Internetowa informacja o prywatności

Firma Brambles Limited i jej spółki zależne, w tym także spółki działające pod markami CHEP (nazywane łącznie „Brambles”, „my” lub „nasz/nasze” lub „nas”), szanują prawo użytkowników do prywatności i prawo do kontroli rozpowszechniania ich danych osobowych. Proszę kliknąć tutaj , aby wyświetlić listę naszych placówek.

Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy tej Strony internetowej oraz wszelkich aplikacji mobilnych lub innych aplikacji online i/lub mobilnych lub witryn internetowych obsługiwanych przez nas lub powiązanych z nami (łącznie nazywanych „Stroną internetową”). W tym dokumencie przedstawiono również i) w jaki sposób Strona internetowa gromadzi informacje od użytkownika (klienta lub użytkownika odwiedzającego Stronę internetową), ii) jakie rodzaje informacji gromadzi, iii) co możemy zrobić z podanymi przez użytkownika informacjami, iv) kto może uzyskać dostęp do informacji dotyczących użytkownika oraz v) jakie są prawa użytkownika dotyczące prywatności.

Odwiedzając naszą Stronę internetową i/lub korzystając z usług oferowanych na lub za pośrednictwem naszej Strony, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki niniejszej Polityki ochrony prywatności. Niniejsza Polityka ochrony prywatności jest częścią Warunków korzystania z naszej Strony Internetowej, które regulują zasady użytkowania tej Strony Internetowej.

Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy następujących zagadnień:

1. Informacje, które możemy zbierać od użytkowników

2. Adresy IP oraz pliki cookie

3. Cele korzystania z danych osobowych

4. Ujawnianie danych osobowych

5. Podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

6. Specjalne zastrzeżenia dotyczące użytkowników z Europy

7. Prawa użytkownika do ochrony prywatności

8. Zatrzymywanie danych

9. Bezpieczeństwo

10. Co jeszcze warto wiedzieć?

11. Dane teleadresowe

12. Aktualizacje Polityki ochrony prywatności

13. Załącznik do Polityki ochrony prywatności dla użytkowników z Kalifornii

Należy pamiętać, że w niniejszej Polityce ochrony prywatności terminy „dane osobowe” i „informacje osobowe” używane są zamiennie, a ich definicja oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej, lub jak może to być dokładniej określone przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych lub prywatności.

1. INFORMACJE OD UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRE MOŻEMY ZEBRAĆ

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje o użytkowniku za pośrednictwem poniższych kanałów:

i.- Formularze kontaktowe Strony internetowej

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z funkcji kontaktu za pomocą dowolnego formularza kontaktowego Strony internetowej, możemy poprosić go o podanie podstawowych informacji o użytkowniku i/lub jego firmie – takich jak imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy adres pocztowy, służbowy numer telefonu stacjonarnego i komórkowego – które umożliwią nam świadczenie usług i przekazywanie informacji do użytkownika oraz pomogą w jak najbardziej wydajnym kontakcie z użytkownikiem.

ii.- Pozostałe środki komunikacji

Aby nieustannie poprawiać efektywność naszej komunikacji z klientami, możemy weryfikować komunikację e-mailową z klientem pod kątem jej skuteczności. Możemy również zbierać inne informacje od użytkownika, takie jak imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe oraz opinie, gdy użytkownik przekazuje komentarze, bierze udział w ankietach, zgłasza incydent, roszczenia lub skargi.

iii.- Świadczenie usług

Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku podczas nawiązywania kontaktu z użytkownikiem jako klientem, podczas świadczenia przez nas usług lub podczas rozpatrywania wszelkich incydentów, roszczeń lub skarg zgłoszonych przez użytkownika. W takich przypadkach możemy gromadzić dane takie jak imię, nazwisko użytkownika, stanowisko, służbowy adres e-mail, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – identyfikator podatkowy i dane dotyczące rozliczeń.

Możemy również gromadzić informacje o użytkowniku podczas konfigurowania go jako użytkownika dowolnej z naszych aplikacji internetowych przeznaczonych dla klientów (obejmuje to dane takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe firmy oraz dane logowania).

iv.- Przeglądanie Strony internetowej

Możemy zbierać dane o wizytach użytkownika na naszej Stronie internetowej, w tym m.in. dane o ruchu na Stronie, dane o lokalizacji, dane z plików dzienników WWW i inne dane dotyczące komunikacji, niezależnie od tego, czy jest to wymagane dla naszych własnych celów, czy nie, oraz dla zasobów, do których użytkownik chce uzyskać dostęp. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Adresy IP i pliki cookie”.

