Käyttöehdot

Lue seuraavat käyttöehdot (”Käyttöehdot”) läpi huolellisesti. Nämä Käyttöehdot sääntelevät CHEPin (”CHEP”, ”me”) verkkosivustojen käyttöä (kuten jäljempänä määritellään), mukaan lukien seuraavat: www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com, portfolioplus.chep.com/carrier ja muut CHEP-brändiä käyttävät sivustot (”Sivustot”), näihin Sivustoihin liittyvät mobiilisovellukset (”Mobiilisovellukset”) sekä (jäljempänä määritelty) Sisältö, materiaali ja toiminnallisuus, joita Sivustoilla tai Mobiilisovelluksissa on (”Palvelut”, yhteisesti Sivuston ja Mobiilisovellusten kanssa ”Järjestelmä”). Järjestelmä on CHEPin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Avaamalla, selaamalla, lataamalla, käyttämällä tai rekisteröimällä (yhteisesti ”käyttämällä”) Sisältöä, materiaalia tai toimintoja (”Palveluja”), joita Järjestelmässä on, vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä Käyttöehdot ja että hyväksyt ne ja suostut noudattamaan niitä kokonaisuudessaan. Viittaukseen ”CHEP” sisältyvät CHEP International, Inc. ja kaikki sen tytär- ja sidosyhtiöt sekä niiden johtajat, toimihenkilöt, edustajat ja työntekijät.

Näitä Käyttöehtoja voidaan aika ajoin muuttaa, kuten jäljempänä määritellään. Jos jatkat Järjestelmän (tai sen osan) käyttöä muutosten jälkeen, hyväksyt muuttuneet Käyttöehdot. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ TAI MAHDOLLISIA TULEVIA KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ JÄRJESTELMÄÄ.

Muutokset Käyttöehtoihin

Saatamme aika ajoin päivittää näitä Käyttöehtoja ja saatamme koska tahansa muuttaa niitä sisältämään lisäehtoja, jotka liittyvät lisättyihin ominaisuuksiin, sovelluksiin, mahdollisuuksiin tai Palveluihin, joita tuomme saataville Järjestelmään tai sen kautta. Kaikki tällaiset päivitykset ja muutokset tulevat voimaan välittömästi niistä ilmoitettaessa. Ilmoitus voidaan antaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien tähän rajoittumatta julkaisemalla näiden Käyttöohjeiden korjattu versio tai muu ilmoitus Sivustolla tai Mobiilisovelluksissa. Sinun tulee tarkistaa nämä Käyttöehdot usein, jotta säilyt tietoisena sinua mahdollisesti koskevista muutoksista, sillä Järjestelmän käytön jatkaminen tarkoittaa, että suostut edelleen noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Varaamme nimenomaisesti oikeuden tehdä koska tahansa muutoksia näihin Käyttöehtoihin, Järjestelmään ja sen Sisältöön ilmoittamatta tästä sinulle etukäteen. Se Käyttöehtojen versio, joka on tässä julkaistuna sinä päivänä, jona käyt Järjestelmässä, muodostaa Käyttöehdot, joita sovelletaan Järjestelmän avaamiseesi ja käyttöösi kyseisenä päivänä. Sähköisessä muodossa tai muulla tavoin asianmukaisesti säilyttämämme kopiot näistä Käyttöehdoista ja Tietosuojakäytännöstä katsotaan aidoiksi, täydellisiksi, kelvollisiksi, autenttisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi kopioiksi siitä Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytännön versiosta, joka oli voimassa päivänä, jona kävit Järjestelmässä.

Avaaminen ja käyttö

Näissä Käyttöehdoissa ”sinä” viittaa (a) sinuun, Järjestelmää käyttävään henkilöön, (b) elektroniseen tekijään, joka käyttää Järjestelmää henkilön tai liiketoimintayksikön puolesta, ja (c) liiketoimintayksikköön, jonka puolesta yksilö tai elektroninen tekijä käyttää Järjestelmää. Suostut siihen, että kaikki tiedot, joita annat CHEPille avatessasi ja käyttäessäsi Järjestelmää, on annettava tosina, täsmällisinä ja täydellisinä parhaan tietämyksesi, kykysi ja uskomuksesi mukaan. Varaamme oikeuden koska tahansa päättää näiden Käyttöehtojen voimassaolon mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitteita. Näiden Käyttöehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa muun muassa Järjestelmän käyttöoikeutesi välittömään lakkauttamiseen.

CHEP myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, rajoitetun lisenssin Järjestelmän käyttöön sekä Palvelujen katseluun ja käyttöön yksinomaan omaa henkilökohtaista käyttöäsi tai sisäistä käyttöä varten ja sillä ehdolla, että et itse (etkä anna kolmannen osapuolen toimia näin) kopioi, muokkaa, luo johdannaisteosta, takaisinmallinna, pura tai muulla tavoin pyri paljastamaan lähdekoodia, myy, valtuuta, alilisensoi, myönnä osakkuutta tai muulla tavoin siirrä oikeutta käyttää Järjestelmää, Palveluja tai muuta Järjestelmän kautta saatavilla olevaa Sisältöä (mukaan lukien kaikki siihen sisältyvät Sivustot ja Mobiilisovellukset). Lisäksi suostut siihen, että et muokkaa Järjestelmää etkä mitään sen osaa missään muodossa tai millään tavalla ja että et käytä muokattuja versioita Järjestelmästä tai Palveluista mistään syystä ilman CHEPin nimenomaista kirjallista suostumusta. Et saa yrittää hankkia luvatonta pääsyä Järjestelmään tai siihen liittyvään Sisältöön, mukaan lukien tietokonejärjestelmät, ohjelmistot ja verkot. Järjestelmän tai Palvelujen sisältämän tai niiden kautta saatavan sisällön, materiaalien ja tietojen kaupallinen käyttö tai edelleenjakelu on kielletty, ellei CHEP ole tähän kirjallisesti suostunut.

