Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τις περίπλοκες διαδικασίες και τους κινδύνους των εξαγωγών;

Η CHEP είναι η κορυφαία διεθνώς εταιρεία στον κλάδο εξαγωγών και διαχείρισης παλετών, καθώς διακινεί περισσότερα αγαθά σε περισσότερους ανθρώπους -και σε περισσότερες σημεία- από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κόσμο. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στον τομέα των εξαγωγών, το εκτενέστερο και πιο αποδοτικό διεθνές δίκτυο παροχής υπηρεσιών και την ευρύτερη γκάμα σε πλατφόρμες – από κλασικές ξύλινες και πλαστικές παλέτες, μέχρι εμπορευματοκιβώτια και επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά κιβώτια (RPC).

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στις εξαγωγές

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις στη διεθνή διακίνηση προϊόντων, ειδικά όσον αφορά στην ανταλλαγή λευκών παλετών: η συμμόρφωση με κανονισμούς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος ζημιών, ο χαμηλής ποιότητας επιστρεφόμενος εξοπλισμός, τα "κρυφά" κόστη της διαδικασίας ανταλλαγής, καθώς και το χρηματοοικονομικό κόστος ή οι επιπτώσεις στη φήμη της εταιρείας που συνεπάγονται οι αναποτελεσματικές και μη εύρυθμες ροές εξαγωγών.

Εξαγωγές
 

5 τρόποι με τους οποίους η CHEP μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας σε παλέτες εξαγωγών

 

 • Η CHEP κάνει τις εξαγωγές πιο απλές και πιο εύκολες

  Σας παρέχουμε μία ευέλικτη λύση παλετών για όλη την εφοδιαστική σας αλυσίδα, απαλλάσσοντάς σας από την πολυπλοκότητα των logistics εξαγωγών. Το παγκόσμιο δίκτυό μας, εξασφαλίζει ότι διαθέτουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος, οπουδήποτε και αν προκύψει. Η ζωή σας γίνεται πολύ ευκολότερη όταν δεν χρειάζεται να διαχειριστείτε τα προβλήματα των ανταλλαγών εξοπλισμού.

 • Ακόμα πιο αξιόπιστη, με πάνω από 120 εκατομμύρια πλατφόρμες σε κυκλοφορία ανά την Ευρώπη

  Οι παλέτες μας κατασκευάζονται για να αντέχουν 10 φορές περισσότερο, ενώ τις συντηρούμε και τις επισκευάζουμε, ώστε τα προϊόντα σας να παραμένουν ασφαλή, ακόμα και στις πιο μακρινές διαδρομές. Χάρη στο εύρος του δικτύου και του εξοπλισμού της CHEP, θα έχετε πάντοτε όσες παλέτες χρειάζεστε, όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις σας.

 • Χωρίς «κρυφά» κόστη

  Οι παλέτες λευκής ξυλείας ίσως μοιάζουν φθηνότερη λύση, σε επίπεδο άμεσου κόστους. Ωστόσο, υπάρχουν υψηλά «κρυφά» κόστη, τα οποία καθιστούν τη λύση αυτή πολύ λιγότερο συμφέρουσα οικονομικά, σε σύγκριση με τις λύσεις της CHEP. Μάθετε περισσότερα σχετικά για τη δύναμη της κοινής χρήσης εξοπλισμού.

 • Μια αποτελεσματική λύση εξαγωγών

  Οι λύσεις που χρησιμοποιείτε για τις εξαγωγές σας, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών κανονισμών, προτύπων και διαστάσεων των παλετών, ελλοχεύουν κίνδυνοι επιπλέον καθυστερήσεων και πρόσθετου κόστους, εάν δεν χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες παλέτες. Οι εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. και τον Καναδά πρέπει να γίνονται με παλέτες τύπου Mark 55, προκειμένου να αποφεύγεται η αντικατάσταση των παλετών. Οι παλέτες της CHEP είναι αποδεκτές από τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης και από τις εταιρείες logistics σε όλον τον κόσμο.

 • Η CHEP σάς απαλλάσσει από τα απορρίμματα, σε κάθε στάδιο των εξαγωγών σας

  Το αποτελεσματικό κυκλικό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας παλετών που προσφέρουμε, περιορίζει σημαντικά -και με μετρήσιμο τρόπο- τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας σας. Ταυτόχρονα, οι πιο ανθεκτικές επαναχρησιμοποιήσιμες παλέτες μας, μειώνουν σημαντικά τα απορρίμματα λευκής ξυλείας στους χώρους ταφής απορριμμάτων. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού Power of Pooling, για να υπολογίσετε το πιθανό κόστος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων των δραστηριοτήτων σας.

