Δήλωση περί απορρήτου ιστότοπου

Η Brambles Limited και οι συγγενείς εταιρείες αυτής, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που λειτουργούν στο πλαίσιο των επωνυμιών CHEP (συλλογικά, η «Brambles» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας»), σέβονται το δικαίωμά σας όσον αφορά το απόρρητο και το δικαίωμά σας να ελέγχετε τη διάθεση των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια λίστα των τοποθεσιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η παρούσα δήλωση ισχύει για την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία και κάθε εφαρμογή για φορητές συσκευές ή άλλη εφαρμογή διαδικτύου ή/και για φορητές συσκευές ή διαδικτυακή τοποθεσία, τη λειτουργία της οποίας διαχειριζόμαστε εμείς ή η οποία σχετίζεται με εμάς (συλλογικά, η «Διαδικτυακή Τοποθεσία»). Επίσης, περιγράφει i) πώς αυτή η Διαδικτυακή Τοποθεσία συλλέγει πληροφορίες από εσάς, είτε ως πελάτη είτε ως επισκέπτη της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, ii) τι είδους πληροφορίες συλλέγει, iii) τι μπορούμε να κάνουμε με τις πληροφορίες που παραχωρείτε, iv) ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας και v) τα δικαιώματά σας όσον αφορά το απόρρητο.

Εάν επισκεφθείτε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας ή/και αν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή μέσω αυτής, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εντάσσεται και αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας, οι οποίοι διέπουν την εκ μέρους σας χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά τα ακόλουθα θέματα:

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

2. Διευθύνσεις IP και cookie

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας

4. Κοινοποίηση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας

5. Νομική βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας

6. Ειδικές διατάξεις για τους χρήστες μας στην Ευρώπη

7. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με το απόρρητο

8. Διατήρηση δεδομένων

9. Ασφάλεια

10. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

12. Ενημερώσεις δήλωσης απορρήτου

13. Συμπληρωματική Δήλωση Απορρήτου για χρήστες στην Καλιφόρνια

Έχετε υπ' όψιν ότι στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου οι όροι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται ως ισοδύναμοι και ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό άδειας οδήγησης, σε δεδομένα θέσης, σε διαδικτυακό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου ή όπως ενδέχεται να καθορίζεται περαιτέρω από ισχύοντα νόμο για την προστασία των δεδομένων ή περί απορρήτου.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις εξής πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω οποιουδήποτε από τους ακόλουθους διαύλους:

i.- Από Φόρμες επικοινωνίας της Διαδικτυακής τοποθεσίας

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επικοινωνίας, μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας της Διαδικτυακής τοποθεσίας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παραχωρήσετε ορισμένα βασικά στοιχεία, δικά σας ή/και της εταιρείας σας, όπως το όνομα, τη θέση εργασίας, τη διεύθυνση email εργασίας, την ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου εργασίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου εργασίας, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες σε εσάς και να επικοινωνήσουμε μαζί σας με όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο.

ii.- Από Περαιτέρω επικοινωνίες

Με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της επικοινωνίας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρουμε, ενδέχεται να εξετάσουμε την επικοινωνία που έχουμε μαζί σας μέσω email όσον αφορά την αποδοτικότητά της. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε άλλες πληροφορίες από εσάς, όπως το όνομά σας, το επώνυμο, τον τίτλο εργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας εργασίας και τις απόψεις σας, όταν παρέχετε σχόλια, συμμετέχετε σε έρευνες, κοινοποιείτε κάποιο περιστατικό ή υποβάλλετε αξιώσεις ή παράπονα.

iii.- Από την Παροχή υπηρεσιών

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν σας καταχωρίζουμε ως πελάτη, όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή όταν επεξεργαζόμαστε τυχόν περιστατικά, αξιώσεις ή παράπονα που έχετε υποβάλει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομά σας, το επώνυμό σας, τον τίτλο εργασίας, τη διεύθυνση email εργασίας σας και, εάν είστε ατομική επιχείρηση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας και πληροφορίες σχετικές με τιμολόγηση.

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν σας καταχωρίσουμε ως χρήστη οποιασδήποτε από τις εφαρμογές της Διαδικτυακής τοποθεσίας μας που απευθύνονται στους πελάτες (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας του επωνύμου σας, των στοιχείων επικοινωνίας εργασίας και των στοιχείων σύνδεσής σας).

iv.- Από την Περιήγηση

Ενδέχεται να συλλέξουμε λεπτομέρειες από τις επισκέψεις σας στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων κυκλοφορίας, των δεδομένων τοποθεσίας, των αρχείων καταγραφής web και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, είτε επειδή απαιτούνται για δικούς μας σκοπούς είτε άλλως, καθώς και από τους πόρους που προσπελάζετε. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα με τίτλο «Διευθύνσεις IP και cookie».

