Webbplatsens integritetspolicy

Brambles Ltd och dess dotterbolag, inklusive företag som bedriver verksamhet under våra varumärken CHEP, BxB Digital och Kegstar  (Brambles) respekterar din rätt till integritet och rätt att kontrollera spridning av dina personuppgifter.  Vänligen klicka här för en lista över våra företags geografiska lägen och kontaktuppgifter.

Denna policy gäller webbplatsen och alla mobila applikationer eller annan online och/eller mobila applikation eller webbplatser som drivs av oss eller som är kopplade till oss (webbplatsen).  Den beskriver även hur denna webbplats samlar in information av dig, vilken typ av information den samlar in, vad vi kan komma att göra med de uppgifter du lämnar samt dina rättigheter när det gäller integritet.

Genom att besöka vår webbplats och/eller använda tjänsterna som erbjuds på eller via vår webbplats bekräftar du att du har läst och förstått villkoren för denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy infogas i och utgör en del av vår webbplats villkor och bestämmelser, som styr din användning av vår webbplats.

1.            INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN AV DIG

Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

1.1.         Kontaktuppgifter

Om du väljer att använda kontakta-funktionen kanske vi ber dig uppge vissa grundläggande uppgifter om dig och/eller ditt företag, som till exempel namn, befattning, e-postadress, vilket gör det möjligt för oss att förse dig med tjänster och information, och bidrar till att vår kontakt med dig blir så produktiv som möjligt.

Utifrån dina marknadsföringsval, som inhämtas när du skickar begäran om mer information på vår webbplats, kan vi komma att skicka marknadsföringsinformation om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Du har rätt att välja och välja bort (”opt in” eller ”opt out”) särskilda användningar av dina personuppgifter för dessa ändamål.

1.2.         Kommunikation

För att ständigt förbättra effektiviteten i vår kundservicekommunikation, kan vi undersöka hur effektiv vår e-postkommunikation är med dig. Vi kan även komma att samla in information av dig när du lämnar kommentarer eller deltar i undersökningar.

1.3.         Surfa på webben

Uppgifter om dina besök på vår webbplats inklusive, men inte begränsade till, trafik- och platsdata, webblogg och andra kommunikationsdata, oavsett om det krävs för dina ändamål eller i andra fall och de resurser som du använder.

2.            IP-ADRESSER OCH COOKIES

2.1.         IP-adresser

Våra webbservrar kan hämta domännamnet du använde för att få internetåtkomst, webbplatsen du kom från och nästa webbplats du besöker. Informationen aggregeras för att mäta antalet besök på webbplatsen, genomsnittlig tid för besök, sidvisningar och annan statistik om besökare på webbplatsen. Vi kan även använda dessa aggregerade data för att se hur webbplatsen fungerar och för att göra webbplatsen både enklare och mer bekväm att använda.

När du besöker vår webbplats kan vi även samla in viss teknisk och routing-information om din dator för att göra det enklare för dig att använda webbplatsen. Till exempel kan vi lagra miljövariabler, såsom typ av webbläsare, operativsystem och CPU-hastighet, och internetprotokoll (IP)-adress på din ursprungliga internetleverantör för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Vi kan även registrera sökningar och sökresultat för att säkerställa att vår sökmotor fungerar effektivt. Vi kanske använder din IP-adress för att spåra din användning av webbplatsen. Den här ”clickstream”-informationen kan matchas med annan information du uppger.

2.2.         Om cookiefiler

Cookies eller kakor är filer, som ofta inkluderar unika identifierare, vilka skickas av webbservrar till webbläsare, och som sedan kan skickas tillbaka till servern varje gång webbläsaren ber om en sida från servern.

Cookies kan användas av webbservrar för att identifiera och spåra användare när de navigerar på olika webbsidor, och för att identifiera användare som återvänder till en webbplats. Cookies placeras antingen av vår webbplats (förstapartscookies) eller andra webbplatser, vars innehåll syns på vår webbplats (tredjepartscookies).

Cookies kan vara “beständiga” cookies eller ”sessioncookies”.  Beständiga cookies kan bestå av textfiler som skickas av en webbserver till en webbläsare, och som lagras av webbläsaren och sedan är giltiga till och med satt utgångsdatum (såvida de inte raderas av användaren före utgångsdatum). Sessioncookies, å andra sidan, är giltiga fram till sessionens slut, när webbläsaren stängs.