2. ADRESY IP ORAZ PLIKI COOKIE

2.1. Adresy IP

Nasze serwery internetowe mogą zbierać nazwę domeny, z której użytkownik uzyskał dostęp do Internetu, strony internetowej, z której nastąpiło wejście na Stronę, oraz strony internetowej, którą użytkownik odwiedził jako następną. Informacje te są agregowane w celu pomiaru liczby wizyt na stronie, średniego czasu spędzonego na stronie, odsłon oraz innych statystyk dotyczących odwiedzających Stronę. Możemy również wykorzystać te zagregowane dane do monitorowania wydajności strony oraz do ułatwienia i zwiększenia komfortu korzystania z niej.

Gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową, gromadzimy pewne informacje techniczne i dotyczące routingu komputera użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie ze Strony. Na przykład możemy rejestrować zmienne środowiskowe, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny i szybkość procesora, a także adres protokołu internetowego („IP”) dostawcy usług internetowych użytkownika, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Możemy również rejestrować żądania i wyniki wyszukiwania, aby zapewnić dokładność i wydajność naszej wyszukiwarki. Możemy używać adresu IP użytkownika do monitorowania korzystania ze strony internetowej. Te dane dotyczące ścieżki odwiedzin strony (clickstream) mogą być zestawiane z innymi podanymi informacjami.

2.2. Informacje o plikach cookie

Cookie to są pliki, zwane też indywidualnymi identyfikatorami, wysyłane przez serwery internetowe do przeglądarek internetowych, które następnie mogą być odsyłane do serwera, ilekroć w przeglądarce jest otwierana strona z tego serwera.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikacji i śledzenia użytkowników podczas nawigacji po różnych podstronach w witrynie oraz do identyfikacji użytkowników powracających na stronę. Pliki cookie są umieszczane przez naszą Stronę internetową (pliki cookie „first-party”) lub inne strony internetowe, których zawartość pojawia się na naszej Stronie internetowej (pliki cookie „third-party”).

Pliki cookie mogą być albo „trwałymi” (persistent) plikami cookie, albo „sesyjnymi” (session). Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego wysyłanego przez serwer WWW do przeglądarki internetowej, który będzie przechowywany przez przeglądarkę i pozostanie ważny do ustawionej daty ważności (chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu ważności). Natomiast sesyjny plik cookie wygaśnie z chwilą zakończenia sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

2.3. Jak używamy plików cookie

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale informacje, które przechowujemy na jego temat, mogą być przez nas powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskanymi z plików cookie.

Informacje uzyskane od użytkownika wykorzystujemy do następujących celów:

 • aby rozpoznać komputer użytkownika podczas odwiedzania naszej Strony internetowej,
 • aby śledzić użytkownika podczas nawigowania po naszej Stronie internetowej,
 • aby poprawić użyteczność naszej Strony internetowej,
 • do analizy korzystania z naszej Strony internetowej.

Istnieją różne kategorie plików cookie używanych do różnych celów. My lub inne podmioty możemy gromadzić dane osobowe dotyczące aktywności online użytkownika w czasie i w różnych witrynach internetowych podczas korzystania z naszej Strony internetowej.

2.4. Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może kontrolować sposób, w jaki jego przeglądarka obsługuje pliki cookie przesyłane z naszej Strony internetowej. Użytkownik może wybrać opcję odrzucania wszystkich plików cookie lub wyświetlania monitu przed zapisaniem pliku cookie na dysku twardym, bądź też akceptowania plików cookie tylko z niektórych wyznaczonych przez niego stron internetowych. Informacje na temat usuwania lub kontroli plików cookie są dostępne na stronie www.AboutCookies.org. Odmawiając przyjęcia od nas plików cookie, użytkownik może nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji i opcji dostępnych na Stronie internetowej.

Wykaz plików cookie

Plik cookie to niewielka porcja danych (plik tekstowy), o której zapisanie w urządzeniu użytkownika prosi przeglądarka internetowa, gdy jest odwiedzana przez użytkownika, w celu zapamiętania informacji o użytkowniku (takich jak preferencje językowe czy dane logowania). Te pliki cookie są ustawiane przez nas i nazywane są plikami cookie „first-party”. W naszych działaniach reklamowych i marketingowych wykorzystujemy również pliki cookie innych firm – czyli pliki cookie „third-party” pochodzące z domeny innej niż domena odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej. W szczególności używamy plików cookie i innych technologii śledzenia do następujących celów:

Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie tego typu są niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania użytkownika, które są równoznaczne z prośbą o realizację usługi, np. ustawianie dotyczące prywatności, logowania lub wypełniania formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub ostrzegała o nich, ale w takim przypadku niektóre funkcje Strony internetowej nie będą funkcjonować. W tych plikach cookie nie są przechowywane żadne informacje umożliwiające identyfikację osób.