Ehtona Järjestelmän (ja Palvelujen) käytölle suostut siihen, että et käytä Järjestelmää mihinkään laittomaan tai näissä Käyttöehdoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Jos käytät Järjestelmää tai Palveluja laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen, suostut korvaamaan meille kaikki meille tästä aiheutuneet vahingot, menetykset, kulut ja kustannukset, oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

CHEP voi koska tahansa päättää, muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa minkä tahansa Järjestelmän (tai Järjestelmän osan tai komponentin) ominaisuuden, myös toimintojen tai Palvelujen saatavuuden. CHEP voi poistaa, muokata tai muulla tavoin muuttaa Järjestelmän Sisältöä, mukaan lukien kolmansien osapuolten sisältö. CHEP voi asettaa rajoituksia joillekin toiminnoille tai Palveluille tai rajoittaa pääsyäsi joihinkin tai kaikkiin Järjestelmän osiin ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitteita. CHEP voi päättää Järjestelmän käyttösi koska tahansa mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan.

Immateriaalioikeudet

CHEP kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa sinulta samaa. Olemme käyttäneet merkittävästi aikaa, vaivaa ja varoja luodaksemme Järjestelmän ja kootaksemme ja tarjotaksemme toimintoja, materiaalia, mahdollisuuksia ja palveluja, jotka ovat saatavilla Järjestelmässä tai sen kautta. Ymmärrät ja hyväksyt, että CHEP omistaa kaikki oikeudet ja osuudet Järjestelmään sekä Järjestelmässä tai sen kautta saatavilla oleviin toimintoihin, materiaaleihin, mahdollisuuksiin ja palveluihin sekä kaikkiin Järjestelmän sisältämiin tietoihin, teksteihin, dataan, tietokonekoodiin, musiikkiin, taideteoksiin, tietokantoihin, grafiikkaan, kuviin, äänitallenteisiin, ääni- ja kuvaleikkeisiin, logoihin, ohjelmistoihin, teknisiin piirustuksiin, määrityksiin ja muihin materiaaleihin ja tiedostoihin sekä niiden (yhteisesti ”Sisällön”) koosteisiin, kokoelmiin, suunnitelmiin, lajitelmiin ja asetelmiin sekä tämän Sisällön muotoon, rakenteeseen, valintoihin, koordinointiin, ilmaisuun, ”tuntuun” ja järjestelyyn tai (niiltä osin kuin tarpeen, asianmukaista ja sovellettavaa) se on saanut niihin kolmansilta osapuolilta käyttölisenssin. Hyväksyt, että Sisältö muodostaa arvokasta omistusoikeuden suojaamaa tietoa, joka on sovellettavien immateriaalioikeuksien ja muiden omistusta koskevien Yhdysvalloissa ja muissa maissa voimassa olevien oikeuksien, lakien ja sopimusten alaista, ja että Järjestelmän ja Sisällön avaaminen ja käyttö eivät anna sinulle omistusoikeutta, vaan kaikki tällaiset oikeudet ovat ja säilyvät CHEPin tai sen lisenssinantajien ja sisällöntarjoajien omaisuutena.

Kun CHEP julkaisee tietoa tai muuta materiaalia tai Sisältöä Järjestelmässä, tämä ei merkitse luopumista näiden tietojen, materiaalien tai Sisällön omistusoikeuksista (kuten tekijänoikeudesta, patentista, tavaramerkistä tai muista immateriaalioikeuksista näihin rajoittumatta) eikä oikeuksien siirtämistä Järjestelmän käyttäjälle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle, ellei näin ole nimenomaisesti tässä ilmoitettu.

Tekijänoikeudet.

Kuten yllä on mainittu, kaikki Järjestelmän Sisältö on joko CHEPin tekijänoikeudella suojattua (”Copyright © 2002 CHEP”) tai CHEPin, sen emoyhtiön, tytär- tai intressiyhtiön ja/tai lisenssinantajan omistamaa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä (kokonaisuudessaan tai osissa) ei saa muokata, kopioida, jakaa, kehystää, jäljentää, uudelleenjulkaista, ladata, esittää julkisesti, julkaista, koodata, kääntää, lähettää, jakaa tai myydä missään muodossa tai millään tavalla ilman CHEPiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa, (i) ellei näissä Käyttöehdoissa toisin ilmoitetaan tai (ii) ellei ole kyse Sisällön lataamisesta tai tulostamisesta, mikä on sallittua sellaiseen käyttöön, joka ei ole CHEPin kanssa kilpailevaa, sitä alentavaa tai sille haitallista eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia millään tavalla. Huomaa, että CHEP voi kumota tämän rajoitetun luvan koska tahansa ja mistä tahansa syystä. Tämä rajoitettu lupa ei myöskään sisällä lupaa uudelleenjulkaista Sisältöä millään Internet-, intranet- tai extranet-sivustolla tai sisällyttää sitä mihinkään muuhun tietokantaan tai kokoelmaan. Kaikki Sisällön käyttö muulla kuin näissä Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla on ankarasti kielletty. Suostut myös siihen, ettet poimi, kerää tai louhi systemaattisesti elektronisilla tai muilla menetelmillä Järjestelmästä dataa tai datakenttiä, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta asiakkaiden henkilöllisyydet. Jos uskot, että omaa tekijänoikeuden suojaamaa materiaaliasi on käytetty Järjestelmässä väärin, ota meihin yhteyttä näiden Käyttöehtojen kohdassa ”Tekijänoikeusasiamiestä koskeva ilmoitus” kerrotulla tavalla.

