Półpaleta drewniana

Ta uniwersalna, drewniano-metalowa paleta wielokrotnego użytku jest idealna do załadunku, dystrybucji i ekspozycji towarów w sklepie. Towary na palecie można łatwo uzupełnić w punkcie sprzedaży, co zwiększa dostępność produktów i efektywność łańcucha dostaw. Jest wynajmowana i serwisowana przez sieć centrów serwisowych CHEP, promując zrównoważone zużycie zasobów naturalnych.

Półpaleta drewniano-metalowa CHEP 800 mm x 600 mm

Półpaleta drewniano-metalowa CHEP 800 mm x 600 mm

Paleta drewniano-metalowa CHEP 800 mm x 600 mm jest wytrzymały nośnikiem „heavy-duty”, który można bezpiecznie używać w większości zastosowań w sieci dystrybucji i transportu w Europie. Dzięki swoim wymiarom paleta znakomicie sprawdza się jako ekspozycyjna paleta sklepowa, gwarantując zauważalną prezentację produktów.

Drewno: certyfikacja FSC® i PEFC® potwierdzająca pochodzenie drewna ze zrównoważonych hodowli leśnych
Ramy metalowe: stal galwanizowana
Farba: niebieska emulsja na bazie wody, zgodna z najwyższym standardem EN-71-3.
Gwoździe i nity: gwoździe wykonane z drutu ze stali niestopowej; nity wykonane ze stali galwanizowanej DIN 7340; oba elementy są zgodne z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz stężeń metali ciężkich.
Bloki okrągłe: zabarwiony na niebiesko polietylen niskiej gęstości (LDPE), przetworzony lub z recyklingu, albo zabarwiony na szaro kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) i poliolefiny.
Tusze: tusze na bazie rozpuszczalnika stosowane do oznaczenia palet; zgodność z dyrektywą 2004/42/WE i 1999/13/WE w sprawie ograniczeń emisji LZO.

Półpaleta drewniano-metalowa CHEP 800 mm x 600 mm

Funkcje i zalety

 • Idealna do ekspozycji wewnątrz sklepów

  Intensyfikuje sprzedaż i rozpoznawalność marki dzięki lepszej widoczności i dostępności produktów. Zmniejsza łączny koszt eksponowanych produktów dzięki łatwemu uzupełnianiu towarów oraz minimalnemu poziomowi uszkodzeń. Zwiększa ekspozycję marki oraz ożywia niskosprzedażowe strefy półek przy jednoczesnej maksymalizacji poziomu sprzedaży obszaru skierowanego do klientów.

 • Niezmienna jakość

  Dzięki powtarzalności wymiarowej nośniki są odpowiednie do zautomatyzowanych procesów produkcji, pakowania i magazynowania przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń produktów i redukcji przestojów. Każda paleta jest starannie kontrolowana i serwisowana, tak aby do klientów trafiał sprzęt o odpowiednich parametrach zwiększających poziom bezpieczeństwa.

 • Trwała konstrukcja blokowa

  Odpowiednia wytrzymałość do przenoszenia dużych obciążeń. Trwałość niezbędna do przeładunku, transportu i operacji poolingu w łańcuchu dostaw.

 • Kompatybilność sprzętu

  Możliwość stosowania w połączeniu ze wszystkimi standardowymi urządzeniami przeładunkowymi. Cztery wejścia dla łatwego dostępu z dowolnej strony. Możliwość przeładunków kompletacyjnych towarów FMCG.

 • Przyjazność dla środowiska

  Sieć poolingu CHEP redukuje ilość odpadów opakowaniowych oraz łączne oddziaływanie na środowisko. Certyfikacja FSC® i PEFC® potwierdzająca pochodzenie drewna ze zrównoważonych hodowli leśnych

Półpaleta drewniano-metalowa CHEP 800 mm x 600 mm

Specyfikacja półpalety drewniano-metalowej 800 mm x 600 mm

Ostrzeżenie: Proszę NIE układać palet stroną szeroką. Zalecane jest przeprowadzenie wstępnego testowania w każdym automatycznym lub grawitacyjnym systemie paletowym ze względu na indywidualną konfigurację każdego rozwiązania. CHEP nie zaleca stosowania tej palety w bezpośrednim kontakcie z niezapakowanymi artykułami spożywczymi.

Ważne: Palety i pojemniki CHEP zawsze pozostają własnością firmy CHEP i nigdy nie wolno ich kupować ani sprzedawać. Firma CHEP zastrzega sobie prawo do zmian powyższych informacji bez uprzedzenia.

Cellino Group, Włochy

„Cechą szczególną półpalet jest możliwość umieszczenia tych nośników bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Dzięki temu unikamy zbędnych operacji przeładunkowych i uzyskujemy wyższą wydajność oraz standaryzację sprzętu”.

