Termeni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii Termeni de utilizare ("Termenii de utilizare"). Acești Termeni de utilizare guvernează Utilizarea de către Dvs. (după cum este definită mai jos) a paginilor de internet CHEP (“CHEP”, “noi”, sau “al nostru/a noastră/ai noștri /ale noastre”), inclusiv www.chep.com, www.solutions.chep.com, www.my.chep.com, portfolio.plus.chep.com și portfolioplus.chep.com/carrier, precum și orice alte pagini de internet sub marca CHEP (“Paginile de internet”), orice aplicații mobile asociate Paginilor de internet ("Aplicațiile mobile") sau orice Conținut asociat (după cum este definit mai jos), materiale sau funcții conținute de Paginile de internet sau Aplicațiile mobile ("Serviciile" și, împreună cu Pagina de internet și Aplicațiile mobile, colectiv "Sistemul"). Sistemul este proprietatea CHEP și a licențiatorilor acesteia. Prin accesarea, navigarea, descărcarea, folosirea sau înregistrarea pentru utilizarea (colectiv "Utilizare") oricărui Conținut, material sau funcție din Sistem ("Serviciile"), confirmați faptul că ați citit și înțeles acești Termeni de utilizare și că acceptați și vă declarați de acord să îi respectați în întregime. Trimiterile la "CHEP" vor include CHEP International, Inc. și toți afiliații, subsidiarele și, respectiv, directorii, funcționarii, agenții și angajații acestora.

Acești Termeni de utilizare pot fi modificați după cum este specificat mai jos. Utilizarea Sistemului în continuare (sau a unei părți din acesta) după modificare reprezintă acordul dvs. privind acești Termeni de utilizare. DACĂ NU VĂ DECLARAȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE SAU ORICE ALȚI TERMENI VIITORI, NU UTILIZAȚI SISTEMUL.

Modificarea Termenilor de utilizare

Putem actualiza acești Termeni de utilizare și îi putem modifica în orice moment pentru a integra termeni suplimentari, specifici oricăror funcții, aplicații, oportunități sau Servicii suplimentare pe care le putem publica în sau prin Sistem. Aceste actualizări sau modificări intră în vigoare imediat după notificare, pe care o putem transmite prin orice mijloace, inclusiv prin, dar fără a ne limita la, afișarea versiunii revizuite a acestor Termeni de utilizare sau a unei alte notificări pe Pagina de internet și în Aplicațiile mobile. Vă recomandăm să consultați frecvent acești Termeni de utilizare pentru a fi la curent cu modificările care vă pot afecta, considerând că utilizarea în continuare a Sistemului implică continuarea acordului dvs. privind respectarea acestor Termeni de utilizare. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a aduce orice modificări la acești Termeni de utilizare sau la Sistem ori Conținutul acestuia, în orice moment, fără notificare prealabilă. Versiunea acestor Termeni de utilizare afișați aici de fiecare dată când vizitați Sistemul va fi versiunea Termenilor de utilizare aplicabilă pentru accesarea și folosirea de către dvs. a Sistemului la data respectivă. Copiile stocate electronic sau prin alte mijloace ale acestor Termeni de utilizare și ale Politicii de confidențialitate vor fi considerate copii reale, complete, valide, autentice și aplicabile ale versiunii Termenilor de utilizare și ale Politicii de confidențialitate în vigoare la data la care ați vizitat Sistemul.

Acces și Utilizare

În acești Termeni de utilizare, "dvs." și "al / ale dvs." înseamnă (a) dvs., ca persoană care accesați Sistemul, (b) orice agent electronic care accesează Sistemul în numele unei persoane fizice sau juridice și (c) persoana juridică în numele căreia Sistemul este accesat de o persoană sau un agent electronic. Dvs. declarați și garantați că toate informațiile furnizate către CHEP în legătură cu accesarea și utilizarea Sistemului sunt și vor fi reale, precise și complete, conform cunoștințelor, competențelor și convingerilor dvs. Ne rezervăm dreptul de a anula acești Termeni de utilizare din orice motiv sau fără motiv, în orice moment, fără notificare sau asumarea vreunei răspunderi. Nerespectarea acestor Termeni de utilizare poate duce, printre altele, la anularea imediată a accesului la Sistem și la utilizarea acestuia de către dvs.

CHEP vă acordă o licență personală, non-exclusivă, netransferabilă și limitată de Utilizare a Sistemului și de vizualizare sau accesare a Serviciilor exclusiv în scopuri personale sau interne și cu condiția ca dvs. să nu (și să nu permiteți niciunui terț să facă aceste lucruri) copiați, modificați, creați derivate, replicați, asamblați sau să încercați prin alte mijloace să descoperiți coduri sursă, să nu vindeți, cesionați, transmiteți licența, oferiți drept garanție sau să nu transferați în niciun alt mod vreun drept asupra sau accesul la Sistem, Servicii sau orice alt Conținut disponibil prin Sistem (inclusiv orice Pagini de internet sau Aplicații mobile conținute). De asemenea, vă declarați de acord să nu modificați Sistemul sau vreo parte din acesta, sub nicio formă și în nicio manieră, și să nu utilizați versiuni modificate ale Sistemului sau Serviciilor, din niciun motiv, fără acordul expres scris al CHEP. Se interzice accesul neautorizat la Sistem sau la orice alt Conținut asociat, inclusiv la sisteme informatice, software sau rețele. Se interzice folosirea sau redistribuirea în scopuri comerciale a oricărui Conținut, materiale sau informații conținute în sau oferite prin Sistem sau Servicii fără acordul scris al CHEP.