Niezbędne pliki cookie

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

www.chep.com

country OptanonAlertBoxClosed industry OptanonConsent

first-party

Pliki cookie dotyczące wydajności

Pliki cookie tego typu umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej Strony internetowej. Dzięki nim wiemy, które strony cieszą się największą i najmniejszą popularnością, a także wiemy, jak użytkownicy poruszają się po Stronie internetowej. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie mają charakter zagregowany (zbiorczy). Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy użytkownik odwiedził naszą Stronę internetową i nie będziemy mogli monitorować jej funkcjonowania.

Pliki cookie dotyczące wydajności

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

www.chep.com

_pk_ses* _hjIncludedInPageviewSample _pk_id*

first-party

chep.com

dtPC dtSa _hjFirstSeen _hjTLDTest _gid rxvt dtLatC _hjAbsoluteSessionInProgress _ga

first-party

Google.com

_ga, _gat

third-party

nr-data.net

JSESSIONID

third-party

Funkcjonalne pliki cookie

Dzięki plikom cookie tego typu Strona internetowa może zapewnić rozbudowaną funkcjonalność i personalizację. Mogą być one ustawiane przez nas lub przez podmioty zewnętrzne (third-party), których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, niektóre lub wszystkie usługi mogą nie działać prawidłowo.

Funkcjonalne pliki cookie

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

www.chep.com

language

first-party

chep.com

rxVisitor

first-party

Pliki cookie dotyczące targetowania

Pliki cookie tego typu mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej Strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania dostosowanych reklam w innych witrynach. Nie przechowują one adresu IP użytkownika, ale opierają się na jednoznacznym identyfikowaniu przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, będzie otrzymywał mniej dostosowanych reklam.

Pliki cookie dotyczące targetowania

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

go.chep.com

visitor_id pardot

first-party

www.chep.com

visitor_id#####

first-party

linkedin.com

UserMatchHistory, lang, lidc, li_gc, bcookie, AnalyticsSyncHistory

third-party

www.linkedin.com

bscookie

third-party

ads.linkedin.com

lang

third-party

pi.pardot.com

visitor_id#####, pardot, visitor_id, lpv874101

third-party

pardot.com

visitor_id#####, visitor_id

third-party

3. CELE KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH

Informacje, które od otrzymujemy od użytkownika, możemy wykorzystać w następujących celach:

 • obsługa naszej Strony internetowej,
 • weryfikacja, czy zawartość naszej Strony internetowej jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i jego komputera,
 • komunikowanie się z użytkownikiem odnośnie naszych produktów, usług, ofert, wydarzeń i promocji oraz w celu oferowania produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące, np. poprzez e-mailowe powiadomienia biznesowe i newslettery,
 • zapewnienie wsparcia dla klientów, m.in. poprzez odpowiadanie na zapytania o nasze produkty i usługi (np. informacje o kartach charakterystyki lub pytania o nasze usługi),
 • spełnienie wymogów wynikających z naszej umowy z użytkownikiem, w tym świadczenia na rzecz użytkownika określonych usług, o które użytkownik prosi, oraz przetwarzania incydentów, roszczeń i skarg,
 • zapewnienie dostępu do rozwiązań i aplikacji Strony internetowej przeznaczonych dla klientów,
 • umożliwienie zaangażowania w nasze programy charytatywne i działalność społeczną (tylko wówczas, gdy użytkownik zgłosi taką chęć),
 • prowadzenie, ocena i usprawnianie naszej działalności,
 • zbieranie opinii zwrotnych na temat naszych produktów, usług, programów i usług internetowych w celu ich ulepszenia,
 • analiza i ulepszanie naszej komunikacji i strategii marketingowej oraz analiza trendów i statystyk dotyczących korzystania z naszych usług internetowych,
 • ochrona przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobieganie im, a także zarządzanie narażeniem na ryzyko, w tym wykrywanie potencjalnych hackerów i innych nieupoważnionych użytkowników,
 • przeprowadzanie weryfikacji zdolności kredytowej klientów i/lub firm klientów,
 • zachowanie zgodności z wymogami prawa, standardami branżowymi i naszymi własnymi zasadami.