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP ΚΑΙ COOKIE

2.1. Διευθύνσεις IP

Οι διακομιστές web μας ενδέχεται να συλλέξουν το όνομα του τομέα που χρησιμοποιήσατε για να προσπελάσετε το Διαδίκτυο, της διαδικτυακής τοποθεσίας από την οποία μας προσπελάσατε και της επόμενης διαδικτυακής τοποθεσίας που θα επισκεφθείτε. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να μετρηθεί ο αριθμός επισκέψεων στην τοποθεσία, ο μέσος χρόνος παραμονής σε αυτήν, οι προβολές σελίδων και άλλα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτήν την τοποθεσία. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα για να παρακολουθήσουμε την απόδοση της τοποθεσίας και για να καταστήσουμε την τοποθεσία πιο εύκολη αλλά και πιο βολική στη χρήση.

Όταν επισκέπτεστε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες τεχνικής φύσης και δρομολόγησης που αφορούν τον υπολογιστή σας, προκειμένου να διευκολύνουμε την εκ μέρους σας χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δημιουργήσουμε αρχεία καταγραφής με περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η ταχύτητα CPU, καθώς και η διεύθυνση Internet Protocol («IP») του Παρόχου σας Υπηρεσιών Διαδικτύου, προκειμένου να προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Ενδέχεται, επίσης, να καταγράψουμε τα αιτήματα αναζήτησης και τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της μηχανής αναζήτησής μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σας, για να παρακολουθήσουμε την εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας. Αυτά τα δεδομένα «Click Stream» ενδέχεται να αντιστοιχιστούν με άλλες πληροφορίες που παραχωρείτε.

2.2. Σχετικά με τα Cookie

Τα cookie είναι αρχεία, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν μοναδικά αναγνωριστικά, που αποστέλλονται από τους διακομιστές web στα προγράμματα περιήγησης web και ενδέχεται στη συνέχεια να σταλούν ξανά στον διακομιστή, κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή.

Τα cookie μπορούν να χρησιμοποιούνται από διακομιστές web για να εντοπίζουν χρήστες και να παρακολουθούν τις κινήσεις τους καθώς περιηγούνται σε διαφορετικές σελίδες μιας διαδικτυακής τοποθεσίας και προκειμένου να αναγνωρίζουν τους χρήστες που επιστρέφουν σε μια διαδικτυακή τοποθεσία. Τα cookie τοποθετούνται είτε από τη δική μας Διαδικτυακή Τοποθεσία (first-party cookies) είτε από άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, το περιεχόμενο των οποίων εμφανίζεται στη δική μας Διαδικτυακή Τοποθεσία (third-party cookies).

Τα cookie ενδέχεται να είναι είτε «μόνιμα» είτε «περιόδου σύνδεσης». Ένα μόνιμο cookie αποτελείται από ένα αρχείο κειμένου, το οποίο αποστέλλεται από έναν διακομιστή web σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, το οποίο θα αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης του (εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης). Ένα cookie περιόδου σύνδεσης, αντιθέτως, θα λήξει στο τέλος της περιόδου χρήσης του εκάστοτε χρήστη, όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης web.

2.3. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookie

Τα cookie δεν περιλαμβάνουν καμία πληροφορία η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει, αλλά πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδεθούν, από εμάς, με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookie και συγκεντρώνονται από αυτά.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε από εσάς για τους εξής σκοπούς:

 • για να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας
 • για να παρακολουθούμε τις κινήσεις σας, καθώς περιηγείστε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας
 • για να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας
 • για να αναλύουμε τη χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες cookie που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Εμείς ή άλλα μέρη ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες σε βάθος χρόνου και σε διάφορες διαδικτυακές τοποθεσίες όταν χρησιμοποιείτε τη δική μας Διαδικτυακή Τοποθεσία.

2.4. Διαχείριση των cookie

Μπορείτε να ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας χειρίζεται τα cookie που λαμβάνει από τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας. Μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε τη χρήση όλων των cookie, να λαμβάνετε μήνυμα αποδοχής / απόρριψης προτού ένα cookie αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο σας ή να αποδεχτείτε μόνο τα cookie από συγκεκριμένες διαδικτυακές τοποθεσίες που θα προσδιορίσετε εσείς. Πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή τον έλεγχο των cookie είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία www.AboutCookies.org. Εάν δεν αποδεχτείτε τα cookie από εμάς, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας.