Tavaramerkit.

Kaikki Järjestelmässä esiintyvät tavaramerkit ovat joko CHEPin, sen tytär- tai intressiyhtiöiden tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa kopioida, jäljitellä eikä käyttää kokonaisina tai osittain ilman CHEPin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki sivujen otsikot, räätälöity grafiikka, painikkeiden kuvakkeet ja ohjelmakoodit ovat CHEPin tai sen tytäryhtiöiden palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai mallisuojattua ulkoasua, eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää kokonaisina tai osittain ilman CHEPin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Muut Järjestelmässä näkyvät tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet ja yritysten nimet tai logot ovat omistajiensa omaisuutta. Jos uskot, että tavaramerkkejäsi on käytetty Järjestelmässä väärin, ota meihin yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä myös, jos haluat käyttää CHEPin logoa tai tavaramerkkiä näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Patentit.

CHEPin tuotteita ja prosesseja voi suojata patentti tai useampia patentteja, tai ne voivat sisältää CHEPin liikesalaisuuksia ja/tai tekijänoikeuden suojaamaa tietoa. CHEP pidättää kaikki oikeudet näihin patentteihin, liikesalaisuuksiin ja tekijänoikeuden suojaamiin tietoihin. Mikään näiden Käyttöehtojen ehto tai Järjestelmän käyttö ei merkitse patenttiin perustuvien oikeuksien siirtämistä tai myöntämistä. Suostut siihen, ettet loukkaa näitä oikeuksia etkä pura, takaisinmallinna tai hajota osiin mitään CHEPin tuotteita tai prosesseja.

Ohjelmistot.

Voit käyttää kaikkia Järjestelmän kautta käytettävissä olevia ohjelmia, mukaan lukien ohjelmien muodostamat tiedostot ja kuvat, sekä koodia ja ohjelmien mukana tulevaa dataa (yhteisesti ”Ohjelmisto”) yksinomaan Järjestelmään pääsyyn ja sen käyttämiseen, mikäli tämä käyttö ei ole CHEPin kanssa kilpailevaa tai sitä alentavaa, vaan se on yhdenmukaista Järjestelmässä tai näissä Käyttöehdoissa selkeästi mainittujen tarkoitusten kanssa. CHEPillä on täysi ja täydellinen omistusoikeus tai lisenssi kaikkiin Ohjelmiston immateriaalioikeuksiin. Suostut siihen, ettet kopioi, jaa, myy, muokkaa, pura, takaisinmallinna tai hajota osiin Ohjelmistoa etkä luo siitä johdannaisteoksia.

Tekijänoikeusasiamiestä koskeva ilmoitus.

CHEP kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja toivoo Järjestelmämme käyttäjien toimivan samalla tavalla. Jos uskot, että Järjestelmän jokin sisältö rikkoo tai loukkaa immateriaalioikeuksiasi Yhdysvaltain lain (Title 17, United States Code, Section 512(c)(2)) mukaan, ilmoita tästä tekijänoikeusasiamiehelle, joka vastaa kyseessä olevasta Järjestelmän osasta (määritellään jäljempänä). Liitä ilmoitukseen seuraavat tiedot:

tekijänoikeuden omistajan valtuutetun edustajan sähköinen tai fyysinen allekirjoitus

teoksen, jonka tekijänoikeutta epäillään loukatun, tunnistetiedot

materiaalin, jonka tekijänoikeutta epäillään loukatun, tunnistetiedot sekä riittävästi tietoa, jotta CHEP pystyy paikantamaan materiaalin

osoite, puhelinnumero ja, jos käytettävissä, sähköpostiosoite, johon valituksen tekevään osapuoleen voi ottaa yhteyttä

maininta siitä, että valituksen tekevä osapuoli on hyvässä uskossa sitä mieltä, että materiaalin käyttö tavalla, josta valitus tehdään, ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain sallimaa

maininta siitä, että ilmoituksen sisältämät tiedot ovat tarkkoja ja, väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla, että valituksen tekevällä osapuolella on valtuutus toimia loukatuksi epäillyn yksinoikeuden omistajan puolesta.

Tekijänoikeusloukkauksia koskevat vaatimukset ja ilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen bgintellectualproperty@brambles.com

Käyttäjän toimintatapa – yleistä.Kaikki Järjestelmän käyttö tai käyttöyritykset, (i) joiden tarkoitus on laiton, luvaton, vilpillinen tai pahasuopa, (ii) jotka voivat vahingoittaa, estää toimimasta, ylikuormittaa tai heikentää palvelinta tai palvelimeen liitettyjä verkkoja, (iii) jotka voisivat häiritä toista osapuolta tämän halutessa käyttää Järjestelmää (tai sen osaa), (iv) joiden tarkoitus on hankkia luvaton pääsy muihin tileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkkoihin, jotka on liitetty palvelimeen tai järjestelmiin, hakkeroimalla, salasanalouhinnalla tai muilla menetelmillä, (v) joiden tarkoitus on päästä järjestelmiin, dataan tai tietoihin, joita CHEP ei ole tarkoittanut käyttäjän saataville, (vi) joiden tarkoitus on yrittää hankkia materiaaleja tai tietoa menetelmillä, joita emme ole tarkoituksellisesti tuoneet saataville, tai (vii) jotka eivät ole alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisia, on kielletty.

