Spoločnosť Brambles sa približuje k svojim cieľom v rámci udržateľného rozvoja do roku 2020

Správa o trvalej udržateľnosti 2018 Skupiny preukázala nepretržité zlepšovanie v oblasti zvyšovania efektívnosti, bezpečnosti a trvalej udržateľnosti dodávateľských reťazcov zákazníkov

Sydney, Austrália, 27. septembra 2018  – Firma Brambles, ktorá pracuje v oblasti logistiky zásobovacích reťazcov vo viac ako 60 krajinách najmä prostredníctvom značiek CHEP a IFCO, vydala Prieskum trvalej udržateľnosti pre finančný rok 2018 (FY18). Ako priekopník v novom spôsobe vykazovania tento rok spoločnosť Brambles použila klasifikáciu kapitálu Medzinárodnej rady pre integrované výkazníctvo (IIRC)[1] rozdelenú na šesť oblastí: finančný kapitál, výrobný kapitál, duševný kapitál, ľudský kapitál, sociálny kapitál a vzťahy a prírodný kapitál s cieľom opísať rôzne spôsoby, akými Skupina vytvára hodnotu v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom meradle.

Spoločnosť Brambles pomáha premiestňovať viac tovaru väčšiemu množstvu ľudí a na viac miest ako akákoľvek iná organizácia na svete. Cieľom Skupiny je spájať ľudí s ich základnými životnými potrebami, spolupracovať s výrobcami, dodávateľmi a predajcami, dohliadať na celý dodávateľský reťazec – od farmy po závod, od výrobne po vchodové dvere. 

Prieskum trvalej udržateľnosti obsahuje novinky o programe trvalej udržateľnosti v spoločnostiach CHEP a IFCO a o pokroku v plnení cieľov udržateľného rozvoja do roku 2020. Tieto ciele vychádzajú z firemného programu trvalej udržateľnosti s názvom Zdravšie podnikanie, zdravšia planéta, zdravšie komunity a sú úzko prepojené s cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov.

Medzi úspechy firmy Brambles, ktoré sú spomenuté v prieskume trvalej udržateľnosti pre rok 2018, patria:

 • Zdravšie podnikanie  – Zefektívňovanie dodávateľských reťazcov našich zákazníkov a investovanie do bezpečného a inkluzívneho pracovného prostredia, v ktorom môžu naši zamestnanci rásť.

  Firma Brambles uplatňuje cirkulárny biznis model a zameriava sa na zdieľanie a opätovné používanie nakladacích jednotiek. Naše aktíva vo výške 610 miliónov sú nepretržite v pohybe naprieč 60 krajinami. Vo finančnom roku 2018 zákazníci, ktorí využili platformy CHEP a IFCO, zachránili 1,7 milióna stromov, ušetrili 2,6 milióna metrických ton CO2 emisií a 1,4 milióna metrických ton pevného odpadu. Spoločnosť Brambles sa súčasne zapojila do projektov spolupráce s vyše 240 zákazníkmi, ktorí získali výhody jedinečných programov optimalizácie prepravy Brambles odstraňujúcich neefektívnosť prostredníctvom úspory pohonných hmôt a uhlíkových emisií v rámci svetových dodávateľských reťazcov.

  S cieľom zlepšovať pracovné prostredie sa spoločnosť Brambles zaviazala dosiahnuť cieľ nulovej škodlivosti. K nemu sa obchodné jednotky CHEP a IFCO výrazne priblížili zlepšením svojho výkonu v oblasti bezpečnosti vo finančnom roku 2018.
 • Zdravšia planéta – Redukovanie environmentálneho vplyvu vlastnej prevádzky spoločnosti Brambles.

  Vo finančnom roku 2018 99,4 % dreva použitého v rámci značky CHEP pochádzalo z certifikovaných zdrojov a 66,1 % malo úplnú certifikáciu systému na sledovanie dreva. Spoločnosť Brambles súčasne znížila o 100 % množstvo plastového odpadu zo svojich najväčších riadených závodov a znížila o 89 % množstvo dreveného odpadu na skládkach. Patrí sem recyklácia vyše 18 600 ton plastov na konci životnosti. V Európe sa regenerovaný plast recykloval na nové opätovne použiteľné plastové prepravky IFCO. Prevádzky spoločnosti Brambles dosiahli vo finančnom roku 2018 aj zníženie emisií uhlíka na jednotku o 15,6 % percenta a 20 % elektriny, ktorú použili, pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.
   
 • Zdravšie komunity – Pomoc komunitám, v ktorých spoločnosť Brambles funguje.

