Δημιουργώντας έναν βιώσιμο κόσμο

Το επιχειρηματικό μοντέλο της CHEP είναι εγγενώς βιώσιμο. Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό κοινής χρήσης και τις βιώσιμες λύσεις μας, οι εφοδιαστικές αλυσίδες των πελατών μας γίνονται οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικότερες. Βοηθάμε τους πελάτες να ασπαστούν την έννοια της κυκλικής οικονομίας μέσα από τις αρχές κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης (Share and Reuse) εξοπλισμού. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούν οι πελάτες μας τις πλατφόρμες μεταφοράς μας, τόσο αποτελεσματικότερος γίνεται και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον συμβάλλοντας θετικά στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η CHEP παίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του οράματος βιωσιμότητας του Ομίλου Brambles και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Όλες οι δραστηριότητες βιωσιμότητάς μας βασίζονται στο στρατηγικό μας πλαίσιο για Καλύτερη Επιχείρηση, Καλύτερο Πλανήτη, Καλύτερες Κοινότητες.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να γίνετε πιο βιώσιμοι

Το πρόγραμμα βιωσιμότητάς μας λειτουργεί σε τρία επίπεδα. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε πως κάθε ένα επίπεδο ελαττώνει τα λειτουργικά κόστη και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σας.

 • Κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση (Share and Reuse)

  Αντικαθιστούμε τις συσκευασίες μιας χρήσης με επαναχρησιμοποιήσιμες παλέτες και εμπορευματοκιβώτια υψηλής ποιότητας για την εξάλειψη των απορριμμάτων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησής σας.

 • Προγράμματα συνεργασίας

  Αναλύοντας όλες τις πτυχές της εφοδιαστική σας αλυσίδας, εντοπίζουμε τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις και να σας εξοικονομήσουμε χρήματα.

 • Βέλτιστες πρακτικές και διαπιστευτήρια

  Εάν συνεργαστείτε μαζί μας, θα έχετε πρόσβαση σε επαγγελματίες εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμίου κύρους. Οργανισμοί από όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν την εμπειρία και τεχνογνωσία μας ως προς την βιωσιμότητα και τα οφέλη που προσφέρει στους πελάτες μας.

Κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση (Share and Reuse)

Οπτικοακουστικό υλικό

Coming up next

 • Οπτικοακουστικό υλικό

Η κυκλική οικονομία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο «κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης» (Share and Reuse) βασίζεται στην έννοια της κυκλικής οικονομία και πρόκειται για ένα βιομηχανικό μοντέλο μηδενικής ρύπανσης που θεωρεί τα απόβλητα πόρους προς εκμετάλλευση.

Το υπολογιστικό εργαλείο «Power of Pooling»

Υπολογίστε πόσα μπορείτε να εξοικονομήσετε

Οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες είναι εγγενώς αποδοτικότερες από τις συσκευασίες μιας χρήσης. Όταν οι πελάτες μας μοιράζονται και επαναχρησιμοποιούν τις ίδιες παλέτες για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους, τα οφέλη είναι τεράστια: απαιτούνται λιγότερες παλέτες για τις μεταφορές, καταναλώνονται λιγότεροι φυσικοί πόροι, λιγότερα απόβλητα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και λιγότερες εκπομπές CO2 εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της γης.

Το ηλεκτρονικό υπολογιστικό μας εργαλείο «Power Of Pooling» σας βοηθάει να υπολογίζετε γρήγορα το πιθανό κόστος και τις ευκαιρίες εξοικονόμησης περιβαλλοντικών πόρων.

Μετάβαση στο υπολογιστικό μας εργαλείο

Προγράμματα συνεργασίας

Προγράμματα συνεργασίας
Ένας τύπος προγράμματος Συνεργασίας που προσφέρουμε είναι η Συνεργασία Μεταφορών, όπου «κλείνουμε το κύκλωμα» για να ελαττώσουμε τα άδεια χιλιόμετρα.

Τα μεγαλύτερα οφέλη βιωσιμότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με στενή συνεργασία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συνεργαζόμαστε μαζί σας, με τους προμηθευτές σας αλλά και με τους εταίρους εφοδιαστικής αλυσίδας σας και άλλους για να εντοπίσουμε ευκαιρίες εξορθολογισμού της επιχείρησής σας. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να διαβάσετε μια σειρά από περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούν πετυχημένες συνεργασίες που έχουμε πραγματοποιήσει με τους πελάτες μας.