Giuseppe Congia, Sales Manager

Giuseppe Congia, Sales Manager, Cellino Group, Włochy
Giuseppe Congia, Sales Manager, Cellino Group, Italy Pasta

WARTOŚĆ DODANA DLA PRODUCENTÓW

 • Maksymalizacja dostępności towarów na półkach
 • Poprawa zauważalności w sklepach i ekspozycji marki
 • Optymalizacja współpracy z firmami z co-packingowymi i agencjami projektowymi
 • Minimalizacja Twoich kosztów działań promocyjnych
 • Redukcja uszkodzeń w tranzycie przez ograniczenie przeładunków 
Redukcja uszkodzeń w tranzycie dzięki ograniczeniu przeładunków oraz niezmiennie wysoka jakość towarów
Redukcja uszkodzeń w tranzycie przez ograniczenie przeładunków

WARTOŚĆ DODANA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH

 • Maksymalizacja obszaru sprzedaży w sklepach
 • Szybkie i proste przygotowanie 
 • Redukcja kosztu i czasu uzupełniania towarów
 • Minimalizacja czynności obsługowych, co redukuje straty i uszkodzenia generowane na drodze od centrów dystrybucji do półek sklepowych
 • Dbałość o bezpieczeństwo pracowników łańcucha dostaw i klientów sklepów dzięki najwyższym standardom jakości i stabilności ekspozycji
 • Dostęp do zasobów największego w Europie dostawcy usług poolingu nośników
Maksymalizacja obszaru sprzedaży w sklepach
Maksymalizacja obszaru sprzedaży w sklepach

WARTOŚĆ DODANA DLA FIRM USŁUGOWYCH

 • Kompleksowe wytyczne dotyczące konstrukcji i przeładunku dla agencji i firm co-packingowych
 • Specyfikacja potwierdzona wstępnymi testami i zatwierdzona przez sklepy detaliczne
 • Uproszczony proces przygotowania redukuje koszty co-packingu
 • Brak kleju lub zszywek: mniej czasu na przygotowanie i uzupełnienie ekspozytorów POS
 • Gotowość do transportu do centrów dystrybucji sprzedawców detalicznych
 • Wysoka dostępność sprzętu, obsługa rynków UE oraz wsparcie zapewnione przez CHEP
Gotowość do transportu do centrów dystrybucji sprzedawców detalicznych
Gotowość do transportu do centrów dystrybucji sprzedawców detalicznych
Kalkulator redukcji kosztów i obciążeń środowiskowych

Oblicz oszczędność kosztów i korzyści środowiskowe

Nasz kalkulator możliwości poolingu pomoże szybko zidentyfikować potencjalne oszczędności kosztów i redukcję wpływu na środowisko.

Firma CHEP dostarcza wydajne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania dla łańcuchów dostaw.

Wspieramy gospodarkę cyrkularną, promując zasady odzysku, wielokrotnego użytkowania, redukcji zużycia zasobów oraz recyklingu. 

Zrównoważony rozwój jest szansą biznesową, ponieważ do zysków ekologicznych można dołączyć korzyści ekonomiczne.

Kalkulator możliwości poolingu

Palety dla artykułów konsumpcyjnych

 • Rozwiązania ogólnosystemowe
 • Rozwiązania dla sklepów
 • Rozwiązania międzykontynentalne
 • Rozwiązania dla produkcji i magazynowania
 • Rozwiązania transportowe
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu
 • Rozwiązania ogólnosystemowe

  Firma CHEP oferuje rozwiązania, które zwiększają wydajność logistyczną, eliminują odpady i przyspieszają przepływ towarów w magazynie oraz między partnerami handlowymi.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania dla sklepów

  Rozwiązania dla sklepów z zakresu ekspozycji sprzedażowej pomogą w zwiększeniu obrotów i marży.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania międzykontynentalne

  Działając w ponad 60 krajach i zarządzając aktywnym zasobem ponad 300 mln platform, możemy zapewnić międzynarodową i międzykontynentalną obsługę na najwyższym poziomie.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania dla produkcji i magazynowania

  Ulepszenie transportu i przeładunku produktów w zakładzie rozpoczyna się od wdrożenia lepszych nośników i procesów.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania transportowe

  Każdego dnia wynajmujemy, dostarczamy, odbieramy lub otrzymujemy miliony nośników CHEP w rozległej sieci logistycznej, która integruje zasoby transportowe.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu

  Dążąc do optymalizacji finansowych, środowiskowych i społecznych aspektów łańcucha dostaw, firmy chętnie wybierają nośniki i rozwiązania CHEP.

  Informacje o rozwiązaniu
  • Analiza łańcucha wartości

   Pomożemy Twojej firmie zidentyfikować niewydajne procesy oraz zmodernizować je w ramach analizy łańcucha wartości. Graficzna prezentacja łańcucha dostaw przejrzyście przedstawi przepływ wszystkich produktów, nośników oraz danych.