Możemy agregować i/lub deidentyfikować dane dotyczące klientów i osób odwiedzających Stronę Internetową oraz wykorzystywać je do dowolnych celów, w tym do opracowywania i ulepszania produktów i usług.

4. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które użytkownik przekazuje za pośrednictwem naszej Strony internetowej, możemy udostępniać w następujący sposób:

W ramach firmy Brambles i podmiotów zależnych. Proszę kliknąć tutaj, aby wyświetlić listę naszych placówek wraz z danymi teleadresowymi. Pracownicy Brambles będą mieli do nich dostęp zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu (need-to-know basis – dostęp tylko do niezbędnych danych) i są zobowiązani do zachowania poufności.

Udostępnianie informacji o użytkowniku w ramach Grupy Brambles podlega Umowie o wewnątrzgrupowym przekazywaniu danych. Ponadto, ponieważ niektóre podmioty Grupy Brambles znajdują się poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i Wielką Brytanią (UK), międzynarodowe przekazywanie danych będzie odbywać się zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w standardowych klauzulach umownych i/lub standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub równoważny organ nadzorczy.

 • W celu obsługi wniosków użytkownika, udostępniania różnych funkcji, usług i materiałów, odpowiadania na pytania użytkownika oraz w innych celach opisanych w punkcie „Cele korzystania z danych osobowych” niniejszej Polityki ochrony prywatności możemy udostępniać dane osobowe użytkownika lub informacje o korzystaniu stronom trzecim, które pełnią pewne funkcje w naszym imieniu (lub w imieniu naszych partnerów biznesowych), takich jak firmy lub osoby, które: hostują lub obsługują nasze witryny internetowe; analizują dane; świadczą usługi z zakresu obsługi klientów; wysyłają próbki produktów lub realizują płatności; są reklamodawcami; są sponsorami lub inną stroną trzecią, która uczestniczy lub zarządza naszymi promocjami lub zapewnia wsparcie związane z marketingiem lub promocjami. Nasze propozycje usług mogą umożliwiać użytkownikowi wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji lub ofert marketingowych od stron trzecich lub wyrażenie zgody na udostępnianie informacji o użytkowniku stronom trzecim. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, zostaną one ujawnione stronie trzeciej z uwzględnieniem polityki ochrony prywatności i praktyk biznesowych tej strony trzeciej.
 • Możemy udostępniać stronom trzecim dane niebędące danymi osobowymi, takie jak zagregowane statystyki użytkownika, informacje demograficzne i informacje o korzystaniu w celu przeprowadzenia analizy danych lub poprawy naszych usług lub produktów, witryn i naszej komunikacji z użytkownikiem .
 • Możemy ujawniać dane osobowe, informacje o korzystaniu i inne informacje o użytkowniku stronom, które przejmą część lub całość naszych aktywów, a także prawnikom i konsultantom. Jeśli będziemy przekazywali nabywcy dane użytkownika, dołożymy racjonalnych środków, aby nakazać nabywcy korzystanie z informacji o użytkowniku w sposób zgodny z niniejszą Polityką ochrony prywatności.
 • Jeśli przez nas lub wobec nas zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub reorganizacyjne, informacje o użytkowniku mogą zostać uznane za majątek spółki i sprzedane lub przekazane stronom trzecim.
 • Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli uznamy w dobrej wierze, że nakazuje nam to prawo lub proces prawny, aby odeprzeć ewentualne zarzuty lub chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo firmy Brambles lub innych podmiotów.

5. PODSTAWA PRAWNA DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną, taką jak: i) wykonanie umowy (gdzie przetwarzanie jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy z użytkownikiem), ii) zgodę użytkownika (np. gdy użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych online) i iii) realizacja uzasadnionych interesów.

Możemy przetwarzać informacje osobowe użytkownika na potrzeby naszych uzasadnionych interesów, pod warunkiem że to przetwarzanie nie narusza praw i wolności użytkownika. Jeśli powołujemy się na nasze uzasadnione interesy, użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu. Sprzeciw wobec przetwarzania danych może jednak utrudnić nam wykonywanie pewnych usług na rzecz użytkownika.