Ca și condiție de Utilizare a Sistemului (inclusiv a Serviciilor), vă declarați de acord că nu veți folosi Sistemul în scopuri ilegale sau interzise prin acești Termeni de utilizare. De asemenea, vă declarați de acord să ne despăgubiți pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli pe care le putem suporta, inclusiv orice cheltuieli de judecată, cauzate de Utilizarea, de către dumneavoastră, a Sistemului sau a Serviciilor în orice scopuri ilegale sau interzise.

CHEP poate anula, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al Sistemului (sau al unor părți ori componente ale Sistemului), inclusiv disponibilitatea oricăror funcții sau Servicii, în orice moment. CHEP poate elimina, modifica sau schimba în orice fel orice Conținut, inclusiv conținut terț, din sau în Sistem. CHEP poate impune limite pentru anumite funcții și Servicii, sau poate limita accesul la părți din sau la întregul Sistem, fără notificare sau asumarea vreunei răspunderi. CHEP poate anula utilizarea Sistemului de către dvs. în orice moment, din orice motiv, la propria discreție.

Proprietate intelectuală

CHEP respectă drepturile de proprietate intelectuală a celorlalți și se așteaptă la același lucru din partea dvs. Am alocat timp, eforturi și fonduri semnificative pentru a crea Sistemul și pentru a colecta și pune la dispoziție funcțiile, materialele, oportunitățile și serviciile disponibile în sau prin Sistem. Dvs. înțelegeți și vă declarați de acord cu faptul că CHEP deține sau (acolo unde este necesar, potrivit ori aplicabil) este autorizată de terți să folosească toate drepturile, titlurile și interesele în și asupra Sistemului și funcțiilor, materialelor, oportunităților și serviciilor disponibile în sau prin Sistem, precum și orice informații, texte, date, coduri informatice, muzică, elemente grafice, baze de date, grafică, imagini, înregistrări audio și clipuri video, sigle, software, desene tehnice, configurații, grafice și alte materiale sau fișiere conținute, compilare, colecție, proiectare, selecție și dispunere a acestora (colectiv, "Conținutul"), ca și designul, structura, selecția, coordonarea, expresia, aspectul și „atmosfera” , sau dispunerea Conținutului. Dvs. vă declarați de acord că întreg Conținutul reprezintă informații proprietare de valoare, protejate prin drepturile de proprietate intelectuală și orice alte drepturi, legi și convenții de proprietate aplicabile din Statele Unite și alte țări și că, prin accesarea și folosirea Sistemului și a Conținutului, nu obțineți niciun drept de proprietate, precum și că toate aceste drepturi sunt și vor rămâne proprietatea CHEP sau a licențiatorilor și furnizorilor săi de conținut.

Afișarea informațiilor sau a altor materiale ori Conținut în Sistem de către CHEP nu reprezintă renunțarea la niciun drept de proprietate asupra informațiilor, materialelor sau Conținutului (cum ar fi, dar fără a se limita la, drepturi de autor, patente, mărci înregistrate sau alte drepturi de proprietate intelectuală) și că CHEP nu transferă niciun drept unui utilizator al Sistemului sau terților, cu excepția celor prevăzute în prezentul Acord.

Drepturi de autor.

După cum este specificat mai sus, întregul conținut din Conținutul Sistemului este protejat de drepturile de autor © 2002 CHEP (“Drepturi de autor CHEP”) sau de drepturile de proprietate exclusivă ale CHEP, ale societății mamă, afiliaților sau societăților afiliate și /sau ale licențiatorilor. Toate drepturile rezervate. Conținutul (total sau parțial) nu poate fi modificat, copiat, distribuit, integrat, reprodus, republicat, descărcat, afișat public, afișat, codificat, tradus, transmis, distribuit sau vândut sub orice formă ori prin orice mijloace fără acordul prealabil scris al CHEP, cu excepția următoarelor: (i) dacă este specificat contrariul în acești Termeni de utilizare sau (ii) dacă vi se permite descărcarea și tipărirea Conținutului în scopuri care nu concurează, afectează sau sunt în detrimentul CHEP în niciun fel, atât timp cât notificările privind drepturile de autor sau de proprietate intelectuală rămân neatinse. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acest acord limitat poate fi revocat de CHEP în orice moment și din orice motiv și nu include acordul de a republica Conținutul pe o pagină de Internet, Intranet sau Extranet sau de a integra informațiile într-o bază de date sau compilație. Folosirea Conținutului în orice alt scop, cu excepția celor descrise în acești Termeni de utilizare, este strict interzisă. De asemenea, vă declarați de acord că nu veți extrage, colecta sau prelua sistematic, prin mijloace electronice sau de altă natură, date sau câmpuri de date din Sistem, inclusiv, dar fără a vă limita la, elemente de identificare a clienților. În cazul în care considerați că materialele dvs. protejate prin drepturi de autor sunt folosite necorespunzător în Sistem, vă rugăm să ne contactați după cum este descris în secțiunea "Notificare privind agentul de drepturi de autor" din acești Termeni de utilizare.

