Internetowa informacja o prywatności

Firma Brambles Ltd oraz jej spółki stowarzyszone, w tym spółki prowadzące działalność pod markami CHEP, BXB Digital oraz Kegstar (dalej zbiorczo nazywane „Brambles” lub „my” lub „nas” lub „nasze”), szanują prawo użytkownika do prywatności oraz do kontrolowania rozpowszechniania jego danych osobowych. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę adresów naszych spółek oraz informacje kontaktowe.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie tej witryny internetowej i wszelkich aplikacji mobilnych lub innych aplikacji online i/lub mobilnych lub stron internetowych prowadzonych przez nas lub które są powiązane z nami (dalej zbiorczo nazywane jako „Witryna”).  W tej informacji opisano także, w jaki sposób ta Witryna zbiera informacje o użytkownikach, jakie informacje zbiera, co możemy robić z udostępnionymi informacjami, oraz jakie prawa mają użytkownicy w związku z prywatnością.

Odwiedzając naszą Witrynę i/lub korzystając z usług oferowanych na lub poprzez naszą Witrynę, użytkownik potwierdza przeczytanie niniejszej informacji o polityce prywatności oraz wyraża na nią zgodę. Niniejsza informacja o polityce prywatności jest integralną częścią warunków korzystania z naszej Witryny, które regulują sposób użytkowania naszej Witryny.

1.            INFORMACJE ZBIERANE OD UŻYTKOWNIKA

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje dotyczące użytkownika:

1.1.         Informacje kontaktowe

W przypadku skorzystania z funkcji kontaktu możemy poprosić o podanie podstawowych informacji o użytkowniku i/lub jego przedsiębiorstwie, np. imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, które umożliwią nam wykonanie usługi odpowiedzi i dostarczenie odpowiednich informacji użytkownikowi, aby kontakt z nami był maksymalnie produktywny.

Z zastrzeżeniem preferencji marketingowych zebranych w momencie przesyłania zapytania o dodatkowe informacje na naszej Witrynie, możemy wysyłać do użytkownika informacje marketingowe dotyczące towarów i usług, które mogą użytkownika zainteresować, pocztą, telefonicznie, pocztą e-mail lub w inny sposób. Użytkownik ma prawo wyrazić zgodę (opt in) i odmówić zgody (opt out) na określone wykorzystanie swoich danych osobowych dla tych celów.

1.2.         Komunikacja

W celu stałego udoskonalania skuteczności naszej komunikacji w ramach obsługi klienta możemy sprawdzać prowadzoną z użytkownikiem komunikację e-mailową pod kątem skuteczności. Możemy również gromadzić informacje o użytkowniku w oparciu o jego komentarze w naszej witrynie lub udział w różnego rodzaju ankietach.

1.3.         Wyszukiwanie

Szczegółowe informacje dotyczące wizyty użytkownika na naszej Witrynie, obejmujące m.in. dane dotyczące ruchu na stronie, lokalizacji, blogów i inne dane komunikacyjne, niezależnie od tego czy te dane są zawiązane z naszymi celami lub nie, oraz zasoby, do których użytkownik uzyskał dostęp.

2.            ADRESY IP I PLIKI COOKIE

2.1.         Adresy IP

Nasze serwery internetowe mogą zapisywać nazwę domeny wykorzystanej przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do Internetu oraz witryny: odwiedzaną przed wizytą na naszej stronie i odwiedzaną po wizycie na naszej stronie. Te informacje są agregowane w celu zliczania liczby odwiedzin witryny, średniego czasu przeglądania witryny, wyświetleń poszczególnych stron oraz innych statystyk dotyczących osób odwiedzających witrynę. Możemy również wykorzystywać te zagregowane dane do monitorowania wydajności witryny w celu późniejszego ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania z niej.

Kiedy użytkownicy odwiedzają naszą Witrynę, gromadzimy pewne dane dotyczące specyfikacji technicznej oraz tras połączeń komputera, dzięki którym możemy ułatwiać korzystanie z naszej Witryny. Aby dostarczać jak najlepsze usługi, możemy na przykład logować zmienne środowiskowe, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, prędkość procesora oraz adres IP dostawcy usług internetowych użytkownika. Możemy również rejestrować żądania i wyniki wyszukiwania, co pozwala nam zapewnić maksymalną dokładność i wydajność naszej wyszukiwarki. Możemy wykorzystywać adres IP użytkownika do monitorowania historii korzystania przez niego z naszej witryny. Te dane dotyczące strumienia kliknięć mogą zostać połączone z innymi dostarczanymi przez użytkownika informacjami.