2.3.         Så använder vi cookies

Cookies innehåller inte någon personlig information som identifierar dig, men information vi lagrar om dig kan komma att länkas, av oss, till informationen som lagras i och hämtas från cookies.

Vi använder informationen som vi hämtar av dig i följande syften:

 • känna igen din dator när du besöker vår webbplats
 • spåra dig när du navigerar på  vår webbplats
 • förbättra vår webbplats användarupplevelse
 • analysera användningen av vår webbplats.

Det finns olika kategorier av cookies som används i olika syften.

2.4.         Hantera cookies

Du kan styra hur din webbläsare hanterar cookies som placeras på vår webbplats. Du kan välja att tacka nej till alla cookies eller att förvarnas innan cookies sparas på din hårddisk eller att endast godkänna cookies från vissa webbplatser som du anger. Information om hur du tar bort och hanterar cookies finns på www.AboutCookies.org. Om du inte tillåter cookies från oss, kan du kanske inte använda vissa av funktionerna eller funktionaliteten som erbjuds på vår webbplats.

 

3.            HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att använda informationen vi får om dig för att

3.1.         driva vår webbplats

3.2.         säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det för dig och din dator mest effektiva sättet

3.3.         kommunicera med dig om våra produkter, tjänster, erbjudanden, event och kampanjer, och erbjuda dig våra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, som till exempel via e-postutskick och nyhetsbrev.

3.4.         tillhandahålla kundsupport, bland annat genom att svara på frågor om information om våra produkter och tjänster, till exempel säkerhetsinformation eller frågor om våra tjänster

3.5.         förse dig med specifika tjänster som du begärt

3.6.         göra det enklare för dig att delta i våra välgörenhetsprogram och community-aktiviteter.

3.7.         driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet

3.8.         sammanställa din feedback om och förbättra våra produkter, tjänster, program och internettjänster

3.9.         analysera och förbättra vår marknadsföring, strategier, trender och statistik om användning av våra internettjänster

3.10.      skydda mot och förhindra bedrägerier, obehöriga transaktioner, anspråk och andra skyldigheter, och hantera riskexponering, även genom att identifiera potentiella hackare och andra obehöriga användare.

3.11.      följa tillämpliga lagkrav och branschstandarder samt våra policyer.

4.            SPRIDNING AV ICKE-PERSONUPPGIFTER

När du lämnar uppgifter till vår webbplats kan vi dela uppgifterna enligt följande:

4.1.         Inom Brambles.  Vänligen klicka här för en lista över våra företags geografiska lägen och kontaktuppgifter.

4.2.         För att hantera dina förfrågningar, utföra olika funktioner, tjänster och material tillgängliga för dig, att svara på dina frågor, och i syften som beskrivs i avsnittet Så använder vi dina uppgifter i denna integritetspolicy kan vi komma att dela dina personuppgifter eller information om användning med tredje part som utför funktioner för vår räkning, eller för andra entiteter som vi gör affärer med,  såsom företag eller personer som är värd för eller driver våra webbplatser, analyserar data, tillhandahåller kundservice, skickar ut produktprover eller hanterar betalningar; annonsörer; sponsorer eller tredje part som deltar i eller administrerar våra kampanjer eller sköter marknadsföring eller ger kampanjassistans. Med våra tjänster kan du välja att få information eller erbjudanden från tredje part, eller att på annat sätt samtycka till att dina uppgifter delas med tredje part. Om du godkänner att dina personuppgifter delas, kommer dina uppgifter att lämnas ut till tredje part, med förbehåll för integritetsmeddelandet och tredje parts affärsmetoder.

4.3.         Vi kan komma att dela icke-personuppgifter, exempelvis aggregerad användarstatistik, demografisk information och användaruppgifter med tredje part.

4.4.         Vi kan lämna ut personuppgifter, information om användning och andra uppgifter om dig till tredje part som får tillgång till delar av eller alla våra tillgångar, samt även till jurister och konsulter. Om vi överför din information till en förvärvare, gör vi rimliga ansträngningar för att förvärvaren ska använda din information i enlighet med denna integritetspolicy.

4.5.         Om något konkurs- eller rekonstruktionsförfarande initieras av eller mot oss, kan dina uppgifter anses vara en företagstillgång som kan säljas eller överföras till tredje part.

