Preprava okolo sveta

Príležitosť

Vieme, že dovoz a vývoz tovaru cez hranice môže byť komplikovaný. Musíte pri ňom čeliť pravidlám a nariadeniam, ako aj rôznym zložitým prepravným režimom a sieťam, aby ste svoj tovar prepravili z bodu A do bodu B.
Máte otázky, ako zabezpečiť doručenie svojho tovaru do plánovaného cieľa načas, bez strát a bez poškodení.

Môžete dokonca chcieť mať neustále presný prehľad o polohe vášho tovaru, aby ste mohli robiť rýchle a premyslené rozhodnutia.

Dokážeme vám poskytnúť dokonalú ochranu vašich dielov, bezchybné vyžitie vašich prepravných režimov a zvýšiť pritom efektívnosť vášho dodávateľského reťazca. Máme potrebnú pôsobnosť, infraštruktúru, sieť aj bohatý sortiment výrobkov a služieb, ktoré vám pomôžu zaviesť riešenia ako stvorené pre vaše podnikanie. Chceme vám pomôcť urobiť viac za menej, aby ste dosiahli vyššiu ziskovosť a nižšie náklady.

Prostredníctvom viac ako 60 servisných stredísk pre automobilový priemysel vo viac ako 35 krajinách dokážeme znížiť náklady aj náročnosť prepravy tovaru medzi krajinami a kontinentmi.

Pomôžeme vám

 • Zmapovať a kvantifikovať celkové náklady spojené s vlastníctvom
 • Pomocou princípov Lean Six Sigma analyzovať váš súčasný dodávateľský reťazec, nájsť v ňom príležitosti a odstrániť z neho činnosti bez pridanej hodnoty
 • Vytvoriť finančný model uvádzajúci vaše príležitosti na zníženie nákladov
 • Pochopiť prevádzkové procesy v rámci dovozu a vývozu súvisiace s opätovne použiteľným balením pre príslušné krajiny
 • Nájsť riešenie s najnižšími nákladmi a rizikami na dosiahnutie vašich hlavných cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti
 • Dosiahnuť úspory z rozsahu prostredníctvom externých poskytovateľov
 • Poskytovať podporu pri preclievaní na bezproblémovú prepravu cez hranice

Infografika

Naša činnosť

celosvetová pôsobnosť

Disponujeme špecializovanými medzikontinentálnymi sieťami, systémami a riešeniami určenými na prepravu všetkých typov automobilových komponentov po celom svete. A máme tiež bohaté skúsenosti so spoluprácou s poprednými výrobcami Tier1 a OEM po celom svete. Vďaka nim sme získali poznatky a odborné znalosti potrebné pri práci s našimi zákazníkmi, aby sme poznali a zdokonalili ich medzinárodné dodávateľské reťazce.

Pomôžeme vám nájsť vhodné riešenie pre vaše medzinárodné zásielky. A pomôžeme vám spoznať aj rôzne nariadenia v krajinách, do ktorých tovar dovážate a z ktorých ho vyvážate, aby ste úplne odstránili riziká súvisiace s oneskorením dodania dielov alebo pokút.

Náš tím odborníkov vám pomôže získať prehľad o vašich aktuálnych nákladoch a kvantifikovať ich, pomôže vám nájsť a zaviesť vhodné riešenie pre vyvážajúcu aj dovážajúcu organizáciu a potom vám pomôže plynule zdokonaliť procesy vo vašom dodávateľskom reťazci prostredníctvom spoločného podnikateľského plánu a inovácií.

Aké vám prináša výhody

 • Spoluprácou s nami dosiahnete úspory, ktoré prináša naša široká pôsobnosť
 • Vďaka vyššej hustote balenia a použitiu robustných obalov, ktoré umožnia účinnejšie stohovanie, môžete znížiť svoje náklady na prepravu lepším využitím prepravného priestoru
 • Zbavíte sa zbytočných kapitálových výdavkov a prevádzkových nákladov na jednorazové balenia
 • Znížite riziko poškodenia dielov, ktoré by mohlo viesť k prerušeniu výroby alebo nečakaným nákladom na dopĺňanie
 • Zvýšite ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku, pretože odstránite znečistenie a riziká manipulácie súvisiace s jednorazovými obalmi
 • Prostredníctvom nášho obchodného modelu „Plať podľa potreby“ budete môcť lepšie zladiť dodávky obalov so špičkami dopytu vo výrobe
 • Znížite prevádzkovo aktívne skladové zásoby zvýšením efektívnosti a odstránením potreby prebaľovania a manipulácie
 • Využijete naše inžinierske služby, v rámci ktorých vám pomôžeme navrhnúť, vyvinúť alebo získať vhodný typ balenia a ochranných výplní, aby ste dosiahli ideálnu rovnováhu medzi potrebami dodávateľského reťazca a potrebami v oblasti výrobkov a procesov

Automotive and Industrial

 • Medzikontinentálne riešenia
 • Celosystémové riešenia
 • Trvalo udržateľné riešenia
 • Medzikontinentálne riešenia

  CHEP disponuje špecializovanými medzikontinentálnymi sieťami, systémami a riešeniami určenými na prepravu všetkých typov automobilových komponentov po celom svete.

  O tomto riešení
 • Celosystémové riešenia

  V rámci spolupráce s CHEP budete mať k dispozícii platformy, kvalitu, sortiment a prístup k nášmu širokému spektru riešení aj odborným znalostiam dodávateľského reťazca.

  O tomto riešení
 • Trvalo udržateľné riešenia

  V spoločnosti CHEP vzájomnou spoluprácou preskúmame každý aspekt a pohyb vo vašom dodávateľskom reťazci a nájdeme spôsob na zníženie jeho dopadu na životné prostredie.

  O tomto riešení

    Nájsť platformy CHEP

    Nájsť platformy CHEP

    Nižšie zadajte svoje údaje

    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Toto pole je povinné
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Toto pole je povinné
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Toto pole je povinné
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Toto pole je povinné
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Toto pole je povinné
    • Your entry is not of the correct length
    • Your entry should not contain any URLS
    • Toto pole je povinné
    Ste existujúci zákazník?:
    If your download doesn't start shortly please click here

    Vybrať jazyk

    Slovakia
    Hotovo

    Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

    Zmeniť krajinu

    Medzikontinentálne riešenia | CHEP