Przetwarzamy informacje osobowe użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów w następujących celach:

 • ochrona użytkownika, nas i innych przed zagrożeniami bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie prawa, które nas obowiązuje,
 • poprawa wydajności naszej Strony internetowej,
 • umożliwienie lub zarządzanie naszą działalnością, np. w zakresie fakturowania i utrzymania platformy, oraz
 • zrozumienie i ogólna poprawa naszych relacji biznesowych lub relacji z klientami.

6. SPECJALNE ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW Z EUROPY I WIELKIEJ BRYTANII

Podając nam informacje i dane, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy zbierać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w celach komercyjnych i marketingowych, a także rozpowszechniać te dane (w zakresie opisanym w niniejszej Polityce ochrony prywatności) w ramach firmy Brambles i jej spółek zależnych, które mogą działać także poza jurysdykcją wynikającą z miejsca zamieszkania użytkownika.

6,1. Komunikacja

Aby nieustannie poprawiać efektywność naszej komunikacji z klientami, możemy weryfikować komunikację e-mailową z klientem pod kątem jej skuteczności. W zakresie, w jakim komunikacja taka dotyczy obsługi klientów, związanej z Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE/EOG) lub Wielką Brytanią (UK), analizy takie będą oparte na zanonimizowanych e-mailach. E-maile są anonimizowane zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, brytyjskich ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych (UK General Data Protection Regulation) i obowiązujących miejscowych przepisów przed przekazaniem ich podmiotowi przetwarzającemu/usługodawcy poza terytorium UE/EOG lub UK do analizy. W mało prawdopodobnym przypadku reidentyfikacji danych po ich przekazaniu, bezpieczeństwo danych będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, w tym m.in. klauzulami wzorcowymi zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 opublikowanej w Dz.U. UE 2021 L 199/31 (dokument jest również dostępny online po kliknięciu tutaj lub pod adresem URL https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ) lub klauzulami dotyczącymi międzynarodowego przekazywania danych zatwierdzonymi przez władze brytyjskie („klauzule wzorcowe”).

6.2. Miejsce przechowywania danych osobowych

Należy pamiętać, że dane osobowe, które użytkownik nam przekaże, mogą być przekazywane poza terytorium UE/EOG i UK oraz przechowywane w bazie danych i na serwerach w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą nie być tak rygorystyczne jak w kraju zamieszkania użytkownika lub kraju, którego obywatelstwo użytkownik posiada. Takie przesyłanie danych będzie mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostaną wprowadzone stosowne zabezpieczenia, w tym m.in. klauzule wzorcowe.

6.3. Europejskie i brytyjskie organy nadzorcze

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi u europejskiego inspektora ochrony danych osobowych lub w organie nadzorczym na nasze praktyki zbierania i wykorzystywania jego danych osobowych. Więcej informacji na ten temat może udzielić lokalny inspektor ochrony danych osobowych – dane teleadresowe inspektorów ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm a dane brytyjskiego inspektora ochrony danych: https://ico.org.uk/ .

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

W zależności od obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownik może: (i) zażądać informacji i dostępu do danych osobowych przechowywanych przez nas na temat użytkownika (prawo dostępu); (ii) zażądać poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu (prawo do sprostowania); (iii) zgłosić sprzeciw wobec niektórych rodzajów przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika (w tym prawa do rezygnacji z marketingu bezpośredniego) (prawo sprzeciwu); (iv) zażądać usunięcia przez nas przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika (prawo do usunięcia danych lub prawo do bycia zapomnianym); (v) zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku zakwestionowania dokładności tych danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania) (vi) zażądać kopii swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (lub zażądać przekazania przez nas swoich danych osobowych w takim formacie usługodawcy będącemu stroną trzecią) (prawo do przenoszenia danych); (vii) zażądać, aby jego dane nie zostały objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania; i/lub (viii) wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

Chociaż wiele z tych praw użytkownik może egzekwować bezpośrednio za pośrednictwem tej Strony internetowej, to w celu skorzystania z niektórych z nich, w tym z praw związanych z usunięciem danych osobowych, należy nam zgłosić. Użytkownik może skorzystać z któregokolwiek z przysługujących mu praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@brambles.com lub klikając tutaj w celu wypełnienia formularza dotyczącego praw do ochrony prywatności.

Takie wnioski będziemy rozpatrywać i odpowiadać na nie. W przypadku odrzucenia wniosku o dostęp do danych poinformujemy o przyczynach jego odrzucenia. Możemy zażądać niewielkiej opłaty oraz potwierdzenia tożsamości użytkownika przed przekazaniem kopii informacji dotyczących użytkownika, zgodnie z przepisami.