Lisäksi suostut Järjestelmän käyttöön liittyen siihen, että et

(a) lähetä tai lataa palvelimelle mitään viestiä, tietoa, dataa, tekstiä, ohjelmistoa, kuvia tai muuta sisältöä, joka on laitonta, moraalitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, häiritsevää, rikkomuksellista, häpäisevää, mautonta, siveetöntä, herjaavaa tai muulla tavoin kiistanalaista tai joka saattaa loukata toisen ihmisen oikeutta yksityisyyteen tai oikeutta päättää omasta julkisuudestaan

(b) paljasta käyttäjänimeäsi tai salasanaasi muille Järjestelmän kautta tai muulla tavalla

(c) luo väärää henkilöllisyyttä johtaaksesi muita harhaan tai esiintyäksesi toisena henkilönä tai entiteettinä, mukaan lukien muita pois sulkematta CHEPin edustajana, etkä perättömästi ilmaise tai anna väärää käsitystä yhteydestäsi henkilöön tai entiteettiin

(d) lähetä tai lataa palvelimelle mitään materiaalia, jota sinulla ei ole oikeus kopioida, näyttää tai siirtää lain, sopimuksen tai luottamussuhteen nojalla (kuten vaitiolosopimuksen takia)

(e) lataa palvelimelle tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, troijanhevosia, matoja, aikapommeja, cancelbot-ohjelmia, viallisia tiedostoja tai muita vastaavia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toiselle kuuluvan tietokoneen toimintaa tai toiselle kuuluvaa omaisuutta

(f) poista tekijämainintoja, oikeudellisia ilmoituksia tai omistusoikeuteen liittyviä ilmoituksia tai merkintöjä materiaalista, jota lataat viestintätoimintoihin

(g) käytä mitään Järjestelmän viestintätoiminnoista tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti sen resurssien käytettävyyteen muille käyttäjille (esim. huuda ylettömästi, käytä pelkkiä isoja kirjaimia tai julkaise toistuvaa tekstiä jatkuvasti)

(h) lähetä tai lataa palvelimelle pyytämätöntä mainontaa, markkinointimateriaalia, roskapostia, "spämmiä", ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai muuta houkuttelua, et kaupallista etkä muunlaista

(i) riko sovellettavaa paikallista, osavaltion, valtion tai kansainvälistä lakia

(j) lähetä tai lataa palvelimelle mitään materiaalia, joka rikkoo kenenkään patenttia, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muita omistusoikeuksia

(k) poista tai muuta mitään toisen henkilön tai entiteetin julkaisemaa materiaalia

(l) urki, tutki, testaa Järjestelmän tai siihen liittyvien verkkojen tai järjestelmien haavoittuvuutta tai murra niiden todennusmenetelmiä

(m) rekisteröidy, tilaa, yritä rekisteröityä, yritä tilata, peru tai yritä perua kenenkään toisen puolesta tuotteita tai palveluja, ellei kyseinen osapuoli ole nimenomaisesti valtuuttanut sinua niin tekemään

(n) kerää millään tavoin tietoa muista, kuten sähköpostiosoitteita

(o) käytä robotteja, hakurobotteja, roskapostiohjelmia tai muita automatisoituja tai manuaalisia keinoja päästäksesi Järjestelmään tai kopioidaksesi Järjestelmästä Sisältöä tai tietoja.

CHEP varaa oikeuden käyttää asianmukaisiksi katsomiaan lainmukaisia toimenpiteitä vastatoimina todellisiin tai epäiltyihin edellä esitetyn rikkomuksiin, mukaan lukien rajoituksetta käyttäjän käyttöoikeuden ja/tai tilin lakkauttaminen. CHEP voi tehdä yhteistyötä oikeusviranomaisten ja/tai kolmansien osapuolten kanssa tutkiessaan epäiltyä tai väitettyä rikosta tai siviilirikkomusta. Niiltä osin kuin Tietosuojakäytäntö ei tätä nimenomaisesti rajoita CHEP pidättää oikeuden luovuttaa tietoja koska tahansa CHEPin tarpeelliseksi katsomalla tavalla sovellettavan lain, määräyksen, oikeusprosessin tai viranomaispyynnön täyttämiseksi sekä muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa tietoa tai materiaaleja kokonaan tai osittain CHEPin oman harkinnan mukaan. Jos käytät Järjestelmää johonkin laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen, suostut korvaamaan CHEPille tästä aiheutuvat vahingot, menetykset, kulut ja kustannukset (mukaan lukien asianajajien, tilintarkastajien, ammatillisten neuvonantajien ja muiden asiantuntijoiden palkkiot ja kulut, jotka aiheutuvat edellä mainittuun liittyvästä puolustuksesta tai sovittelusta).

CHEP pidättää oikeuden luovuttaa koska tahansa tarvittavia tietoja sovellettavan lain, määräyksen, oikeusprosessin tai viranomaispyynnön täyttämiseksi sekä oikeuden muokata tai poistaa tietoja tai materiaaleja kokonaan tai osittain CHEPin oman harkinnan mukaan.

 

Verkkoviestintä sivuston kautta.