Mărci înregistrate.

Toate mărcile din Sistem sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale CHEP, ale afiliaților sau societăților afiliate, fie ale licențiatorilor. Aceste mărci nu pot fi copiate, imitate sau folosite, total sau parțial, fără acordul prealabil scris ale CHEP. Toate antetele paginilor, grafica, pictogramele și scripturile sunt elemente distinctive ale mărcilor comerciale, mărci și / sau imaginea generală protejată a CHEP sau a afiliaților și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, total sau parțial, fără acordul prealabil scris al CHEP. Alte mărci, mărci înregistrate, denumiri de produse, și nume sau sigle ale companiilor afișate în Sistem sunt proprietatea titularilor respectivi. În cazul în care considerați că mărcile dvs. au fost folosite necorespunzător în Sistem, vă rugăm să ne contactați,

Suplimentar, dacă doriți să folosiți sigla sau marca CHEP în conformitate cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să ne contactați.

Patente.

Produsele și procesele CHEP pot fi acoperite de unul sau mai multe patente sau pot conține secrete comerciale și / sau informații care aparțin CHEP. CHEP își rezervă toate drepturile asupra acestor patente, secrete comerciale și informații. Prin acești Termeni de utilizare sau prin Utilizarea Sistemului nu se face și nu se sugerează niciun transfer al drepturilor privind patentele. Vă declarați de acord să nu încălcați aceste drepturi și să nu decompilați, să procesați prin inginerie inversă sau dezasamblați produsele sau procesele CHEP.

Software.

Orice software, inclusiv orice fișiere sau imagini generate de software, cod și date care însoțesc software-ul (denumite colectiv, "Software-ul"), folosit sau accesibil prin Sistem, poate fi folosit exclusiv pentru a accesa și utiliza Sistemul, cu condiția ca utilizarea să nu concureze și să afecteze CHEP și să respecte scopurile expres specificate în Sistem sau în prezenții Termeni de utilizare. CHEP păstrează integral și complet titlul sau licența asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Software-ului. Vă declarați de acord să nu copiați, distribuiți, vindeți, modificați, decompilați, procesați prin inginerie inversă, dezasamblați sau să creați lucrări derivate din acest Software.

Notificare privind agentul de drepturi de autor.

CHEP respectă drepturile de proprietate intelectuală a celorlalți și cere același lucru utilizatorilor Sistemului. În cazul în care considerați că orice conținut din Sistem încalcă sau violează drepturile dvs. de proprietate intelectuală conform articolului 17, Codul Statelor Unite, Secțiunea 512(c)(2), vă rugăm să transmiteți agentului pentru drepturi de autor (indicat mai jos) pentru partea aplicabilă a Sistemului o notificare care să conțină următoarele:

Semnătura fizică sau electronică a persoanei/persoanelor autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor;

Identificarea elementelor protejate prin drepturi de autor care se presupune că au fost încălcate;

Identificarea materialului pretins a încălca drepturile de autor și informații suficiente pentru a permite CHEP să localizeze materialul:

Adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de e-mail la care poate fi contactată partea reclamantă;

O declarație pe propria răspundere prin care partea reclamantă, de bună credință consideră că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, agentul acestuia sau prin lege; și

O declarație pe propria răspundere că informațiile din notificare sunt precise, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului dreptului exclusiv pretins a fi fost încălcat.

Reclamațiile și notificările privind încălcarea drepturilor de autor vor fi trimise la: bgintellectualproperty@brambles.com

Conduita utilizatorului – Generalități. Este interzisă orice Utilizare sau încercare de Utilizare a Sistemului (i) în scopuri ilegale, neautorizate, frauduloase sau rău intenționate; (ii) care poate deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta orice server, rețea conectată la orice server; (iii) care poate interfera cu utilizarea Sistemului (sau a oricărei părți din acesta) de către oricare altă parte; (iv) pentru a obține accesul neautorizat la orice alte conturi, sisteme informatice sau rețele conectate la orice server sau sisteme prin spargere, identificare a parolelor sau prin orice alte mijloace; (v) pentru a accesa sisteme, date sau informații pe care CHEP nu intenționează să le pună la dispoziția utilizatorului; (vi) pentru a încerca să obțină orice materiale sau informații prin orice mijloace care nu au fost puse la dispoziție de noi, intenționat; sau (vii) orice altă utilizare diferită de scopul intenționat.

