Ulepszenie podstawowego nośnika transportowego na świecie

Ta uniwersalna europaleta wielokrotnego użytku (wymiary 1200x800 mm) jest idealna do załadunku, dystrybucji i ekspozycji towarów. Jest wynajmowana i serwisowana przez sieć centrów serwisowych CHEP, wspomagając wyższy poziom efektywności oraz promując stosowanie bardziej zrównoważonych zasobów naturalnych w łańcuchu dostaw.

Nasi klienci w swoich działaniach napotykają nowe wyzwania i możliwości, a CHEP towarzyszy im w wysiłkach mających na celu opracowanie rewolucyjnych usprawnień operacyjnych – usprawnień, które zapewnią bardziej inteligentne i zrównoważone łańcuchy dostaw.

W ramach zobowiązania CHEP do nieustannego ulepszania naszych produktów i usług inwestujemy znaczne środki w modernizację zasobu europalet, tak aby klienci byli w stanie transportować więcej wyrobów w sposób bardziej efektywny i zrównoważony niż dotychczas.

Dowiedz się więcej o europalecie nowej generacji.

Europaleta drewniana CHEP 1200 mm x 800 mm

Europaleta drewniana CHEP 1200 mm x 800 mm

Paleta CHEP 1200x800 mm jest uniwersalnym nośnikiem, którego można bezpiecznie używać w większości zastosowań z zakresu dystrybucji i transportu towarów w Europie.

Ciągły proces innowacji pozwolił nam opracować ulepszoną i trwalszą europaletę (1208), dzięki której produkty będą lepiej zabezpieczone w łańcuchu dostaw.

 • Wymiary i tolerancje pozostaną bez zmian, zatem zmiana nie będzie mieć wpływu na handling, natomiast nowy design zapewni korzyści ukierunkowane na wymagania w łańcuchu dostaw.
 • Użytkownicy zyskają dzięki zwiększonej jakości, wydajności i bezpieczeństwu, a nasz unikalny w branży program promowania zrównoważonego rozwoju pomoże osiągnąć cele biznesowe i środowiskowe bez zaniedbywania żadnej z tych kwestii.
 • Nowy design palet będzie zastosowany w produkcji w 2018 r., a ulepszone palety będą stopniowo dołączane do zasobu palet odpowiednio do zapotrzebowania na nowe nośniki.
 • Zmiana z dotychczas stosowanych nośników na nowe, ulepszone palety zostanie rozłożona na kilka lat, więc użytkownicy mogą mieć do czynienia z dwiema wersjami w tym okresie. 

Materiały i zgodność z regulacjami prawnymi

Drewno: certyfikacja FSC® i PEFC™ potwierdzająca pochodzenie drewna ze zrównoważonych źródeł
Farba: niebieska emulsja na bazie wody, zgodna z najwyższym standardem EN-71-3
Gwoździe: standardowy drut (stal niestopowa); zgodność z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz stężeń metali ciężkich
Tusze: tusze na bazie rozpuszczalnika stosowane do oznaczenia palet; zgodność z dyrektywą 2004/42/WE i 1999/13/WE w sprawie ograniczeń emisji LZO

Funkcje i zalety

Europaleta drewniana CHEP 1200 mm x 800 mm

 • Trwała konstrukcja blokowa

  Odpowiednia wytrzymałość do przenoszenia dużych obciążeń. Trwałość niezbędna do niezawodnej eksploatacji podczas przeładunku, transportu i operacji poolingu w łańcuchu dostaw.

 • Niezmienna jakość

  Dzięki powtarzalności wymiarowej nośniki są odpowiednie do zautomatyzowanych procesów produkcji, pakowania i magazynowania przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń produktów i redukcji przestojów. Każda paleta jest starannie kontrolowana i serwisowana, tak aby do klientów trafiał sprzęt o odpowiednich parametrach zwiększających poziom bezpieczeństwa.

