Καλύτερη επιχείρηση. Καλύτερος πλανήτης.

Η βιωσιμότητα και η εξοικονόμηση κόστους δεν είναι πλέον αμοιβαία αποκλειόμενες έννοιες. Είναι όλων μας υποχρέωση να περιορίσουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Και είναι κάτι που, εμείς στην CHEP, παίρνουμε πολύ σοβαρά, εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών μας και του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Εξετάζουμε την εφοδιαστική σας αλυσίδα και εντοπίζουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σας βοηθήσουμε να χειριστείτε και να μεταφέρετε τα προϊόντα σας με χαμηλότερο κόστος για την επιχείρησή σας, περιορίζοντας το αντίκτυπό σας στο περιβάλλον. Θα σας βοηθήσουμε να εξαλείψετε το κόστος των κενών χιλιομέτρων, να ελαττώσετε την ποσότητα των προϊόντων που καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής και να μειώσετε τον αριθμό διαδρομών και εμπορευματοκιβωτίων που χρειάζονται για τη μεταφορά των αγαθών σας. 

Πώς θα ωφεληθείτε

Δεν πρόκειται μόνο για την προστασία του πλανήτη. Οι περιβαλλοντικές μας λύσεις έχουν ήδη βοηθήσει μικρές και μεγάλες εταιρείες, σε όλο τον κόσμο, να βελτιώσουν το οικονομικό τους αποτέλεσμα.

 • Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς

  Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε και να μεταφέρετε τα προϊόντα σας με χαμηλότερο κόστος για την επιχείρησή σας, περιορίζοντας το αντίκτυπό σας στο περιβάλλον.

 • Η σωστή ισορροπία φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων

  Οι απλές, αναδιπλούμενες, στοιβαζόμενες παλέτες Pallecons προσφέρουν μέχρι και 25% μεγαλύτερη δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης σε σύγκριση με τα βαρέλια.

 • Μείωση εκπομπών CO2

  Εξαλείψτε τα κενά χιλιόμετρα μέσα από τις συνεργατικές μεταφορές. Ελαχιστοποιήστε τις διανυόμενες αποστάσεις, βελτιστοποιώντας το δίκτυο μεταφορών σας.

Υγρά και ξηρά φορτία

 • Λύσεις για ολόκληρο το σύστημα
 • Βιώσιμες λύσεις
 • Διηπειρωτικές λύσεις
 • Λύσεις για ολόκληρο το σύστημα

  Η CHEP προσφέρει λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, εξαλείφουν τα απόβλητα και επιταχύνουν τις ροές σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας σας και αυτής των πελα

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Βιώσιμες λύσεις

  Όσο οι εταιρείες θα στρέφονται στην εφοδιαστική τους αλυσίδα για καλύτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα τόσο περισσότερη αξία θα προσφέρουμε.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Διηπειρωτικές λύσεις

  Είμαστε η μόνη εταιρεία διαχείρισης πλατφορμών με δραστηριότητες σε 60 και πλέον χώρες και ευρύτατες γνώσεις των τοπικών αγορών. Μαζί μας, οι εξαγωγές γίνονται εύκολες.

  Σχετικά με αυτή τη λύση

    Βρείτε εξοπλισμό CHEP

    Βρείτε εξοπλισμό CHEP

    Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Αυτό το πεδίο απαιτείται
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Αυτό το πεδίο απαιτείται
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Αυτό το πεδίο απαιτείται
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Αυτό το πεδίο απαιτείται
    Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

    Επιλογή γλώσσας

    Greece
    Ολοκληρώθηκε

    Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

    Αλλαγή χώρας

    Βιώσιμες λύσεις | CHEP Ελλάδα