Λίστα Cookie

Το cookie είναι ένα μικρό στοιχείο δεδομένων (αρχείο κειμένου) για το οποίο μια διαδικτυακή τοποθεσία ζητά –τη στιγμή που την επισκέπτεται ένα χρήστης– από το πρόγραμμα περιήγησής σας να την αποθηκεύσει στη συσκευή σας προκειμένου να απομνημονεύσει πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως τη γλώσσα που προτιμάτε ή τα στοιχεία σύνδεσης. Αυτά τα cookie ορίζονται από εμάς και ονομάζονται «cookie πρώτου μέρους» (first-party cookies). Χρησιμοποιούμε επίσης «cookie τρίτων» (third-party cookies) –τα οποία είναι cookie από τομέα διαφορετικό από τον τομέα της διαδικτυακής τοποθεσίας που επισκέπτεστε– για λόγους διαφήμισης και μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για τους εξής σκοπούς:

Απολύτως Απαραίτητα Cookie

Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ορίζονται μόνον ως απάντηση σε δικές σας ενέργειες οι οποίες αντιστοιχούν σε αίτημα για υπηρεσίες, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φόρμας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην επιτρέπει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookie, ωστόσο κάποια τμήματα της τοποθεσίας δεν θα λειτουργούν στη συνέχεια. Τα cookie αυτά δεν αποθηκεύουν καμία προσωπικά ταυτοποιήσιμη πληροφορία.

Απολύτως Απαραίτητα Cookie

Υποομάδα Cookie

Cookies

Cookie που χρησιμοποιούνται

www.chep.com

country OptanonAlertBoxClosed industry OptanonConsent

Πρώτο Μέρος

Cookie Απόδοσης

Τα cookie αυτά μας επιτρέπουν να μετρούμε τις επισκέψεις και την προέλευση κυκλοφορίας έτσι ώστε να μπορούμε να μετράμε και να βελτιώνουμε την απόδοση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι οι περισσότερο και οι λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε τον τρόπο που οι επισκέπτες περιηγούνται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία. Συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookie. Εάν δεν επιτρέπετε αυτά τα cookie, δεν θα γνωρίζουμε πότε επισκεφτήκατε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή της.

Cookie Απόδοσης

Υποομάδα Cookie

Cookies

Cookie που χρησιμοποιούνται

www.chep.com

_pk_ses* _hjIncludedInPageviewSample _pk_id*

Πρώτο Μέρος

chep.com

dtPC dtSa _hjFirstSeen _hjTLDTest _gid rxvt dtLatC _hjAbsoluteSessionInProgress _ga

Πρώτο Μέρος

Google.com

_ga, _gat

Τρίτο Μέρος

nr-data.net

JSESSIONID

Τρίτο Μέρος

Λειτουργικά Cookie

Τα cookie αυτά επιτρέπουν στη Διαδικτυακή Τοποθεσία να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Ενδέχεται να ορίζονται από εμάς ή από τρίτους παρόχους, των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέπετε αυτά τα cookie, κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Λειτουργικά Cookie

Υποομάδα Cookie

Cookies

Cookie που χρησιμοποιούνται

www.chep.com

language

Πρώτο Μέρος

chep.com

rxVisitor

Πρώτο Μέρος

Cookie Στόχευσης

Αυτά τα cookie ενδέχεται να οριστούν μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας από τους συνεργάτες μας σε θέματα διαφήμισης. Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από τις εν λόγω εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Δεν αποθηκεύουν τη Διεύθυνση IP σας, αλλά βασίζονται αποκλειστικά στον εντοπισμό του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν επιτρέπετε αυτά τα cookie, θα εμφανίζονται λιγότερο στοχευμένες διαφημίσεις για εσάς.

Cookie Στόχευσης

Υποομάδα Cookie

Cookies

Cookie που χρησιμοποιούνται

go.chep.com

visitor_id pardot

Πρώτο Μέρος

www.chep.com

visitor_id#####

Πρώτο Μέρος

linkedin.com

UserMatchHistory, lang, lidc, li_gc, bcookie, AnalyticsSyncHistory

Τρίτο Μέρος

www.linkedin.com

bscookie

Τρίτο Μέρος

ads.linkedin.com

lang

Τρίτο Μέρος

pi.pardot.com

visitor_id#####, pardot, visitor_id, lpv874101

Τρίτο Μέρος

pardot.com

visitor_id#####, visitor_id

Τρίτο Μέρος

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε σχετικά με εσάς για τα εξής:

 • Για τη διαχείριση της λειτουργίας της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας
 • Για να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας εμφανίζεται με τον αποδοτικότερο τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες προώθησής μας και για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, όπως μέσω ειδοποιήσεων email για επιχειρηματικά νέα και ενημερωτικών δελτίων
 • Για να παρέχουμε υποστήριξη πελατών, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων σε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (όπως πληροφορίες για την ασφάλεια υλικών ή ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες μας)
 • Για να εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις της συμβατικής σχέσης που έχουμε συνάψει μαζί σας, όπως, μεταξύ άλλων, για να προσφέρουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που ζητάτε και να διαχειριζόμαστε περιστατικά, αξιώσεις και παράπονα
 • Για να παρέχουμε πρόσβαση στις λύσεις και στις εφαρμογές της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας που απευθύνονται σε πελάτες
 • Για να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στα φιλανθρωπικά προγράμματα και τις δραστηριότητές μας στην κοινότητα, μόνον εφόσον το ζητήσετε
 • Για να διαχειριζόμαστε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα
 • Για να συγκεντρώνουμε τα σχετικά σχόλιά σας και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες Διαδικτύου που προσφέρουμε
 • Για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε την επικοινωνία και τη στρατηγική μάρκετινγκ που εφαρμόζουμε, καθώς και τις τάσεις και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες Διαδικτύου που προσφέρουμε
 • Για να προστατεύουμε από και να προλαμβάνουμε τις απάτες, τις μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, τις αξιώσεις και άλλες ευθύνες και για να διαχειριζόμαστε την έκθεση σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης πιθανών χάκερ και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χρηστών
 • Για να διεξάγουμε ελέγχους πιστοληπτικής φερεγγυότητας για τους πελάτες ή/και τις επιχειρήσεις πελατών
 • Για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας, τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε ή/και να αποχαρακτηρίσουμε δεδομένα σχετικά με τους πελάτες και τους επισκέπτες της Διαδικτυακής Τοποθεσίας και να τα χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών.

4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Όταν παραχωρείτε πληροφορίες στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως εξής:

Στο πλαίσιο της Brambles και των συγγενών οντοτήτων. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια λίστα των τοποθεσιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τα στοιχεία επικοινωνίας. Οι εργαζόμενοι της Brambles θα έχουν πρόσβαση εφόσον είναι απαραίτητο και έχουν δεσμευτεί ως προς την εμπιστευτικότητα.

Η κοινοποίηση των πληροφοριών σας εντός του Ομίλου Brambles υπόκειται σε Ενδοομιλική Σύμβαση Διαβίβασης Δεδομένων. Επίσης, δεδομένου ότι ορισμένες οντότητες του Ομίλου Brambles βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.), οι Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις εγγυήσεις που ορίζονται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες ή/και στις Τυποποιημένες Ρήτρες Προστασίας Δεδομένων που έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ισοδύναμη εποπτική αρχή.

 • Προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να καταστήσουμε διαθέσιμες σε εσάς διάφορες λειτουργίες, υπηρεσίες και υλικά, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, να εκπληρώσουμε τη συμβατική σχέση μας και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι περιγράφονται στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας» της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα ή τις πληροφορίες χρήσης σας σε τρίτους, οι οποίοι εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας (ή για λογαριασμό άλλων οντοτήτων με τις οποίες έχουμε επιχειρηματικές συναλλαγές), όπως εταιρείες ή άτομα που: παρέχουν υπηρεσίες ΤΠ, φιλοξενούν τα δεδομένα μας, φιλοξενούν ή διαχειρίζονται τη λειτουργία των συστημάτων και των τοποθεσιών μας, αναλύουν δεδομένα, παρέχουν εξυπηρέτηση πελατών, ταχυδρομούν δείγματα προϊόντων ή διαχειρίζονται πληρωμές, οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης, διαφημιστές, χορηγούς ή άλλους τρίτους που συμμετέχουν στις ή διαχειρίζονται τις δραστηριότητες προώθησής μας ή παρέχουν βοήθεια σε θέματα μάρκετινγκ ή προώθησης. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε ενδέχεται να σας προσφέρουν τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες ή προσφορές μάρκετινγκ από τρίτους ή εάν θα παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους. Εάν επιλέξετε να κοινοποιούνται οι πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, οι πληροφορίες αυτές θα κοινοποιούνται στον τρίτο, ο οποίος διέπεται από τη δική του δήλωση απορρήτου και τις δικές του επιχειρηματικές πρακτικές.
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα, όπως συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα χρηστών, δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης, σε τρίτους για ανάλυση δεδομένων προκειμένου να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, τις τοποθεσίες και την επικοινωνία μας μαζί σας .
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, τις πληροφορίες χρήσης σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους που θα εξαγοράσουν μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μας, καθώς και σε δικηγόρους και συμβούλους. Εάν μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε εξαγοραστή, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να δώσουμε στον εν λόγω εξαγοραστή οδηγίες, προκειμένου να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας με τρόπο που θα συνάδει με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
 • Εάν εγερθούν από εμάς ή εναντίον μας τυχόν δικαστικές διαδικασίες χρεωκοπίας ή αναδιοργάνωσης, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, το οποίο δύναται να πουληθεί ή να μεταβιβαστεί σε τρίτους.
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους, εάν θεωρούμε καλή τη πίστει ότι απαιτείται από εμάς να το πράξουμε βάσει του νόμου ή λόγω νομικών διαδικασιών, για να απαντήσουμε σε αξιώσεις ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια της Brambles ή άλλων.

5. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο στις περιπτώσεις που έχουμε νόμιμη βάση για αυτό, συμπεριλαμβανομένων: i) της εκτέλεσης μιας σύμβασης (στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας ή να την εκτελέσουμε), ii) της συγκατάθεσης σας (π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας διαδικτυακής τοποθεσίας) και iii) της εκπλήρωσης νόμιμου συμφέροντος.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς που εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντά μας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν γίνεται σε βάρος των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Στις περιπτώσεις που βασιζόμαστε στα νόμιμα συμφέροντά μας, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε υπ’ όψιν ότι, εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από εμάς, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες προς όφελός σας.

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα βάσει των νόμιμων συμφερόντων προκειμένου:

 • Να προστατεύουμε εσάς, εμάς ή τρίτους από απειλές ως προς την ασφάλεια·
 • Να συμμορφωνόμαστε με νόμους που ισχύουν για εμάς·
 • Να βελτιώνουμε την απόδοση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας·
 • Να εκτελούμε ή να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική δραστηριότητά μας, όπως για να εκδίδουμε τιμολόγια και να συντηρούμε την πλατφόρμα, και
 • Να κατανοούμε και να βελτιώνουμε την επιχειρηματική δραστηριότητά μας ή τις σχέσεις με τους πελάτες μας γενικά.

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟ Η.Β.

Παραχωρώντας μας πληροφορίες και δεδομένα, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ, καθώς και ότι ενδέχεται να παρέχουμε τις εν λόγω πληροφορίες (με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου) σε οντότητες εντός της Brambles, οι οποίες ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας του τόπου διαμονής σας.

6.1. Επικοινωνία

Με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της επικοινωνίας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρουμε, ενδέχεται να εξετάσουμε την επικοινωνία που έχουμε μαζί σας μέσω email όσον αφορά την αποδοτικότητα. Στον βαθμό που η εν λόγω επικοινωνία αφορά την εξυπηρέτηση πελατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.), οι αναλύσεις πραγματοποιούνται βάσει ανωνυμοποιημένων email. Ανωνυμοποιούμε αυτά τα email σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας, προτού τα μεταβιβάσουμε σε εκτελούντα την επεξεργασία / πάροχο υπηρεσιών εκτός Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ. ή Η.Β. για να αναλυθούν. Στην απίθανη περίπτωση εκ νέου ταυτοποίησης των δεδομένων μετά τη διαβίβαση, η ασφάλεια των δεδομένων σας θα προστατεύεται από κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Πρότυπων Ρητρών, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2021/914 όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021 L 199/31 (και διατίθεται επίσης μέσω διαδικτύου κάνοντας κλικ εδώ ή μέσω της διεύθυνσης URL https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ) ή σύμφωνα με τις Διεθνείς Ρήτρες Διαβίβασης Δεδομένων που έχουν εγκριθεί από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου («Πρότυπες Ρήτρες»).

6.2. Πού αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα

Έχετε υπ' όψιν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιείτε ενδέχεται να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν εκτός Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ. και εκτός Η.Β., καθώς και σε βάση δεδομένων και σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, όπου η νομοθεσία περί απορρήτου ενδέχεται να μην είναι εξίσου περιεκτική με εκείνη της χώρας διαμονής ή υπηκοότητάς σας. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Πρότυπων Ρητρών.

6.3. Εποπτικές Αρχές Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο όσον αφορά τη συλλογή ή τη χρήση εκ μέρους μας των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα σε ευρωπαϊκή αρχή προστασίας δεδομένων ή εποπτική αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αρχή προστασίας δεδομένων της περιοχής σας (τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρχές προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm και για την αρχή προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου στη διεύθυνση https://ico.org.uk/ ).

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Ανάλογα με τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων που βρίσκονται σε ισχύ, μπορείτε: (i) να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με και να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που Έχουμε στη διάθεσή μας (Δικαίωμα πρόσβασης), (ii) να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που Έχουμε στη διάθεσή μας και δεν είναι ακριβείς (Δικαίωμα διόρθωσης), (iii) να εναντιωθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας των πληροφοριών Σας προσωπικού χαρακτήρα που εκτελούμε (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εξαίρεσης από οποιοδήποτε άμεσο μάρκετινγκ) (Δικαίωμα εναντίωσης), (iv) να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που Έχουμε στη διάθεσή μας (Δικαίωμα διαγραφής ή Δικαίωμα στη λήθη), (v) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας), (vi) να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε αναγνώσιμη από μηχανήματα, κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή (ή να ζητήσετε τη μεταφορά από Εμάς των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα σε τέτοια μορφή σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών) (Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων), (vii) να ζητήσετε να μην υποβληθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ, ή/και (viii) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όταν επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Ενώ ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν άμεσα από εσάς μέσω της παρούσας Διαδικτυακής Τοποθεσίας, πολλά από τα δικαιώματα, όπως όσα αφορούν τη διαγραφή των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εμάς. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ισχύοντα δικαιώματα αποστέλλοντας email στη διεύθυνση privacy@brambles.com ή κάνοντας κλικ εδώ για να συμπληρώσετε τη Φόρμα αποδοχής δικαιωμάτων αναφορικά με το απόρρητο.