 • Niebieski kod kolorystyczny

  Charakterystyczny, niebieski kolor CHEP zapewnia łatwą identyfikację palet

 • Kompatybilność sprzętu

  Możliwość stosowania w połączeniu ze wszystkimi standardowymi urządzeniami przeładunkowymi

 • Przyjazność dla środowiska

  Sieć poolingu CHEP redukuje ilość odpadów opakowaniowych oraz łączne oddziaływanie na środowisko

Specyfikacje europalety drewnianej CHEP 1200 mm x 800 mm

Specyfikacje europalety drewnianej CHEP 1200 mm x 800 mm

Ostrzeżenie: Proszę NIE układać palet stroną szeroką. Zalecane jest przeprowadzenie wstępnego testowania w każdym automatycznym lub grawitacyjnym systemie paletowym ze względu na indywidualną konfigurację każdego rozwiązania. CHEP nie zaleca stosowania tej palety w przypadku bezpośredniego kontaktu z niezapakowanymi artykułami spożywczymi.

Ważne: Palety i pojemniki CHEP zawsze pozostają własnością firmy CHEP i nigdy nie wolno ich kupować ani sprzedawać. Firma CHEP zastrzega sobie prawo do zmian powyższych informacji bez uprzedzenia.  

Europaleta drewniana CHEP 1200 mm x 800 mm

Europaleta drewniana CHEP 1200 mm x 800 mm

„Palety wielokrotnego użytku spełniają nasze wymagania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Oprócz tego dobrze wiemy, że palety CHEP są wytrzymałe i niezawodne. Gdy nasi dostawcy używają charakterystycznych niebieskich nośników, mamy pewność, że przepływ towarów będzie niezakłócony”.

Alan Abraham, Warehouse Manager, Henderson Group

Kalkulator redukcji kosztów i obciążeń środowiskowych

Oblicz oszczędność kosztów i korzyści środowiskowe

Nasz kalkulator możliwości poolingu pomoże szybko zidentyfikować potencjalne oszczędności kosztów i redukcję wpływu na środowisko.

Firma CHEP dostarcza wydajne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania dla łańcuchów dostaw.

Wspieramy gospodarkę cyrkularną, promując zasady odzysku, wielokrotnego użytkowania, redukcji zużycia zasobów oraz recyklingu. 

Zrównoważony rozwój jest szansą biznesową, ponieważ do zysków ekologicznych można dołączyć korzyści ekonomiczne.

Kalkulator możliwości poolingu

Znajdź platformy CHEP

Artykuły świeże

 • Rozwiązania ogólnosystemowe
 • Rozwiązania transportowe
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Rozwiązania dla sklepów
 • Rozwiązania międzykontynentalne
 • Rozwiązania dla zbiorów, przetwarzania i magazynowania
 • Rozwiązania ogólnosystemowe

  Firma CHEP oferuje rozwiązania, które zwiększają wydajność logistyczną, eliminują odpady i przyspieszają przepływ towarów w magazynie oraz między partnerami handlowymi.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania transportowe

  Każdego dnia wynajmujemy, dostarczamy lub odbieramy miliony nośników CHEP w rozległej sieci logistycznej, która integruje zasoby transportowe naszych klientów.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Odpowiedzialność społeczna

  Obecnie firmy coraz częściej analizują łańcuchy dostaw pod kątem poprawy aspektów finansowych, środowiskowych i społecznych. W każdej z tych dziedzin zastosowanie naszych

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania dla sklepów

  Rozwiązania dla sklepów z zakresu ekspozycji sprzedażowej pomogą w zwiększeniu obrotów i marży.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania międzykontynentalne

  Działając w ponad 60 krajach i zarządzając aktywnym zasobem ponad 300 mln platform, możemy zapewnić międzynarodową i międzykontynentalną obsługę na najwyższym poziomie.

  Informacje o rozwiązaniu
 • Rozwiązania dla zbiorów, przetwarzania i magazynowania

  Ulepszenie transportu i przeładunku produktów w zakładzie rozpoczyna się od wdrożenia lepszych nośników i procesów.

  Informacje o rozwiązaniu
  • Analiza łańcucha wartości

   Pomożemy Twojej firmie zidentyfikować niewydajne procesy oraz zmodernizować je w ramach analizy łańcucha wartości. Graficzna prezentacja łańcucha dostaw przejrzyście przedstawi przepływ wszystkich produktów, nośników oraz danych.

