Brambles na szczycie rankingu Dow Jones dla najbardziej zrównoważonych firm na świecie

Wydawany przez Dow Jones magazyn Barron’s uznał globalnego specjalistę w obszarze łańcucha dostaw za światowego lidera zrównoważonego rozwoju

Brambles, wiodąca firma w sektorze usług logistycznych, uzyskała najwyższy wynik w rankingu zrównoważonego rozwoju magazynu Barron’s, wydawanego przez agencję Dow Jones. Wydawcą amerykańskiego magazynu Barron’s jest Dow Jones & Company – jedna z filii News Corp oraz spółka-siostra związana z dziennikiem finansowym The Wall Street Journal. 

W Polsce grupa Brambles obecna jest za sprawą marki CHEP, której działalność w równym stopniu odzwierciedla idee zrównoważonego rozwoju. Spółka skupia swoje działania wokół zwiększania efektywności oraz budowania najwyższych standardów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.

Oparty na założeniach gospodarki cyrkularnej, model biznesowy Brambles umożliwia współużytkowanie i ponowne wykorzystywanie największego na świecie zasobu palet i nośników wielokrotnego użytku. Dzięki temu, obsługując swoich klientów, Brambles zmniejsza negatywny wpływ na środowisko oraz zwiększa wydajność i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw na całym świecie. Platformy Brambles stanowią niewidoczny filar globalnych łańcuchów dostaw wykorzystywany przede wszystkim w handlu detalicznym, przemyśle wytwórczym oraz dystrybucji dóbr szybkozbywalnych, produktów świeżych i napojów, pomagając ograniczać ilość odpadów i emisji w ramach wewnętrznych procesów klientów.  

Graham Chipchase, CEO grupy Brambles powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z okazanego nam uznania. Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności, ponieważ nasz model cyrkulacyjnej gospodarki pomaga oszczędzać zasoby naturalne oraz eliminować odpady i emisję dwutlenku węgla. Te problemy są obecnie najważniejsze dla naszych klientów.”

„Nasz model współużytkowania i ponownego wykorzystywania opiera się na potencjale sieci kooperacji uwalniając nowe możliwości współpracy, która pozwala eliminować puste przebiegi i obniżać koszty – czego nie da się osiągnąć za pomocą innych rozwiązań. Wierzymy, że biznes odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości i już nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli przedstawić cele zrównoważonego rozwoju, które planujemy osiągnąć w ciągu kolejnych pięciu lat.”

Coroczny ranking 100 najbardziej zrównoważonych międzynarodowych i amerykańskich spółek giełdowych

W świecie, w którym inwestorzy coraz częściej szukają możliwości do inwestowania w rozwiązania o zerowej emisji dwutlenku węgla, wiarygodność firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju może wpływać na jej konkurencyjność. Barron’s współpracuje z Calvert Research and Management przy tworzeniu corocznego rankingu 20 międzynarodowych spółek giełdowych. Średnio akcje tych 20 największych firm dały w 2019 roku stopę zwrotu na poziomie 23,6%. W oparciu o tę samą metodologię Barron’s przygotowuje również coroczny ranking „100 najbardziej zrównoważonych firm amerykańskich”. Wśród wszystkich 100 firm spoza USA ujętych w rankingu, Brambles osiągnął wynik najwyższy, co czyni firmę najbardziej zrównoważoną na świecie. 

Metodologia Barron’s

Ranking 20 najlepszych firm opiera się na analizie ocen 1000 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek notowanych na giełdzie. Oceny uwzględniają wyniki i działania w odniesieniu do akcjonariuszy, pracowników, klientów, społeczności i planety. To zaś przekłada się na ponad 230 wskaźników efektywności środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) pochodzących od sześciu głównych dostawców danych ESG (CDP, ISS, MSCI, Sustainalytics, Thomson Reuters Asset4 i TruValue),  które w razie potrzeby są uzupełniane danymi z innych źródeł. 

Mogą one obejmować tak różnorodne zagadnienia, jak odpowiedzialność finansowa, bezpieczeństwo danych, różnorodność w miejscu pracy, wpływ cyklu życia produktów, szkolenie pracowników i wpływ łańcucha dostaw na środowisko. Ze względu na różne profile głównej działalności analizowanych firm punkty w każdej kategorii są ważone zgodnie z istotnością finansową danego wskaźnika dla branż, w których działają odpowiednie firmy. Więcej informacji o metodologii Calvert można znaleźć tutaj.

Jak Brambles tworzy zrównoważone łańcuchy dostaw

Na podstawie badań oceny cyklu życia, które porównują rozwiązania platform wielokrotnego użytku z równoważnymi rozwiązaniami jednorazowego użytku, Brambles może określić korzyści środowiskowe, jakie zapewnia w łańcuchach dostaw swoich klientów. W 2019 roku było to łącznie 2,0 mln ton CO2, 1,3 mln ton odpadów i 2600 mln litrów wody. I nie spoczywamy na laurach:

99,7% drewna wykorzystywanego przez Brambles pochodzi z certyfikowanych źródeł, a 60% całej zużywanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Staramy się również aktywnie przyczyniać do tworzenia lepszych miejsc pracy i budowania lepszych społeczności na całym świecie. Firma współpracuje również z Fundacją Ellen MacArthur i innymi znanymi markami w ramach Circulytics, nowego narzędzia cyfrowego, które dokładnie mierzy cyrkulacyjność i wspiera przejście firmy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, niezależnie od branży, ich złożoności czy wielkości.

Działalność Brambles opiera się na zasadach, które nieodłącznie związane są z pojęciem zrównoważonego rozwoju. W rankingu Barron’s grupa Brambles została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie w 2020 roku, która będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. Więcej informacji o wizji zrównoważonej działalności Brambles, celach na 2020 rok oraz raporcie 2019 Sustainability Review można znaleźć tutaj.

 

Informacje o Brambles Limited (ASX:BXB)

Brambles pomaga przemieszczać więcej towarów do większej liczby odbiorców niż jakakolwiek inna firma na świecie. Palety i pojemniki tworzą niewidoczny kręgosłup globalnego łańcucha dostaw, a uczestniczą w nim największe światowe marki, którym pomagamy transportować więcej towarów do większej ilości odbiorców w sposób wydajny, zrównoważony i bezpieczny. Jako pionier gospodarki współdzielenia firma Brambles stworzyła jedną z najbardziej zrównoważonych organizacji logistycznych, promując model poolingu zasobów oparty na wielokrotnym użytkowaniu i współdzieleniu nośników. Brambles działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, AGD i środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Grupa Brambles zatrudnia około 11 000 pracowników i dysponuje pulą około 330 milionów palet i pojemników dostępnych w sieci składającej się z ponad 750 centrów serwisowych. Brambles działa w około 60 krajach, prowadząc największe operacje w Ameryce Północnej i Europie. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.brambles.com

Kontakt dla prasy

Znajdź platformy CHEP

Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
If your download doesn't start shortly please click here

Wybierz język

Poland
Gotowe

Czy to nie jest Twój kraj lub język?

Zmień kraj

Brambles na szczycie rankingu Dow Jones dla najbardziej zrównoważonych firm na świecie | CHEP