2.2.         Informacje o plikach cookie

Pliki cookie, w tym pliki zawierające unikalne identyfikatory, przesyłane są przez serwery sieciowe do przeglądarek sieciowych, a następnie mogą zostać ponownie wysłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka żąda od serwera dostępu do strony.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery sieciowe do identyfikacji i śledzenia użytkowników nawigujących po różnych stronach danej witryny, a także do identyfikacji użytkowników powracających na witrynę. Pliki cookie tworzy albo nasza Witryna (własne pliki cookie), albo inne witryny, których treści pojawiają się w naszej Witrynie (pliki cookie innych firm).

Pliki cookie mogą być albo „trwałe”, albo „sesyjne”.  Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego przesłanego przez serwer WWW do przeglądarki internetowej. Jest on umiejscowiony w przeglądarce użytkownika i działa do momentu wygaśnięcia terminu przydatności (chyba że użytkownik usunie go wcześniej). Natomiast sesyjny plik cookie przestaje działać wraz z końcem sesji użytkownika w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej.

2.3.         Jak wykorzystujemy pliki cookie

W plikach cookie nie są przechowywane żadne informacje identyfikujące konkretnego użytkownika, ale dane, które gromadzimy na jego temat mogą zostać przez nas połączone z informacjami magazynowanymi w plikach cookie.

Wykorzystujemy informacje uzyskiwane od użytkowników w następujących celach:

 • rozpoznawanie komputera użytkownika podczas kolejnych odwiedzin Witryny;
 • śledzenie użytkownika poruszającego się po naszej Witrynie;
 • poprawa użytkowych funkcji Witryny;
 • analizowanie wykorzystania naszej Witryny.

Różne kategorie plików cookie wykorzystuje się w różnych celach.

2.4.         Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może zadecydować o tym, w jaki sposób przeglądarka będzie postępować z plikami cookie odebranymi z naszej Witryny. Użytkownik może wybrać opcję odmowy stosowania wszystkich plików cookie lub wyświetlania informacji przed zapisaniem pliku cookie na dysku twardym użytkownika lub akceptacji plików cookie wyłącznie z witryn wskazanych przez użytkownika. Informację o usuwaniu i kontrolowaniu plików cookie można znaleźć na stronie www.AboutCookies.org. Odmawiając zgody na stosowanie naszych plików cookies, użytkownik może nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji i właściwości naszej Witryny.

 

3.            W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH

Możemy wykorzystywać informacje uzyskane od użytkownika w celu:

3.1.         zapewnienia funkcjonalności naszej Witryny;

3.2.         wyświetlania treści naszej Witryny w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i jego komputera;

3.3.         informowania użytkowników o produktach, usługach, ofertach, wydarzeniach i promocjach; oferowania produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika, np. przy wykorzystaniu biznesowych alertów e-mailowych lub biuletynów;

3.4.         zapewniania wsparcia klienta, w tym odpowiadania na prośby o udzielenie informacji o naszych produktach i usługach (np. informacje dot. charakterystyki substancji czy zapytania o nasze usługi);

3.5.         dostarczania konkretnych usług wybranych przez użytkownika;

3.6.         ułatwiania udziału w programach charytatywnych i działaniach na rzecz społeczności;

3.7.         prowadzenia, oceniania i udoskonalania naszej działalności;

3.8.         gromadzenia informacji zwrotnych oraz udoskonalania produktów, usług, programów i usług internetowych;

3.9.         analizowania oraz usprawniania naszej komunikacji marketingowej i strategii, a także trendów i statystyk dotyczących wykorzystania naszych usług internetowych;

3.10.      zapobiegania oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom, roszczeniom i innym zobowiązaniom; zarządzania narażeniem na ryzyko, w tym poprzez identyfikację potencjalnych hakerów i pozostałych nieuprawnionych użytkowników;

3.11.      przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych, standardów branżowych i naszych polityk.

4.            UJAWNIENIE INFORMACJI OSOBOWYCH

Kiedy użytkownik udostępnia dane w naszej Witrynie, my możemy udostępniać je dalej:

4.1.         W ramach spółki Brambles.  Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę adresów naszych spółek oraz informacje kontaktowe.