Θα εξετάσουμε τα εν λόγω αιτήματα και θα σας απαντήσουμε. Εάν απορρίψουμε το αίτημα πρόσβασης, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της απόρριψης. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε μικρή αμοιβή και ενδέχεται να ζητήσουμε την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, προτού σας παραχωρήσουμε αντίγραφο των πληροφοριών σας, όπως επιτρέπεται από τον νόμο.

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς για διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαραίτητο, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουμε διαρκή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να το πράξουμε (για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή για να συμμορφωνόμαστε με ισχύουσα νομική απαίτηση). Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται σύμφωνα με την Παγκόσμια Πολιτική και Υπόμνημα Διατήρησης Αρχείων της Brambles.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εφαρμόζουμε ορισμένα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία από απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, καμία ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων ή αποθήκευση πληροφοριών δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μεταδίδετε σε εμάς ή την οποία λαμβάνουμε. Κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας με δική σας ευθύνη.

Εάν, παρά τις προσπάθειές μας, προκύψει παραβίαση δεδομένων, θα προβούμε σε κάθε εύλογη ενέργεια για να περιορίσουμε τη βλάβη. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων και ανάλογα με τις συνθήκες, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις ενέργειες αποκατάστασης στις οποίες θα προβούμε για να περιορίσουμε περαιτέρω βλάβη.

10. ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

10.1. Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από χρήστες

Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε σας δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλετε το δικό σας περιεχόμενο προς δημοσίευση για κοινή χρήση. Οι πληροφορίες που δημοσιεύετε με αυτόν τον τρόπο καθίστανται δημόσιες και δεν διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί για κοινή χρήση.

Τυχόν πληροφορίες, επικοινωνία ή υλικό οποιουδήποτε τύπου ή φύσης δημοσιεύετε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν διαδικτυακών τοποθεσιών της Brambles που περιλαμβάνονται σε πλατφόρμα ή διαδικτυακή τοποθεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter) μέσω email, δημοσίευσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, αποστολής, λήψης ή άλλως (συλλογικά, μια «Υποβολή») δημοσιεύονται με δική σας ευθύνη και χωρίς καμία απαίτηση απορρήτου. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τις ενέργειες άλλων χρηστών οποιασδήποτε πλατφόρμας ή διαδικτυακής τοποθεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή Υποβολές περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους τοποθεσίες και πλατφόρμες.

10.2. Πρακτικές Απορρήτου Τρίτων

Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε σας δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλετε το δικό σας περιεχόμενο προς δημοσίευση για κοινή χρήση. Για παράδειγμα, στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας εμφανίζεται το εικονίδιο του Twitter και του LinkedIn. Όταν κάνετε κλικ σε αυτά τα εικονίδια τρίτων, θα ανοίγει ένα νέο παράθυρο για τη διαδικτυακή τοποθεσία της συγκεκριμένης εταιρείας. Οι πληροφορίες που δημοσιεύετε με αυτόν τον τρόπο καθίστανται δημόσιες και δεν διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί για κοινή χρήση.

Τυχόν πληροφορίες, επικοινωνία ή υλικό οποιουδήποτε τύπου ή φύσης δημοσιεύετε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τυχόν διαδικτυακής τοποθεσίας της Brambles που περιλαμβάνεται σε πλατφόρμα ή διαδικτυακή τοποθεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter) μέσω email, δημοσίευσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, αποστολής, λήψης ή άλλως (συλλογικά, μια «Υποβολή») δημοσιεύονται με δική σας ευθύνη και χωρίς καμία απαίτηση απορρήτου. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τις ενέργειες άλλων χρηστών οποιασδήποτε πλατφόρμας ή διαδικτυακής τοποθεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υποβολές περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους τοποθεσίες και πλατφόρμες.

10.3. Παιδιά

Οι υπηρεσίες μας σε γενικές γραμμές δεν απευθύνονται σε παιδιά μικρότερα των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα από οποιοδήποτε άτομο μικρότερο των 16 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση. Εάν αντιληφθείτε ότι έχουμε συλλέξει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα από παιδί μικρότερο των 16 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που υποδεικνύεται στη συνέχεια, ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες.

10.4. Επικοινωνία

Σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις μάρκετινγκ, οι οποίες συλλέγονται τη στιγμή που υποβάλετε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας αίτημα για περισσότερες πληροφορίες, ενδέχεται να σας στείλουμε πληροφορίες μάρκετινγκ σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email ή με άλλα μέσα. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ή να εξαιρεθείτε από ορισμένα είδη χρήσης των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς. Για τον λόγο αυτό, θα τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας μέσω της σύνδεσης «κατάργηση συνδρομής» που περιλαμβάνεται στα email μάρκετινγκ της εταιρείας μας ή ακολουθώντας τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας αναφορικά με το απόρρητο».

11. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή προβληματισμό σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή εάν θέλετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες σας που έχουμε στη διάθεσή μας ή τις προτιμήσεις σας, επικοινωνήστε με την Ομάδα Απορρήτου της εταιρείας μας στη διεύθυνση privacy@brambles.com.

12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να συμπληρώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές στην πολιτική θα δημοσιεύονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. Η παρακάτω ημερομηνία υποδεικνύει πότε άλλαξε για τελευταία φορά η παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 8 Μαρτίου 2022, με ημερομηνία ισχύος την 1η Απριλίου 2022.

Συμπληρωματική Δήλωση Απορρήτου για χρήστες στην Καλιφόρνια

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 1η Απριλίου 2022

Η παρούσα Συμπληρωματική Δήλωση Απορρήτου για χρήστες στην Καλιφόρνια («Δήλωση για την Καλιφόρνια») παρέχεται για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών στην Καλιφόρνια. Η παρούσα Δήλωση για την Καλιφόρνια συμπληρώνει άλλες πολιτικές και δηλώσεις απορρήτου της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης της κύριας Δήλωσης Απορρήτου. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιασδήποτε άλλης πολιτικής, ανακοίνωσης ή δήλωσης και της παρούσας Δήλωσης για την Καλιφόρνια, η τελευταία θα υπερισχύει σε σχέση με τους καταναλωτές στην Καλιφόρνια και τα δικαιώματά τους.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί η Brambles εξαρτώνται από τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας που χρησιμοποιείτε. Ενδέχεται να συλλέγουμε τις εξής κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, διαδικτυακό αναγνωριστικό ταυτότητας και διεύθυνση Internet Protocol).
 • Προσωπικά αναγνωριστικά (όπως όνομα, υπογραφή, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός άδειας οδήγησης ή κρατικού δελτίου ταυτότητας, αριθμός ασφαλιστηρίου, εκπαίδευση, απασχόληση, ιστορικό απασχόλησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός χρεωστικής κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πληροφορία).
 • Πληροφορίες απασχόλησης (όπως ιστορικό τρέχουσας ή προηγούμενης θέσης εργασίας ή αξιολογήσεων απόδοσης, πειθαρχικά μέτρα, συμμετοχή σε επαγγελματικές ενώσεις, έλεγχοι αναφορών εργαζομένου και συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις).
 • Εμπορικές πληροφορίες (όπως αρχεία προσωπικής περιουσίας, προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν, αποκτήθηκαν ή λήφθηκαν υπ' όψιν ή άλλα ιστορικά ή συνήθειες αγορών ή κατανάλωσης).
 • Πληροφορίες γεωεντοπισμού (όπως φυσική τοποθεσία ή κινήσεις).
 • Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο ή σε άλλο ηλεκτρονικό δίκτυο (όπως ιστορικό περιήγησης, διεύθυνση IP, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα και διάρκεια περιόδου χρήσης).
 • Συναγόμενα συμπεράσματα από τις πιο πάνω κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που αντανακλούν τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις συμπεριφορές, τις στάσεις και τις ικανότητές σας.

Εκτός από τις πιο πάνω κατηγορίες, μπορείτε να επιλέξετε να δηλώσετε στην εταιρεία μας επιπλέον πληροφορίες κατά την εκ μέρους σας συμπλήρωση μιας φόρμας, παροχή σχολίων ή αλληλεπίδραση μαζί μας με άλλους τρόπους.

2. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κατηγορίες των πηγών από τις οποίες συλλέγονται οι πληροφορίες:

 • Απευθείας από εσάς και από άλλους χρήστες μέσω των αλληλεπιδράσεών σας με τις υπηρεσίες μας και τη χρήση αυτών
 • Μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής φόρμας
 • Μέσω αυτοματοποιημένων τεχνολογιών και διαδικτυακών εργαλείων προγραμμάτων περιήγησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookie, ετικετών pixel (pixel tags) και άλλων τεχνολογιών και
 • Από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή επιχειρηματικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών δικτύων και των παρόχων αναλύσεων δεδομένων.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες συλλέγονται και παρατίθενται στο Στοιχείο 1 «Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από κατοίκους της Καλιφόρνιας» από οποιαδήποτε από τις πηγές που παρατίθενται στο Στοιχείο 2 «Πηγές πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και πώς τις χρησιμοποιούμε» της παρούσας Δήλωσης για την Καλιφόρνια για δικούς μας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτίωση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών και των εφαρμογών μας, βελτίωση των υπηρεσιών μας, εντοπισμό τάσεων χρήσης και προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών προώθησης της εταιρείας μας.

