Δημιουργώντας Βιώσιμη Αξία

Καθώς ολοένα περισσότερες εταιρείες στρέφονται στην εφοδιαστική τους αλυσίδα για να βελτιώσουν τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματά τους, οι πλατφόρμες και οι λύσεις της CHEP θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Πριν από 60 και πλέον χρόνια η CHEP εισήγαγε την έννοια της κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης πλατφορμών, συνδυάζοντας την κυκλική οικονομία και την οικονομία κοινής χρήσης. Στο DNA μας είναι η μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η προστασία από τη χρήση και η διατήρηση των περιορισμένων φυσικών πόρων, η μείωση των φθορών προϊόντων, η αύξηση της παγκόσμιας προμήθειας τροφίμων, η υποστήριξη της διαφορετικότητας και των αυτόχθονων κοινοτήτων και η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και εργασίας σε εδραιωμένες και αναδυόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Βελτιώνοντας το περιβάλλον. Βελτιώνοντας τον προϋπολογισμό σας.

Βελτιώνοντας το περιβάλλον. Βελτιώνοντας τον προϋπολογισμό σας.

Βρείτε εξοπλισμό CHEP

Βρείτε εξοπλισμό CHEP

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

Επιλογή γλώσσας

Greece
Ολοκληρώθηκε

Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

Αλλαγή χώρας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | CHEP Ελλάδα