Fler resurser, mer effektivitet

När du hyr en pall från CHEP blir du en del i vårt nätverk. Det är ett nätverk där miljoner plattformar tillhandahålls, levereras och hämtas upp varje dag och där våra transportresurser samordnas med våra kunders resurser och gör supply chains effektivare.

Vår storlek, våra samarbeten med transportföretag och avancerade logistikprogram samverkar så att dina totala plattformskostnader blir lägre. Från den här unika positionen kan vi samordna möjligheter och hitta rätt transportlösningar för dig, koordinera och få bort antalet tomma transportrutter, dela transporter, sluta öppna cirklar och avtala om transporter för och från våra kunder.

En hållbar framtid

Titta på det här korta klippet

Coming up next

 • En hållbar framtid

Transportlösningar

Vi använder vår position till att bygga för framtiden med samlogistik.

Bra för hela världen

Supply chain och hållbarhet

Genom våra program för samtransporter och planering med flera olika transportsätt kan supply chains bli effektivare och miljövänligare.

Mer effektivitet

Vi utnyttjar vår storlek för att göra ditt företag effektivare och mer miljövänligt.

 • Färre lastbilar

  Vi arbetar tillsammans med dig för att samordna dina transporter och minska antalet lastbilar på vägarna.

 • Bättre kapacitetsutnyttjande

  Vi analyserar våra kunders utrustningstillgång för att hitta sätt att minska outnyttjad lastbilskapacitet.

 • Mindre lager

  När vi flyttar plattformar åt dig kan vi transportera dellaster eller just-in-time-leveranser.

 • Lägre utsläpp

  Genom att dela på transporterna med kunderna har CHEP minskat utsläppen med 5 200 ton per år.

Vårt ruttmatchningsverktyg

Transportmatchingsverktyg

Tack vare vår storlek kan vi utnyttja våra transportsynergier för att hitta och leverera värde.

Kunskap om kunderna

Vår kunskap om kundernas flöden gör att vi är särskilt bra på att hitta och förhandla fram de bästa priserna för godstransporter.

Stéphane Guilbert Logistics Director, Brüggen France

CHEP:s program med total pallhantering har många fördelar ... vi har fått mer flexibilitet och optimerat våra transportkostnader, samt höjt kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

CHEP:s upphandlingshjälp

Vi hjälper dig i fyra enkla steg

 • Diskussion

  Din kundansvariga på CHEP ställer grundläggande frågor om din supply chain och nuvarande organisation, efter att först ha skrivit under ett sekretessavtal.

 • Undersökning

  CHEP genomför en inledande analys utifrån de uppgifter du gett oss och ser om du kan ha nytta av vår upphandlingstjänst

 • Analys

  Om den tjänsten passar dig genomför vi en fullständig analys, varefter du får tre alternativ.

 • Alternativ

  1. A. Jämförelse av nuvarande priser för bättre förhandlingsläge
  2. B. Upphandling på rutterna med mest trafik
  3. C. Upphandling i hela nätverket

Vårt system

Samlogistik

Tack vare vår storlek kan vi knyta samman fler företag som kan dra nytta av samtransporter

Hitta plattform från CHEP

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Det här fältet måste fyllas i

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Transportlösningar | CHEP Sverige