Ellei CHEP ole toisin kirjallisesti sopinut, suostut siihen, että kaikenlainen viestintä, materiaali ja tiedot, joita lähetät kenelle tahansa (CHEP mukaan lukien) Järjestelmän kautta (tai sosiaalisen median alustan tai sivuston sisältämien sivujemme kautta), sähköpostitse, julkaisemalla, viestittämällä, palvelimeen lähettämällä, lataamalla tai muulla tavoin, mukaan lukien (rajoituksetta) kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat, suunnitelmat, muistiinpanot, tilitiedot ja muu materiaali, data sekä tiedot (yhteisesti “tiedot”), eivät ole luottamuksellisia ja, kun nämä tiedot välittyvät CHEPille, myönnät CHEPille peruuttamattoman, ei-yksinoikeudellisen, tekijänoikeusmaksuttoman, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen, siirrettävissä olevan, ikuisen, rajoittamattoman, luovutettavissa olevan ja täysin maksetun luvan (johon sisältyy siihen rajoittumatta myös tekijänoikeuslisenssi) kopioida, esittää, näyttää, julkaista, käyttää johdannaisteosten pohjana, jakaa, käsitellä, analysoida, käyttää ja kaupallistaa kaikilla tällä hetkellä tiedetyillä ja tulevaisuudessa keksittävillä tavoilla näitä tietoja (tai niihin kuuluvaa sisältöä tai materiaalia) missä tahansa viestimessä mihin tahansa tarkoitukseen. Kaikki tietojen lähetys Järjestelmän tai sosiaalisen median alustojen kautta tapahtuu omalla vastuullasi, ja täten ilmoitat ja vakuutat, että sinulla on täysi laillinen oikeus käyttää lähettämiäsi tietoja näin ja että tiedot sekä niihin kuuluva sisältö ja materiaali eivät ole luottamuksellisia tai kolmannen osapuolen omaisuutta etkä käytä niitä lakia tai sopimuksellista rajoitetta rikkoen.

Tietosuojakäytäntö.

CHEPin tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) koskee kaikkea Järjestelmän käyttöä. Voit katsoa CHEPin Tietosuojakäytännön täältä. Suostut ja hyväksyt, että CHEP voi kerätä, käyttää ja paljastaa Järjestelmää käyttäessäsi kerättyjä tietoja Tietosuojakäytännössämme esitetyllä tavalla. Tietosuojakäytäntö sisällytetään viittaamalla kokonaisuudessaan näihin Käyttöehtoihin. Kehotamme lukemaan Tietosuojakäytännössämme kuvatut tietosuojamenettelymme, jotta tunnet ne. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ VOI AIKA AJOIN MUUTTUA. MUISTA TARKISTAA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖMME SÄÄNNÖLLISESTI.

Lisäksi käyttämällä Järjestelmää hyväksyt sen, että Internet-tiedonsiirrot eivät koskaan ole täysin yksityisiä ja turvallisia. Ymmärrät, että Järjestelmään lähettämäsi viesti tai tiedot voivat päätyä muiden lukemiksi tai sieppaamiksi, vaikka erityisesti olisi ilmoitettu, että tiedonsiirto on salakoodattu.

Sivuston sisältöön liittyvät rajoitukset.

Järjestelmän kautta saatavilla olevan Sisällön uskotaan olevan virheetöntä. SINUN TULEE KUITENKIN ITSENÄISESTI ARVIOIDA TIETOJEN VIRHEETTÖMYYS JA TIETOJEN HYÖDYLLISYYS KULLOISIINKIN TARPEISIISI. Tuotteet ja palvelut voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikkiin Järjestelmän tietoihin sovelletaan näiden Käyttöehtojen sisältämiä vastuunrajauksia.

Lisäksi Järjestelmä voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja typografisia virheitä. CHEP ei ole korvausvelvollinen tällaisista epätarkkuuksista tai virheistä, eikä CHEPillä ole velvollisuutta tunnistaa ja/tai korjata tällaisia epätarkkuuksia tai virheitä.

Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö.

Linkit muihin verkkosivustoihin.

Järjestelmä voi sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. Linkkejä tarjotaan yksinomaan Järjestelmän käyttäjien mukavuuden vuoksi, eivätkä ne merkitse, että CHEP hyväksyisi, tukisi tai suosittelisi linkitettyjä sivustoja, näillä sivustoilla tai niiden kautta saatavilla olevaa sisältöä, palveluja tai tuotteita tai sivustoihin liittyviä yrityksiä – eivätkä linkit aseta CHEPiä näistä vastuuseen. CHEP ei ole vastuussa tällaisista sivustoista, niiden avaamisesta tai käytöstä eikä sivustoihin johtavien linkkien käytöstä. Emme myöskään ole vastuussa tai anna mitään tulkintoja tai takuita mistään tuotteista tai palveluista, joita jokin kolmas osapuoli tuo saatavillesi, myy tai tarjoaa sinulle. Jos käytät muita sivustoja tai ostat tuotteita tai palveluja, tarjoudut antamaan aikaasi tai palveluja tai teet hyväntekeväisyyslahjoituksia muiden sivustojen kautta, sovelletaan tällaiseen näiden sivustojen ehtoja. Suostut siihen, ettet nosta CHEPiä vastaan kannetta, jonka syynä tai perusteena on tällainen muiden sivustojen käyttö. Järjestelmässä olevat hyperlinkit muille sivustoille eivät merkitse, että (a) CHEP olisi sidoksissa tai yhteyksissä linkitettyjen sivustojen kanssa, (b) CHEPillä olisi laillinen lupa käyttää näiden linkkien yhteydessä tai niiden kautta näkyviä tavaramerkkejä, kauppanimiä, logoa tai tekijänoikeussymbolia tai että (c) linkitetyllä sivustolla olisi lupa käyttää CHEPin tavaramerkkejä, kauppanimiä, logoa tai tekijänoikeussymbolia.