Suplimentar, în ceea ce privește utilizarea Sistemului, vă declarați de acord că nu veți:

(a) Încărca sau transmite mesaje, informații, text, date, software sau imagini ori alt conținut ilegal, imoral, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, rău intenționat, defăimător, vulgar, obscen, calomnios sau inacceptabil în orice alt fel, sau care poate invada dreptul la intimitate sau publicitate al altora;

(b) Divulga numele de utilizator și parola dvs. altor persoane, prin Sistem sau prin alte mijloace;

(c) Crea o identitate falsă în scopul înșelării altora sau juca rolul unei alte persoane sau entități, inclusiv, dar fără a vă limita la, orice consultant CHEP, sau a vă declara în mod fals ori înșelător în orice alt mod afilierea la o persoană sau entitate;

(d) Încărca sau transmite niciun material asupra căruia nu aveți dreptul de reproducere, afișare sau comunicare conform legii sau care sunt supuse unor relații contractuale ori fiduciare (cum ar fi acordurile de confidențialitate);

(e) Încărca fișiere care conțin viruși, malware de tip cal Troian, viermi, bombe cu ceas, cancelbots, fișiere corupte sau orice software ori programe similare care pot afecta funcționarea computerului altei persoane sau proprietatea altora;

(f) Șterge orice atribuiri de autor, note legale sau indicații ale dreptului de proprietate sau etichete încărcate prin orice funcție de comunicare;

(g) Utiliza niciuna din funcțiile de comunicare ale Sistemului într-o manieră care să afecteze negativ disponibilitatea resurselor sale către alți utilizatori (de exemplu un ton agresiv excesiv, majuscule sau afișare excesivă continuă a textelor repetitive);

(h) Încărca sau transmite orice materiale publicitare sau promoționale nesolicitate, "junk mail", "spam", "note în lanț", "scheme de tip piramidal" sau orice alte forme de cereri, comerciale sau de altă natură.

(i) Încălca legile locale, regionale, naționale sau internaționale aplicabile;

(j) Încărca sau transmite niciun material care încalcă orice patent, marcă, elemente distinctive ale mărcilor comerciale, secret comercial, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți;

(k) Șterge sau revizui orice material afișat de orice persoană sau entitate;

(l) Proba, scana, testa vulnerabilitatea sau încălca măsurile de autentificare ale Sistemului sau ale oricăror alte rețele sau sisteme afiliate:

(m) Înregistra, abona, încerca să vă înregistrați sau să vă abonați, dezabona sau încerca să vă dezabonați la / de la orice parte pentru orice produse sau servicii dacă nu sunteți în mod expres autorizat de partea respectivă;

(n) Aduna sau colecta în orice fel informații despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; sau

(o) Folosi orice robot, spider, scraper sau alte mijloace manuale sau automate pentru a accesa Sistemul sau pentru a copia orice Conținut sau informații din Sistem.

CHEP își rezervă dreptul de a recurge la orice măsuri legale considerate potrivite pentru a răspunde la încălcarea posibilă sau reală a celor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, suspendarea sau anularea accesului și / sau a contului utilizatorului. CHEP poate coopera cu autoritățile competente și / sau terți în investigarea oricărei infracțiuni sau încălcări ale drepturilor omului suspectate sau presupuse. Cu excepția limitărilor expres prevăzute de Politica de confidențialitate, CHEP își rezervă în orice moment dreptul de a dezvălui informațiile considerate de CHEP necesare pentru a respecta orice lege aplicabilă, regulament, proces juridic sau cerere guvernamentală, sau de a edita, refuza să afișeze sau de a elimina orice informații sau materiale, total sau parțial, la discreția CHEP. De asemenea, vă declarați de acord să despăgubiți CHEP pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli pe care CHEP le poate suporta (inclusiv cheltuieli de judecată și onorarii pentru avocați, contabili, consilieri și alți experți plătiți în legătură cu apărarea sau soluționarea celor de mai sus) cauzate de Utilizarea Sistemului de către dvs. în scopuri ilegale sau interzise.

CHEP își rezervă în orice moment dreptul de a dezvălui informațiile considerate necesare pentru a respecta orice lege aplicabilă, regulament, proces juridic sau cerere guvernamentală sau de a edita sau elimina orice informații sau materiale, total sau parțial, la discreția CHEP.

 

Comunicări online prin Pagina de internet.

Cu excepția cazului în care CHEP agreează contrariul în scris, dvs. vă declarați de acord că orice comunicări, materiale sau informații de orice tip și de orice natură pe care le furnizați sau le transmiteți oricărei persoane (inclusiv CHEP) prin Sistem (sau oricare din paginile noastre conținute pe orice platformă sau site de socializare), prin e-mail, postare, mesaj, încărcare, descărcare sau alte mijloace, inclusiv (fără a vă limita la) întrebări, comentarii, sugestii, idei, planuri, note, informații de cont sau alte materiale, date sau informații (colectiv denumite "Informațiile") nu sunt confidențiale și, prin transmiterea acestor Informații la CHEP, dvs. acordați CHEP licența irevocabilă, non-exclusivă, gratuită, sub-licențiabilă, internațională, transferabilă, permanentă, nelimitată, cesionabilă, integral plătită și fără drepturi de autor (inclusiv, dar fără limitare la, licența asupra drepturilor de autor) de a copia, realiza, afișa, publica, deriva, distribui, procesa, analiza, utiliza și comercializa, în orice fel necunoscut sau descoperit în viitor, aceste Informații (sau orice conținut ori material conținut) în orice mediu și în orice scop. Toate informațiile transmise de către dvs. prin Sistem sau prin orice platformă de socializare se face pe riscul dvs. și, prin prezenta, dvs. declarați și garantați că aveți dreptul legal și integral de a folosi Informațiile și că acestea și orice conținut sau material conținut de acestea, nu sunt confidențiale sau supuse drepturilor de proprietate ale niciunui terț și că nu le folosiți cu încălcarea niciunei legi sau interdicții contractuale.