Περιπτωσιολογικές μελέτες

Βέλτιστες πρακτικές

Δημιυοργούμε κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής, παγκόσμιας κλάσης, που αποσκοπούν στο να σας καθοδηγήσουν να κάνετε την επιχείρησή σας βιωσιμότερη και οικονομικά αποδοτικότερη. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικούς από τους οργανισμούς που αναγνωρίζουν τα διαπιστευτήρια αειφορίας της CHEP.

Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones

Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones
Ο δείκτης αυτός αξιολογεί εταιρείες σε πάνω από 600 παράγοντες περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones χρησιμεύουν ως δείκτες αναφοράς για επενδυτές που ενδιαφέρονται για τα θέματα αειφορίας, και παρέχουν δέσμευση για εταιρείες που επιθυμούν να υιοθετήσουν βιώσιμες βέλτιστες πρακτικές. Ως θυγατρική εταιρεία της Brambles, η CHEP έρχεται 2η στον κλάδο της.

EcoVadis

EcoVadis
Το 2018, η CHEP έλαβε το Χρυσό Βραβείο EcoVadis .

Η CHEP έχει λάβει πολλά χρυσά βραβεία από την EcoVadis, η οποία αξιολογεί παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες για τη βιωσιμότητά τους. Η μεθοδολογία της EcoVadis στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τα Χρυσά Βραβεία αποδεικνύουν ότι η CHEP κατατάσσεται στο κορυφαίο 5% των εταιρειών που αξιολογούνται.

Ηνωμένα Έθνη

Ηνωμένα Έθνη
Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες συνεργάστηκε μαζί μας καθώς είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πρόγραμμα βιωσιμότητάς μας έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και οι Στόχοι μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2020 είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η CHEP συνεργάστηκε στενά με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες για να βελτιώσει την λειτουργία των εφοδιαστικών της αλυσίδων και να διασφαλίσει ότι η τελευταία θα μπορεί να αποστέλλει έκτακτη βοήθεια, όσο γίνεται γρηγορότερα, σε όλους όσους την χρειάζονται.

Έχουμε επίσης υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μια εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής ιθαγένειας που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εναρμονίσουν τη στρατηγική και τις επιχειρήσεις τους με δέκα παγκοσμίως αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Coca Cola Enterprises

Coca Cola Enterprises
Η Coca Cola Enterprises είναι η αποκλειστική εταιρεία εμφιάλωσης της Coca Cola για οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2015 η CHEP ονομάστηκε Προμηθευτής της Χρονιάς στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας από την Coca-Cola Enterprises (CCE). Το βραβείο αυτό μας απονεμήθηκε για τις συνεχείς προσπάθειές μας στον τομέα ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων εφοδιαστικής.

Ο πελάτης επωφελήθηκε πολύ από τα επιτυχημένα προγράμματα συνεργασίας που πραγματοποιήσαμε μαζί. Η CHEP και η CCE ανέπτυξαν από κοινού έναν νέο, καινοτόμο τύπο τροχοφόρου πλατφόρμας μεταφοράς που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της CCE και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστική της αλυσίδας. Η CCE συμμετείχε επίσης στο συνεργατικό πρόγραμμα μεταφορών μας, το οποίο αφαίρεσε τρία εκατομμύρια χιλιόμετρα από την απόσταση που καλύπτουν τα φορτηγά της στους ευρωπαϊκούς δρόμους και μείωσε τις εκπομπές άνθρακά της κατά σχεδόν τρεις μετρικούς τόνους.

Καλύτερες κοινότητες

Στην CHEP, οραματιζόμαστε να προσφέρουμε έργο στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Δίνουμε τρεις ημέρες άδεια μετ΄ αποδοχών στους μόνιμους υπαλλήλους μας που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια και κάνουμε χρηματικές δωρεές και δωρεές σε είδος σε φιλανθρωπικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Το κοινοτικό μας έργο περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με τράπεζες τροφίμων. Παρακάτω θα δείτε μερικά παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε αυτούς τους εξαιρετικά σημαντικούς θεσμούς.

Καλύτερες κοινότητες

Βρείτε εξοπλισμό CHEP

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

Επιλογή γλώσσας

Greece
Ολοκληρώθηκε

Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

Αλλαγή χώρας

Βιωσιμότητα | CHEP Ελλάδα