Linkit muilta sivustoilta.

Kaikille Sivustoon viittaaville linkeille on oltava kirjallinen hyväksyntä CHEPiltä. CHEP kuitenkin hyväksyy seuraavanlaiset linkit:

linkki on pelkkä tekstilinkki, joka sisältää vain Sivuston etusivun nimen

linkki ”osoittaa” vain Sivuston etusivulle, ei syvempänä oleville sivuille

linkki näyttää Sivuston etusivun koko näytössä, toisin sanoen ei linkitetyn sivuston ”kehyksessä”

linkin ulkoasu, sijainti ja muut ominaisuudet eivät (i) anna väärää vaikutelmaa siitä, että entiteetti tai sen toiminta tai tuotteet olisivat yhteydessä CHEPiin, sen emoyhtiöön tai tytär- tai intressiyhtiöön tai saisivat näiltä tukea, eivätkä ne (ii) ole sellaisia, että ne vahingoittaisivat tai heikentäisivät CHEPin, sen emoyhtiön tai tytär- tai intressiyhtiön nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää liikearvoa.

CHEP varaa oikeuden kumota tämän luvan linkkiin koska tahansa oman harkintansa mukaan. Suostut siihen, että poistat tai otat pois käytöstä Sivustolle osoittavan hyperlinkin viiveittä CHEPin näin kirjallisesti pyytäessä. Missään tapauksessa et saa käyttää CHEPin logoa tai tavaramerkkiä hyperlinkkipainikkeena tai millään muulla tavoin ilman CHEPin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Kolmansien osapuolten sisältö.

Järjestelmä saattaa sisältää kolmansien osapuolten kehyksiä tai muuta teknologiaa käyttämällä toimittamaa, julkaisemaa tai tarjoamaa materiaalia, dataa tai tietoja. Suostut siihen, etteivät CHEP ja sen tytäryhtiöt ole missään vastuussa tällaisesta kolmansien osapuolten materiaalista, datasta tai tiedoista. Tällaisen kolmannen osapuolen sisällön käyttö saattaa olla sisällön tarjoajan käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön ehtojen sitomaa. CHEP ei tarkista, hyväksy tai vahvista kolmansien osapuolten Järjestelmään toimittamaa sisältöä. CHEP ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Sivustollamme tai muilla sivustoilla myymien, mainostamien tai tarjoamien tuotteiden tai palvelujen toimituksesta tai laadusta. Jos uskot, että jokin kolmansien osapuolten tarjoama sisältö rikkoo omistusoikeuksiasi, ota meihin yhteyttä.

Lisäksi Järjestelmässä voi olla tavaroiden tai palvelujen myyntitarjouksia muilta kuin CHEPiltä. Tällaisia tavaroita ja palveluja voi hankkia vain siirtymällä linkin kautta kyseisen kauppiaan sivustolle suorittamaan tapahtuma. Järjestelmässä näytettävät tarjouksen ehdot, mukaan lukien näihin rajoittumatta hinta, määrä, saatavuus ja kuvaus, voivat erota kauppiaan sivustolla näytettävistä. Järjestelmän ja kauppiaan sivuston välisiin tarjouksen ehtojen eroihin sovelletaan kauppiaan sivustolla näytettäviä ehtoja. CHEP ei ole vastuussa tällaisista eroista tai epäjohdonmukaisuuksista eikä kolmannen osapuolen sivuston kautta hankittujen tuotteiden tai palvelujen toiminnasta.

Vastuuvapautukset.

JÄRJESTELMÄ JA SEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVA SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISINAAN”, ”SAATAVUUDEN MUKAAN” JA AINOASTAAN TIEDOTUSTARKOITUKSIIN. SUOSTUT NIMENOMAISESTI SIIHEN, ETTÄ JÄRJESTELMÄN, PALVELUJEN JA/TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖ TAPAHTUU TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI.

SOVELLETTAVAN LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA PAITSI, JOS NIMENOMAAN ON KIRJALLISESTI TOISIN SOVITTU, CHEP, SEN EMOYHTIÖ JA TYTÄR- JA INTRESSIYHTIÖT KIELTÄVÄT KAIKENLAISET TAKUUT, NIIN SUORAT KUIN EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA TAKUUT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

SUOSTUT NIMENOMAISESTI SIIHEN, ETTÄ JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ, MUKAAN LUKIEN KAIKKI JÄRJESTELMÄN JAKAMAN, SIITÄ LADATUN TAI SIINÄ AVATUN SISÄLLÖN, DATAN JA OHJELMISTON KÄYTTÖ, TAPAHTUU TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. YMMÄRRÄT JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA JA SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA LIIKETOIMINNALLESI TAI TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI SEKÄ TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄLLAISEN SISÄLLÖN, DATAN JA/TAI OHJELMISTON LATAAMISESTA.

HYVÄKSYT SEN, ETTÄ CHEP EI VALVO KOLMANSIEN OSAPUOLTEN JÄRJESTELMÄN KAUTTA TARJOAMIA TIETOJA, TUOTTEITA JA PALVELUJA. ELLEI KIRJALLISESTI TOISIN OLE SOVITTU, CHEP JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA EIVÄTKÄ ANNA MITÄÄN TAKUUTA TAI VAKUUTTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN JAKAMAN TAI SAATAVILLE TUOMAN NEUVON, MIELIPITEEN, LAUSUNNON, MUUN SISÄLLÖN TAI TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI HYÖDYLLISYYDESTÄ.

