Zrównoważony rozwój

Tworzenie zrównoważonego świata

Model biznesowy CHEP jest wewnętrznie zrównoważony. Korzystając z poolingu nośników i zrównoważonych rozwiązań CHEP, łańcuchy dostaw naszych klientów zyskały wyższą efektywność pod względem kosztów i zużycia zasobów naturalnych. Wspieramy klientów, aby dołączyli do gospodarki cyrkularnej, wdrażając zasady dotyczące współużytkowania i wielokrotnego użytkowania zasobów. Im więcej użytkowników stosuje nasze nośniki, tym większe są korzyści wydajnościowe.

Zrównoważonych celów na rok 2020

Jednocześnie dokładamy starań, aby zminimalizować własny wpływ na środowisko oraz działać na korzyść lokalnych społeczności, wśród których działamy. CHEP odgrywa główną rolę we wdrażaniu zrównoważonej strategii grupy Brambles i dążeniu do realizacji wyznaczonych zrównoważonych celów na rok 2020, które są ściśle związane ze zrównoważonymi celami rozwoju określonymi przez ONZ. Wszystkie zrównoważone działania są podejmowane w ramach strategicznej agendy „Lepsza firma, lepsza planeta, lepsze społeczności”.

Zrównoważona działalność
Zrównoważona działalność

W jaki sposób wspieramy zrównoważony rozwój w działaniach naszych klientów

Nasz program zrównoważonego rozwoju funkcjonuje na trzech poziomach. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się, jak każdy z nich zmniejsza koszty operacyjne i wpływ na środowisko.

 • Współdzielenie i wielokrotne użytkowanie

  Jednorazowe opakowania zamieniamy na wysokojakościowe palety i pojemniki wielokrotnego użytku, aby wyeliminować odpady i zwiększyć wydajność Twojej firmy.

 • Projekty współpracy

  W ramach pełnej analizy łańcucha dostaw w Twojej firmie identyfikujemy obszary, gdzie możliwa jest współpraca w celu realizacji zadań logistycznych i redukcji kosztów.

 • Najlepsze praktyki i referencje

  Wybierając CHEP, uzyskasz dostęp do wiedzy światowej klasy profesjonalistów ds. łańcucha dostaw. Liczne organizacje i firmy z całego świata chętnie korzystają z naszej wiedzy eksperckiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, wiedząc, jakie korzyści dzięki niej wynikają dla klientów.

Współdzielenie i wielokrotne użytkowanie

Film wideo

Coming up next

 • Film wideo

Gospodarka cyrkularna

Nasz model biznesowy współdzielenia i wielokrotnego użytkowania bazuje na koncepcji gospodarki cyrkularnej – modelu ekonomicznym, w którym odpady są postrzegane jako zasoby i w którym dąży się do zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Obejrzyj, w jaki sposób nasz model biznesowy promuje zrównoważony rozwój w oparciu o użytkowanie zasobu palet w cyklu producent-sprzedawca. CHEP Automotive and Industrial Solutions stosuje takie same zasady w oferowanych rozwiązaniach dla Twojej branży.

Projekty współpracy

Największe korzyści środowiskowe można uzyskać wyłącznie w ramach współpracy na całej długości (end-to-end) łańcucha dostaw. Będziemy pracować wspólnie z Tobą, Twoimi dostawcami i partnerami logistycznymi oraz innymi podmiotami, aby zidentyfikować możliwości kooperacji zwiększające efektywność operacji biznesowych. Przewiń w dół, aby przeczytać opisy projektów pomyślnej współpracy przeprowadzonych razem z klientami.

Projekty współpracy
Jednym z projektów współpracy, które udostępniamy, jest współpraca transportowa, w ramach której domykamy pętle połączeń logistycznych w celu redukcji pustych przebiegów.

Najlepsze praktyki

Opracowaliśmy unikalne na skalę światową najlepsze praktyki, aby wykazać, w jaki sposób Twoja firma może działać w sposób bardziej zrównoważony i wydajny kosztowo. Poniżej znajdziesz zestawienie kilku organizacji, które potwierdzają kompetencje firmy CHEP w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Studia przypadków

Dow Jones Sustainability Index

Indeks giełdowy zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Index jest benchmarkiem dla inwestorów, którzy uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich portfelach. Indeks jest m.in. skuteczną platformą informacyjną dla spółek, które chcą wdrażać lub promować zrównoważone najlepsze praktyki. Firma CHEP, działając pod egidą spółki dominującej Brambles, zajęła pierwsze miejsce w kategorii podmiotów przemysłowych.

Promując najlepsze standardy z zakresu zrównoważonej działalności korporacyjnej, Dow Jones Sustainability Index jest pierwszym, globalnym indeksem obejmującym najlepsze firmy pod względem zrównoważonego funkcjonowania. Powstaje w oparciu o sprawdzoną metodologię indeksów S&P Dow Jones oraz analizę RobecoSAM, w której stosuje się finansowo istotne czynniki środowiskowe, społeczne i biznesowe.

Dow Jones Sustainability Index
Indeks „Dow Jones Sustainability Index” analizuje spółki pod kątem ponad 600 czynników środowiskowych, społecznych i biznesowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Nasz program zrównoważonego rozwoju jest wspierany przez ONZ, także cele zrównoważonego rozwoju na 2020 r. są w pełni zgodne z celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi przez ONZ. Firma CHEP bardzo ściśle współdziałała z agencją ONZ ds. uchodźców w celu ulepszenia jej łańcuchów dostaw oraz zapewnienia, że konwoje z pomocą społeczności międzynarodowej dostają się w jak najszybciej do lokalizacji, w których są potrzebne.

Ponadto dołączyliśmy do programu ONZ o nazwie „Global Compact”. Jest to dobrowolna inicjatywa skierowana do podmiotów korporacyjnych, która ma na celu zachęcanie firm do uwzględnienia w swoich strategiach i działaniach dziesięciu uniwersalnych zasad z obszaru praw człowieka, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałaniu korupcji.

Logo agencji ONZ ds. uchodźców i logo United Nations „Global Compact”
Agencja ONZ ds. uchodźców i partnerzy inicjatywy ONZ „Global Compact” razem z CHEP

Lepsze społeczności

W firmie CHEP angażujemy się na rzecz społeczności, w których prowadzimy działalność biznesową. Dajemy naszym pracownikom m.in. możliwość wzięcia trzech dni urlopu wolontariackiego rocznie oraz regularnie przeprowadzamy zbiórki pieniężne dla różnych inicjatyw charytatywnych i organizacji non-profit.

Oprócz tego wspomagamy działalność banków żywności. Poniżej zamieściliśmy niektóre przykłady wsparcia, jakiego CHEP udziela instytucjom realizującym ważne zadania społeczne.

Lepsze społeczności

Znajdź platformy CHEP

Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
If your download doesn't start shortly please click here

Wybierz język

Poland
Gotowe

Czy to nie jest Twój kraj lub język?

Zmień kraj

Zrównoważony rozwój | CHEP