Pracovné ponuky

Pracovné ponuky v spoločnosti CHEP

CHEP nikdy nevykonáva pracovné pohovory cez internetové chatovacie nástroje ani nevyžaduje peňažné prostriedky ako podmienku zamestnania. V prípade otázok týkajúcich sa legitímnosti pracovného pohovoru alebo ponuky nás kontaktujte na adrese recruitment@brambles.com.

Našou snahou je poskytovať zamestnancom pracovné prostredie s pozitívnou atmosférou a pracovnými výzvami, súvislým profesijným rozvojom a rovnováhou medzi pracovným a rodinným životom.

 • CHEP je globálnym lídrom v oblasti poskytovania služieb poolingu vybavenia, pričom spravuje približne 300 miliónov paliet, prepraviek a kontajnerov, ktoré zákazníkom umožňujú bezpečnú a efektívnu prepravu výrobkov.
 • Svoje služby poskytujeme v odvetviach automobilového priemyslu, spotrebného tovaru, čerstvých potravín aj výroby.
 • Sme presvedčení, že aktívni pracovníci sú kľúčovým aspektom pri poskytovaní špičkových služieb našim zákazníkom.
 • V spoločnosti CHEP si neustále kladieme nové výzvy. Ak ste ambiciózni a dokážete skutočne prijať zodpovednosť a pracovné úlohy, ktoré obohatia vaše zručnosti aj vedomosti, ste v CHEP na správnej adrese.
 • Spoločnosť CHEP ponúka svojim zamestnancom mnoho benefitov.
 • Budeme veľmi radi, ak si pozriete naše aktuálne príležitosti.
Pracovné príležitosti

Riadenie profesijného rozvoja

Kladieme dôraz na plány individuálneho rozvoja pracovnej výkonnosti a na hodnotenie pracovných výsledkov používame spoločný globálny systém, aby sme pomohli našim zamestnancom dosiahnuť ciele ich kariérneho rozvoja. Chceme, aby naši zamestnanci naplno prejavili potenciál, ktorý sa v nich ukrýva, a prostredníctvom celoživotného vzdelávania a rozvoja podporujeme rozširovanie ich príležitostí v pracovnom živote. Vďaka kombinácii globálneho interného systému zverejňovania voľných pracovných miest a procesov hodnotenia uchádzačov zaručujeme našim zamestnancom prístup k pracovným príležitostiam po celom svete v rámci všetkých našich podnikových prevádzok.

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Careers and Employment - Fresh | CHEP UK