Fallstudie: Bahlsen Tyskland

Ladda ner pdf

Kolleger inom utsläppsminskning

CHEP har hjälpt Bahlsen att få en bra start på sitt initiativ att minska avfallsmängderna genom de stora miljöfördelarna med den nya generationens kvartspall från CHEP och vårt koldioxidneutrala pallprogram.

Hur CHEP:s kvartspallar i plast hjälper Bahlsen att minska sina utsläpp

Företaget

Bahlsen, med huvudkontor i Hanover i Tyskland, grundades 1889 av Hermann Bahlsen, och är fortfarande i familjens ägo. Idag exporterar man kakor och kex över hela världen, och det var Bahlsen som började använda det idag etablerade ordet Keks i tyskan.

Utmaningen

År 2010 satte man på Bahlsen upp ett mål för sig själva som innebar att man inom tio år skulle minska sin förbrukning av gas, el och vatten med 20 procent och sina utsläpp av koldioxid och sina avfallsmängder med lika mycket.

Lösningen

CHEP har hjälpt Bahlsen att få en bra start på sitt initiativ att minska avfallsmängderna genom de stora miljöfördelarna med den nya generationens kvartspall från CHEP och vårt koldioxidneutrala pallprogram.

Kvartspallar: fördelar för ekonomi och miljö

Den nya generationens kvartspallar från CHEP är utformade för transport av varor direkt från tillverkaren ut på butiksgolvet. De bidrar till ökad försäljning genom att produktexponeringen blir bättre i butikerna och genom att varor kan fyllas på snabbare.

Pallarna innebär även många fördelar för miljön – ett viktigt krav från Bahlsens sida. De har till exempel fått en ny utformning för bättre staplingsbarhet: Nu kan 36 pallar staplas på varandra mot endast 30 med föregångaren. Det innebär fler pallar per lastbil, vilket minskar antalet lastbilar på vägarna. Bahlsen har även valt att delta i CHEP:s koldioxidneutrala pallprogram, i vilket Bahlsen helt och hållet kompenserar för de CO2 utsläpp som deras pallar ger upphov till via återbeskogningsprojekt.

Oberoende bedömare bekräftar fördelarna med konstruktionen

Den nya generationens kvartspallar från CHEP är bättre för Bahlsen på andra sätt också. Pallarna är försedda med CHEP:s Blue Click®-system, vilket innebär att det går snabbare att sätta fast material för kampanjexponering och att materialet sitter säkrare. De är även lättare att hantera tack vara de ergonomiska handtagen, de välter inte eftersom tyngdpunkten ligger lägre, och de är säkrare tack vara de nya kanterna som minskar skaderisken; det har bekräftats av oberoende bedömare på det ledande tyska forskningsinstitutet Fraunhofer Institute.

Samarbete för bättre miljö

Bahlsen ser sitt samarbete med CHEP som ett hållbart partnerskap som ökar effektiviteten och sparar resurser, liksom en viktig bidragande faktor i företagets tioårsplan för att minska sina koldioxidutsläpp med 840 ton och sina avfallsmängder med 2 090 ton.

”Vårt samarbete med CHEP hjälper oss att uppnå miljömålen i vår tioårsplan”, säger Michael Klöfkorn, ansvarig för miljöarbetet på Bahlsen. ”Vi uppskattar särskilt deras koldioxidneutrala pallprogram. Genom det kompenserar vi för alla utsläpp som kvartspallarna ger upphov till, vilket betyder mycket för att vi ska uppnå våra mål om koldioxidminskning.”

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Det här fältet måste fyllas i

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Fallstudie: Bahlsen Tyskland | CHEP Sverige