4.6.         Vi kan lämna ut information om dig till andra, om vi i god tro anser att vi enligt lag eller rättsförfarande måste göra det, för att bemöta anspråk eller skydda Brambles eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

5.            SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VÅRA EUROPEISKA ANVÄNDARE

Genom att uppge information och data förstår och godkänner du att vi kan samla in, använda och lämna ut personuppgifter i kommersiellt och marknadsföringssyfte, och kan lämna sådan information, i enlighet med villkoren i denna  integritetspolicy, inom Brambles – varav någon del eller alla kan finnas utanför det domsområde som gäller där du är bosatt.

5.1.         Kommunikation

För att ständigt förbättra effektiviteten i vår kundservicekommunikation, kan vi undersöka hur effektiv vår e-postkommunikation är med dig. I den mån denna kommunikation handlar om vår kundservice i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) utförs sådana analyser utifrån anonyma e-postmeddelanden. Vi anonymiserar dessa e-postmeddelanden i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och lokal lagstiftning innan vi överför dem till en processor/serviceleverantör utanför EU/EES för analys. Om data trots allt skulle återidentifieras efter överföring, kommer dina data att skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive men inte begränsade till standardklausuler i enlighet med EU-kommissionens beslut (C(2010)593) av den 5 februari 2010 om Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredje land som inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå (”modellklausuler”).

5.2.         Var vi lagrar vi dina personuppgifter

Kom ihåg att de personuppgifter som du lämnar ut kan komma att överföras till och lagras i länder utanför EU/EES samt i databaser och på servrar i USA och andra länder där personuppgiftslagarna kanske inte är lika omfattande som i det land där du är bosatt eller medborgare.  Sådana överföringar kommer endast att ske där det finns lämpliga säkerhetsåtgärder på plats, inklusive men inte begränsat till modellklausuler.

5.3.         Rättslig grund för behandling

Vi kommer endast att samla in och behandla personuppgifter om dig, om vi har en rättslig grund, inklusive uppfyllande av avtal (om behandling är nödvändig för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig), samtycke och legitima intressen.  Vi kan behandla dina personuppgifter i syften som rör våra legitima intressen, förutsatt att sådan behandling inte åsidosätter dina rättigheter och friheter. Om vi förlitar oss på legitima intressen, har du rätt att invända. Kom ihåg att om du invänder kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla vissa tjänster som är till din fördel.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån legitima intressen för att

 • skydda dig, oss eller andra mot säkerhetshot
 • följa lagar som gäller oss
 • förbättra vår webbplats prestanda
 • möjliggöra eller administrera vår verksamhet, som att fakturera och plattformsunderhåll
 • förstå och förbättra vår verksamhet eller kundrelationer i allmänhet

5.4.         Europeiska övervakningsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till en europeisk dataskydds- eller övervakningsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet (kontaktinformation till dataskyddsmyndigheter finns på http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6.            BEGÄRAN OM ÅTKOMST AV PERSONUPPGIFTER

Du får: (i) begära information om och hämta ut de personuppgifter vi har om dig; (ii) begära att alla felaktiga personuppgifter som vi har korrigeras; (iii) att invända mot vissa typer av behandling av dina personuppgifter, som vi utför (inklusive rätten att välja bort direktmarknadsföring); (iv) begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig; och (v) begära en kopia av dina personuppgifter i ett maskinläsbart, vanligt förekommande format (eller begära att vi överför dina personuppgifter i ett sådant format till en tredjepartsleverantör).

Även om vissa av dessa rättigheter kan utövas direkt av dig via denna webbplats, måste dock flera av dem begäras, som att radera dina personuppgifter, och skickas in till oss med hjälp av informationen i integritetspolicyns Så kontaktar du oss-avsnitt.

Vi kommer att behandla sådana förfrågningar och besvara din begäran.  Om vi nekar dig åtkomst vid åtkomstbegäran, kommer vi att meddela dig skälen för nekandet. Vi kan ta ut en mindre avgift av dig och kräva att du bekräftar din identitet innan vi lämnar ut en kopia av dina uppgifter, enligt gällande lagstiftning.

7.            DATALAGRING

Vi lagrar endast de personuppgifter som vi samlar in av dig så länge det är nödvändigt, utom när vi har ett fortsatt legitimt affärsbehov att göra det (till exempel att förse dig med de tjänster du har begärt eller för att följa tillämpliga lagkrav).