8. ZATRZYMYWANIE DANYCH

Nie zatrzymujemy zebranych od użytkownika danych dłużej niż jest to konieczne, o ile nie jest to uwarunkowane naszymi uzasadnionymi potrzebami operacyjnymi (np. świadczenia zamówionych usług lub wypełnienia obowiązku prawnego). W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Globalną polityką dot. przechowywania dokumentów i harmonogramu firmy Brambles.

9. BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy pewne administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed utratą, nadużyciem lub dostępem osób nieupoważnionych, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem danych osobowych użytkownika. Nie istnieją jednak żadne całkowicie bezpieczne metody elektronicznej transmisji lub przechowywania informacji. Nie jesteśmy w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które użytkownik nam przekazuje lub które nabywamy. W związku z tym użytkownik korzysta z naszej Strony internetowej na własne ryzyko.

Jeśli, mimo dołożenia wszelkich starań, dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, zrobimy wszystko, co będzie praktycznie w naszej mocy, aby ograniczyć szkody. W przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych oraz w zależności od okoliczności będziemy informowali użytkownika o działaniach zaradczych, aby zapobiec dalszym szkodom.

10. CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

10.1. Treści tworzone przez użytkowników

Niektóre z naszych usług i funkcji mediów społecznościowych umożliwiają przesyłanie własnych treści (postów) do publikacji. Informacje publikowane w ten sposób stają się informacjami publicznymi i nie są objęte niniejszą Polityką ochrony prywatności Strony internetowej. Nie możemy kontrolować sposobu, w jaki inni mogą wykorzystać publicznie dostępne informacje.

Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały dowolnego rodzaju lub charakteru, które użytkownik zamieszcza lub przesyła na naszą Stronę internetową (w tym m.in. na stronach internetowych firmy Brambles prowadzonych na platformie lub witrynie internetowej mediów społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter) za pośrednictwem poczty elektronicznej, publikowania postów, przesyłania wiadomości, przesyłania plików lub w inny sposób (zwane łącznie „przesyłaniem”) są przesyłane na własne ryzyko i bez oczekiwania zachowania ich prywatności. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników jakiejkolwiek platformy lub strony internetowej mediów społecznościowych i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści lub materiały zawarte na tych stronach i platformach.

10.2. Praktyki stron trzecich w zakresie ochrony prywatności

Niektóre z naszych usług i funkcji mediów społecznościowych umożliwiają przesyłanie własnych treści (postów) do publikacji. Na przykład w naszej Stronie internetowej wyświetlane są ikony serwisów Twitter i LinkedIn. Po kliknięciu tych ikon zostanie otwarte nowe okno witryny internetowej danej firmy. Informacje publikowane w ten sposób stają się informacjami publicznymi i nie są objęte niniejszą Polityką ochrony prywatności Strony internetowej. Nie możemy kontrolować sposobu, w jaki inni mogą wykorzystać publicznie dostępne informacje.

Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały dowolnego rodzaju lub charakteru, które użytkownik zamieszcza lub przesyła na naszą Stronę internetową (w tym m.in. na stronach internetowych firmy Brambles prowadzonych na platformie lub witrynie internetowej mediów społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter) za pośrednictwem poczty elektronicznej, publikowania postów, przesyłania wiadomości, przesyłania plików lub w inny sposób (zwane łącznie „przesyłaniem”) są przesyłane na własne ryzyko i bez oczekiwania zachowania ich prywatności. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników jakiejkolwiek platformy lub strony internetowej mediów społecznościowych i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści lub materiały zawarte na tych stronach i platformach.

10.3. Dzieci

Nasze usługi generalnie nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od nikogo poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców. Jeśli użytkownik wie o fakcie zbierania przez nas danych osobowych od dziecka poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców, prosimy o skontaktowanie się z nami (korzystając z poniższych danych kontaktowych) jak najszybciej, abyśmy mogli podjąć stosowne działania.

10.4. Komunikacja

W zależności od preferencji marketingowych użytkownika, zebranych w momencie złożenia przez niego zapytania o dodatkowe informacje na naszej Stronie internetowej, możemy wysyłać mu pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób informacje marketingowe o towarach i usługach, które mogą go zainteresować. Użytkownik ma prawo do włączenia (opt in) lub wyłączenia (opt out) swoich danych osobowych z pewnych rodzajów użycia jego danych osobowych dla tych celów. W tym celu należy zmodyfikować swoje preferencje za pomocą linku „zrezygnuj z subskrypcji” znajdującego się w naszych wiadomościach marketingowych lub postępując zgodnie z procedurą wskazaną w sekcji „Prawa użytkownika do ochrony prywatności”.