CHEP EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ JÄRJESTELMÄ TAI SEN SISÄLTÖ TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI TAI ETTÄ JÄRJESTELMÄ TAI SEN SISÄLTÖ TOIMII KESKEYTYKSETTÄ JA TÄSMÄLLISESTI, ON TURVALLINEN JA VIRHEETÖN TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT KORJATAAN. CHEP EI MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN TAKUUTA JÄRJESTELMÄN TAI PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ SAATAVISTA TULOKSISTA EIKÄ JÄRJESTELMÄN KÄYTÖN KAUTTA SAATAVIEN TIETOJEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI LUOTETTAVUUDESTA.

CHEP EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (EI SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA) JOITA KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUU, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA TIETOJEN MENETYS VIIVÄSTYKSIEN VUOKSI, SISÄLLÖN TAI SÄHKÖPOSTIEN TOIMITTAMATTA JÄÄMINEN, VIRHEET, JÄRJESTELMÄN TOIMINTAKATKOT, SISÄLLÖN TAI SÄHKÖPOSTIEN VIRHEELLISET TOIMITUKSET, VERKON TAI JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKATKOT, TIEDOSTOJEN VIOITTUMINEN JA PALVELUJEN KESKEYTYMINEN CHEPIN TAI SEN EMO-, TYTÄR- TAI INTRESSIYHTIÖN HUOLIMATTOMUUDEN VUOKSI TAI KÄYTTÄJÄN OMIEN VIRHEIDEN JA/TAI LAIMINLYÖNNIN VUOKSI. ELLEI ERITYISESTI TOISIN OLE KIRJALLISESTI SOVITTU, CHEP TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄMME NOUDATTAEN KIELTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA VAKUUDET SIITÄ, ETTÄ JÄRJESTELMÄN KAUTTA LÄHETETYT TIEDOT SÄILYVÄT LUOTTAMUKSELLISINA.

MIKÄÄN NEUVO TAI TIETO, SUULLINEN TAI KIRJALLINEN, JONKA SAAT CHEPILTÄ TAI JÄRJESTELMÄN KAUTTA, EI MUODOSTA TAKUUTA, JOLLEI SELLAISTA OLE NIMENOMAISESTI KIRJALLISESTI ILMAISTU.

JOTKUT MAAT JA OSAVALTIOT EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN JA EHTOJEN RAJOITTAMISTA TAI POIS SULKEMISTA, JOTEN KAIKKI YLLÄ OLEVISTA RAJOITUKSISTA EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

Vastuun rajoitus.

ELLEI ERITYISESTI TOISIN OLE KIRJALLISESTI SOVITTU, CHEP JA SEN EMOYHTIÖT, SIVULIIKKEET, TYTÄR- JA INTRESSIYHTIÖT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT JÄRJESTELMÄN, SEN SISÄLLÖN TAI JÄRJESTELMÄN SISÄLTÄMIEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ TAI JOTKA LIITTYVÄT NIIHIN, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA TULOJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN SEKÄ OHJELMIEN, DATAN TAI MUUN IMMATERIAALIOMAISUUDEN MENETYKSET, VAIKKA CHEPIÄ OLISI NIMENOMAISESTI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN VAARASTA. OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ TÄMÄ ON KOHTUULLINEN RISKIN JAKAUTUMINEN. KORVAUSVASTUUMME NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUKAISISSA JA JÄRJESTELMÄN (TAI SEN OSAN) KÄYTTÖÖSI LIITTYVISSÄ VAHINGONKORVAUSKANTEISSA ON JOKA TAPAUKSESSA YHTEENSÄ ENINTÄÄN SEN TUOTON SUURUINEN, JONKA OLEMME SAANEET SINULTA KAHDENTOISTA (12) KANNETTA EDELTÄNEEN KUUKAUDEN AIKANA.

JOTKUT OIKEUDENKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI KORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA SATUNNAISISSA TAI SEURAAMUKSELLISISSA VAHINGOISSA, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Korvaukset.

Suostut olemaan pitämättä vastuussa, puolustamaan ja pitämään syyttömänä CHEPiä, sen emoyhtiötä ja tytär- ja intressiyhtiöitä, niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia ja toimittajia kaikista menetyksistä, kustannuksista, vahingoista ja kuluista, mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot, jos syynä on (i) se, että rikot näitä Käyttöehtoja tai toisen oikeuksia, (ii) kolmannen osapuolten vaatimukset, jotka liittyvät Järjestelmän kautta lähettämääsi, julkaisemaasi tai siirtämääsi sisältöön, tai (iii) se, että avaat tai käytät Järjestelmän tai CHEPin kautta saatavilla olevaa Sisältöä, Järjestelmää tai muuta materiaalia, tuotteita tai palveluja.

Tilit, salasanat ja turvallisuus

Jotkin Järjestelmässä tai sen kautta tarjotut toiminnot tai palvelut voivat edellyttää, että avaat tilin (ja luot kirjautumistunnuksen ja salasanan). Olet itse yksin vastuussa tilitietojesi, mukaan lukien käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja kaikesta tilisi tai kirjautumistunnuksesi alla tapahtuvasta toiminnasta. Suostut siihen, että ilmoitat CHEPille välittömästi, jos saat tietää tilisi, kirjautumistunnuksesi tai salasanasi luvattomasta käytöstä tai muusta tietoturvaloukkauksesta. Sinua voidaan kuitenkin pitää vastuussa CHEPille tai toiselle käyttäjälle tai Järjestelmässä vierailijalle aiheutuneista menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että joku toinen henkilö käyttää tiliäsi, kirjautumistunnustasi tai salasanaasi.