8.            SÄKERHET

Vi har vissa administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, spridning, justering och förstöring av dina personuppgifter. Elektronisk dataöverföring eller lagring av information kan dock aldrig vara helt säker. Vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du för över till oss eller som vi inhämtar. Därför måste du använda våra tjänster på egen risk.

Ifall, trots alla våra ansträngningar ett dataintrång ändå skulle inträffa, kommer vi att göra allt som står i vår makt för att begränsa skadan.  I händelse av dataintrång och beroende på omständigheterna kommer vi att informera dig om åtgärder för att förhindra ytterligare skada.

9.            VAD MER BÖR DU VETA?

9.1.         Användargenererat innehåll

Vissa av våra tjänster och sociala nätverksfunktioner gör det möjligt för dig att skicka in ditt eget innehåll för publicering. Information som du lägger ut på det här sättet blir offentlig och omfattas inte av denna webbplats integritetspolicy. Vi kan inte kontrollera hur andra använder publicerar information.

All information, kommunikation eller material av något slag som du lägger ut eller skickar in till våra webbplatser (inklusive men inte begränsade till Brambles webbplatser som finns på en social medieplattform eller webbplats, exempelvis Facebook eller Twitter) via e-post, publicering, textmeddelande, ned- eller uppladdning, eller på något annat sätt (”inlämning”), sker på egen risk och utan förväntan om integritetsskydd.  Vi kan inte styra andra användares handlingar i sociala medieplattformar eller på webbplatser, och vi är därför inte ansvariga för något innehåll eller inlämning av material på sådana webbplatser och plattformar.

9.2.         Personer som är bosatta i Kalifornien och Do-Not-Track (DNT) Disclosure

Om du är bosatt i Kalifornien kan du begära att vi inte delar dina uppgifter (oavsett om den samlats in online eller offline) med våra associerade bolag i marknadsföringssyfte, om de associerade bolagen är separata juridiska personer. Vänligen uppge dina preferenser genom att kontakta oss såsom beskrivs i avsnittet Så kontaktar du oss i denna webbplats integritetspolicy.

På grund av att det ännu inte råder enighet om hur företag bör svara på webbläsarbaserade eller andra do-not-track (DNT)-mekanismer, svarar inte vår webbplats på webbläsarbaserade DNT-signaler.

9.3.         Integritetspraxis hos tredje parts

Vissa av våra tjänster och sociala nätverksfunktioner gör det möjligt för dig att skicka in ditt eget innehåll för publicering.  Exempelvis visar vår webbplats Twitter- och LinkedIn-ikonerna.  När du klickar på dessa tredjepartsikoner öppnas ett nytt fönster till det företagets webbplats.  Information som du lägger ut på det här sättet blir offentlig och omfattas inte av denna webbplats integritetspolicy. Vi kan inte kontrollera hur andra använder publicerar information.

All information, kommunikation eller material av något slag som du lägger ut eller skickar in till vår webbplats (inklusive men inte begränsade till Brambles webbplats som finns på en social medieplattform eller webbplats, exempelvis Facebook eller Twitter) via e-post, publicering, textmeddelande, ned- eller uppladdning, eller på något annat sätt (”inlämning”), sker på egen risk och utan förväntan om integritetsskydd.  Vi kan inte styra andra användares handlingar i sociala medieplattformar eller på webbplatser, och vi är därför inte ansvariga för något innehåll eller inlämning av material på sådana webbplatser och plattformar.

9.4.         Barn

Våra tjänster riktar sig i allmänhet inte till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter av någon under 16 år, utan vårdnadshavares samtycke. Om du får kunskap om att vi har samlat in personuppgifter av ett barn som är under 16 år utan vårdnadshavares samtycke, ber vi dig vänligen att kontakta oss enligt nedan, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

10.          SÅ KONTAKTAR DU OSS

Har du några frågor, kommentarer eller funderingar som rör denna integritetspolicy, eller vill du att vi uppdaterar de uppgifter vi har om dig eller dina preferenser, vänligen kontakta vår Chief Privacy Officer på privacy@brambles.com.  Du är även välkommen att kontakta vårt kontor som ligger närmast dig.  En lista över platser där vi är verksamma finns här

11.          UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg i denna integritetspolicy.  Policyändringar läggs ut minst 30 dagar före ändringarnas ikraftträdandedatum.  Nedan datum visar när denna integritetspolicy senast ändrades.

Denna policy uppdaterades senast Oktober 15 2018 och trädde i kraft November 15 2018.

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Webbplatsens integritetspolicy | CHEP