Εξαγωγές

Τί είναι το ISPM 15;

Το ISPM είναι το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (International Standard for Phytosanitary Measures). Όλα τα ξύλινα μέσα συσκευασίας (WPM) που διακινούνται μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών πρέπει να πληρούν το διεθνές πρότυπο ISPM 15 και υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους βάσει εκτίμησης κινδύνων. Η CHEP έχει αναπτύξει τη λύση παλέτας CHEP PLUS PS (phytosanitary), για όσους πελάτες απαιτείται να χρησιμοποιούν παλέτες που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISPM 15.

Μάθετε περισσότερα

Ποιές παλέτες της CHEP συμμορφώνονται με το πρότυπο ISPM 15;

Σύμφωνα με το πρότυπο ISPM 15, τα ξύλινα μέσα συσκευασίας πρέπει να υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσεται ελάχιστη θερμοκρασία 56°C, για τουλάχιστον 30 λεπτά συνεχώς, σε όλη τη μάζα του ξύλου.

Αναπτύξαμε τη λύση παλέτας CHEP PLUS PS (phytosanitary) για όσους πελάτες απαιτείται να χρησιμοποιούν στις εξαγωγές τους παλέτες που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISPM 15.

Η CHEP διασφαλίζει ότι όλες οι παλέτες CHEP PLUS PS έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό και φέρουν την κατάλληλη σήμανση, με χρήση των δικών μας σημάνσεων IPPC.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της CHEP, οι οποίες υποβάλλουν παλέτες σε θερμική επεξεργασία κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISPM 15, έχουν διενεργηθεί επιτυχείς έλεγχοι από την Επιτροπή Δασοκομίας του Ηνωμένου Βασιλείου ή από άλλον Εθνικό Οργανισμό Φυτοπροστασίας (NPPO), προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο.

Η CHEP μπορεί να σας προμηθεύει παλέτες με διασφάλιση ποιότητας ISPM 15, η οποίες συμμορφώνονται με τα νέα αυτά πρότυπα, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται ότι τα εξαγόμενα προϊόντα σας θα φθάσουν με ασφάλεια στον τελικό προορισμό τους.

Η παλέτες CHEP PLUS PS -που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISPM 15- φέρουν σαφή σήμανση, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα ως παλέτες που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και πληρούν τις νέες προδιαγραφές εισαγωγών - εξαγωγών.

Ποιές πληροφορίες φέρει η παλέτα CHEP PLUS PS (phytosanitary) ISPM 15;

CHEP PLUS PS (phytosanitary) ISPM 15

Καταναλωτικά αγαθά

 • Λύσεις για καταστήματα λιανικής
 • βελτιστοποίηση μέσω συνδυασμού εξοπλισμών
 • Εξαγωγές αγαθών σε όλον τον κόσμο με την CHEP
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Λύσεις μεταφοράς
 • Λύσεις για καταστήματα λιανικής

  Οι στρατηγικές λύσεις για καταστήματα λιανικής και οι πλατφόρμες μας σάς βοηθούν να πουλάτε περισσότερα προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • βελτιστοποίηση μέσω συνδυασμού εξοπλισμών

  Χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας με τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την τεχνογνωσία μας για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πλατφόρμες.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Εξαγωγές αγαθών σε όλον τον κόσμο με την CHEP

  Είμαστε η μόνη εταιρεία διαχείρισης πλατφορμών με δραστηριότητες σε 60 και πλέον χώρες και ευρύτατες γνώσεις των τοπικών αγορών. Μαζί μας, οι εξαγωγές γίνονται εύκολες.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  Οι εταιρείες στρέφονται στην εφοδιαστική τους αλυσίδα για καλύτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα και οι λύσεις της CHEP προσφέρουν τεράστια αξία.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Λύσεις μεταφοράς

  Προμηθεύουμε, παραδίδουμε, περισυλλέγουμε και λαμβάνουμε εκατομμύρια πλατφόρμες CHEP χάρη σε ένα εκτενές δίκτυο εφοδιαστικής που μας συνδέει με τους πελάτες μας.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
   • Λύσεις παλετών για το «πρώτο μίλι

    Η CHEP στο πρώτο μίλι. Μειωμένο ρίσκο. Διασφάλιση ποιότητας. Η γραμμή παραγωγής σας έχει ανάγκη από τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας. Στο «πρώτο μίλι» που αποτελεί το πρώτο στάδιο της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, κατά το οποίο μεταφέρονται πρώτες ύλες και συστατικά στους παραγωγούς,είναι απαραίτητο να διαθέτετε ένα σύστημα που προφυλάσσει τα προϊόντα σας από τους κινδύνους μολύνσεων.

    Προβολή στοιχείων

     Βρείτε εξοπλισμό CHEP

     Βρείτε εξοπλισμό CHEP

     Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

     Επιλογή γλώσσας

     Greece
     Ολοκληρώθηκε

     Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

     Αλλαγή χώρας

     Εξαγωγές αγαθών σε όλον τον κόσμο με την CHEP | CHEP Ελλάδα