4.2.         Aby spełniać prośby użytkowników, udostępniać różne funkcje, usługi i materiały, odpowiadać na pytania oraz w innych celach opisanych w części „W jaki sposób korzystamy z danych użytkowników?” tej informacji o polityce prywatności, możemy udostępniać dane osobowe lub informacje o korzystaniu z witryny podmiotom trzecim, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (lub w imieniu innych podmiotów, z którymi jesteśmy w relacjach biznesowych), tzn. firmom lub osobom, które: zapewniają dostępność naszych witryn i nimi zarządzają, analizują dane, prowadzą obsługę klienta, wysyłają próbki produktów lub zarządzają płatnościami, dostarczają reklamy, zapewniają sponsoring, a także innym usługodawcom zewnętrznym, którzy uczestniczą w naszych promocjach lub je prowadzą, lub zapewniają innego rodzaju wsparcie marketingowe lub promocyjne. Korzystając z naszych usług, użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji lub ofert marketingowych od stron trzecich albo zgodzić się na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w inny sposób. W razie wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, dane te zostaną im ujawnione z zastrzeżeniem powiadomienia o prywatności oraz praktyk biznesowych stosowanych przez dany podmiot.

4.3.         Możemy przekazywać stronom trzecim informacje nieosobowe, takie jak sumaryczne statystyki użytkowników, dane demograficzne i informacje o korzystaniu z witryny.

4.4.         Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, informacje o jego korzystaniu z witryny oraz inne dane dotyczące użytkownika stronom nabywającym całości bądź części naszych aktywów, jak również prawnikom i konsultantom. W przypadku przekazania danych użytkownika podmiotowi nabywającemu, podejmiemy należyte starania, aby zapewnić, że nabywca będzie używał danych osobowych użytkownika w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej informacji o polityce prywatności.

4.5.         W przypadku wszczęcia przez nas bądź wobec nas postępowania upadłościowego lub reorganizacyjnego informacje użytkownika mogą być traktowane jako składnik aktywów firmy, czyli mogą zostać sprzedane lub przekazane stronom trzecim.

4.6.         Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom, gdy w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa lub zasadami postępowania prawnego, w celu odpowiedzenia na roszczenia lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Brambles lub w innych przypadkach.

5.            SPECJALNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW Z KRAJÓW EUROPEJSKICH

Udostępniając nam informacje i dane, użytkownik powinien rozumieć i mieć świadomość, że możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w celach handlowych i marketingowych oraz że możemy udostępniać te informacje (zgodnie z zapisami w niniejszej informacji o polityce prywatności) w ramach firmy Brambles – której część lub wszystkie spółki mogą znajdować się poza obszarem jurysdykcji właściwym dla użytkownika.

5.1.         Komunikacja

W celu stałego udoskonalania skuteczności naszej komunikacji w ramach obsługi klienta możemy sprawdzać prowadzoną z użytkownikiem komunikację e-mailową pod kątem skuteczności. W zakresie, w jakim ta komunikacja dotyczy obsługi klienta w regionie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), tego typu analizy są przeprowadzane w oparciu o e-maile niezawierające danych identyfikacyjnych. Anonimizujemy te e-maile zgodnie z wymogami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych przed wysłaniem ich do podmiotu przetwarzającego dane / do dostawcy usługi poza obszarem UE/EOG w celu analizy. W mało prawdopodobnym przypadku ponownej identyfikacji danych po ich przekazaniu bezpieczeństwo danych będzie zapewnione przez odpowiednie zabezpieczenia, z uwzględnieniem m.in. klauzul wzorcowych zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej (C(2010)593) z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mających siedzibę w krajach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych („klauzule modelowe”).

5.2.         Gdzie przechowujemy dane osobowe użytkowników

Użytkownik powinien mieć świadomość, że udostępniane dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane poza obszarem UE/EOG oraz zapisywane w bazach danych i na serwerach znajdujących w USA i w innych krajach, w których przepisy dotyczące prywatności mogą nie być tak szerokie jak w kraju zamieszkania lub obywatelstwa użytkownika.  Takie przekazanie nastąpi tylko wówczas, gdy będą stosowane odpowiednie zabezpieczenia obejmujące m.in. klauzule modelowe.