  Spoločnosť Brambles naďalej pomáha organizáciám na zber nevyužitého jedla vrátane záväzku podporovať Inštitút vedenia potravinových bánk (FBLI). FBLI je program profesionálneho rozvoja, ktorý pomáha vychovávať lídrov potravinových bánk zajtrajška. Spoločnosť Brambles vytvára Zdravšie komunity prostredníctvom nepeňažných príspevkov, finančnej podpory a podporovaním dobrovoľníckych príležitostí pre zamestnancov. Všetci stáli zamestnanci spoločností Brambles, IFCO a CHEP majú možnosť využiť tri dni plateného voľna na dobrovoľnícke aktivity. Celková investícia spoločnosti Brambles do spoločenského rozvoja vo finančnom roku 2018 dosiahla 4 743 000 USD, čo je o 4 % viac, ako vo finančnom roku 2017.

Juan Jose Freijo, riaditeľ oddelenia globálnej trvalej udržateľnosti v spoločnosti Brambles, hovorí: „Po záväzku voči kľúčovým zúčastneným stranám sme sa rozhodli prijať integrovanejší spôsob komunikovania jedinečného spôsobu, akým spoločnosť Brambles vytvára hodnotu pre zákazníkov, naše komunity a našich zamestnancov. Napríklad, investorom môžeme ukázať, ako náš cirkulárny obchodný model zdieľania a opätovného využitia čo najdlhšie zachováva najvyššiu hodnotu našich produktov a súčasne regeneruje kľúčové zdroje, od ktorých závisíme, a opakovane využíva tieto materiály na konci životnosti.“

„Naša angažovanosť v oblasti trvalej udržateľnosti je stredobodom všetkých našich aktivít. Naše palety, prepravky a kontajnery tvoria neviditeľnú chrbticu globálneho dodávateľského reťazca. Ako priekopníci zdieľanej ekonomiky a vďaka nášmu modelu zdieľania a opätovného využitia sme vytvorili jednu z najviac trvalo udržateľných logistických činností na svete. Spolu s našimi partnermi riešime zdieľané výzvy od boja proti odpadu z potravín až po ochranu lesov. Preto dokážeme reálne prispieť k dômyselnejšej, trvalo udržateľnejšej budúcnosti.“ 

V roku 2018 spoločnosť Brambles získala miesto medzi prvými tromi spoločnosťami s najvyšším výkonom v Indexe trvalej udržateľnosti Dow Jones (DJSI) v priemyselnej kategórii  Obchodné služby a dodávky.

Poznámky pre redaktorov

O spoločnosti Brambles Limited (ASX:BXB)
Spoločnosť Brambles pomáha pod značkami CHEP a IFCO premiestňovať viac tovaru väčšiemu množstvu ľudí a na viac miest ako akákoľvek iná organizácia na svete. Jej palety, prepravky a kontajnery tvoria neviditeľnú chrbticu globálneho dodávateľského reťazca. Dôverujú nám najväčšie značky na svete a pomáhame im prepravovať ich tovar s vyššou efektívnosťou, trvalou udržateľnosťou a bezpečnosťou. Spoločnosť Brambles ako priekopník zdieľanej ekonomiky vytvorila jednu z najviac trvalo udržateľných logistických činností na svete prostredníctvom zdieľania a opätovného využitia jej platforiem v rámci modelu známeho ako „pooling“. Spoločnosť sa špecializuje na rýchloobrátkový spotrebný tovar (napr. suché jedlo, potraviny, zdravotná a osobná starostlivosť), čerstvú zeleninu a ovocie, nápoje a maloobchodný a výrobný priemysel. Skupina má približne 12 000 zamestnancov a vlastní zhruba 610 miliónov paliet, prepraviek a kontajnerov prostredníctvom siete viac ako 850 servisných centier. Firma Brambles podniká vo viac ako 60 krajinách a najväčšie prevádzky má v Severnej Amerike a v západnej Európe. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.brambles.com

1 Medzinárodná rada pre integrované výkazníctvo (IIRC) je globálna koalícia regulačných orgánov, investorov, firiem, subjektov stanovujúcich normy, účtovníckej profesie a MVO. Táto koalícia podporuje komunikáciu o vytváraní hodnoty ako o ďalšom kroku vo vývoji firemného výkazníctva s cieľom usmerňovať alokáciu kapitálu a správanie firiem s ohľadom na širšie ciele finančnej stability a trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom cyklu integrovaného výkazníctva a prístupu.

Kontakty pre tlač

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Ste existujúci zákazník?:
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Spoločnosť Brambles sa približuje k svojim cieľom v rámci udržateľného rozvoja do roku 2020 | CHEP