Fallstudie: Eberspächer

Ladda ner pdf

Innovativt system som ledde till avsevärda förbättringar av den interkontinentala logistiken

Eberspächer är ett världsledande företag inom systemutveckling och leverantör till fordonsindustrin. Med sina tre divisioner: avgasteknik, klimatkontrollsystem och fordonselektronik och är företaget en uppskattad innovationspartner och föregångare för fordonstillverkare världen över. Företaget har främst verksamhet i Europa och Nordamerika, men på senare år har man även utökat relativt mycket i Asien. Koncernen finns på 70 olika platser i 28 länder över hela världen. Eberspächer var redan kund hos CHEP men kontaktade CHEP:s fordonsindustriavdelning för hjälp med att se över sitt system med engångsförpackningar som användes på en av företagets interkontinentala rutter. Man ville förbättra kostnadseffektiviteten och minska miljöpåverkan, och meningen var att lösningen skulle kunna tillämpas även på andra rutter.

För att vi ska få en helhetsbild över nöjdheten vill vi att du meddelar oss om kvalitetsproblem inom 24 timmar från mottaganden genom att svara på frågorna nedan. På så sätt kan vi analysera grundorsaken och vidta nödvändiga åtgärder på en gång.

Kundfakta om Eberspächer

 • Grundades 1865
 • Omsättning på 4,3 miljarder euro 2016 och över 9 000 anställda
 • Omkring 40 tillverkningsanläggningar i hela världen
 • Huvudkontor i Esslingen (Tyskland)
 • Produkter för personbilar, nyttofordon, specialfordon, bussar och båtar
 • Utvecklingspartner och systemleverantör till många av världens ledande OEM-tillverkare
 • Eftermarknadsleverantör

Den här innovativa logistiklösningen kan med stor fördel utökas till fler OEM-tillverkare och underleverantörer i hela leveranskedjan. Vi samarbetar med CHEP för att kunna ta vara på de här möjligheterna till ökad effektivitet på hela marknaden.

Oliver Hermes Director Global Production Control & Logistics

Utmaningen

Eberspächer hade använt CHEP:s poollösningar inom Europa men kontaktade CHEP 2014 för att se om man kunde ta fram en interkontinental logistiklösning som inte endast kunde ersätta företagets system där CHEP:s återanvändbara behållare gick tomma tillbaka utan där man även byggde vidare på CHEP:s poolprincip och skapade en skräddarsydd heltäckande logistiktjänst. Eberspächer ville börja med en provrutt med transport av katalysatorer från deras tillverkningsanläggning i Port Elizabeth (Sydafrika) till Neunkirchen (Tyskland).

Målet var att se över det dåvarande systemet i grunden för att uppnå en avsevärd optimering av viktiga logistiksiffror. Man vill minska de direkta paketerings- och lagringskostnaderna, minska avfallet, förbättra ergonomin och processeffektiviteten och minimera skador på produkter och miljö.

Lösningen

CHEP och Eberspächer arbetade ett helt år med att skapa ett sammanbundet vertikalt samarbete för provrutten, där man redan från början försökte bygga in flexibilitet så att arbetssättet skulle kunna användas även på andra interkontinentala rutter. Man drog nytta av CHEP:s poolning och använde den som en taxitjänst. I lösningen byggdes CHEP:s IcoQube-behållare in i Eberspächers processkedja, komplett med RFID för spårning, SAP-integrering, systemet myCHEP för tillgångshantering och en uppsättning tjänster med stöd och rådgivning till kunder.

Fördelarna

Efter att ha kört rutten mellan Sydafrika och Tyskland i ett år var kunden väldigt nöjd med att systemet fungerade som önskat och med att den gick att återskapa och därför enkelt kunde överföras till andra rutter. Alla de ursprungliga målen om pålitlighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet hade uppnåtts. Man kunde använda betydligt mindre material och antalet resor (med lastbil) och mängden avfall hade blivit betydligt mindre. Man hade även kunnat göra besparingar vad gäller hyra (lager) och sjöfraktsoptimering.

Fakta

 • Cirka 193 ton mindre avfall per år (en rutt)
 • Hållbar lösning med betydligt mindre koldioxidutsläpp
 • Mindre lager i transit
 • Bättre insyn i leveranskedjan
 • Togs emot positivt av personalen
 • Bättre arbetsplatssäkerhet
 • Ökad medvetenhet om effektivitet i leveranskedjan bland personalen
 • Mindre administrativt arbete
 • Lägre totala ägandekostnader
 • Har redan införts i Tjeckien
 • Planeras att införas i Kina, USA och på andra ställen i Europa

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Fallstudie: Eberspächer | CHEP Sverige