Μειώστε τα κόστη και βελτιώστε τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Πώς μπορείτε να μειώσετε το κόστος και να βελτιώσετε τη βιωσιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα σας;

Παραγωγοί και Λιανέμποροι αντιμετώπισαν αρχικά πολύ υψηλή ζήτηση των προϊόντων τους με την πρώτη εμφάνιση της COVID-19 στις χώρες μας. Πλέον, πολλοί βιώνουν οικονομικούς περιορισμούς και πρέπει να δημιουργήσουν πιο δυναμικές, ευέλικτες και ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, χωρίς την ανάγκη επένδυσης κεφαλαίων. Οι προκλήσεις αυτές γίνονται πιο σύνθετες εξαιτίας του ότι οι επιχειρήσεις πρέπει, τώρα περισσότερο από ποτέ, να αποδείξουν την απόδοσή τους σε θέματα βιωσιμότητας στους πελάτες, οι οποίοι προσδοκούν από τις εταιρείες να ενδιαφέρονται και για άλλα πράγματα εκτός της κερδοφορίας. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι κάτι δύσκολο. Η απλή μετάβαση στην κοινή χρήση παλετών θα μπορούσε να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αποδοτική και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Ρωτήστε μας για την κοινή χρήση παλετών
CHEP's sustainable pallets

Τι είναι η κοινή χρήση παλετών;

Η κοινή χρήση και επανάχρηση παλετών είναι ένα μοντέλο βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο οι παλέτες χρησιμοποιούνται από κοινού και επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός δικτύου παραγωγών, εμπόρων λιανικής και άλλων σημείων παραλαβής, μεταφορέων και κέντρων εξυπηρέτησης. Από τη στιγμή που γίνεστε μέλος ενός δικτύου κοινής χρήσης δεν αγοράζετε ούτε ανταλλάσσετε παλέτες, αλλά τις νοικιάζετε και μεταβιβάζετε ολόκληρη τη διαδικασία διαχείρισης των παλετών. Οι παλέτες δεν θεωρούνται πλέον προϊόν, αλλά προσφέρονται ως «Υπηρεσία».

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Τέσσερις λόγοι για να επιλέξετε την κοινή χρήση παλετών

CHEP Pallets
 
 1. Χωρίς «κρυφά» κόστη: Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου τη διαδικασία διαχείρισης παλετών–από τη συντήρηση μέχρι τη μεταφορά– ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθείτε εσείς.
 2. Ασυναγώνιστο δίκτυο και εύρος δραστηριότητας: Η CHEP δραστηριοποιείται στον παγκόσμιο κλάδο εφοδιαστικών αλυσίδων επί 70 και πλέον έτη. Επομένως, ως πελάτης μπορείτε να βασίζεστε στο μεγαλύτερο δίκτυο κοινής χρήσης παλετών στον κόσμο.
 3. Παλέτες υψηλής ποιότητας: Σε ένα δίκτυο κοινής χρήσης, οι χρησιμοποιημένες παλέτες συλλέγονται και αποστέλλονται σε ένα εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης. Εκεί, υποβάλλονται σε έλεγχο και, εάν είναι απαραίτητο, επισκευάζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας μας.
 4. Βιωσιμότητα: Το επιχειρηματικό μοντέλο της CHEP είναι εγγενώς βιώσιμο, επειδή κάνουμε κοινή χρήση και επαναχρησιμοποιούμε τις παλέτες μας σε πολλές εφοδιαστικές αλυσίδες σε πολλές χώρες.

1. Χωρίς «κρυφά» κόστη

Πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τα απροσδόκητα κόστη λόγω του εφοδιασμού, της ποιότητας και του σημείου διανομής των παλετών; Η ανταλλαγή παλετών από λευκή ξυλεία περιλαμβάνει κρυφά κόστη και κινδύνους, εκ των οποίων ορισμένοι είναι κρίσιμης σημασίας για την εφοδιαστική σας αλυσίδα. Μεταξύ άλλων, πρέπει να αγοράζετε παλέτες προκειμένου να διατηρείτε επαρκές απόθεμα, να τις ανταλλάσσετε, να τις επισκευάζετε ή να τις απορρίπτετε οι ίδιοι και να οργανώνετε τη μεταφορά για την επιστροφή τους.

Σε αντίθεση με τη διαδικασία ανταλλαγής, η ενοικίαση παλετών με εφαρμογή των αρχών της κοινής χρήσης σημαίνει ότι η εταιρεία πληρώνει μόνο για τις παλέτες που χρησιμοποιεί πραγματικά – απαλλάσσοντάς σας από υψηλά κεφάλαια.

Το κόστος παραμένει ορατό, ενώ το διαχειριστικό κόστος της ανταλλαγής παλετών, ένας από τους κύριους παράγοντες κόστους που εμπεριέχονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεν αποτελεί πλέον ζήτημα. Αυτή η διάρθρωση τιμολόγησης, που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εξαλείφει τα κρυφά κόστη, οι πελάτες καταβάλλουν σταθερά ετήσια κόστη για ένα πρόγραμμα εφοδιασμού ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις τις εταιρείας τους. 

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου τη διαδικασία διαχείρισης παλετών–από τη συντήρηση μέχρι τη μεταφορά– ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθείτε εσείς.

