ja vaikuttaa positiivisesti.
Klikkaa tästä ja lue lisää ja lataa tästä Vastuullisuuskertomuksemme.

CHEP - 2025 Targets

Vuoden 2025 tavoitteemme

Olemme sitoutuneet ottamaan huomioon planeetan, liikekumppanit ja yhteisöt, ja johtamaan yhteistä uusiutuvien toimitusketjujen vallankumousta.

Vuonna 2020 alkoi Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden (SDG) saavuttamiseksi julistettu toiminnan vuosikymmen. CHEPin vuoden 2025 tavoitteet opastavat meitä tämän vision toteuttamisessa. Ne auttavat meitä painottamaan toimiamme siten, että kestävän kehityksen mukaisella liiketoiminnallamme on mahdollisimman positiivinen vaikutus. Lue lisää täältä.

Työskentelemme koko arvoketjussamme sen hyväksi, että arjen perustarpeiden toimittamisen ohessa ennallistamme luontoa ja lisäämme yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta.

Tavoittelemme maapallolle, liiketoiminnalle ja yhteisöille positiivista liiketoimintaa kolmen painopistealueen avulla.

Lue lisää tästä ja katso, miten voit osallistua
Zero Waste World

Zero Waste World

CHEPin Zero Waste World -ohjelman tavoitteena on hankkiutua eroon kaikesta ydintuotteiden ja -ratkaisujen ulkopuolisesta jätteestä ja rakentaa regeneratiivisia toimitusketjuja.

Ohjelma yhdistää suurten valmistajien ja jälleenmyyjien voimat keksimään ja toimittamaan innovaatioita ja skaalautuvia ratkaisuja, joilla vastataan yhteisiin haasteisiin ja luodaan tasapainoisesti arvoa sekä yrityksille että ympäristölle.

 • Tavoitteena on vastata kolmeen ensisijaiseen haasteeseen: pakkausjätteen eliminoiminen, kuljetusmatkat ja prosessijätteet.
 • Zero Waste World -ohjelma hyödyntää CHEPin ainutlaatuista asemaa toimitusketjussa auttaakseen asiakkaita luomaan enemmän arvoa ja käyttämään vähemmän resursseja – ja tekemään tämän kaiken yhteistyönä.

Lisätietoja on Bramblesin Zero Waste World -sivustolla.

For more information, please visit Brambles' Zero Waste World site

Kuinka voimme autaa teitä tulemaan entistäkin vastuullisemmaksi?

    

 • Jaa ja käytä uudelleen

  Eliminoimme jätteet, tehostamme yritysten liiketoimintaa ja parannamme kestävyyttä korvaamalla kertakäyttöpakkaukset korkealaatuisilla, uudelleenkäytettävillä kuormalavoilla ja säiliöillä. Laske yrityksesi ympäristösäästöt Power of Pooling -verkkotyökalulla (VAIN EU:SSA).

 • Yhteistyöhankkeet

  Analysoimme yrityksesi toimitusketjut kokonaisvaltaisesti ja näin tunnistamme osa-alueet, joilla voimme yhteistyössä kehittää ratkaisuja logistisiin haasteisiin ja tuottaa säästöjä yrityksellesi.

 • Parhaat käytännöt ja suosittelut

  Tekemällä yhteistyötä CHEPin kanssa saat käyttöösi maailmanluokan toimitusketjuasiantuntijamme. Organisaatiot ympäri maailman suosittelevat kestävän kehityksen asiantuntemustamme ja sen asiakkaillemme tarjoamia etuja.

 

Olemme saaneet korkean tason tunnustuksia useilta organisaatioilta, kuten Carbon Disclosure Program, Ecovadis, Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit, MSCI ESG Leaders Index, FTSE4GOOD Sustainalytics ja moni muu.

 • Circulytics A rating

 • Down Jones Sustainability Index

 • CDP Forest B List

 •  "Gold Award" EcoVadis

 • Ylin 10 %, jolla KORKEIN AAA-LUOKITUS

Tapausesimerkkejä

Frequently Asked Questions

 • Mitä termi regeneratiivinen toimitusketju tarkoittaa?

