Casestudie: EdE, Orangina Schweppes

Last ned PDF

Øker ytelsen, samtidig som kostnader og miljøpåvirkning reduseres

EdE (l’Européenne d’Embouteillage) er den ledende produsenten av fruktdrikker i Frankrike, med 19 varierte produksjonslinjer landet over. Det produserer rundt 85 % av merkene eid av Orangina Schweppes-konsernet, inkludert Orangina, Oasis og Schweppes.

Utfordringen

EdE har forpliktet seg til å redusere karbonutslippene sine med 20 % innen 2020. Det innså at bruken av hvite paller var en kilde til avfall og så etter et alternativ som kunne gi dem økt ytelse i forsyningskjeden, samt ekstra effektivitet.

Svaret

Med CHEPs styrte sammenslutning leier og deler EdE paller av høy kvalitet, i stedet for at de må eie, vedlikeholde og lagre dem selv. Et system for elektronisk datautveksling (EDI) har også gjort EdE i stand til å effektivisere prosessene sine.

CHEP har økt produksjonskapasiteten vår og sørget for fullstendig sporbarhet av paller.

Frédéric Darthout Direktør for forsyningskjeden, EdE

Bærekraft baner vei for andre fordeler i forsyningskjeden

Alle EdE-anlegg må gjennom en regelmessig prosess for miljøoptimalisering, i tråd med praksiser for bærekraftig utvikling i Orangina Schweppes-konsernet. Målet med denne prosessen er å redusere vann- og energiforbruket og maksimere avfallsgjenvinning. Det er også en mulighet til å optimalisere produksjonsprosesser ved å kutte kostnader og forbedre ytelsen totalt sett.

I 2013, som del av prosessen, sluttet EdE å bruke hvite paller ved fire av anleggene sine. I stedet gikk det over til CHEPs styrte sammenslutning. «Dermed kunne vi redusere treforbruket og avfallet med mer enn 1000 tonn og redusere CO2-utslippene med rundt 1100 tonn, sammenlignet med 2012», sier Philippe Saliba, EdEs leder for kvalitet og HMS. EdE har siden signert en ny kontrakt med CHEP for levering av paller i Frankrike, Spania og Belgia.

Effektiv drift forbedrer den samlede ytelsen

Med CHEPs styrte sammenslutning kan EdE leie og dele paller heller enn å måtte kjøpe, vedlikeholde og oppbevare dem. Det kan også stole på at CHEP leverer utstyr av høy kvalitet i riktig mengde, til riktig tid og på riktig sted. Slik har det kunnet optimalisere produkttransporten fra tapperier til kunder. I enkelte produktlinjer har karbonutslippene blitt redusert med 25 %.

CHEPs integrerte EDI-system har også gjort EdE i stand til å behandle utstyrsbestillinger og leveringer på en raskere og enklere måte. Dette er billigere enn utveksling av hvite paller, og gjør dessuten EdE mer fleksible overfor kundenes krav.

Halvpaller hjelper både produsenter og detaljhandlere

Ved å tilpasse produksjonslinjene til CHEPs halvpaller har EdE økt både produksjonen og synligheten av produkter hos detaljhandlere. «Displaypallene er stødige og perfekt tilpasset de tunge produktene våre», sier Frédéric Darthout, direktør for EdEs forsyningskjede. «CHEPs ekspertise og kvaliteten av integrasjonsprosessen la til rette for en smertefri overgang til halvpaller i driften vår. Det har økt produksjonskapasiteten vår og sørget for fullstendig sporbarhet av paller.»

Fem fordeler ved CHEP-løsningen

 1. Økt effektivitet: Deling av paller over hele forsyningskjeden har gjort EdE i stand til å redusere karbonutslippene i visse linjer med 25 %, og samtidig redusere kostnadene
 2. Økt bærekraft: I 2012–13 reduserte EdE treforbruket og avfallet sitt med over 1000 tonn
 3. Effektive prosesser: CHEPs integrerte EDI-system har spart tid og penger og forbedret ytelsen
 4. Forbedret produksjonskapasitet og fleksibilitet for detaljhandlere, takket være bruken av CHEPs halvpaller
 5. Mer kapital som EdE kan investere i virksomheten – nå kan det leie paller heller enn å måtte kjøpe dem

Finn CHEP-plattformer

Angi opplysningene dine nedenfor

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Dette feltet er obligatorisk
If your download doesn't start shortly please click here

Velg språk

Norway
Done

Ikke ditt land eller språk?

Endre land

Casestudie: EdE, Orangina Schweppes | CHEP Norge