Bygga en hållbar värld

CHEP:s affärsmodell är miljövänlig i sig själv. När kunderna använder vår hyrpoolsutrustning och hållbarhetslösningar blir deras supply chains effektivare vad gäller kostnader och utnyttjande av naturresurser. Vi hjälper kunderna att bli en del i den cirkulära ekonomin genom våra delnings- och återanvändningsprinciper. Ju mer kunderna använder våra plattformar, ju effektivare blir det.

Vi strävar efter att minimera vår egen påverkan på miljön, samtidigt som vi bidrar med något bra till de samhällen där vi verkar. CHEP spelar en stor roll när det gäller att följa Brambleskoncernens miljöstrategi och uppnå koncernens miljömål för 2020, som går i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Allt vårt miljöarbete har sin grund i vårt strategiska ramverk för bättre lönsamhet, bättre miljö, bättre samhällen.

Så här kan vi hjälpa dig att bli mer miljövänlig

Vårt miljöprogram utförs på tre nivåer. Nedan kan du se hur var och en av nivåerna minskar dina rörelsekostnader och din miljöpåverkan.

 • Dela och återanvända

  Vi byter ut engångsförpackningar mot återanvändbara pallar och behållare av hög kvalitet så att avfallsmängderna minskar och verksamheten blir effektivare.

 • Samarbetsprojekt

  Vi gör en fullständig analys av din supply chain för att se på vilka områden vi kan samarbeta för att förbättra din logistik och minska dina kostnader.

 • Etablerad praxis

  När du samarbetar med CHEP får du tillgång till våra supply chain-experter i världsklass. Organisationer i hela världen har intygat vår miljöexpertis och den nytta den innebär för våra kunder.

Dela och återanvända

Film

Coming up next

 • Film

Den cirkulära ekonomin

Vår affärsmodell med delning och återanvändning utgår från idén om en cirkulär ekonomi. Det är en industrimodell där avfall ses som en resurs och inga föroreningar släpps ut.

Beräkningsfunktion för poolingfördelar

Beräkna hur mycket du kan spara

Återanvändbara paketeringslösningar är i sig själva effektivare än engångslösningar. När våra kunder delar och återanvänder samma pallar för att transportera sina varor, behövs färre plattformar, färre naturresurser konsumeras, mindre avfall hamnar på tippen och mindre koldioxid släpps ut i jordens atmosfär.

Med vår beräkningsfunktion för poolingfördelar kan du snabbt se hur mycket du kan spara vad gäller kostnader och miljö.

Gå till beräkningsfunktionen

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt
En typ av samarbete som vi erbjuder är transportsamarbete, där vi ”sluter cirkeln” för att minska antalet tomma mil.

De största miljöfördelarna kan endast uppnås genom samarbete i hela supply chain. Vi arbetar tillsammans med dig, dina leverantörer och logistikpartner och andra för att hitta möjligheter där samarbete kan göra verksamheten mer effektiv. Nedan kan du läsa fallstudier om några av de framgångsrika samarbetsprojekt som vi har genomfört tillsammans med våra kunder.

Fallstudier

Etablerad praxis

Vi tar fram praktiska riktlinjer i världsklass om hur du kan göra din verksamhet mer miljövänlig och kostnadseffektiv. Nedan ser du några av de organisationer som intygar CHEP:s meriter vad gäller miljöarbete.

Dow Jones hållbarhetsindex

Dow Jones hållbarhetsindex
I det här indexet bedöms företag utifrån fler än 600 faktorer vad gäller miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Genom Dow Jones olika hållbarhetsindex kan investerare som vill ta hänsyn till miljön när de sätter samman sina portföljer jämföra företag, och indexen fungerar även som en effektiv engagemangsplattform för företag som vill börja arbeta miljövänligt. Genom sitt moderbolag Brambles ligger CHEP på andra plats i sin näringskategori.

EcoVadis

EcoVadis
Guldutmärkelsen som CHEP fick av EcoVadis 2018.

CHEP har fått flera guldutmärkelser från EcoVadis, som utvärderar hållbarheten hos leverantörer i globala supply chains. EcoVadis metod grundar sig på internationella CSR-normer, och de här guldutmärkelserna visar att CHEP ligger bland de fem bästa procenten av de företag som utvärderats.

FN

FN
FN:s flyktingorgan UNHCR samarbetar med CHEP, eftersom vi är det ledande företaget vad gäller globala supply chains.

Vårt miljöprogram har fått godkännande av FN, och våra hållbarhetsmål för 2020 går helt och hållet i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. CHEP har arbetat tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR för att förbättra organisationens supply chains och säkerställa att nödhjälp kommer fram dit den ska så snabbt som möjligt.

Vi har även skrivit under FN:s Global Compact-initiativ. Det är ett initiativ för frivilligt företagsmedborgarskap där företag uppmuntras att anpassa sin strategi och verksamhet efter tio universellt vedertagna principer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Coca Cola Enterprises

Coca Cola Enterprises
Coca Cola Enterprises är ett tappningsföretag som har ensamrätt på buteljering av Coca Colas drycker i åtta europeiska länder.

År 2015 utsåg Coca-Cola Enterprises (CCE) CHEP till årets bästa leverantör vad gäller samhällsansvar och hållbarhet. Vi fick den här utmärkelsen för vårt oförtröttliga arbete med att ta fram innovativa och hållbara logistiklösningar.

Kunden hade fått stor nytta av det framgångsrika samarbetsprojekt som man genomfört tillsammans med oss. CHEP och CCE tog tillsammans fram en innovativ ny typ av plattform med hjul som passade CCE:s särskilda behov och gjorde deras supply chain effektivare. CCE gick även med i vårt samtransportprogram, vilket innebar 300 000 färre mil med lastbilstransporter på de europeiska vägarna och att CCE minskade sina koldioxidutsläpp med nästa tre ton.

Bättre samhälle

Vi på CHEP vill ge tillbaka till de samhällen där vi verkar. Det gör vi genom att ge alla fastanställda tre dagar ledigt för frivilligarbete, och vi donerar även till olika välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer både i pengar och natura.

Mycket av vårt samhällsarbete gäller matbanker. Nedan finns några exempel på hur vi stöder de här oerhört viktiga institutionerna.

Bättre samhälle

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
Är du redan kund?:
If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Miljöarbete | CHEP Sverige