  Regeneroiminen tarkoittaa sitä, että yhteiskunnalle ja ympäristölle palautetaan, täydennetään ja luodaan enemmän arvoa ja pääomaa kuin mitä liiketoiminta kuluttaa. Regeneratiivinen toimitusketju perustuu siis malliin, joka arvon tuhoamisen sijaan ennallistaa luontoa ja vahvistaa yhteiskuntaa pyrkimällä vaikutusten nollaamista parempaan tulokseen.  

 • Mitä kiertotalous on? Miksi CHEP toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti?

  Kiertotalouden tavoitteena on lopettaa jätteiden synty ja minimoida resurssien kulutus jatkuvan uudelleenkäytön avulla. Tähän pyritään menemällä nykyistä hanki–valmista–hävitä-talousmallia pidemmälle ja irrottamalla kasvu rajallisten resurssien kulutuksesta.
               
  Yhdistämisenä tai voimavarojen yhteiskäyttönä tunnettu liiketoimintamallimme perustuu siihen, että kaikki CHEPin kuormalavat, laatikot ja säiliöt jaetaan ja käytetään uudelleen koko maailmanlaajuisessa toimitusketjussa. Tuottajat ja jakelijat käyttävät alustoja tarpeen mukaan. CHEP kerää, tarkastaa ja korjaa ne ennen kuin ne lähetetään takaisin toimitusketjuun ja kierto alkaa uudelleen. Tämä on selkeä esimerkki maailmanlaajuisesta kiertotaloudesta. On helppo nähdä, miten se tekee liiketoimintamallistamme luonnostaan kestävän ja CHEPistä yhden maailman kestävimmistä yrityksistä.  

 • Mikä on Zero Waste World?

  Zero Waste World on CHEPin käynnistämä yhteistyöohjelma, jossa johtavat jälleenmyyjät ja valmistajat yhdistävät voimansa kehittääkseen älykkäämpiä ja kestävämpiä toimitusketjuja. Zero Waste World -hankkeella on kolme pääpainopistettä:

  Fyysisen jätteen eliminoiminen siirtymällä kertakäyttöpakkauksista tuotteisiin, joita ei myydä.

  Tyhjänä kuljettamisen lopettaminen yhteistyöhankkeilla, joissa muun muassa optimoidaan kuormien täyttö ja tehdään yhteistyötä kuljetusten suhteen.

  Tehottomuuden poistaminen toimitusketjun läpinäkyvyyden ja edistyneen analyysin avulla sekä optimoimalla ja automatisoimalla prosesseja.

 • Mitkä ovat kestävän kehityksen tavoitteet?

  Kansainvälinen yhteisö määritteli vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteet (SDG, Sustainable Development Goals) osana Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. Ohjelmassa maailman maat lupautuivat yhdessä poistamaan köyhyyden, etsimään kestäviä ja osallistavia ratkaisuja, varmistamaan kaikkien ihmisoikeudet ja yleisesti huolehtimaan vuoteen 2030 mennessä siitä, ettei ketään jätetä jälkeen. Ohjelmassa on määritelty 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Ne vastaavat maailman kohtaamiin globaaleihin haasteisiin ja käsittelevät kestävän kehityksen kaikkia ulottuvuuksia tasapainoisesti ja integroidusti. 

 • Miten CHEP mukautuu kestävän kehityksen tavoitteisiin?

  Vuonna 2020 alkoi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toiminnan vuosikymmen. Vuoden 2025 tavoitteemme auttavat meitä johtamaan maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamista keskittämällä toimemme osa-alueisiin, joissa liiketoiminnallamme on mahdollisimman positiivinen vaikutus. Tällä tavoin CHEPin vuoden 2025 tavoitteet vaikuttavat suoraan joihinkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

  Maapallolle positiivinen tavoite: Sitoudumme ympäristöystävällisyyteen ennallistamalla metsiä, menemällä jätteettömyyttä pidemmälle ja nielemällä enemmän hiilidioksidia kuin tuotamme. Näin meistä tulee lopulta regeneratiivinen, luontoon positiivisesti vaikuttava yritys. Tämä tavoite sisältää metsille, ilmastolle ja jätteiden vähentämiselle positiiviset alatavoitteet. Asiaan liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet:

