Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δημιουργώντας Βιώσιμη Αξία

Καθώς ολοένα περισσότερες εταιρείες στρέφονται στην εφοδιαστική τους αλυσίδα για να βελτιώσουν την οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματά τους, οι πλατφόρμες και οι λύσεις της CHEP θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Πριν από 60 και πλέον χρόνια η CHEP εισήγαγε την έννοια της κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης πλατφορμών, συνδυάζοντας την κυκλική οικονομία και την οικονομία κοινής χρήσης. Στο DNA μας είναι η μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η προστασία από τη χρήση και η διατήρηση των περιορισμένων φυσικών πόρων, η μείωση των φθορών προϊόντων, η αύξηση της παγκόσμιας τροφίμων, η υποστήριξη της διαφορετικότητας και των αυτόχθονων κοινοτήτων και η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και εργασίας σε εδραιωμένες και αναδυόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Λιανική

 • Λύσεις για καταστήματα λιανικής
 • Εξαγωγές αγαθών σε όλον τον κόσμο με την CHEP
 • βελτιστοποίηση μέσω συνδυασμού εξοπλισμών
 • Λύσεις μεταφοράς
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Λύσεις για καταστήματα λιανικής

  Οι στρατηγικές λύσεις για καταστήματα λιανικής και οι πλατφόρμες μας σάς βοηθούν να πουλάτε περισσότερα προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Εξαγωγές αγαθών σε όλον τον κόσμο με την CHEP

  Είμαστε η μόνη εταιρεία διαχείρισης πλατφορμών με δραστηριότητες σε 60 και πλέον χώρες και ευρύτατες γνώσεις των τοπικών αγορών. Μαζί μας, οι εξαγωγές γίνονται εύκολες.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • βελτιστοποίηση μέσω συνδυασμού εξοπλισμών

  Χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας με τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την τεχνογνωσία μας για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πλατφόρμες.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Λύσεις μεταφοράς

  Οι λύσεις και οι υπηρεσίες μεταφορών μας έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν τις συνέργειες μεταξύ των πόρων μεταφοράς μας και αυτών των πελατών μας.

  Σχετικά με αυτή τη λύση
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  Οι εταιρείες στρέφονται στην εφοδιαστική τους αλυσίδα για καλύτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα και οι λύσεις της CHEP προσφέρουν τεράστια αξία. 

  Σχετικά με αυτή τη λύση
    • Λύσεις παλετών για το «πρώτο μίλι»

     Η CHEP στο πρώτο μίλι. Μειωμένο ρίσκο. Διασφάλιση ποιότητας.Η γραμμή παραγωγής σας έχει ανάγκη από τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας. Στο «πρώτο μίλι» που αποτελεί το πρώτο στάδιο της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, κατά το οποίο μεταφέρονται πρώτες ύλες και συστατικά στους παραγωγούς,είναι απαραίτητο να διαθέτετε ένα σύστημα που προφυλάσσει τα προϊόντα σας από τους κινδύνους μολύνσεων.

     Προβολή στοιχείων

     Βρείτε εξοπλισμό CHEP

     Βρείτε εξοπλισμό CHEP

     Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     • Your entry is not of the correct length
     • Your entry should not contain any URLS
     • Αυτό το πεδίο απαιτείται
     Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

     Επιλογή γλώσσας

     Greece
     Ολοκληρώθηκε

     Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

     Αλλαγή χώρας

     Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | CHEP Ελλάδα