Politică de confidențialitate.

Politica de confidențialitate CHEP ("Politica de confidențialitate") se aplică oricărei Utilizări a sistemului. Pentru a vizualiza Politica de confidențialitate a CHEP, apăsați aici. Dvs. acceptați și vă declarați de acord că CHEP poate colecta, folosi și dezvălui datele colectate din Utilizarea Sistemului de către dvs. în maniera identificată în Politica de confidențialitate integrată în și stabilită în întregime de acești Termeni de utilizare. Vă încurajăm să citiți și să vă familiarizați cu practicile noastre de confidențialitate descrise în Politica de confidențialitate. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE POATE FI MODIFICATĂ LA UN ANUMIT MOMENT, IAR DVS. TREBUIE SĂ CONSULTAȚI PERIODIC POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

Suplimentar, folosind Sistemul, declarați că înțelegeți și vă declarați de acord că transmisiile prin Internet nu sunt niciodată complet confidențiale sau sigure. Înțelegeți că orice mesaj sau informație trimisă Sistemului poate fi citită sau interceptată de alții, chiar dacă există o notificare specială privind criptarea unei anumite transmisii.

Limitări privind conținutul Paginii de internet.

Conținutul disponibil prin sistem este considerat a fi corect și precis. CU TOATE ACESTEA, DVS. TREBUIE SĂ EVALUAȚI INDEPENDENT ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR ȘI UTILITATEA ACESTORA PENTRU NEVOILE DVS. PARTICULARE. Produsele și serviciile pot fi modificate fără notificare. Toate Informațiile din Sistem se supun declarațiilor de declinare a responsabilității din prezenții Termeni de utilizare.

Suplimentar, Sistemul poate conține greșeli tehnice sau erori de redactare. CHEP nu își asumă răspunderea pentru aceste greșeli sau erori și nu își asumă vreo obligație de a identifica și / sau corecta astfel de greșeli sau erori.

Link-uri către conținut terț.

Link-uri către alte pagini de internet.

Sistemul poate conține link-uri spre alte pagini de internet. Aceste link-uri sunt destinate doar facilitării utilizării Sistemului de către utilizatori și nu reprezintă sprijinirea, sponsorizarea sau recomandarea de către CHEP - sau responsabilitatea sa – pentru paginile de internet astfel accesate, conținutul, serviciile sau produsele disponibile pe sau prin aceste pagini de internet sau pentru companiile asociate paginilor de internet respective. CHEP declină orice răspundere pentru aceste pagini de internet, pentru accesul la ele și folosirea acestora, sau pentru folosirea link-urilor către aceste pagini de internet. De asemenea, declinăm orice răspundere și nu facem declarații pe proprie răspundere sau nu oferim garanții în legătură cu orice produse sau servicii puse la dispoziție, vândute sau oferite dvs. de către terți. Utilizarea, de către dvs., a altor pagini de internet și orice achiziție de produse sau servicii, prestare de timp sau servicii de voluntariat, sau contribuțiile caritabile făcute prin alte pagini de internet se supun termenilor și condițiilor paginilor respective de internet. Dvs. vă declarați de acord să nu acționați CHEP în instanță și să nu înaintați reclamații privind utilizarea acestor pagini de internet. Hiperlink-urile către alte pagini de internet prezente în sistem nu implică următoarele: (a) că CHEP este afiliat sau asociat cu oricare din site-urile respective; (b) că CHEP este autorizată legal să folosească mărci înregistrate, denumiri comerciale, sigle sau simbolul de drepturi de autor afișate în legătură cu sau accesibile prin aceste link-uri; sau (c) că site-urile conectate sunt autorizate să folosească mărci înregistrate, denumiri comerciale, sigle sau simbolul de drepturi de autor ale CHEP.

Link-uri dinspre alte pagini de internet.

Toate link-urile spre orice Pagină de internet trebuie aprobate de CHEP în scris, cu excepția situațiilor în care CHEP aprobă link-urile unde:

link-ul este reprezentat numai de un text care conține doar numele paginii principale a site-ului;

link-ul „trimite” numai la pagina principală a Paginii de internet și nu la alte pagini;

link-ul afișează pagina principală a site-ului pe întregul ecran - adică nu într-un „cadru” de pe site-ul legat; și

aspectul, poziția și alte elemente ale link-ului (i) nu creează impresia falsă că entitatea sau activitățile ori produsele acesteia sunt asociate cu sau sponsorizate de CHEP, societatea mamă sau filialele sale și societățile afiliate, sau (ii) nu deteriorează sau diluează buna imagine sau bunăvoința asociate numelui și mărcilor CHEP, societății mamă sau filialelor sale și societăților afiliate.

CHEP își rezervă dreptul de a revoca acest acord pentru link în orice moment, la propria discreție. Dvs. vă declarați de acord să eliminați sau să dezactivați imediat orice hiperlink către Pagina de internet, la solicitarea scrisă a CHEP. Nu veți utiliza în niciun caz vreo siglă sau marcă a CHEP, sub forma unui „buton” de hiperlink și în nicio altă manieră, decât cu acordul expres scris al CHEP.