3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κοινοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στους παρόχους υπηρεσιών μας, σε άλλους προμηθευτές μας (συμπεριλαμβανομένων όσων διευκολύνουν τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ βάσει Διαδικτύου και άλλης μορφής), συγγενείς εταιρείες και τρίτους. Σε γενικές γραμμές, κοινοποιούμε τις εξής κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για επιχειρηματικό σκοπό:

 • Αναγνωριστικά
 • Προσωπικά αρχεία όπως περιγράφονται στον Αστικό Κώδικα Καλιφόρνιας, § 1798.80(e)
 • Εμπορικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο ή σε άλλο ηλεκτρονικό δίκτυο
 • Δεδομένα γεωεντοπισμού
 • Συμπεράσματα

Παρότι δεν πουλάμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα με αντάλλαγμα χρήματα, ορισμένοι τρόποι με τους οποίους κοινοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για διαφημίσεις ή μάρκετινγκ ενδέχεται να θεωρηθούν «πωλήσεις» με βάση τους νόμους της Καλιφόρνιας. Οι κατηγορίες των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που πουλάμε είναι οι εξής:

 • Αναγνωριστικά
 • Εμπορικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο ή σε άλλο ηλεκτρονικό δίκτυο
 • Δεδομένα γεωεντοπισμού

Οι κατηγορίες προσώπων στα οποία κοινοποιήσαμε αυτές τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν συγγενείς και συνδεόμενες εταιρείες, παρόχους υπηρεσιών, επαγγελματίες συμβούλους και εξωτερικούς ελεγκτές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που κοινοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα θα βρείτε στη Δήλωση Απορρήτου μας.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

4.1 Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα: (i) να γνωρίζετε τις κατηγορίες ή/και συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο οι πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα πωλούνται ή κοινοποιούνται και για ποιον σκοπό, καθώς και σε ποιον κοινοποιήθηκαν οι πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, (ii) να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, εάν επιτρέπεται από τον νόμο, (iii) να έχετε πρόσβαση σε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, (iv) να εξαιρεθείτε από την πώληση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και (v) να μην υποστείτε διακρίσεις με βάση την άσκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή αναφορικά με το απόρρητο.

4.2 Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση για την Καλιφόρνια, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση privacy@brambles.com ή κάνοντας κλικ εδώ για να συμπληρώσετε τη Φόρμα αποδοχής δικαιωμάτων αναφορικά με το απόρρητο ή καλώντας τον αριθμό 1-855-409-0019. Θα απαντήσουμε άμεσα σε όλα τα ισχύοντα αιτήματα.

Θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας σε σχέση με οποιαδήποτε αιτήματα υποβάλετε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις πληροφορίες που διατηρούμε στα άτομα τα οποία αφορούν, και θα επιτρέπουμε μόνο στα εν λόγω άτομα ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους την άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Εάν είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος που υποβάλλει αίτημα για λογαριασμό καταναλωτή, ενδέχεται να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ώστε να επαληθεύσουμε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να υποβάλετε το εν λόγω αίτημα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που αρνηθούμε το αίτημά σας στο σύνολό του ή εν μέρει, θα σας ενημερώσουμε για την άρνηση, θα δώσουμε εξηγήσεις για τις ενέργειές μας και τον ή τους λόγους της άρνησης.

Δεν θα περιορίσουμε ούτε θα αρνηθούμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας λόγω των επιλογών και των αιτημάτων που υποβάλετε σε σχέση με τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα.

5. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, έχετε το δικαίωμα, μία φορά τον χρόνο και δωρεάν, να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους μας κοινοποίηση, εφόσον υφίσταται, συγκεκριμένων κατηγοριών πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας με βάση τον Νόμο για το απόρρητο των καταναλωτών της Καλιφόρνιας («Shine the Light» Law) επικοινωνώντας με την εταιρεία μας όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» της παρούσας Δήλωσης για την Καλιφόρνια.

6. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επειδή δεν υπάρχει ακόμα συναίνεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι εταιρείες στους μηχανισμούς μη παρακολούθησης (do-not-track, «DNT»), είτε βασίζονται στα προγράμματα περιήγησης είτε όχι, η Διαδικτυακή Τοποθεσία της εταιρείας μας δεν ανταποκρίνεται σε σήματα DNT που βασίζονται σε προγράμματα περιήγησης.

7. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή προβληματισμό σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή εάν θέλετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες σας που έχουμε στη διάθεσή μας ή τις προτιμήσεις σας, επικοινωνήστε με την Ομάδα Απορρήτου της εταιρείας μας στη διεύθυνση privacy@brambles.com.

Βρείτε εξοπλισμό CHEP

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω

 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται
 • Αυτό το πεδίο απαιτείται

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

Εάν η λήψη σας δεν ξεκινήσει σύντομα, κάντε κλικ εδώ

Επιλογή γλώσσας

Greece
Ολοκληρώθηκε

Δεν είναι αυτή η χώρα ή η γλώσσα σας;

Αλλαγή χώρας

Δήλωση περί απορρήτου ιστότοπου | CHEP