11. DANE TELEADRESOWE

Jeśli użytkownik ma pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki ochrony prywatności albo chce zaktualizować posiadane przez nas informacje na swój temat albo swoje preferencje, prosimy o wysłanie e-maila do zespołu ds. prywatności na adres privacy@brambles.com.

12. AKTUALIZACJE POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub uzupełniania niniejszej Polityki ochrony prywatności w dowolnym momencie. Zmiany treści Polityki ochrony prywatności będą publikowane na co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie. Data ostatniej zmiany Polityki ochrony prywatności jest podana poniżej.

Niniejsza Polityka została ostatnio zaktualizowana 8 marca 2022 r. i obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

Załącznik do Polityki ochrony prywatności dla użytkowników z Kalifornii

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2022 r.

Niniejszy Załącznik do Polityki ochrony prywatności dla użytkowników z Kalifornii („Polityka dotycząca Kalifornii”) ma na celu przekazanie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych konsumentów z Kalifornii. Niniejsza Polityka dotycząca Kalifornii stanowi uzupełnienie naszych innych zasad i polityk dotyczących ochrony prywatności, w tym głównej Polityki ochrony prywatności. W przypadku konfliktu między jakąkolwiek inną polityką, deklaracją lub informacją a niniejszą Polityką dotyczącą Kalifornii, niniejsza Polityka dotycząca Kalifornii będzie miała pierwszeństwo w odniesieniu do konsumentów z Kalifornii i ich praw.

1. INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ OD REZYDENTÓW STANU KALIFORNIA

To, jakie konkretnie dane osobowe gromadzi, wykorzystuje i udostępnia firma Brambles, zależy od usług, z których korzysta użytkownik na naszej Stronie internetowej. Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy oraz adres IP).
 • Identyfikatory osobowe (takie jak imię i nazwisko, podpis, adres, numer telefonu, numer prawa jazdy lub identyfikatora stanowego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje finansowe).
 • Informacje o zatrudnieniu (takie jak aktualna lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny wyników pracy, działania dyscyplinarne, przynależność do organizacji zawodowych, weryfikacja referencji pracowników oraz członkostwo w związkach zawodowych).
 • Informacje handlowe (rejestry majątku osobistego, zakupionych, uzyskanych lub rozważanych produktów lub usług, lub innych zakupowych lub konsumenckich zapisów lub tendencji).
 • Informacje geolokalizacyjne (takie jak lokalizacja fizyczna lub przemieszczanie się).
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej (takie jak historia przeglądania, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny i czas trwania sesji użytkownika).
 • Wnioskowanie na podstawie powyższych kategorii danych osobowych, odzwierciedlających preferencje, cechy, zachowania, postawy i umiejętności użytkownika.

Oprócz powyższych kategorii, użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam dodatkowych informacji, gdy wypełnia formularz, przekazuje komentarze lub kontaktuje się z nami w inny sposób.

2. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

Gromadzimy informacje z różnych źródeł. Poniżej podano kategorie źródeł, z których zbierane są informacje:

 • Bezpośrednio od użytkownika i innych użytkowników poprzez wzajemne interakcje oraz korzystanie z naszych usług;
 • Za pośrednictwem naszej Strony internetowej, w tym formularzy online;
 • Za pomocą zautomatyzowanych technologii i narzędzi przeglądarki internetowej, w tym plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii; oraz
 • Od zewnętrznych dostawców usług lub partnerów biznesowych, w tym sieci reklamowych i dostawców usług analizy danych.

Możemy wykorzystywać zebrane dane osobowe wymienione w punkcie 1 „Informacje, które możemy zbierać od rezydentów stanu Kalifornia” z dowolnego źródła wymienionego w punkcie 2 „Źródła danych osobowych i sposób ich wykorzystywania” w sekcji niniejszej Polityki dotyczącej Kalifornii do naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, udoskonalanie naszych Stron internetowych i aplikacji, ulepszanie naszych usług, identyfikowanie trendów użytkowania i określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