Conținut terț.

Sistemul poate conține materiale, date sau informații furnizate, afișate sau oferite de terți prin framing și alte tehnologii. Vă declarați de acord că CHEP și afiliații nu au nicio răspundere față de dvs. în legătură cu astfel de materiale, date sau informații de la terți. Acolo unde este cazul, utilizarea, de către dvs., a conținutului terț poate fi supusă și condițiilor aplicabile din termenii de utilizare ai furnizorului de conținut și din politica sa de confidențialitate. CHEP nu confirmă, nu susține și nu oferă garanții în legătură cu conținutul oferit de terți prin Sistem. CHEP nu își asumă răspunderea pentru livrarea sau calitatea bunurilor sau serviciilor vândute, promovate sau puse la dispoziție de către terți pe pagina noastră de internet sau pe alte pagini. În cazul în care considerați că orice conținut oferit de terți încalcă oricare dintre drepturile dvs. de proprietate, vă rugăm să ne contactați.

Mai mult, Sistemul poate conține oferte comerciale pentru bunuri și servicii care nu sunt oferite de CHEP. Aceste bunuri și servicii pot fi obținute numai prin accesarea paginii de internet a comerciantului respectiv pentru a încheia tranzacția. Termenii ofertei afișate în Sistem, inclusiv, dar fără a se limita la, prețul, cantitatea, disponibilitatea și descrierea pot diferi de cei afișați pe pagina de internet a comerciantului. Diferențele dintre termenii ofertei din Sistem și cei de pe pagina de internet a comerciantului vor fi guvernate de termenii specificați pe pagina comerciantului. CHEP nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru nicio astfel de diferență sau discrepanță ori pentru performanțele produselor sau serviciilor obținute prin paginile de internet ale terților.

Prevederi legale.

SISTEMUL ȘI CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE DISPONIBILE PRIN SISTEM SUNT OFERITE PE O BAZĂ "AS IS" ȘI "AS AVAILABLE", ȘI AU NUMAI SCOP INFORMATIV. DVS. VĂ DECLARAȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZAREA SISTEMULUI, SERVICIILOR ȘI / SAU CONȚINUTULUI SE FACE EXCLUSIV PE RISCUL DVS.

ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE ŞI CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR EXPRES AGREATE ÎN SCRIS, CHEP, SOCIETATEA MAMĂ ŞI FILIALELE SALE SAU SOCIETĂŢILE AFILIATE NU ÎŞI ASUMĂ NICIO GARANŢIE DE NICIO NATURĂ, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANŢIE PRIVIND VANDABILITATEA, POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR.

VĂ DECLARAȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZAREA SISTEMULUI, INCLUSIV ÎNTREG CONŢINUTUL, DATELE SAU SOFTWARE-UL DISTRIBUIT DE, DESCĂRCAT DIN SAU ACCESAT PRIN SISTEM SE FACE EXCLUSIV PE RISCUL DVS. ÎNŢELEGEŢI ŞI VĂ DECLARAȚI DE ACORD CĂ VEŢI FI EXCLUSIV RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE ŞI CONSECUTIVE ADUSE ACTIVITĂŢII DVS., SISTEMULUI DVS. INFORMATIC SAU PENTRU PIERDEREA DE DATE REZULTATE CA URMARE A DESCĂRCĂRII CONŢINUTULUI, DATELOR ŞI / SAU SOFTWARE-ULUI.

VĂ DECLARAȚI DE ACORD CĂ CHEP NU ARE CONTROL ASUPRA INFORMAŢIILOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR OFERITE DE TERŢI PRIN SISTEM. CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR ÎN CARE SE AGREEAZĂ CONTRARIUL ÎN SCRIS, CHEP ŞI AFILIAŢII SĂI NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ŞI NU OFERĂ GARANŢII SAU DECLARAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU PRECIZIA, ACTUALITATEA, INTEGRITATEA, EFICIENŢA SAU UTILITATEA NICIUNEI RECOMANDĂRI, PĂRERI, AFIRMAŢII SAU ALTUI CONŢINUT SAU ORICĂROR PRODUSE ORI SERVICII DISTRIBUITE SAU PUSE LA DISPOZIŢIE DE TERŢI.

CHEP NU OFERĂ NICIO GARANŢIE CĂ SISTEMUL SAU CONŢINUTUL ACESTUIA VĂ VA ÎNDEPLINI CERINŢELE SAU CĂ SISTEMUL SAU CONŢINUTUL ACESTUIA VOR FI NEÎNTRERUPTE, PROMPTE, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI, SAU CĂ VOR FI CORECTATE DEFECTELE, DACĂ ACESTEA EXISTĂ. DE ASEMENEA, CHEP NU OFERĂ NICIO GARANŢIE PRIVIND REZULTATELE CARE POT FI OBŢINUTE DIN UTILIZAREA ACESTUI SISTEM SAU A SERVICIILOR, ORI PRIVIND ACURATEŢEA, INTEGRITATEA SAU EFICIENŢA ORICĂROR INFORMAŢII OBŢINUTE PRIN SISTEM.

