Lösningar för första sträckan

Lösningar utformade för effektivitet i supply chain

Färre risker. Garanterad kvalitet. Du behöver högsta möjliga säkerhet i din produktionslinje. Och på den första sträckan, det vill säga den första punkten i supply chain, där råvaror och ingredienser transporteras till tillverkaren, måste risken för kontamination vara som allra lägst.

Vi på CHEP finns här för att hitta lösningar som är rätt för dig, så att du kan transportera mera med mindre resurser, mer effektivt och hållbart än någonsin förr. Du sparar tid och slipper besvär samtidigt som du uppfyller de senaste kraven vad gäller livsmedelssäkerhet.

CHEP på första sträckan

CHEP på första sträckan

Vi på CHEP vet att alla sträckor i din supply chain är olika och att du behöver produkter och lösningar som är rätt för dig.

Plastpallar för den första sträckan i supply chain:

Våra lösningar för första sträckan är utformade för effektivitet. Genom vår storlek, vårt nätverk, vår kunskap och våra plattformar kan vi hjälpa dig att följa regler för livsmedelssäkerhet, utarbeta bra tillverkningsrutiner, hantera säsongsvariationer, effektivisera hanteringen och minska risken för produktkontamination. Så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Genom att använda CHEP:s helpallar i plast den första sträckan kan du förflytta förpackningar, råvaror och ingredienser till tillverkningsplatserna. Det innebär att du kan vara säker när det gäller utrustningens kvalitet, pålitlighet och renhet. Det innebär att du kan klara säsongsvariationer, med de rätta pallarna i rätt tid.

CHEP på första sträckan

Vi är världens största uthyrare av poolad utrustning, och vi äger, administrerar, underhåller, reparerar, tvättar, levererar och samlar in våra plattformar, så att du endast betalar för det du behöver, när du använder det.

 • Större försörjningstrygghet.

  Mindre risk.

 • Bättre hygien.

  Mindre risk för kontamination.

 • Större effektivitet.

  Mindre förseningar.

 • Mer hållbarhet.

  Mindre skador.

 • Mer enkelhet.

  Mindre komplexitet.

 • Större ansvarstagande.

  Mindre avfall.

Varför plastpallar?

Pall för första sträckan och därefter

CHEP:s helpallar i plast är tillverkade i ny plast avsedd för livsmedel certifierat fria från kontaminering och formsprutade i ett stycke; alltså inga spikar, skarpa kanter eller stickor.

Släta antiglidytor innebär att det inte finns några dolda vinklar och vrår där fukt, damm, allergiframkallande ämnen eller vätskor kan samlas. Det minskar risken för korskontamination och innebär att de här pallarna är det mest hygieniska alternativet som finns.

Med hjälp av våra helpallar i plast kan du leva upp till de senaste kraven på livsmedelssäkerhet i supply chain, till exempel International Featured Standards (IFS), British Retail Consortium (BRC) och god tillverkningssed (GMP) enligt WHO.

Våra helpallar i plast kan följa med hela vägen i din och dina kunders supply chains så att det inte behövs någon kostsam ompackning.

Den rätta plattformen för din supply chain

Den rätta plattformen för din supply chain

Plastpallar är bara en av de lösningar som vi kan erbjuda för första sträckan. Eftersom rätt plattform för varje enskild last kan göra stor skillnad när det gäller att få ett arbete gjort. På CHEP har vi det bredaste utbudet av plattformar och lösningar som konstruerats för att ge bästa möjliga skydd för produkterna, till exempel småbulkbehållare särskilt utformade för torrgods och paketering på första sträckan. Och vi kan arbeta tillsammans med dig för att komma fram till den rätta plattformen för din verksamhet med största möjliga besparing. Utan att vara partiska rekommenderar vi de plattformar som är bäst för dig, oavsett vilka plattformar det är.

Vi har de plattformar du behöver, oavsett vilka de är.

Konsumentvaror

 • Butikslösningar
 • Interkontinentala lösningar
 • Optimerad plattformsblandning
 • Transportlösningar
 • CHEP:s samhällsansvar
 • Lösningar för första sträckan
 • Butikslösningar

  Med våra lösningsstrategier för butiker och konsumentexponerade plattformar kan du sälja fler produkter med högre marginaler.

  Om den här lösningen
 • Interkontinentala lösningar

  Med verksamhet i fler än 60 länder och över 300 miljoner plattformar i omlopp har vi en unik möjlighet att hjälpa dig att frakta varor över gränser och kontinenter.

  Om den här lösningen
 • Optimerad plattformsblandning

  Med alla de expertkunskaper som vi har förvärvat genom att arbeta med supply chains över hela världen och vår modelleringskompetens kan vi hitta exakt rätt plattformar.

  Om den här lösningen
 • Transportlösningar

  Vi tillhandahåller, levererar, samlar in och tar emot miljontals CHEP-plattformar varje dag genom ett logistiknätverk där våra transportresurser samordnas med kundernas.

  Om den här lösningen
 • CHEP:s samhällsansvar

  I och med att fler företag utvärderar sin supply chain för att förbättra sin ekonomi och miljö- och samhällspåverkan ger CHEP:s plattformar och lösningar ännu mer värde.

  Om den här lösningen
 • Lösningar för första sträckan

  Du behöver högsta möjliga säkerhet i din produktionslinje. Även på den första sträckan, den första delen i din supply chain.

  Om den här lösningen

       Hitta plattform från CHEP

       Hitta plattform från CHEP

       Skriv in kontaktuppgifter nedan

       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Det här fältet måste fyllas i
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Det här fältet måste fyllas i
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Det här fältet måste fyllas i
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Det här fältet måste fyllas i
       If your download doesn't start shortly please click here

       Välj språk

       Sweden
       Klart

       Inte ditt språk eller land?

       Ändra land

       Lösningar för första sträckan | CHEP Sverige