Money
 

2. Ασυναγώνιστο δίκτυο και εύρος δραστηριότητας

Το κυκλικό σύστημα λειτουργεί μόνον όταν υποστηρίζεται από ένα μεγάλο και ισχυρό δίκτυο. Επειδή το εύρος δραστηριότητας και η συνοχή ενός αντίστοιχου δικτύου καθιστά δυνατή την ταχύτερη και βελτιωμένη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, είτε πρόκειται για εποχικές περιόδους αιχμής είτε για απροσδόκητη ζήτηση.

Η CHEP δραστηριοποιείται στον παγκόσμιο κλάδο εφοδιαστικών αλυσίδων επί 70 και πλέον έτη. Επομένως, ως πελάτης μπορείτε να βασίζεστε στο μεγαλύτερο δίκτυο κοινής χρήσης στον κόσμο.

Είτε συμμετέχετε σε τοπικές, διεθνείς ή διηπειρωτικές ροές αγαθών του τομέα ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) είτε σε ροές κατεψυγμένων τροφίμων, ηλεκτρονικού εμπορίου, παιχνιδιών, υφασμάτων, ηλεκτρονικών ή φρέσκων προϊόντων, η CHEP μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε το κόστος και να αυξήσετε την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. Προσφέρουμε παλέτες για πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, (ημι)έτοιμα προϊόντα και προβολές για -προωθητικές ενέργειες εντός καταστήματος, καθώς και εμπορευματοκιβώτια για χύδην στερεά και υγρά αγαθά.

CHEP truck
 

3. Παλέτες υψηλής ποιότητας

Κατά την ανταλλαγή λευκών παλετών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι ίδια η ποιότητα. Η μη σταθερή ποιότητα των παλετών από λευκή ξυλεία μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση των παλετών, να επιφέρει πρόσθετο κόστος αναπαλετοποίησης και απορρίψεις παραλαβής, που σημαίνει περισσότερες επισκευές και αντικαταστάσεις. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει περισσότερη διαλογή, καθώς προσπαθείτε να αποφασίσετε εάν οι παλέτες είναι κατάλληλες προς χρήση.

Σε ένα δίκτυο κοινής χρήσης, οι χρησιμοποιημένες παλέτες συλλέγονται και αποστέλλονται σε ένα εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης. Εκεί, υποβάλλονται σε έλεγχο και, εάν είναι απαραίτητο, επισκευάζονται ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να είστε σίγουροι για την προμήθεια παλετών τυποποιημένων διαστάσεων, σταθερής ποιότητας και κατάλληλες για αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η παλέτα της CHEP έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα, ότι έχει έως και δεκαπλάσια διάρκεια ζωής από άλλες παλέτες. Το αποτέλεσμα για τους πελάτες είναι παλέτες υψηλής ποιότητας, που απαιτούν λιγότερη εργασία για αναπαλετοποίηση και διαχείριση επιστροφών.

CHEP - Inspection pallets
 

Η CHEP μάς δίνει τη δυνατότητα να προστατεύουμε τα αποθέματά μας και να εκτελούμε τις παραδόσεις με παλέτες ανώτερης ποιότητας. Αυτό μας επιτρέπει να εστιάζουμε στα προϊόντα μας και να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, μειώνοντας παράλληλα τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον σύμφωνα με τη δέσμευσή μας ως προς την ΕΚΕ.

Laurent Ajello Logistics Manager, Gouters Magiques

4. Βιωσιμότητα

Το επιχειρηματικό μοντέλο της CHEP είναι εγγενώς βιώσιμο, επειδή χρησιμοποιούμε από κοινού και επαναχρησιμοποιούμε τις παλέτες μας σε πολλές εφοδιαστικές αλυσίδες σε πολλές χώρες. Αξιοποιούμε τη μοναδική θέση μας προκειμένου να ανακαλύπτουμε ευκαιρίες συνεργασίας, φέρνοντας σε επαφή προμηθευτές και πελάτες με στόχο της βελτίωση της απόδοσης των μεταφορών, τη μείωση του κόστους και των εκπομπών άνθρακα. Η CHEP έχει αναθέσει σε τρίτους τη διεξαγωγή ανεξάρτητης μελέτης σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των παλετών μας σε σύγκριση με τις εναλλακτικές λύσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Η μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής εξετάζει όλες τις επιδράσεις στο περιβάλλον μέσω του κύκλου ζωής των προϊόντων και ακολουθεί τη μεθοδολογία του προτύπου ISO-14044. Οι παλέτες της CHEP έχουν τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον σε όλες τις κατηγορίες. Επομένως, με τη μετάβαση στην κοινή χρήση παλετών, δεν αυξάνετε μόνο τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σας, αλλά κάνετε, επίσης, ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και τη μείωση του αντίκτυπου της εταιρείας σας στο περιβάλλον.

Πολλές εταιρείες πέρασαν στην εφαρμογή του κυκλικού μοντέλου της CHEP και χρησιμοποιούν τις μπλε παλέτες μας για πιο αποδοτική και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Διαβάστε τις ιστορίες τους, παρακολουθήστε τα βίντεο και ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις τους.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Sustainable
 

Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να κάνετε τη μετάβαση σε μια πιο αποδοτική και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα; Μιλήστε μας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα σας και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Pallets

Βρείτε εξοπλισμό CHEP

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

Επιλογή γλώσσας

Greece
Ολοκληρώθηκε

Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

Αλλαγή χώρας

Μειώστε τα κόστη και βελτιώστε τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας | CHEP