3. UJAWNIANIE I SPRZEDAŻ INFORMACJI

Udostępniamy dane osobowe naszym usługodawcom, innym dostawcom (w tym również podmiotom, które świadczą reklamę opartą na zainteresowaniach oraz inne działania reklamowe i marketingowe), spółkom zależnym i stronom trzecim. Ogólnie w celach biznesowych ujawniamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Identyfikatory
 • Rejestry osobowe określone w Kodeksie cywilnym Kalifornii § 1798.80(e)
 • Informacje handlowe
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej
 • Dane geolokalizacyjne.
 • Wnioskowanie

Mimo że nie sprzedajemy danych osobowych w zamian za pieniądze, niektóre sposoby udostępniania danych osobowych w celach reklamowych lub marketingowych mogą być uznane za „sprzedaż” w świetle prawa stanu Kalifornia. Sprzedawane przez nas kategorie danych osobowych to:

 • Identyfikatory
 • Informacje handlowe
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej
 • Dane geolokalizacyjne.

Do kategorii podmiotów, którym ujawniamy te dane osobowe, należą spółki zależne i powiązane, dostawcy usług, profesjonalni doradcy i audytorzy zewnętrzni. Więcej informacji o tym, jak udostępniamy dane osobowe, można znaleźć w naszej Polityce ochronie prywatności.

4. PRAWO DO OCHRONY PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

4.1 Prawa użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa: (i) uzyskanie informacji o kategoriach i/lub konkretnych danych osobowych gromadzonych na temat użytkownika, w tym informacji o tym, czy dane osobowe użytkownika są sprzedawane lub ujawniane oraz w jakim celu i komu były udostępniane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy; (ii) żądanie usunięcia danych osobowych, jeśli jest to dopuszczalne przez prawo; (iii) uzyskanie dostępu do kopii danych osobowych przechowywanych przez nas na temat użytkownika; (iv) wyłączenie (opt out) swoich danych osobowych z procesu sprzedaży danych osobowych; oraz (v) zakaz dyskryminacji ze względu na skorzystanie przez konsumenta z prawa do prywatności.

4.2 Korzystanie z przysługujących praw

Użytkownik może skorzystać z dowolnych praw opisanych w niniejszej Polityce dotyczącej Kalifornii, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@brambles.com, klikając tutaj w celu wypełnienia formularza dotyczącego praw do ochrony prywatności lub dzwoniąc pod numer 1-855-409-0019. Niezwłocznie odpowiemy na wszystkie stosowne wnioski.

Będziemy weryfikować tożsamość użytkownika w związku z wszelkimi przesłanymi przez niego wnioskami, aby zapewnić, że przechowywane przez nas informacje są przekazywane osobom, których dane dotyczą, oraz że tylko te osoby lub ich upoważnieni przedstawiciele mogą korzystać z praw w odniesieniu do tych informacji. Jeśli użytkownik jest upoważnionym przedstawicielem składającym wniosek w imieniu konsumenta, możemy zażądać dodatkowych informacji w celu sprawdzenia, czy użytkownik jest upoważniony do złożenia takiego wniosku.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika. W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku w całości lub w części, poinformujemy o odmowie, podamy wyjaśnienie naszych działań oraz powód (powody) odmowy.

Nie będziemy ograniczać ani odmawiać dostępu do naszych usług z powodu wyborów i zgłoszeń dokonanych przez użytkownika w związku z jego danymi osobowymi.

5. PRAWO KALIFORNIJSKIE „SHINE THE LIGHT”

Jeśli użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia, ma prawo raz w roku bezpłatnie poprosić o informacje dotyczące ewentualnego ujawnienia przez nas pewnych kategorii danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Użytkownik może skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy kalifornijskiej ustawy „Shine the Light”, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Dane teleadresowe” niniejszej Polityki dotyczącej Kalifornii.

6. Rezydenci stanu Kalifornia i zakaz śledzenia

Ponieważ nie zostały jeszcze przyjęte żadne ogólne wytyczne, jak firmy mają reagować na zawarte w przeglądarkach internetowych lub innych aplikacjach mechanizmy zakazu śledzenia (do-not-track, DNT), nasza Strona internetowa nie reaguje na sygnały DNT przeglądarek.

7. DANE TELEADRESOWE

Jeśli użytkownik ma pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki ochrony prywatności albo chce zaktualizować posiadane przez nas informacje na swój temat albo swoje preferencje, prosimy o wysłanie e-maila do zespołu ds. prywatności na adres privacy@brambles.com.

Znajdź platformy CHEP

Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • To pole jest obowiązkowe

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Wybierz język

Poland
Gotowe

Czy to nie jest Twój kraj lub język?

Zmień kraj

Internetowa informacja o prywatności | CHEP