Bättre, snabbare, smartare navigering världen runt

Vi vet att varuexport till olika marknader i olika delar av världen kan innebära visst krångel. Det finns lagar och regler, och logistiken i supply chain är komplicerad. Du vet inte hur du ska jämka ihop produkt- och plattformsbehoven – hemma och på destinationsorten.

Vi kan lotsa dig till en smidigare global supply chain. Det kan vi eftersom vi erbjuder det bredaste utbudet av plattformstyper, från vanliga trä- och plastpallar till olika typer av behållare: Vi diskriminerar inga plattformar! Vi hjälper dig att välja rätt plattform utifrån dina behov och de krav som gäller i det land du exporterar till eller importerar från.  

Fördelarna för dig

Vi underlättar för dig vid import och export

 • Stor räckvidd

  Eftersom vi finns i 60 länder i hela världen kan vi bistå med lokalkunskaper om plattformar.

 • Olika plattformar

  Vi har alla typer av plattformar: Vi är det ledande internationella företaget vad gäller poolingtjänster med pallar, återanvändbara plastbehållare och andra behållare.

 • Internationella hälsoskyddsnormer

  Vi kan tillhandahålla ISPM 15-plattformar som uppfyller internationella växtskyddsregler som ska förhindra spridning av sjukdomar och insekter.

Global service

Global service

Hitta plattform från CHEP

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Det här fältet måste fyllas i

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Interkontinentala lösningar | CHEP Sverige