Viac zdrojov, vyššia efektívnosť

Pri prenajatí palety od spoločnosti CHEP sa stanete súčasťou našej siete. Je to sieť, v ktorej sa každý deň dodávajú, doručujú a vyzdvihujú milióny platforiem – a v ktorej sa spájajú naše prepravné zdroje so zdrojmi našich zákazníkov, aby sme spoločne zvýšili efektívnosť dodávateľských reťazcov.

Naša široká pôsobnosť, vzťahy s prepravcami a špičkový logistický softvér zabezpečia zníženie vašich celkových nákladov na platformy. Vďaka tomuto jedinečnému postaveniu dokážeme koordinovať príležitosti pri hľadaní vhodných prepravných riešení, aby sme zladili a odstránili zbytočné trasy, spoločne využívali prepravné možnosti, uzatvorili cyklus procesov a zmluvne zabezpečili prepravu k a od našich zákazníkov.

Trvalo udržateľná budúcnosť

Pozrieť si tento krátky klip

Coming up next

 • Trvalo udržateľná budúcnosť

Prepravné riešenia

Využívame naše postavenia na zaistenie budúcnosti pomocou kolaboratívnej logistiky.

Globálny pozitívny vplyv

Dodávateľský reťazec a trvalá udržateľnosť

Naše programy kolaboratívnej prepravy a multimodálneho plánovania pomáhajú zvyšovať efektívnosť a trvalú udržateľnosť dodávateľských reťazcov.

Vyššia efektívnosť

Vďaka našej širokej pôsobnosti bude vaša firma efektívnejšia a ekologickejšia.

 • Menej nákladných vozidiel

  Spoločnými silami skonsolidujeme vaše prepravné činnosti a znížime počet vozidiel na cestách.

 • Vyššia kapacita

  Analyzujeme zásoby vybavenia našich zákazníkov, aby sme našli spôsob na zníženie nevyužitej kapacity vozidiel.

 • Menšie skladové zásoby

  Keď pre vás prepravujeme platformy, dokážeme prepraviť čiastočné tovarové jednotky alebo tovarové jednotky s presným časom doručenia.

 • Nižšie emisie

  Zdieľaním prepravy so zákazníkmi znížila spoločnosť CHEP emisie o 5 200 ton ročne.

Náš nástroj na zladenie prepravných trás

Nástroj na zladenie prepravy

Vďaka našej pôsobnosti dokážeme pomocou našich prepravných synergií nájsť a vytvoriť hodnoty.

Dôkladná znalosť zákazníkov

Vďaka dôkladnej znalosti pracovných procesov našich zákazníkov patrí medzi naše kľúčové schopnosti vyjednanie najvýhodnejších sadzieb za prepravu nákladu.

Stéphane Guilbert Riaditeľ logistiky, Brüggen vo Francúzsku

Program Total Pallet Management od spoločnosti CHEP je veľmi výhodný... Dosiahli sme vyššiu flexibilnosť a optimalizovali sme prepravné náklady, a zároveň zvýšili kvalitu a efektívnosť našej prevádzky.

Riadenie výberu dodávateľov od spoločnosti CHEP

Štyri jednoduché a užitočné kroky

 • Diskusia

  Váš manažér pre kľúčových zákazníkov spoločnosti CHEP vám položí základné otázky o vašom dodávateľskom reťazci a existujúcich vzťahoch, všetko v rámci zmluvy o zachovaní mlčanlivosti.

 • Preskúmanie

  Spoločnosť CHEP vykoná úvodnú analýzu na základe vami poskytnutých údajov, aby zistila, či je pre vás proces riadenia výberu dodávateľov výhodný

 • Analýza

  Ak je pre vás vhodný, vykonáme dôkladnú analýzu, ktorá vám ponúkne tri možnosti.

 • Možnosti

  1. A. Porovnanie aktuálnych sadzieb na posilnenie vašej pozície pri vyjednávaní
  2. B. Čiastočné zavedenie na výber dodávateľa pre najvyťaženejšie trasy
  3. C. Úplné zavedenie v rámci celej vašej siete

Náš systém

Kolaboratívna logistika

Náš bohatý sortiment a zdroje nám umožňujú prinášať viacerým firmám a podnikom výhody kolaboratívnej prepravy.

Spotrebný tovar

 • Riešenia pre prvú etapu prepravy
 • Riešenia prepravy
 • Firemná sociálna zodpovednosť
 • Optimalizácia kombinácie platforiem
 • Riešenia obchodných priestorov
 • Medzikontinentálne riešenia
 • Riešenia pre prvú etapu prepravy

  Vaša výrobná linka musí spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy. Rovnako ako jej „prvá míľa“ – prvá etapa v rámci vášho dodávateľského reťazca.

  O tomto riešení
 • Riešenia prepravy

  Každý deň dodávame, doručujeme, vyzdvihujeme a prijímame milióny platforiem CHEP cez rozsiahlu logistickú sieť, ktorá spája naše prepravné zdroje so zdrojmi zákazníkov

  O tomto riešení
 • Firemná sociálna zodpovednosť

  Keďže sa čoraz viac firiem snaží v rámci dodávateľského reťazca zlepšiť finančné, ekologické a sociálne výsledky, platformy a riešenia CHEP prinášajú ešte vyššiu hodnotu.

  O tomto riešení
 • Optimalizácia kombinácie platforiem

  Vieme využiť naše odborné znalosti, ktoré sme nadobudli spoluprácou s dodávateľskými reťazcami po celom svete, a pomocou modelovacích schopností určiť optimálnu platformu

  O tomto riešení
 • Riešenia obchodných priestorov

  Naše stratégie riešení pre predajne a platformy priameho kontaktu so zákazníkmi vám pomôžu predať viac tovaru s vyššími maržami.

  O tomto riešení
 • Medzikontinentálne riešenia

  Vďaka prevádzkam vo viac ako 60 krajinách a viac ako 300 miliónom platforiem v obehu máme jedinečné možnosti na prepravu tovaru cez hranice rôznych krajín či kontinentov.

  O tomto riešení

       Nájsť platformy CHEP

       Kontaktovať zástupcu spoločnosti CHEP

       Nájsť platformy CHEP

       Nižšie zadajte svoje údaje

       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Toto pole je povinné
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Toto pole je povinné
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Toto pole je povinné
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Toto pole je povinné
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Toto pole je povinné
       • Your entry is not of the correct length
       • Your entry should not contain any URLS
       • Toto pole je povinné
       Ste existujúci zákazník?:
       If your download doesn't start shortly please click here

       Vybrať jazyk

       Slovakia
       Hotovo

       Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

       Zmeniť krajinu

       Riešenia prepravy | CHEP Slovensko