5.3.         Podstawa prawna do przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe dotyczące użytkownika, dla których istnieje podstawa prawna obejmująca realizację umowy (jeśli przetwarzanie jest konieczne dla zawarcia lub realizacji umowy z użytkownikiem), zgodę oraz uzasadniony interes.  Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika dla celów naszych uzasadnionych interesów pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie przeważa nad prawami i wolnościami użytkownika. W przypadku gdzie opieramy się na uzasadnionym interesie, użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw. Proszę pamiętać, że ewentualny sprzeciw może mieć wpływ na naszą możliwość wykonania pewnych usług na rzecz użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes, aby:

 • zabezpieczyć nas lub inne podmioty przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa;
 • zachować zgodność z przepisami mającymi zastosowanie wobec nas;
 • ulepszyć działanie Witryny;
 • umożliwić lub administrować czynności biznesowe, takie jak fakturowanie i konserwacja platformy oraz
 • ogólnie zrozumieć i ulepszyć nasze relacje biznesowe lub relacje z klientami.

5.4.         Europejski Urząd Nadzoru

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do europejskiego inspektora ochrony danych lub do organów nadzorczych odnośnie zbierania i wykorzystania informacji osobowych dotyczących użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnymi organami ds. ochrony danych (dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6.            WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI OSOBOWYCH

Użytkownik może: (i) zażądać informacji o danych osobowych, które przechowujemy, oraz zażądać dostępu do nich; (ii) zażądać poprawienia nieprawidłowych informacji osobowych, które przechowujemy; (iii) zgłosić sprzeciw wobec określonych typów przetwarzania danych dla swoich informacji osobowych, które przechowujemy (łącznie z prawem do rezygnacji z (opt-out) z wszelkich form marketingu bezpośredniego); (iv) zażądać usunięcia informacji osobowych, które przechowujemy; oraz (v) zażądać kopii swoich informacji osobowych w powszechnie stosowanym, możliwym do odczytu przez maszynę formacie (lub zażądać, abyśmy przekazali informacje osobowe o użytkowniku w takim formacie do usługodawcy zewnętrznego).

Niektóre z tych praw mogą być zrealizowane bezpośrednio przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, a wiele z nich, np. te związane z żądaniem usunięcia danych, należy przesłać do nas zgodnie z informacją zawartą w sekcji „Jak się z nami skontaktować” niniejszej informacji o polityce prywatności.

Takie wnioski zostaną rozpatrzone a użytkownik otrzyma stosowną odpowiedź.  W przypadku odrzucenia wniosku o dostęp, poinformujemy użytkownika o powodach takiej decyzji. Możemy obciążyć użytkownika niewielką opłatą oraz możemy zażądać weryfikacji tożsamości przed przekazaniem kopii informacji zgodnie z przepisami prawnymi.

7.            ZATRZYMYWANIE DANYCH

Dane osobowe, które zbieramy, są przechowywanie nie dłużej niż jest to konieczne z wyjątkiem sytuacji, w których mamy trwający uzasadniony interes w ich zatrzymaniu (np. aby świadczyć usługi żądane przez użytkownika lub aby zachować zgodność z właściwymi wymogami prawnymi).

8.            BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy określone zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, które chronią przed utratą, nadużywaniem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, a także przed uzyskiwaniem do nich nieuprawnionego dostępu. Niemniej przekaz danych elektronicznych czy przechowywanie informacji nie są nigdy całkowicie wolne od zagrożeń. Nie możemy zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa przekazywanych nam lub otrzymywanych przez nas informacji. W związku z powyższym użytkownik korzysta z naszej Witryny na swoje własne ryzyko.

Jeśli mimo naszych wszelkich starań dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, podejmiemy wszelkie, racjonalnie możliwe środki w celu ograniczenia szkód.  W razie naruszenia ochrony danych osobowych oraz w zależności od okoliczności poinformujemy użytkownika od działaniach naprawczych, tak aby zapobiec wszelkim dalszych szkodom.

9.            CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

9.1.         Treści generowane przez użytkownika

Niektóre funkcje serwisu i sieci społecznościowej pozwalają użytkownikom umieszczać w witrynie ich własne treści. Dane przesyłane w ten sposób stają się informacjami publicznymi i nie podlegają zasadom opisanym w tej Internetowej informacji o prywatności. Nie jesteśmy w stanie kontrolować metod wykorzystywania przez inne osoby/podmioty informacji podanych do publicznej wiadomości.