   Zobacz szczegóły
  • Rozwiązania paletowe dla pierwszej mili

   Rozwiązania CHEP dla pierwszej mili. Zmniejszone ryzyko. Gwarancja wysokiej jakości. Klienci oczekują możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa na liniach produkcyjnych. Pierwsza mila¬¬- to pierwszy etap w łańcuchu dostaw, w którym surowce i komponenty transportowane są do producentów. To miejsce, gdzie wymagane jest najniższe zagrożenie zanieczyszczeniami.

   Zobacz szczegóły
  • Optymalna kombinacja nośników

   Dysponujemy olbrzymim doświadczeniem w zakresie funkcjonowania łańcuchów dostaw, zgromadzonym w ramach współpracy z wieloma firmami z całego świata. Stosujemy zaawansowane modele logistyczne, dzięki którym wyznaczamy optymalne nośniki i metody kooperacji.

   Zobacz szczegóły
  • Uzupełnienie towarów w sklepach

   Wydajne operacje w sklepach zapewniają poprawę dostępności towarów oraz wyższy komfort zakupów. Skrócony czas przygotowania ekspozycji na obszarze sprzedażowym, niższe koszty pracownicze oraz szybszy obrót towarów. Szybsza kompletacja i uzupełnianie półek. To także modernizacja wykorzystania przestrzeni, tak aby zaktywizować sprzedaż na niższych półkach.

   Zobacz szczegóły
  • Promocja w sklepach

   Rozwiązania gotowe do użytku w punktach sprzedaży zapewniają lepszą ekspozycję marki oraz zgodność z wymogami sklepów. Łatwo zauważalne i przyciągające wzrok – jednostki można dostosować do każdego sklepu i kategorii produktu.

   Zobacz szczegóły
   • Struktura jednostki ładunkowej

    CHEP upraszcza strukturę jednostki ładunkowej. Nasze procesy wykorzystujące narzędzia programistyczne są indywidualnie opracowywane, efektywne i wydajne kosztowo. Możliwości to m.in. wdrożenie nowych opakowań lub zmiana konfiguracji jednostek ładunkowych, tak aby zoptymalizować dostawy do sklepów.

    Zobacz szczegóły
   • Optymalizacja systemów automatycznych

    Rozwiązanie „Optymalizacja systemów automatycznych” firmy CHEP — firmy, która wie więcej o zarządzaniu zasobami palet, niż inne podmioty na rynku — pomaga w najlepszym wykorzystaniu sprzętu w całym łańcuchu dostaw.

    Zobacz szczegóły
   • Sourcing transportu

    Firma CHEP dysponuje olbrzymim doświadczeniem z zakresu optymalizacji sieci transportowej i negocjowania umów przewozowych. Korzystamy z naszych doświadczeń i specjalistycznej wiedzy, a także z rozbudowanej transportowej bazy danych, aby pomóc Twojej firmie w optymalizacji obsługiwanej sieci logistycznej.

    Zobacz szczegóły
   • Współpraca Transportowa

    Firma CHEP oferuje unikalną kombinację skali i zasięgu działalności oraz dostępu do baz danych, dzięki której nasi klienci odnoszą wymierne korzyści w zakresie współpracy transportowej, redukcji pustych przebiegów, ograniczenia zużycia paliwa i niepotrzebnych emisji CO2 w łańcuchach dostaw.

    Zobacz szczegóły
   • Analiza oddziaływania środowiskowego

    Na podstawie analizy oddziaływania środowiskowego firma CHEP zidentyfikuje sposoby eliminacji odpadów, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów oraz zastosowania bardziej zrównoważonych materiałów.

    Zobacz szczegóły
   • Wspólne bezpieczeństwo

    Jako CHEP jesteśmy partnerem biznesowym, który pomoże zastosować w firmie najlepsze praktyki. Oprócz tego zidentyfikujemy zagrożenia dla bezpieczeństwa i opracujemy zasady postępowania, które wzmocnią zaangażowanie pracowników i będą promować innowacyjne podejście do zadań.

    Zobacz szczegóły
   • Ograniczenie strat żywności

    Specjaliści CHEP ds. redukcji strat żywności pomogą w analizie łańcucha dostaw pod kątem połączeń wykazujących potencjał poprawy. Systematycznie oceniamy opakowania transportowe i systemy przeładunkowe, tak aby ustalić przyczyny strat i uszkodzeń.

    Zobacz szczegóły

  Znajdź platformy CHEP

  Znajdź platformy CHEP

  Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • To pole jest obowiązkowe
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • To pole jest obowiązkowe
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • To pole jest obowiązkowe
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • To pole jest obowiązkowe
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • To pole jest obowiązkowe
  • Your entry is not of the correct length
  • Your entry should not contain any URLS
  • To pole jest obowiązkowe
  Czy jesteś już naszym klientem?:
  If your download doesn't start shortly please click here

  Wybierz język

  Poland
  Gotowe

  Czy to nie jest Twój kraj lub język?

  Zmień kraj

  Półpaleta drewniana | CHEP Polska