Jotta voit käyttää CHEPin kuljetuspalvelujen mobiilisivustoa, sinun täytyy antaa kuljetuksenhallintajärjestelmäsi (”TMS”) käyttäjätilin (“User Account”) käyttäjänimi ja salasana (“Account Information”). Antamasi tilitiedot todennetaan TMS:n kautta.

Et saa koskaan käyttää toisen käyttäjän tiliä, kirjautumistunnusta tai salasanaa ilman kyseisen tilin, kirjautumistunnuksen tai salasanan haltijan nimenomaista lupaa ja suostumusta. CHEP ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettet noudata näitä velvollisuuksia.

Yleistä.

Sovellettava laki.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Floridan osavaltion ja Yhdysvaltojen liittovaltion lakeja ja niitä tulkitaan näiden mukaisesti lainvalintaehtojen kuitenkaan pätemättä. Suostut Floridan osavaltiossa sijaitsevien osavaltion ja liittovaltion oikeusistuinten jakamattomaan tuomiovaltaan. Et myöskään esitä vaatimuksia siitä, ettei näiden tuomioistuinten oikeuspaikka jostain syystä soveltuisi.

Muuta.

Jollei CHEPin allekirjoittamista, Järjestelmän kautta ostettavia materiaaleja ja palveluja koskevista muista sopimuksista muuta johdu, nämä Käyttöehdot muodostavat sinun ja CHEPin välisen koko sopimuksen Järjestelmän käytöstäsi. Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta jostain syystä todetaan epäkelvoksi tai toteuttamiskelvottomaksi, kyseinen kohta voidaan erottaa näistä Käyttöehdoista sen vaikuttamatta muiden kohtien voimassaoloon tai toteuttamiskelpoisuuteen. Suostut siihen, että näistä Käyttöehdoista tai Järjestelmän käytöstäsi johtuva tai niihin liittyvä kanne on nostettava yhden vuoden kuluessa siitä, kun se sai alkunsa, tai mitätöitävä pysyvästi.

Suostut siihen, ettet vastusta CHEPin näistä Käyttöehdoista esittämän kopion hyväksyttävyyttä tai toimeenpantavuutta näistä Käyttöehdoista alkunsa saaneen tai niihin liittyvän kanteen tai oikeuskäsittelyn yhteydessä. Ellei tässä nimenomaisesti ole toisin määrätty, nämä Käyttöehdot eivät myönnä oikeuksia, oikeuskeinoja tai etuja kenellekään toiselle henkilölle tai entiteetille kuin sinä ja CHEP. CHEP voi siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koska tahansa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta. Et voi siirtää näitä Käyttöehtoja ilman CHEPin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Nämä Käyttöehdot koskevat ja sitovat osapuolia, heidän seuraajiaan ja tehtävään osoittamiaan. Olet vastuussa kaikkien sen lainkäyttöalueen, jonka alueelta käytät Järjestelmää, sekä muiden lainkäyttöalueiden, joiden lakeja sinuun ja toimiisi sovelletaan, lakien noudattamisesta. Suostut siihen, että et avaa tai käytä Järjestelmää, Sisältöä tai muuta Järjestelmän sisältämää tietoa tai materiaalia edellä mainittujen lakien ja näiden Käyttöehtojen vastaisesti.

Hyväksyt sen, että jos rikot tai uhkaat rikkoa näitä Käyttöehtoja tai näissä viitattua Tietosuojakäytäntöä, tämä on laiton ja epäreilu liiketoimintamenettely, joka aiheuttaa meille korjaamatonta ja mittaamatonta haittaa. Hyväksyt myös sen, että tällaista haittaa ei voi mitata vain rahallisena vahinkona ja suostut siihen, että haemme tarpeelliseksi ja asianmukaiseksi katsomiamme kieltoja ja kompensaatiota. Nämä toimenpiteet tulevat muun kohtuuden ja oikeussuojamme lisäksi.

Kansainvälinen käyttö.

Suostut myös siihen, että olet yksin vastuussa tililläsi tehdyistä tai lähetetyistä toimista ja viestinnästä ja että noudatat kaikkia sovellettavia paikallisia, osavaltiollisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien niihin rajoittumatta Yhdysvaltain vientirajoituksia, jotka liittyvät Järjestelmän käyttöösi ja toimiisi Järjestelmässä. Järjestelmää valvotaan ja ylläpidetään Yhdysvalloissa. JOS KÄYTÄT SIVUSTOA YHDYSVALTAIN ULKOPUOLELTA JA OMAN OIKEUDENKÄYTTÖALUEESI LAKI KIELTÄÄ TÄMÄN, ÄLÄ AVAA TAI KÄYTÄ JÄRJESTELMÄÄ (TAI MITÄÄN SEN OSAA).

Yhteystiedot

CHEP ottaa mielellään vastaan näihin Käyttöehtoihin tai Järjestelmään liittyviä kommentteja ja kysymyksiä. Voit lähettää kommentteja ja kysymyksiä yhteydenottolomakkeen kautta.

Nämä Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 8. heinäkuuta 2016. Käy ajoittain sivustolla katsomassa päivityksiä ja muutoksia.

Etsi CHEP-alustoja

Anna tietosi alle

 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Tämä kenttä on pakollinen
 • Tämä kenttä on pakollinen

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Jos lataus ei käynnisty pian, napsauta tästä

Valitse kieli

Finland
Valmis

Väärä maa tai kieli?

Vaihda maata

Käyttöehdot | CHEP