  SDG 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

  SDG 7: Edullista ja puhdasta energiaa

  SDG 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

  SDG 12: Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto

  SDG 13: Ilmastoteot

  SDG 15: Maanpäällinen elämä

  Liiketoiminnalle positiivinen tavoite: Aiomme olla uusiutuvien toimitusketjujen edelläkävijä parantamalla kiertomalliamme vuosittain ja lisäämällä samalla asiakkaidemme toimitusketjujen ympäristöetuja. Tämä tavoite sisältää toimitusketjulle, yhteistyölle ja työpaikalle positiiviset alatavoitteet. Asiaan liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet:

  SDG 3: Terveys ja hyvinvointi

  SDG 5: Sukupuolten tasa-arvo

  SDG 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

  SDG 9: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

  SDG 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

  SDG 12: Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto

  SDG 13: Ilmastoteot

  SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  SDG 17: Yhteistyö ja kumppanuus

  Yhteisöille positiivinen tavoite: Yhteisöille positiivinen ohjelmamme lisää joustavuutta, edistää kiertokulkua ja ottaa huomioon yhteiskunnan, talouden ja luonnon väliset yhteydet. Tähän tavoitteeseen sisältyvät alatavoitteet elintarvikkeille positiivinen, kiertotalousmuutos sekä ihmisille ja planeetalle positiiviset vaikutukset. Asiaan liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet:

  SDG 2: Ei nälkää

  SDG 4: Hyvä koulutus

  SDG 12: Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto

 • Mitä hiilineutraalit toimet ovat?

  Yksinkertaisimmillaan kyseessä ovat toimet, joilla yritys vähentää omia hiilidioksidipäästöjään ja hyvittää loput päästönsä investoinneilla, jotka joko poistavat hiilidioksidia ilmakehästä tai vähentävät muiden päästöjä.  Ensisijaisena tavoitteenamme on vähentää ensin omia päästöjämme ja sitoa sitten hiilidioksidia metsityshankkeiden avulla.  Päästöhyvitykset ovat viimeinen keino hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

 • Mitä ovat scope 1-, scope 2- ja scope 3-päästöt?

  Scope 1 -päästöt syntyvät polttoaineen suorasta polttamisesta yrityksen toiminnassa.  Scope 2 -päästöt ovat epäsuoria päästöjä, joita muut tuottavat toimittaakseen energiaa (enimmäkseen sähköä) ja muita vastaavia palveluja yrityksen toimintaa varten.  Scope 3 -päästöt sisältävät kaikki muut epäsuorat päästöt, joita tapahtuu yrityksen koko arvoketjussa.

 • Mitä ovat sosiaalinen pääoma ja luonnonpääoma?

  Sosiaalinen pääoma tarkoittaa sosiaalisia verkostoja, yhteisiä normeja ja arvoja sekä yhteisymmärrystä, jotka mahdollistavat ryhmien sisäisen ja välisen yhteistyön (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, 2001).

  Luonnonpääomalla tarkoitetaan uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnonvaroja (esim. kasvit, eläimet, ilma, vesi, maaperä ja mineraalit), jotka yhdessä tuottavat ihmisille etuja.

  Vahvistamme etenemisen kohti regeneratiivista tilaa tavoitteilla, jotka lisäävät sosiaalista ja luonnonpääomaa. Lisäksi olemme sitoutuneet käyttämään oppaana Natural Capital Protocol- ja Social & Human Capital Protocol -pöytäkirjoja, jotta osaamme mahdollisimman hyvin arvostaa luonnonpääomaan ja sosiaaliseen pääomaan liittyviä vaikutus- ja riippuvuussuhteita.

 • What is Sustainable Supply Chain Management?

  Sustainable supply chain management involves integrating environmentally and socially responsible practices into the complete supply chain lifecycle, from product design and development to material selection, (including raw material extraction or agricultural production), manufacturing, packaging, transportation, warehousing, distribution, consumption, return and disposal. Environmentally sustainable supply chain management and practices can assist organizations in not only reducing their total carbon footprint, but also in optimizing their end-to-end operations to achieve greater cost savings and profitability. (Source: Sustainable Supply Chain Foundation)

Etsi CHEP-alustoja

Pallets

Etsi CHEP-alustoja

Anna tietosi alle

 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Tämä kenttä on pakollinen

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Jos lataus ei käynnisty pian, napsauta tästä

Valitse kieli

Finland
Valmis

Väärä maa tai kieli?

Vaihda maata

Kestävä kehitys | CHEP Suomi