Studium przypadku: Endurance Technologies

Korzyści środowiskowe i poprawa efektywności logistycznej u producenta komponentów samochodowych

Firma Endurance Technologies Ltd. jest wiodącym indyjskim producentem komponentów samochodowych. Gdy pojawiła się potrzeba opracowania i wdrożenia bezpiecznego, efektywnego kosztowo i środowiskowo systemu opakowań do transportu sprzęgieł do odbiorców OEM, firma Endurance bez wahania zwróciła się do specjalistów CHEP.

Usługi poolingu kontenerów zaproponowane przez CHEP sprawiły, że zadania z zakresu opakowań i logistyki eksportowej firmy Endurance są realizowane o wiele wydajniej i w sposób bardziej zrównoważony niż dotychczas. Ponadto wzrost wydajności jest odczuwalny także w całej linii produktów Endurance.

Informacje o firmie Endurance

Endurance Technologies Ltd. to wiodący producent części aluminiowych (w tym także obręczy kół) oraz komponentów układów zawieszeń, przeniesienia napędu oraz hamulców. Firma dysponuje 18 zakładami w Indiach i 8 zakładami w Europie, zatrudniając ponad 5000 pracowników.

 

Wyzwanie

Każdego roku firma Endurance dostarcza około 180 000 sprzęgieł do jednego z producentów OEM pojazdów jednośladowych. Sprzęgła były transportowane na dystansie 1200 km w ciężarówkach o niepełnym załadunku, a po drodze następowało kilka przeładunków, co w efekcie zwiększało liczbę uszkodzeń i strat produktów.

Przed rozpoczęciem współpracy z CHEP, firma Endurance zużywała tysiące drewnianych skrzynek i jednorazowych opakowań z tektury falistej dla potrzeb dostawy sprzęgieł. Po dotarciu produktu do odbiorcy OEM opakowanie było utylizowane, co generowało duże koszty i olbrzymie obciążenie dla środowiska.

Również odbiorcy OEM wyrażali zainteresowanie redukcją zużycia opakowań drewnianych i kartonowych w swoich zakładach. Firma Endurance zwróciła się do CHEP, aby uzyskać pomoc w analizie łańcucha dostaw sprzęgieł oraz zwiększyć efektywność procesową i kosztową przy jednoczesnej poprawie parametrów środowiskowych.

 

Rozwiązanie

Specjaliści z firmy CHEP i Endurance ściśle współpracowali w celu opracowania i wdrożenia bezpiecznego, wydajnego kosztowo i zrównoważonego systemu opakowań do transportu sprzęgieł dostarczanych odbiorcom OEM.

Projekt wymagał skrupulatnego planowania i realizacji działań w zakładach Endurance i ich klientów OEM przez okres około jednego roku. Najpierw, w 2014 r., wykonano analizę łańcucha dostaw, a następnie opracowano rozwiązanie i przeprowadzono próbne zastosowanie – ostateczne wdrożenie zrealizowano w 2015 r. 

Głównym elementem rozwiązania było przejście zakładów Endurance z opakowań jednorazowych na składane kontenery CHEP wielokrotnego użytku.

Oprócz kontenerów, które stanowiły zewnętrzne opakowanie, firma CHEP dostarcza także wkładki. Te wkładki zostały odpowiednio dostosowane do pakowanych komponentów, a ich struktura umożliwia składanie i wielokrotne użycie – podobnie jak jest to w przypadku kontenerów.

Kontenery opracowano z myślą o integracji w modelu biznesowym CHEP bazującym na współdzieleniu i ponownemu użyciu. Można je efektywnie stosować w całym procesie produkcji i transportu, co zwiększa wydajność i generuje znaczne korzyści materialne i niematerialne.

Ponieważ chodzi tu o kompletne rozwiązanie opakowaniowe, wyeliminowano wszystkie główne elementy jednorazowego użytku stosowane we wcześniej używanych opakowaniach.

Korzyści

Nowe rozwiązanie zapewniło firmie Endurance znaczące oszczędności w zakresie materiałów opakowaniowych dzięki eliminacji kartonów i drewnianych palet, redukując dużą ilość odpadów oraz zwiększając efektywność transportu.

Wcześniej w firmie Endurance dziennie generowano 6 ton odpadów tektury falistej i ram drewnianych, a obecnie całkowicie wyeliminowano te odpady.

Te korzyści plus zwiększenie gęstości upakowania komponentów poprawiły wydajność transportu samochodowego, co w rezultacie zmniejszyło dzienne zapotrzebowanie na przewozy. W ten sposób uzyskano istotne oszczędności na koszcie paliwa oraz zredukowano emisję CO₂.

Szybko zauważono pozytywne rezultaty rozwiązania CHEP i dlatego firma Endurance postanowiła rozszerzyć je w poziomej strukturze łańcucha dostaw, zwiększając obsługę o inne komponenty, takie jak zawieszenie, uchwyty i amortyzatory.

Biorąc pod uwagę bieżące obroty, generowane korzyści oznaczają olbrzymie dzienne oszczędności rejestrowane przez sprawdzony model kalkulacji działań zrównoważonych.

Dzienne oszczędności w firmie Endurance
Dzienne oszczędności w firmie Endurance

Pomyślne partnerstwo firm CHEP i Endurance jest przykładem sytuacji, w której wszyscy uczestnicy odnoszą korzyści: Endurance, CHEP i odbiorcy OEM. Postrzegając tę współpracę w większej skali, będzie ona także przynosić korzyści środowiskowe na każdym poziomie branży samochodowej.

Odnosimy duże korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki partnerstwu z CHEP – to najlepszy sposób na zredukowanie śladu węglowego. Opakowania CHEP wielokrotnego użytku dla komponentów samochodowych nie tylko oszczędzają lasy, ale także umożliwiają recykling materiałów opakowaniowych, dzięki czemu odpady nie trafiają na wysypiska. Model biznesowy CHEP bazujący na współdzieleniu, wielokrotnym użytkowaniu, recyklingu i ograniczeniu odpadów znakomicie sprawdził się w naszym przedsiębiorstwie.

Atul Deodikar Menedżer ds. łańcucha dostaw, Endurance Technologies Ltd.

Request an obligation-free service proposal

Request an obligation-free service proposal from us. For this we need some information about your deliveries and recipients. Click on this link to access our service proposal request page. We will be happy to call you back!

Request a service proposal
Request a service proposal
.

Znajdź platformy CHEP

Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
If your download doesn't start shortly please click here

Wybierz język

Poland
Gotowe

Czy to nie jest Twój kraj lub język?

Zmień kraj

Studium przypadku: Endurance Technologies | CHEP Polska