Spoločnosti Brambles sa aj v poslednom roku darí úspešne plniť záväzky trvalej udržateľnosti 2020

Podľa výročnej Správy o presadzovaní trvalej udržateľnosti (tzv. Sustainability Review) prispievajú programy spolupráce so zákazníkmi výrazným spôsobom k znižovaniu množstva odpadu z obalov, emisií uhlíka aj naprázdno prejazdených kilometrov.

Sydney, Austrália, 1. októbra 2019 – Brambles, spoločnosť vytvárajúca riešenia pre globálne dodávateľské reťazce pôsobiaca v takmer 60 krajinách, vo svojej výročnej Správe o presadzovaní trvalej udržateľnosti uvádza úspechy dosiahnuté v oblasti ekológie za finančný rok 2019. V spolupráci so svojimi zákazníkmi pomohla spoločnosť Brambles svojimi riešeniami ušetriť:

 • 2 milióny ton CO2
 • 1,7 milióna kubických metrov dreva
 • 2 595 megalitrov vody
 • 1,3 milióna metrických ton tuhého odpadu
 • 1,7 milióna stromov

Tieto úspory sa podarilo jednoducho dosiahnuť nahradením jednorazových a jednocestných obalov opakovane použiteľnými alternatívami, ktoré sa priebežne zdieľajú, opravujú a opakovane využívajú v rámci dodávateľského reťazca. 

Spoločnosť Brambles oznámila svoje záväzky v oblasti trvalej udržateľnosti pre rok 2020 už v roku 2015 spolu s témami, ktoré sa týmto programom snaží riešiť, ako napr. trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a odstraňovanie odpadu z dodávateľského reťazca. V súčasnosti sú viac než dôležité pre všetky zúčastnené strany. S blížiacim sa vstupom do posledného roka plánu, do roka 2020, sa spoločnosť blíži k svojmu cieľu dosiahnuť 100% podiel udržateľných materiálov pri zaisťovaní zdrojov dreva. Podarilo sa jej dosiahnuť už 99,7 % zlepšenie (z 99,4 % vo finančnom roku 2018). Okrem toho pochádzalo 60 % elektrickej energie dodávanej do servisných stredísk spoločnosti Brambles z certifikovaných obnoviteľných zdrojov energie, čo predstavuje 34 % nárast oproti fiškálnemu roku 2018, vďaka čomu sú jej nízko uhlíkové riešenia ešte viac ekologické. 

V spoločnosti práve prebieha proces nastavovania nových plánov v trvalej udržateľnosti s ambíciou naplno využiť svoje postavenie neviditeľného piliera globálneho dodávateľského reťazca a prinášať prospech komunitám, zákazníkom aj našej planéte.

Vytváranie trvalo udržateľnej budúcnosti

V rámci cieľov lepšej spolupráce spustila spoločnosť Brambles program Zero Waste World (Svet bez odpadu), zameraný na vytváranie partnerstiev s výrobcami, malo- a veľkoobchodníkmi, aby mohli spoločnými silami riešiť veľké výzvy, ktorým spoločne čelia, a zároveň pritom šetriť čas, peniaze a prírodné zdroje. Program pomáha zrýchliť a zjednodušiť prechod na cirkulárne hospodárstvo, pričom sa jeho aktivity zameriavajú na tri kľúčové oblasti: znižovanie množstva odpadu, odstraňovanie naprázdno prejazdených kilometrov a znižovanie neefektívnosti za pomoci inovatívnych riešení.

Za minulý rok dokázali projekty v oblasti zdieľanej prepravy poskytované firmou CHEP, ktorá je súčasťou spoločnosti Brambles, v spolupráci s jej digitálnou dcérou BXB Digital pomôcť viac ako 246 zákazníkom dosiahnuť úspory vo výške 69,6 miliónov kilometrov a 84,600 ton CO2.

Patríme medzi firmy s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti na svete

Všetky tieto úspechy boli ocenené časopisom Barron vydávaným spoločnosťou Dow Jones & Company, ktorá spoločnosť Brambles ocenila ako druhú najlepšiu firmu z hľadiska udržateľného rozvoja na svete. Spoločnosť Brambles si zároveň udržala svoje vedúce postavenie v hodnotení Morgan Stanley Capital International ESG (ekológia, sociálna sféra a spôsob riadenia) už piaty rok po sebe a druhé miesto v kategórii komerčných služieb a dodavateľstva vo indexe Dow Jones Sustainability World Index za rok 2019.

Riaditeľ spoločnosti Brambles pre udržateľnosť, Juan José Freijo, povedal: „Sme nesmierne hrdí na to, že naša spoločnosť bola vyhlásená za svetového lídra v oblasti trvalej udržateľnosti. Náš model založený na cirkulárnej ekonomike pomáha znižovať množstvo odpadu aj spotrebu prírodných zdrojov v rámci dodávateľského reťazca. Budeme sa aj naďalej usilovať pomáhať našim zákazníkom, ako aj komunitám, v ktorých pôsobíme.“  

Poznámky pre editorov

Stiahnite si Správu o presadzovaní trvalej udržateľnosti spoločnosti Brambles za rok 2019 na: https://www.brambles.com/Content/cms/sustainability-2019/Sustainability_Review_2019.pdf

Ďalšie informácie k správe o presadzovaní trvalej udržateľnosti spoločnosti Brambles sú uvedené na stránke: www.brambles.com/sustainability

O spoločnosti Brambles Limited (ASX:BXB)

Brambles pomáha prepraviť väčší objem tovaru k väčšiemu množstvu ľudí do väčšieho počtu miest ako akákoľvek iná organizácia na svete. Jej palety a prepravky tvoria neviditeľnú kostru celosvetového dodávateľského reťazca. Získala si dôveru najväčších svetových značiek, ktorým poskytuje efektívnejšiu, trvalo udržateľnú a bezpečnú prepravu ich tovaru. Spoločnosť Brambles, ktorá je priekopníkom zdieľanej a cirkulárnej ekonomiky, vytvorila logistický podnik s jednou z najvyšších úrovní trvalej udržateľnosti, pričom využíva model zdieľania a opätovného využívania jej platforiem známeho ako „pooling“. Spoločnosť Brambles pôsobí predovšetkým v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru (napr. potraviny a výrobky na starostlivosť o zdravie a osobnú hygienu), čerstvých výrobkov, nápojov, maloobchodu a bežného výrobného priemyslu. Skupina zamestnáva viac ako 11 000 ľudí a v rámci svojej siete viac ako 750 servisných stredísk vlastní asi 330 miliónov paliet a kontajnerov. Spoločnosť Brambles pôsobí v približne 60 krajinách, pričom jej najväčšie prevádzky sú v Severnej Amerike a západnej Európe. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.brambles.com

Kontakty pre tlač

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Ste existujúci zákazník?:
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Spoločnosti Brambles sa aj v poslednom roku darí úspešne plniť záväzky trvalej udržateľnosti 2020 | CHEP