Pallar av jämn kvalitet

Återförsäljare vill ha pallar av bra kvalitet, och det kan vi förse dem med. Vi förstår att pallar som inte är standardpallar eller som är av varierande kvalitet kan skada din lönsamhet, förmåga att leverera i tid, liksom ditt anseende.

 pallet quality check

Varför är det så viktigt med pallkvalitet?

Den ojämna kvaliteten på pallarna i ljust trä kan orsaka plattformshaveri, extrakostnader och avvisade leveranser, vilket innebär att varor måste repareras eller ersättas. Det blir mer sortering också, i och med att du måste bestämma om pallarna är bruksdugliga eller inte.

Därför garanterar vi att varje enskild CHEP-pall håller upp till tio gånger längre än andra pallar.

Läs mer

Pallproblem? Tre anledningar att välja CHEP

 

 • Mer standardisering, mindre risk

  CHEP:s pallar följer branschstandard och är utformade för enklare, säkrare och minimal hantering.

  Måttnoggrannhet och konsekvent kvalitet gör att de passar för automatiserade produktions-, förpacknings- och lagerprocesser. Det är därför som så många återförsäljare gärna tar emot dem. Högre kvalitet innebär mindre störningar i produktionslinjerna.

 • Positiv inverkan på miljön

  Pallar håller längre om de inspekteras och lagas regelbundet. Genom vår process fälls färre träd och mer träavfall återvinns. Oberoende studier visar att CHEP:s pallar håller upp till tio gånger längre än motsvarande pallar i ljust trä. Allt det här innebär mindre skador, mindre föroreningar och mindre koldioxid. Våra hållbara lösningar kan ha en positiv inverkan på din verksamhet. Läs mer.

 • Kvalitetssäkrat från början till slut

  Våra pallar utformas, testas och utvecklas hela tiden på vårt innovationscenter, så att allt vi tillverkar håller toppkvalitet. Mer kvalitet innebär mindre avfall. När en av våra pallar kommer in till ett av våra serviceställen inspekteras den noggrant, och repareras om det behövs, innan den används igen. Pallarna kontrolleras både av våra kompetenta pallexperter och med den senaste 3D-tekniken, vilket innebär att minsta lilla problem upptäcks snabbt.

 

 

CHEP logo
Coming up next

 • Checked... Repaired... Certified...

 • Inspect... Repair... Reissue...

 

  

 

 

 

 pet food and customer quote

VANLIGA FRÅGOR

 • Hur skyddar jag mina varor från att bli kontaminerade under transport?

  Vi samarbetar med tillverkare, transportörer och återförsäljare och håller koll på varje litet steg i supply chain. Och det är under den första sträckan som vi måste vara som mest noggranna. Den första sträckan är där allting börjar i supply chain. Vi på CHEP vet att det är i den här delen i supply chain som vi måste göra allt vi kan för att minska risken för att råvara och förpackningsmaterial kontamineras under transport, lagring och hantering och se till att säkerhets- och hygienrutiner följs till punkt och pricka. I branscher som livsmedelsindustrin är det särskilt viktigt att undvika svinn och minska kostnader och förseningar.

 • Hur inspekterar och reparerar CHEP sina pallar?

  1. Pallarna kommer in till ett av CHEP:s serviceställen.
  2. Varje pall inspekteras först av våra medarbetare med stor erfarenhet av kvalitetssäkring och sedan med laser. Är det minsta lilla fel på en pall upptäcks det snabbt.
  3. Pallarna mäts med största noggrannhet eftersom måtten måste vara exakta och varje liten del exakt på sin plats.
  4. Smuts och mindre skräp tas bort.
  5. Däckbrädorna inspekteras, och bärigheten testas om det behövs.
  6. Spikar rättas till eller byts ut.
  7. Trasiga brädor byts ut, och de gamla går till återvinning.
  8. Färgen bättras på om det behövs.
 • Vilken pall bör jag använda om jag vill transportera varor där det är viktigt med hygien?

  Hygien är en utmaning inom råvaru- och förpackningsbranschen, liksom att skydda mot kontaminering och skador. Livsmedelssäkerheten får inte äventyras av risk för stickor eller damm. 

  CHEP har lösningar för hur du kan transportera råmaterial, halvfärdiga varor och förpackningar till tillverkningsanläggningar utan ompallning. Våra pallar finns i 30 länder i Europa, är ISO-certifierade för högsta kvalitet och garanterar säker transport den första sträckan i supply chain.

  CHEP:s 1 200 x 1 000 mm stora europapall i plast passar perfekt i branscher med hårda hygienkrav, som råvaru- och läkemedelsbranschen. Plasten i pallarna är nytillverkad, och de passar för livsmedel eftersom det inte finns några spikar, skarpa kanter eller stickor. Eftersom ytan är jämt kan inte fukt, damm, allergener eller vätska ansamlas, vilket minskar risken för kontaminering och garanterar god hygien under transporter. 

 • Vilken är den bästa pallösningen för mig?

  CHEP erbjuder pallar i olika storlekar och olika lösningar för konsumentvaror, detaljhandel och färskvaror. Vi har det bredaste utbudet av plattformar, allt från träpallar i full storlek till kvartspallar i plast för varuexponering, och alla är standardiserade så att de passar in i din supply chain. Vårt stora utbud av poolingtjänster innebär att du kan lägga ut hela pallhanteringen på oss om du vill. 

 • Uppfyller CHEP:s pallar kraven i ISPM 15-standarden?

  ISPM är en internationell standard som ska minska risken för att växtskadegörare sprids. Allt träemballage som används i handel mellan EU och andra länder måste vara ISPM 15-märkta, och myndigheterna gör stickprovskontroller. CHEP har tagit fram pallösningen CHEP PLUS PS för de kunder som behöver ISPM15-märkta pallar för sina exporter.

Hitta plattform från CHEP

Skriv in kontaktuppgifter nedan

 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Det här fältet måste fyllas i
 • Det här fältet måste fyllas i

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Välj språk

Sweden
Klart

Inte ditt språk eller land?

Ändra land

Pallar av jämn kvalitet