CHEP NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNELE (DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE ŞI CONSECUTIVE) SUPORTATE DE UN UTILIZATOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA DE DATE CAUZATĂ DE LIVRAREA CU ÎNTÂRZIERE SAU DELOC A CONȚINUTULUI SAU MESAJELOR, ERORI, CĂDERI DE SISTEM, LIVRĂRI GREȘITE ALE CONŢINUTULUI SAU MESAJELOR, INDISPONIBILITATEA SISTEMULUI SAU REŢELEI, FIŞIERE CORUPTE SAU SERVICII ÎNTRERUPTE DIN CAUZA NEGLIJENŢEI CHEP, A SOCIETĂŢII MAMĂ, AFILIAŢILOR SAU SOCIETĂŢILOR AFILIATE, LICENŢIATORILOR SAU DE ERORILE ŞI / SAU OMISIUNILE UTILIZATORULUI. CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR EXPRES AGREATE ÎN SCRIS ŞI DUPĂ CUM REZULTĂ DIN POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENŢIALITATE, CHEP NU ACORDĂ NICIO GARANŢIE SAU DECLARAŢIE LEGATĂ DE PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂȚII INFORMAŢIILOR TRANSMISE PRIN SISTEM.

RECOMANDĂRILE SAU INFORMAŢIILE, FIE ELE ORALE SAU SCRISE, OBŢINUTE DE LA CHEP SAU PRIN SISTEM NU VOR DA NAŞTERE NICIUNEI GARANŢII CARE NU ESTE ÎN MOD EXPRES PREVĂZUTĂ ÎN SCRIS.

UNELE STATE SAU ȚĂRI POT INTERZICE LIMITAREA SAU EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU CONDIȚII, ASTFEL ÎNCÂT UNELE DINTRE EXCLUDERILE DE MAI SUS POT SĂ NU SE APLICE ȘI ÎN CAZUL DVS..

Limitarea răspunderii.

CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR EXPRES AGREATE ÎN SCRIS, CHEP SAU SOCIETATEA MAMĂ, SUBISIDIARELE, FILIALELE SAU SOCIETĂŢILE AFILIATE ORI FUNCŢIONARII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, AGENŢII SAU FURNIZORII ACESTORA NU VOR PUTEA FI ÎN NICIUN CAZ TRAŞI LA RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECUTIVE CAUZATE DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SISTEMUL SAU ORICE CONŢINUT ORI SERVICII CONŢINUTE ÎN SISTEM, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE REZULTATE DIN PIERDEREA PROFITULUI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA PROGRAMELOR, A DATELOR SAU A ALTOR BUNURI NECORPORALE, CHIAR DACĂ LUI CHEP I-A FOST ADUSĂ LA CUNOȘTINȚĂ ÎN MOD EXPRES POSIBILITATEA DAUNELOR RESPECTIVE. PĂRŢILE ÎNŢELEG CĂ ACEASTĂ ATRIBUIRE A RISCURILOR SE FACE ÎN MOD REZONABIL. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ PENTRU RECLAMAŢIILE ADUSE ÎN CONFORMITATE CU ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE SAU UTILIZAREA SISTEMULUI (SAU A ORICĂREI PĂRŢI DIN ACESTA) NU VA PUTEA DEPĂȘI VENITURILE PRIMITE DE LA DVS. TIMP DE DOUĂSPREZECE (12) LUNI ANTERIOR DESCHIDERII ACȚIUNII.

UNELE JURISDICŢII INTERZIC LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, ASTFEL LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS POATE SĂ NU SE APLICE ŞI ÎN CAZUL DVS.

Despăgubire.

Vă declarați de acord să despăgubiți, să apărați și să protejați CHEP, societatea mamă, filialele și societățile afiliate, precum și pe funcționarii, directorii, angajații, agenții și furnizorii acestora împotriva tuturor pierderilor, cheltuielilor, daunelor și costurilor, inclusiv cheltuieli legale rezonabile, cauzate de (i) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau a drepturilor altor persoane, (ii) orice pretenții terțe în legătură cu sau generate de conținutul, datele sau informațiile trimise, afișate sau transmise de dvs. prin Sistem sau de (iii) accesarea și utilizarea de către dvs. a Conținutului, Sistemului și a altor materiale, produse și servicii disponibile pe sau prin Sistem și CHEP.

Conturi, parole și securitate

Anumite funcții și servicii oferite în sau prin Sistem pot impune crearea, de către dvs., a unui cont (inclusiv stabilirea unui ID de utilizator și a unei parole). Dvs. sunteți integral responsabil pentru confidențialitatea informațiilor contului dvs., inclusiv a ID-ului de utilizator și a parolei, precum și pentru oricare și toate activitățile care au loc în contul dvs. sau prin ID-ul dvs. de utilizator. Vă declarați de acord să notificați CHEP imediat dacă descoperiți o utilizare neautorizată a contului, a ID-ului de utilizator sau a parolei, sau orice altă breșă de securitate. Totuși, puteți fi tras la răspundere pentru pierderile suportate de CHEP sau orice alt utilizator sau vizitator al Sistemului cauzate de utilizarea contului, a ID-ului de utilizator sau a parolei dumneavoastră de către altă persoană.