Publikowanie lub zamieszczanie jakichkolwiek danych, wiadomości i materiałów dowolnego typu i rodzaju w naszej Witrynie (w tym w szczególności w jakichkolwiek witrynach firmy Brambles znajdujących się w serwisach lub witrynach społecznościowych takich jako Facebook czy Twitter) przez e-mail, publikację, wysłanie wiadomości, przesłanie na serwer, pobranie z serwera lub w jakikolwiek inny sposób (zbiorczo określane jako „Publikacje”) prowadzone jest na ryzyko użytkownika i nie może prowadzić do żadnych roszczeń dotyczących prywatności.  Nie jesteśmy w stanie kontrolować działań innych użytkowników serwisów społecznościowych, w związku z czym nie możemy odpowiadać za jakiekolwiek treści lub Publikacje zamieszczone w takich serwisach.

9.2.         Mieszkańcy Kalifornii i ujawnienie ustawienia „Nie śledź”

Mieszkańcy Kalifornii mogą zwrócić się do nas z prośbą o nieprzekazywanie danych osobowych (pobranych on-line lub off-line) naszym spółkom stowarzyszonym dla celów marketingowych, jeśli spółki te są odrębnymi podmiotami prawnymi. Prosimy o przekazanie nam stosownej dyspozycji, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” tej Internetowej informacji o prywatności.

Ponieważ nie ustalono jeszcze, jak firmy powinny reagować na sygnały „nie śledź” (do-not-track, „DNT”) wyszukiwarek internetowych i na inne tego typu mechanizmy, nasza Witryna nie reaguje na sygnały DNT wyszukiwarek internetowych.

9.3.         Praktyki prywatności stron trzecich

Niektóre funkcje serwisu i sieci społecznościowej pozwalają użytkownikom umieszczać w witrynie ich własne treści.  Na przykład na stronach naszej Witryny wyświetlane są ikony serwisów Twitter i LinkedIn.  Po kliknięciu którejkolwiek z tych ikon otwierana jest witryna danej firmy w nowym oknie.  Dane przesyłane w ten sposób stają się informacjami publicznymi i nie podlegają zasadom opisanym w tej Internetowej informacji o prywatności. Nie jesteśmy w stanie kontrolować metod wykorzystywania przez inne osoby/podmioty informacji podanych do publicznej wiadomości.

Publikowanie lub zamieszczanie jakichkolwiek danych, wiadomości i materiałów dowolnego typu i rodzaju w naszej Witrynie (w tym w szczególności w jakiejkolwiek witrynie firmy Brambles znajdujących się w serwisach lub witrynach społecznościowych takich jako Facebook czy Twitter) przez e-mail, publikację, wysłanie wiadomości, przesłanie na serwer, pobranie z serwera lub w jakikolwiek inny sposób (zbiorczo określane jako „Publikacje”) prowadzone jest na ryzyko użytkownika i nie może prowadzić do żadnych roszczeń dotyczących prywatności.  Nie jesteśmy w stanie kontrolować działań innych użytkowników serwisów społecznościowych, w związku z czym nie możemy odpowiadać za jakiekolwiek treści lub publikacje zamieszczone w takich serwisach.

9.4.         Dzieci

Zasadniczo nasze usługi nie są kierowane do dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie zbieramy świadomie danych osobowych o żadnych osobach poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców takich osób. W przypadku zauważenia, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia bez zgody rodzica, prosimy o kontakt pod wskazanym poniżej adresem, abyśmy mogli podjąć stosowne działania.

10.          JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności, a także zgłoszenia dotyczące aktualizacji danych osobowych użytkownika lub jego preferencji należy kierować do naszego Dyrektora ds. Prywatności na adres privacy@brambles.com.  Można również skontaktować się z najbliższym oddziałem naszej firmy.  Pełna lista adresów naszych oddziałów znajduje się tutaj

11.          AKTUALIZACJE INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub uzupełniania niniejszej informacji o polityce prywatności w dowolnym czasie.  Zmiany tej polityki będą publikowane co najmniej na 30 dni przed ich wejściem w życie.  Znajdująca się poniżej data informuje o terminie ostatniej zmiany niniejszej informacji o polityce prywatności.

Ta polityka została aktualizowana w dniu październik 15, 2018 r., a zmiany obowiązują od dnia listopad 15, 2018 r.

Znajdź platformy CHEP

Proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane poniżej

 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • To pole jest obowiązkowe
If your download doesn't start shortly please click here

Wybierz język

Poland
Gotowe

Czy to nie jest Twój kraj lub język?

Zmień kraj

Internetowa informacja o prywatności | CHEP