   Zobacz szczegóły
  • Rozwiązania dla pierwszej mili

   Rozwiązania CHEP dla pierwszej mili. Ograniczone ryzyko. Gwarancja wysokiej jakości. Klienci oczekują możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa na liniach produkcyjnych. Tzw. „pierwsza mila”, czyli pierwszy punkt styku z łańcuchem dostaw – gdzie transportowane są surowce i komponenty do producentów – to miejsce, w którym wymagane jest najniższe zagrożenie zanieczyszczeniami wszelkiego rodzaju.

   Zobacz szczegóły
  • Optymalna kombinacja nośników

   Dysponujemy olbrzymim doświadczeniem w zakresie funkcjonowania łańcuchów dostaw, zgromadzonym w ramach współpracy z wieloma firmami z całego świata. Stosujemy zaawansowane modele logistyczne, dzięki którym wyznaczamy optymalne nośniki i metody kooperacji.

   Zobacz szczegóły
  • Sourcing transportu

   Firma CHEP dysponuje olbrzymim doświadczeniem z zakresu optymalizacji sieci transportowej i negocjowania umów przewozowych. Korzystamy z naszych doświadczeń i specjalistycznej wiedzy, a także z rozbudowanej transportowej bazy danych, aby pomóc Twojej firmie w optymalizacji obsługiwanej sieci logistycznej.

   Zobacz szczegóły
  • Współpraca Transportowa

   Firma CHEP oferuje unikalną kombinację skali i zasięgu działalności oraz dostępu do baz danych, dzięki której nasi klienci odnoszą wymierne korzyści w zakresie współpracy transportowej, redukcji pustych przebiegów, ograniczenia zużycia paliwa i niepotrzebnych emisji CO2 w łańcuchach dostaw.

   Zobacz szczegóły
  • Nośniki neutralne węglowo

   Oferta neutralnych węglowo platform CHEP maksymalizuje wykorzystanie najbardziej zrównoważonych nośników, dzięki czemu obciążenie środowiska zostaje bardzo ograniczone.

   Zobacz szczegóły
  • Ograniczenie strat żywności

   Specjaliści CHEP ds. redukcji strat żywności pomogą w analizie łańcucha dostaw pod kątem połączeń wykazujących potencjał poprawy. Systematycznie oceniamy opakowania transportowe i systemy przeładunkowe, tak aby ustalić przyczyny strat i uszkodzeń.

   Zobacz szczegóły
  • Wspólne bezpieczeństwo

   Jako CHEP jesteśmy partnerem biznesowym, który pomoże zastosować w firmie najlepsze praktyki. Oprócz tego zidentyfikujemy zagrożenia dla bezpieczeństwa i opracujemy zasady postępowania, które wzmocnią zaangażowanie pracowników i będą promować innowacyjne podejście do zadań.

   Zobacz szczegóły
    • Optymalizacja systemów automatycznych

     Rozwiązanie „Optymalizacja systemów automatycznych” firmy CHEP — firmy, która wie więcej o zarządzaniu zasobami palet, niż inne podmioty na rynku — pomaga w najlepszym wykorzystaniu sprzętu w całym łańcuchu dostaw.

     Zobacz szczegóły
    • Struktura jednostki ładunkowej

     CHEP upraszcza strukturę jednostki ładunkowej. Nasze procesy wykorzystujące narzędzia programistyczne są indywidualnie opracowywane, efektywne i wydajne kosztowo. Możliwości to m.in. wdrożenie nowych opakowań lub zmiana konfiguracji jednostek ładunkowych, tak aby zoptymalizować dostawy do sklepów.

     Zobacz szczegóły

   Znajdź platformy CHEP

   Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

   • Your entry is not of the correct length
   • Your entry should not contain any URLS
   • To pole jest obowiązkowe
   • Your entry is not of the correct length
   • Your entry should not contain any URLS
   • To pole jest obowiązkowe
   • Your entry is not of the correct length
   • Your entry should not contain any URLS
   • To pole jest obowiązkowe
   • Your entry is not of the correct length
   • Your entry should not contain any URLS
   • To pole jest obowiązkowe
   If your download doesn't start shortly please click here

   Wybierz język

   Poland
   Gotowe

   Czy to nie jest Twój kraj lub język?

   Zmień kraj

   Europaleta drewniana | CHEP Polska