Prípadová štúdia: Spôsob zníženia množstva odpadu

Znížiť, znova využiť, recyklovať

Zdieľané používanie vybavenia znižuje množstvo odpadu niekoľkými spôsobmi. Je založené na oprave a opätovnom využití a spoločnosť CHEP od vás prevezme všetky palety, aj tie poškodené, takže sa vôbec nemusíte trápiť odpadom z dreva.

A naše poolingové služby navyše znižujú aj množstvo iných, menej nápadných foriem odpadu. Tak napr. naša záruka kvality znižuje riziko poškodenia výrobkov a vzniku odpadu z potravín, a zároveň aj emisií vytvorených pri výmene a opätovnom dodaní tovaru.

Prirodzená cesta k trvalej udržateľnosti

Vďaka životnému cyklu paliet od spoločnosti CHEP sa znižuje množstvo odpadu z dreva, ako aj množstvo dreva potrebné na ich výrobu. Na základe nezávislého prieskumu overeného našimi partnermi vydrží paleta značky CHEP až 10-krát dlhšie ako porovnateľná paleta z bledého dreva*. Dôvodom je jednak jej odolná konštrukcia, ale aj neustále kontroly a opravy, ktoré sú súčasťou našich poolingových služieb.

*Zdroj: Hodnotenie RDC Environment/Intertek Life Cycle porovnávajúce zdieľané euro palety značky CHEP s ekvivalentnou alternatívou z bledého dreva

Infografika

Zníženie spotreby

Zníženie spotreby

Porovnanie zdieľanej euro palety CHEP s ekvivalentnou alternatívou z bledého dreva

Keď už nie je možné paletu značky CHEP viac opraviť, celá sa 100 % zrecykluje

Všetko naše rezivové drevo pochádza z lesov, ktoré boli certifikované ako trvalo udržateľné zdroje dvomi poprednými medzinárodnými orgánmi: radou na ochranu lesného bohatstva Forest Stewardship Council a programom Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Dbáme na to, aby náš drevený odpad neskončil na skládkach. Spoločnosť CHEP zároveň využíva odpadové drevené vlákna zo svojich píl a servisných stredísk a premieňa ich na lepenkové bloky, ktoré používa na opravu paliet, čím ročne ušetrí až 4000 stromov dreva.

Kontaktovať zástupcu spoločnosti CHEP

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Ste existujúci zákazník?:
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Case Study: A Way to Lower Waste | CHEP UK