Pentru a folosi pagina de internet CHEP pe dispozitive mobile, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola ("Informații cont") asociate contului ("Contul de utilizator") din Sistemul de Management al Transportului ("TMS"). Informațiile contului introduse vor fi autentificate prin TMS.

Nu puteți folosi alt cont de utilizator, ID de utilizator sau parolă în niciun moment fără acordul expres și permisiunea titularului contului, al ID-ului de utilizator sau al parolei respective. CHEP nu poate fi și nu va fi trasă la răspundere pentru pierderile sau daunele cauzate de nerespectarea de către dvs. a acestor obligații.

Informaţii generale.

Legea aplicabilă.

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile Statului Florida, legile federale ale Statelor Unite ale Americii, fără aplicarea prevederilor privind conflictul de legi. Vă declarați de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a instanțelor de judecată ale statului sau curților federale din statul Florida. De asemenea, renunțați în mod expres la orice pretenție prin care locația acestor instanțe de judecată nu este potrivită, din orice motiv.

Altele.

În conformitate cu termenii oricăror alte acorduri încheiate de CHEP pentru materialele și serviciile obținute prin Sistem, acești Termeni de utilizare reprezintă întregul acord, între dvs. și CHEP, care guvernează utilizarea Sistemului de către dvs. Dacă oricare dintre prevederile din acești Termeni de utilizare este declarată invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, prevederea respectivă va fi considerabilă ca separată de acești Termeni de utilizare și nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea restului prevederilor. Vă declarați de acord că orice pretenție generată de în legătură cu acești Termeni de utilizare sau cu utilizarea Sistemului de către dvs. trebuie înaintată în termen de maxim un an de la momentul apariției, sau va fi respinsă definitiv.

Vă declarați de acord să nu contestați admisibilitatea sau aplicabilitatea copiei CHEP a acestor Termeni de utilizare privind orice acțiune sau procedură generate de sau în legătură cu prezenții Termeni de utilizare. Cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta, acești Termeni de utilizare nu oferă drepturi, remedii sau beneficii niciunei persoane sau entități, cu excepția dvs. și a CHEP. CHEP poate transfera în orice moment drepturile și obligațiile prevăzute în acești Termeni de utilizare unui terț, fără notificare. Dvs. nu puteți transfera acești Termeni de utilizare fără acordul prealabil scris al CHEP. Acești Termeni de utilizare au caracter obligatoriu și vor genera beneficii pentru părțile prezentei și succesorii sau cesionarii acestora. Dvs. sunteți responsabil pentru respectarea oricărei și tuturor legilor jurisdicției din care accesați Sistemul și ale oricărei alte jurisdicții ale cărei legi sunt aplicabile dvs. sau acțiunilor dvs. Vă declarați de acord să nu accesați sau să folosiți Sistemul, Conținutul sau oricare informații ori materiale din Sistem cu încălcarea legilor de mai sus sau a acestor Termeni de utilizare.

Vă declarați de acord că orice încălcare sau posibilă încălcare de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau a Politicii de confidențialitate menționată, reprezintă o practică ilegală și neloială care ne aduce prejudicii ireparabile și incomensurabile. De asemenea, vă declarați de acord că daunele financiare nu sunt adecvate acestui tip de prejudiciu și vă declarați de acord ca noi să obținem orice măsuri reparatorii prin echivalent pe care le considerăm necesare sau potrivite. Aceste măsuri sunt suplimentare oricăror alte măsuri reparatorii de care am putea beneficia în virtutea legii sau a echității.

Utilizare internațională.

Suplimentar, vă declarați de acord că aveți responsabilitatea exclusivă pentru acțiunile și comunicările întreprinse sau transmise prin contul dvs. și că veți respecta toate legile și regulamentele locale, regionale, naționale și internaționale, inclusiv, dar fără limitare la, restricțiile de export ale Statelor Unite care privesc utilizarea de către dvs. a Sistemului sau activitățile dvs. în acesta. Sistemul este controlat și operat din Statele Unite. DACĂ ACCESAŢI SITE-UL DIN AFARA STATELOR UNITE ŞI LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA ÎN CARE VĂ AFLAŢI INTERZICE ACEST LUCRU, NU ACCESAŢI SAU FOLOSIŢI SISTEMUL (SAU ORICARE PARTE DIN ACESTA).

Contactați-ne

CHEP vă încurajează să ne transmiteți orice observații sau întrebări pe care le puteți avea privind acești Termeni de utilizare sau Sistemul. Vă rugăm să ne trimiteți orice observații sau întrebări prin formularul de contact.

Acești Termeni de utilizare au fost actualizați la data 8 iulie 2016. Vă rugăm să reveniți periodic pentru a verifica actualizările și modificările aduse acestui document.

Caută echipamentele CHEP

Vă rugăm să introduceți mai jos datele dumneavoastră

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Câmp obligatoriu
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Câmp obligatoriu
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Câmp obligatoriu
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Câmp obligatoriu
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Câmp obligatoriu
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Câmp obligatoriu
Sunteți deja client?:
If your download doesn't start shortly please click here

Selectați limba

Romania
Done

Not your country or language?

Change country

Termeni de utilizare | CHEP